Private Automatic Branch Exchange

Why Trust Techopedia

What Does Private Automatic Branch Exchange Mean?

Private automatic branch exchange (PABX) is a technology used by call centers and other large organizations that allows a single access number to provide several lines to outside callers while providing a range of external lines to internal callers or staff. PABX performs all the switching necessary for making internal calls between extensions within the organizations. It also allows provides a connection between extensions and external phone lines.

Advertisements

PABX is the improved version of the private branch exchange (PBX).

Techopedia Explains Private Automatic Branch Exchange

In PABX, the exchange is owned and managed by the private organization in which it is installed and relies on computer equipment to handle the switching of calls. This is why the system is considered both private and automatic.

With PABX, an operator is only required to supply information and to occasionally manual connections for callers who are unfamiliar with system or the organization.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…