Java Archive

Why Trust Techopedia

What Does Java Archive Mean?

Java archive (JAR) is a file format that contains bundled Java class files along with associated image/sound files, resources and metadata. It is usually a single, compressed file mostly used for supplying the necessary Java libraries and application software on a Java programming platform.

Advertisements

The JAR file format is similar to the tape archive (TAR) file format used in Unix.

Techopedia Explains Java Archive

A JAR file also may be used in the following ways:

 • As a building block in Java applications
 • As a deployment unit for Java plug-ins, applets or components For packaging Java components and dependent resources

JAR file features include the following:

 • Mostly compressed into a ZIP file format and identified with the file .jat file extension
 • Can be executable
 • One can sign in on JAR file contents for more security.
 • Have a lower download time, especially those related to applets and Java Web Start
 • Highly compressed and provide efficient storage for the bundled Java files
 • Support package versioning and package version consistency
 • Support portability
 • Java Development Kit (JDK) provides a JAR tool that helps perform basic JAR file tasks.
 • In a JDK, a utility program with a JAR is provided. A programmer can use this to create, extract or perform any permitted operations on the JAR file.
 • Date and time stamp are stored during the creation of a JAR file.
 • Using JAR files, a Java application can be initiated in an enterprise.
 • When used on the Web, a JAR file may contain an applet and accompany a Web page.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…