Satellite Link

Why Trust Techopedia

What Does Satellite Link Mean?

A satellite link refers to the technologies that help deliver satellite broadcasts over various frequency ranges, including the Ku band and C band, using various methods. Satellite systems allow the efficient delivery of audio and video as part of modern premium broadcast services.

Advertisements

Techopedia Explains Satellite Link

Examples of satellite link technologies include satellite TV and satellite radio services. Satellite TV competes with cable or the terrestrial delivery of television broadcasts, whereas new satellite radio services are replacing land-based tower options in the delivery of automotive radio. A satellite link consists of two phases: the uplink, which delivers the original broadcast signals into space, and the downlink, which sends those signals to individual customers. Customers receive signals through the use of individual satellite dishes installed on properties. These may be of various sizes and may be installed either on a wall, on a roof or on the ground in proximity to the building.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…