3-D Software

Why Trust Techopedia

What Does 3-D Software Mean?

3-D software is a type of computer graphics software that enables the design, development and production of 3-D graphics and animations. 3-D software allows users to visualize, design and control an object, environment or any graphical element within a three-dimensional scope. 3-D software includes computer-aided design (CAD) programs and animation packages.

Advertisements

Techopedia Explains 3-D Software

3-D software mainly works on the mathematical concept of geometry, where each designed element is mapped into three different axes: X for breadth, Y for length and Z for depth. 3-D software works by providing users with a different set of functions to design and develop a 3-D image or animation. These include modeling the image or object, layout, animation and rendering service. The designed element can be viewed or executed on most modern computers, mobile devices and operating systems; however, some might require special third-party or vendor software, hardware or a combination to be viewable.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…