Signature Block

Why Trust Techopedia

What Does Signature Block Mean?

A signature block is a block of text appended to an email message. In some ways, the signature block represents some of the interesting continuations as email and the internet both evolved over time.

Advertisements

Techopedia Explains Signature Block

As an ASCII text block, a signature block in email is a fairly primitive digital asset. It is often made with plain text, although some signature blocks can include rich media and other additions. For example, some plain text signature blocks may feature someone's name surrounded by rows of asterisks or lines as a decorative border. This harkens back to the days of plain text and bulletin boards, in the pre-mobile interface which was largely ASCII character-based.

Now with the emergence emojis and other technologies, digital messaging is much different. A signature block can be seen as a kind of carryover from those older days, especially when it has a classical retro look. However, the signature block is very versatile. Users can add closing salutations, quotes or sayings from famous people, decorative additions and much more to personalize and customize their email.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…