Character

Why Trust Techopedia

What Does Character Mean?

In computer science, a character is a display unit of information equivalent to one alphabetic letter or symbol. This relies on the general definition of a character as a single unit of written speech.

Advertisements

Character can also be abbreviated as “chr” or “char.”

Techopedia Explains Character

It is important to distinguish that a character in computer science is not equal to one bit of machine language. Instead, individual characters are represented by segments of compiled machine language. A universal system for characters has been developed called ASCII. Individual ASCII characters require one byte, or eight bits, of data storage.

The character also plays a critical role in computer programming, where it may be represented in code languages as “chr” or “char.” A character is one single unit of a text or character string, where the individual characters and the entire string are manipulated in various ways by code functions and displayed in object-oriented programming (OOP) through controls such as text boxes and drop-down lists. In other words, the character in computer programming is an essential category of variable or constant that is defined and dealt with in code.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…