Tab Delimited

Why Trust Techopedia

What Does Tab Delimited Mean?

Tab delimited is a text format which is widely accepted for creation and viewing by most spreadsheet programs and editor applications. A tab delimited text file is unique because an entry in the file cannot take more than a single line — the first line is called a header line, and it contains the labels for each field; various fields are separated by tabs and each entry must have the same number of fields.

Advertisements

Tab delimited is also known as tab-separated values (TSV).

Techopedia Explains Tab Delimited

The tab delimited format stores information from a database or spreadsheet in the format of a tabular structure. Each record takes one line of storage in the text file. Both Microsoft and Google allow the user to convert a spreadsheet into tab delimited format. It is important to understand that tabs are invisible and nothing but a long space character. This file format is used to move tabular data between different computer programs that support different formats. For example, a TSV file might be used to transfer information from a database program to a spreadsheet.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…