Terabytes Per Second

Why Trust Techopedia

What Does Terabytes Per Second Mean?

Terabytes per second (TBps) refers to a data transmission rate equivalent to 1,000 gigabytes, or 1,000,000,000,000 bytes per second. This extremely fast data transfer rate is used to quantify various kinds of data transmission between pieces of equipment or software environments, or for some other kinds of data handling. Terabytes per second may also go by the acronym TB/s.

Advertisements

Techopedia Explains Terabytes Per Second

The assessment of data handling in terms of terabytes per second is a relatively new phenomenon. Throughout the last decade, data transmission storage capabilities were usually measured either in gigabytes or in megabytes. New technologies have pushed the possibilities of data transfer and storage into a realm to which the terabyte now applies.

In terms of data transfer, new laser technologies are chiefly responsible for bringing data transfer rates into the territory of TBps measurements. Scientists have found that lasers can quickly alter the magnetic data entries in a drive, making it possible to achieve much faster data transfer rates by heating the medium and blasting it with lasers. This kind of technology is still in its infancy, but a normal projected progression of data handling and storage is likely to create a shift measurements from GBps to TBps in the near future.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…