Terms of Service

Why Trust Techopedia

What Does Terms of Service Mean?

Terms of service (ToS) is a commonly used phrase for the set of rules and regulations a provider attaches to a software service or Web-delivered product. These kinds of agreements are so common in the digital world that most consumers understand the use of a terms-of-service agreement and must often agree to it before utilizing the software service.

Advertisements

Terms of service are also known as terms and conditions or terms of use (TOU).

Techopedia Explains Terms of Service

A terms-of-service agreement is similar to an end-user licensing agreement (EULA) for licensed software. The difference is that, instead of licensed out-of-the-box software products, users are utilizing a service, hence the adjusted terminology. Users can encounter terms of service on all kinds of software, from word processors and graphic design programs, to advanced industry software or statistical software services.

Elements of a ToS agreement can include privacy policies, accountability provisions, opt-out provisions and liability provisions. Some may set up arbitration for any user grievances. Many of them lay out a list of what users cannot do on a particular service, for example, post objectionable content, utilize services for specific commercial purposes, etc. In general, a ToS agreement serves to set up a foundational contract between the user and the service provider.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…