UPDATE

Why Trust Techopedia

What Does UPDATE Mean?

The UPDATE statement is a Structured Query Language (SQL) statement used to change or update values in a table. It is usually suffixed with a WHERE clause to restrict the change to a set of values that meet a specific set of criteria.

Advertisements

Techopedia Explains UPDATE

The general syntax of an UPDATE statement is:

UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2 WHERE column=condition

For example, in the Customer_master table, if a change needs to be made to both Andrew Smith’s email address (to [email protected]) and his date of birth (to February 17, 1985), the syntax would be:

UPDATE customer_master SET email_addr=”[email protected]”, date_of_birth=”02.17.1985″ WHERE customer_name=”Andrew Smith”

Note the importance of the WHERE clause in acting as a restriction on which rows of data are to be changed. Without the WHERE clause, the statement will update the entire table, setting all customers’ email addresses to [email protected] and all customers’ dates of birth to February 17, 1985.

To update a table, a username must be granted the privilege to do so by the database administrator. Even while using an application, when data is changed (like Andrew Smith’s email address above), the application is really sending the equivalent UPDATE statement like the one above to execute on the database.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…