Very High Density

Why Trust Techopedia

What Does Very High Density Mean?

In general, very high density in IT refers to a relatively high amount of storage capacity or data transfer capacity. IT professionals might talk about very high density types of storage media as storage media that have a high ratio of storage capacity to surface size.

Advertisements

Other uses of very high density in the IT world involve data transfer technologies, such as very high density cable interconnects.

Techopedia Explains Very High Density

In general, the use of the phrase very high density shows an enhanced capability on the part of some system. For instance, in very high-density cable interconnects or VHDCIs, this multipurpose connection supports high data transfer rates of up to 80 Gb per second. In this case, the term density is really used to talk about the density of data traveling through the connection.

In other cases, a disk that has very high density would have a whole lot of storage capacity packed into a very small physical space. Experts might also talk about very high-density storage in terms of physical storage for hardware or other systems, where building systems have been highly engineered for efficient storage.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…