Bitcoin louhinta ja sähkönkulutus 2024 – katso tilastot

Avoin toiminta

Bitcoin louhinta on noussut merkittävksi ilmiöksi houkutellen sijoittajia ympäri maailmaa. Tämän vallankumouksellisen kryptovaluutan ytimessä on prosessi, joka tunnetaan nimellä Bitcoinin louhinta.

Se on koko lohkoketjun varsinainen polttoaine, joten sillä on merkittäviä vaikutuksia koko lohkoketjuekosysteemiin.

Olitpa kokenut sijoittaja tai uusi kryptovaluuttojen maisemassa, Bitcoinin louhinnan ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voit käsittää tämän digitaalisen omaisuuden todellisen potentiaalin. Sukelletaan siis syvemmälle ja tutkitaan Bitcoinin louhinnan kiehtovaa maailmaa, tuoden esiin sen merkityksen ja kriittiset tiedot, jotka sinun tulee tietää.

Tässä artikkelissa syvennymme Bitcoinin louhinnan ja energiankulutuksen tilastoihin sekä siihen, miksi ne ovat tärkeitä asioita sekä Bitcoinin kasvun että ympäristön kannalta

Bitcoinin louhinta – tilastojen kohokohdat

 • Toukokuussa 2023 Bitcoinin louhinnan vuosittainen globaali sähkönkulutus oli noin 95,58 terawattituntia
 • Bitcoinin arvioidaan kattavan 60-77 % koko maailman krypto-omaisuuksien sähkönkulutuksesta.
 • Bitcoinin louhinnan kokonaismarkkina-arvo on 8,11 miljardia dollaria.
 • Bitcoinin louhijoiden päivittäiset tulot ovat 27,70 miljoonaa dollaria.
 • Yhdysvallat on maailman suurin Bitcoinin louhintateollisuus, ja se edustaa yli 38 % koko maailman Bitcoin-verkon hashratesta.

Bitcoinin louhinnan energiankulutuksen tilastot

Bitcoinin louhinnan energiankulutus on herättänyt merkittävää huomiota ja saanut myös kritiikkiä. Bitcoinin suosion ja arvon noustessa on myös kasvanut sen louhimiseen ja lohkoketjun ylläpitoon tarvittava energia.

New York Timesin mukaan Bitcoinin louhinta kuluttaa noin 0,5 prosenttia kaikesta maailmassa tuotetusta energiasta.

Washingtonin osavaltion vuosittainen sähkönkulutus on samaa luokkaa – yli kolmannekseen koko Yhdysvaltojen asuinrakennusten jäähdytykseen käytetystä sähköstä.

Lisäksi Bitcoinin louhinnan sähkönkulutus on yli seitsemän kertaa suurempi kuin Googlen maailmanlaajuisten toimintojen yhteenlaskettu energiankulutus.

Bitcoinin alkuaikoina, kun seurajia oli rajallisesti, yksittäinen pöytätietokone pystyi louhimaan kryptovaluuttaa vaivattomasti sekunneissa.

Sama raportti paljasti, että yhden bitcoinin louhiminen vaatii energiaa noin “9 vuotta tyypillisen kotitalouden sähkönkulutuksen verran”.

Toukokuussa 2023 Bitcoinin louhinnan arvioitiin kuluttavan noin 95,58 terawattituntia sähköä.

Se saavutti korkeimman vuosittaisen sähkönkulutuksensa vuonna 2022 – huipussaan 204,5 terawattituntia – ylittäen Suomen energiankulutuksen.

Bitcoin Mining and Energy Consumption Statistics Chart

Elokuusta 2022 alkaen Bitcoinin arvioidaan kattavan 60-77 prosenttia koko maailman krypto-omaisuuksien sähkönkulutuksesta.

Valkoisen talon raportin mukaan Bitcoinin louhinnan kokonaisenergiankulutus vuonna 2022 saavutti 50 miljardia kilowattituntia, mikä korostaa energiankulutuksen merkittävyyttä.

Bitcoinin louhinnan kuluttama energia ylittää kaikkien Yhdysvalloissa toimivien tietokoneiden yhteenlasketun energiankulutuksen.

U.S-Household-Electricity-Consumption

Yhden Bitcoin-siirron suorittaminen vaatii 1 449 kWh verran energiaa, mikä vastaa suunnilleen keskimääräisen Yhdysvaltain kotitalouden 50 päivän sähkönkulutusta.

Rahallisesti ajatellen, kun otetaan huomioon Yhdysvaltain keskimääräinen sähkön hinta 12 senttiä kilowattitunnilta (kWh), Bitcoinin louhinnan siirtomaksu johtaisi noin 173 dollarin sähkölaskuun.

Jos Bitcoin-verkon energiankulutusta käsiteltäisiin kuin valtiota, se sijoittuisi 34. sijalle energiankulutuksessa.

Bitcoin Mining Energy Consumption vs Countries

Yhden bitcoinin siirtoon vaadittava energiankulutus vastaa lähes 100 000 Visan siirron energiankulutusta.

Toukokuussa 2023 Bitcoinin energiankulutus yhtä siirtoa kohden saavutti 703,25 kWh, kun taas Visan kulutus oli 148,63 kWh.

Visa-Transactions vs Bitcoin Mining

Bitcoinin louhinta ja energiankulutuksen laskeminen

Bitcoinin louhinnan tarkan energiankulutuksen määrittäminen on haastavaa eri tekijöiden vuoksi, kuten:

 1. Bitcoinin louhinnan hajautetun luonteen vuoksi
 2. Standardoitujen raportointivaatimusten puuttuminen
 3. Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä louhintamaisema
 4. Louhijoiden käyttämien erilaisten energialähteiden vaihtelu
 5. Louhintatoimintojen yksityinen ja luottamuksellinen luonne

Tarkkojen energiankulutusarvioiden laskeminen perustuu usein oletuksiin, arvioihin ja tilastollisiin malleihin.

Digiconomistin julkaisema infografiikka valaisee Bitcoinin energiankulutuksen tarkan määrittämisen haasteita.

Koska sähkönkustannukset ovat merkittävä tekijä bitcoiniin liittyvissä kuluissa, Bitcoin-verkon kokonaisenergiankulutus on tiiviisti yhteydessä louhijoiden tuloihin.

Process of Bitcoin Mining Energy Consumption

Yhdysvaltain Bitcoin-louhintatilat ja energiankulutuksen tiedot

New York Times tunnisti yhteensä 34 Bitcoinin suurempaa toimitilaa– suurimittaisia louhimoita Yhdysvalloissa, jotka merkittävästi kuormittavat energiankulutusta.

Nämä toiminnot aiheuttavat kustannuksia, kuten kasvaneet sähkölaskut ja merkittävät hiilidioksidipäästöt, jotka vaikuttavat niiden läheisyydessä oleviin ihmisiin.

Jokainen 34 tunnistetusta toiminnasta käyttää vähintään 30 000 kertaa enemmän virtaa kuin keskimääräinen Yhdysvaltain kotitalous.

Yhteensä nämä toiminnot kuluttavat yli 3 900 megawattia sähköä, mikä on verrattavissa ympäröivien kolmen miljoonan kotitalouden sähkönkulutukseen.

U.S. Bitcoin Mining Farms

Bitcoinin louhintatila Kearneyssa Nebraskassa kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin 73 000 sitä ympäröivää kotitaloutta.

Samaan aikaan louhinta käyttää virtaa Daltonissa saman verran, , joka vastaa noin 97 000 kotitalouden kulutusta alueella.

Lisäksi Riot Platformin louhintatila Rockdalessa Teksasissa, on Amerikan energiankulutukseltaan intensiivisin Bitcoinin louhintaoperaatio. Se käyttää yhtä paljon sähköä kuin lähimmät 300 000 sitä ympäröivää kotitaloutta.

Riotin louhintapaikka, joka sijaitsee lähellä Bitdeerin louhintatilaa, kuluttaa yhteensä enemmän virtaa kuin kaikkien 40 mailin säteellä olevien kotitalouksien energiankulutus yhteensä.

Kryptovaluutan louhijat Teksasissa ovat tehneet pitkäaikaisia sopimuksia, jotka takaavat heille merkittävästi alennettuja sähkön hintoja jopa kymmeneksi vuodeksi.

Mining Bitcoin Farms in Texas

Ilmastonmuutos ja Bitcoinin louhinta – energiankulutus tarkastelussa

Keskimääräisellä päästökertoimella 557,76 gCO2/kWh ja 13,39 GW:n arvioidulla sähkönkulutuksella Bitcoin-verkon osalta elokuussa 2021, Bitcoinin louhinta voi tuottaa noin 65,4 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä vuodessa.

Bitcoinin louhinnan hiilijalanjälkeä voidaan arvioida louhijoiden käyttämien sähkön lähteiden perusteella.

Alla oleva kuva esittää Bitcoinin louhinnan arvioidun globaalin hiilijalanjäljen, joka on samankaltainen kuin esimerkiksi Kreikan päästöt (56,6 MtCO2 vuonna 2019).

Lisäksi se vastaa 0,19 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä.

Carbon Footprint Bitcoin Mining

Toukokuuhun 2021 mennessä Bitcoinin louhinta oli tuottanut noin 31 000 tonnia elektroniikkajätettä vuodessa.

Tämä luku oli noussut 35 000 tonniin vuodessa kesäkuuhun 2022 mennessä, mikä vastaa Alankomaiden vuotuista elektroniikkajätteen tuotantoa.

Esimerkiksi Greenidge LLC, luonnonkaasuvoimala New Yorkin osavaltiossa tuottaa noin 88 440 metrisen tonnin CO2-ekvivalentin vuosittaiset päästöt Bitcoinin louhinnan osalta.

Jos voimalaitos kohdistaisi 100 prosenttia tuotantokapasiteetistaan Bitcoinin louhintaan, vuotuiset päästöt nousisivat yhteensä 656 983 metriseen tonniin CO2-ekvivalenttia.

Noin 79 prosenttia koko kasvihuonekaasupäästöistä johtuu sähkön tuottamisesta, mikä tekee siitä pääasiallisen päästöjen aiheuttajan.

Maksimikapasiteetilla vuotuiset päästöt vastaavat noin 140 000 henkilöauton päästöjä tai sitä määrää, joka syntyy 600 miljoonan paunan kivihiilen poltosta.

Lue myös: Bitcoin miljonäärit – 10 suurinta bitcoinien omistajaa

Liittyykö Bitcoinin louhinnan energiankulutukseen mitään hyviä puolia?

Bitcoinin louhinnan haitallisten vaikutusten vastapainoksi Bitcoin Mining Council (BMC)paljasti, että uusiutuvat energialähteet muodostivat 58,9 prosenttia siitä sähköstä, jota käytettiin Bitcoinin louhintaoperaatioissa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä.

Tämä edusti merkittävää nousua verrattuna arvioituun 36,8 prosenttiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisäksi Bitcoin Clean Energy Initiative Memorandumin julkaisemassa tutkimuspaperissa raportoitiin, että Bitcoinin louhijat ovat ihanteellinen täydentävä teknologia uusiutuville energialähteille ja varastoinnille.

Muita tutkimuksen korostamia Bitcoinin louhinnan etuja ovat:

 • Bitcoinin louhinta voi nopeuttaa maailmanlaajuista energiasiirtymää uusiutuviin.
 • Bitcoinin louhinta voisi rohkaista investointeja aurinkoenergiajärjestelmiä kohtaan mahdollisesti muuttamatta sähkön hintaa.

Bitcoinin louhinta –markkinoiden koko ja tilastot

Bitcoinin louhinta, joka on transaktioiden validointia ja lohkoketjun turvaamista, on kehittynyt kilpailulliseksi teollisuuden alaksi. Tämän seurauksena Bitcoinin louhinnan markkina-arvo ja sen tuottamat tulot ovat kasvaneet eksponentiaalisesti.

Markkinoista on tullut erittäin tuottoisat, ja niihin osallistuu lukuisia tahoja ympäri maailmaa, sekä yksittäisiä louhijoita että laajamittaisia louhintatoimintoja.

Bitcoinin hinnan jyrkän nousun myötä se saavutti uusia korkeuksia marraskuussa 2021 – ylittäen 65 000 dollaria ja saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksensä kryptovaluuttana.

btc usd price chart

Tämä merkittävä hinnannousu on myötävaikuttanut Bitcoinin huomattavaan markkina-arvoon, joka oli 597,8 miljardia dollaria kesäkuussa 2023.

Bitcoinin enimmäismäärä on asetettu 21 miljoonaan kolikkoon.

Se takaa harvinaisuuden ja on tärkeä tekijä, joka myötävaikuttaa olennaisesti Bitcoinin arvon muodostukseen.

Maaliskuussa 2023 louhittujen bitcoinien määrä ylitti 19 miljoonaa, jättäen noin 2 miljoonaa bitcoinia vielä louhittavaksi.

Kun tämä raja saavutetaan, sen jälkeen ei luoda enää lisää bitcoineja, mikä merkitsee saatavilla olevan kokonaistarjonnan pysymistä sellaisenaan.

Tämä ominaisuus puolestaan tukee Bitcoinin louhinnan markkina-arvoa, joka on tällä hetkellä 8,11 miljardia dollaria.

Suurimpien Bitcoinin louhintayritysten tiedot

CompaniesMarketCapin kokoama luettelo sisältää arvostelun 16 suurimmasta julkisesti noteeratusta Bitcoinin louhintayrityksestä.

Bitcoin-Largest-Mining-Companies-by-Market-Cap

Tämän teollisuuden alan keskeisistä tekijöistä Marathon Digital Holdings on suurin Bitcoin-louhija, jolla on 2,27 miljardin dollarin markkina-arvo.

On huomionarvoista, että muita louhintayrityksiä voi olla julkisesti noteerattuna, mutta ne eivät välttämättä ole mukana annetulla listalla niiden pienemmän koon vuoksi. Lisäksi monet kryptovaluuttojen louhintayritykset ovat yksityisessä omistuksessa, joten niiden osakkeita ei käydä kaupaksi pörssissä.

Canaan on suurin julkisesti noteerattu Bitcoinin louhintayritys, mikäli tarkastellaan liikevaihtoa. Se ilmoittiyhteensä 650 miljoonan dollarin tulot vuonna 2022.

Kiinalaisen Bitcoinin louhintayrityksen tulot tulevat pääasiassa Bitcoinin louhintakoneiden myynnistä.

Top-Bitcoin-Mining-companies-by-Revenue

Lisäksi Canaan on suurin julkisesti noteerattu Bitcoinin louhintayritys liikevaihdon mukaan – saavuttaen yhteensä 92,33 miljoonan dollarin tulot kaikilla neljällä vuosineljänneksellä 2022.

Vuonna 2021 yrityksen tulot kasvoivat merkittävästi nousten jopa 300 miljoonaan dollariin, mikä merkitsi parannusta verrattuna sen 31,2 miljoonan dollarin tappioihin vuonna 2020.

Bitcoinin louhinta – liikevaihto

Kesäkuussa 2023 Bitcoinin louhijoiden päivittäiset tulot olivat 27,70 miljoonaa dollaria, mikä osoittaa kasvua verrattuna edellisten 12 kuukauden aikana kirjattuun 18,20 miljoonaan dollariin.

Tämä edustaa merkittävää 52,20 prosentin nousua vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna verrattuna.

Huhtikuussa 2021 Bitcoinin louhijat saavuttivat korkeimman päivittäisen liikevaihtonsa vuoden 2018 jälkeen. Se nousi jopa 80,12 miljoonan dollariin.

Bitcoin Miners Revenue

Bitcoinin louhijat tekivät poikkeuksellisen suuren kaupan yhden siirron osalta 27. kesäkuuta 2023. Silloin bitcoineja vaihdettiin jopa 128 miljoonaa dollarin edestä kerralla.

Tämä summa edustaa huimaavaa 315 prosenttia heidän päivittäisistä volyymeistä.

Bitcoin-Miner-Revenue-Sent-to-Exchange

Bitcoinin louhinta ja siihen liittyvät tulonlähteet

Louhijat saavat tuloja kahdesta lähteestä: Bitcoinin lohkopalkkioista ja transaktiomaksuista.

Bitcoinin palkkiot saadaan louhijoilta, jotka onnistuvat louhimaan lohkon lohkoketjussa. Palkkion vaatimiseksi louhija lisää sen lohkon alkuun.

Noin joka neljäs vuosi Bitcoin-lohkoketjun onnistuneesta lohkon louhinnasta saatava palkkio puolittuu.

Kun Bitcoin alun perin esiteltiin, louhinnasta saatu lohkopalkkio oli 50 bitcoinia.

Kesäkuussa 2023 jokaisesta transaktioiden lohkosta saatava louhinta palkkio on 6,25 Bitcoinia.. Seuraava puolitus odotetaan noin vuonna 2024. Se laskee lohkopalkkion 3,125 BTC:hen.

Bitcoin louhinta taulukko

Päivä Lohkon numero Palkkio Luotuja BTC päivässä BTC

lähtöhinta

Tammikuu 2009 Lohko 0 50 7200
Lokakuu 2012 Lohko 210 000 25 3600 12$
Heinäkuu 2016 Lohko 420 000 12.5 1800 663$
Toukokuu 2020 Lohko 630 000 6.25 900 8740$
Ennuste 2024 Lohko 840 000 3.125 450

Bitcoinin puolitus tapahtuu noin joka 210 000 lohkon välein vuoteen 2140 asti, jolloin kaikki 21 miljoonaa kolikkoa on viimein louhittu.

Kun lohkopalkkio laskee nollaan, louhijat saavat palkkionsa ainoastaan transaktiomaksuina, jotka liittyvät lohkoon sisällytettyihin siirtoihin.

Transaktiomaksut ovat käyttäjien maksuja louhijoille heidän siirtojensa sisällyttämisestä Bitcoinin lohkoketjuun.

Ne toimivat kannustimena louhijoille priorisoida ja sisällyttää siirtoja louhimiinsa lohkoihin.

Kesäkluuhun 2023 mennessä keskimääräinen Bitcoinin siirtomaksu on 2 226 dollaria. Se on noussut mukavasti 1 168 dollarista, kun verrataan tilannetta edelliseen vuoteen.

Keskimääräisillä Bitcoinin siirtomaksuilla on potentiaalia nousta huomattavasti, kuten tapahtui huhtikuussa 2021, jolloin ne nousivat 62,79 dollariin.

Transaction Fees Bitcoin Mining

Bitcoin louhinta ja kryptojen vaihdantaan liittyvät siirtomaksut voivat riippua useista tekijöistä:

 • Verkon ruuhkaisuudesta
 • Siirron koosta
 • Halutusta vahvistusajasta.

Laskelmat lasketaan tyypillisesti siirron koon perusteella tavuissa, eikä siirrettävän summan mukaan.

 1. kesäkuuta 2023 mennessä keskimääräinen lohkon koko oli 1,69 Mt.

Louhijoilla, joilla on korkeampi hashrate, on paremmat mahdollisuudet saada lohkopalkkio ja siihen liittyvät siirtomaksut sen jälkeen, kun uusi lohko lisäätään lohkoketjuun.

Hashrate – Bitcoinin louhinnan kontekstissa  – viittaa laskentatehoon tai nopeuteen, jolla louhinta-laite tai -verkko voi suorittaa kryptografisia laskelmia, joita kutsutaan hashaamiseksi.

Voittoa ja tuottoja tavoittelevat hashratet yleensä perustavat kolikoiden valintansa taloudellisiin kriteereihin.

Tämä voi sisältää tekijöitä, kuten päivittäisen palkkion määrän tai eri kryptojen hinnat.

Hasher motives

Hash rate Index raportoi toukokuussa 2023, että keskimääräinen hash-hinta oli 82,23 dollaria/PH/päivä (vastaten 0,00298 BTC/PH/päivä), mikä edustaa 5,6 prosentin nousua verrattuna huhtikuun keskiarvoon 77,87 dollaria/PH/päivä (0,00270 BTC/PH/päivä).

Viitteenä alla on esitetty hash rate -mittaustaulukko, jossa luetellaan hash rate -yksiköt:

Hashrate-Measuring-System

Louhijat keräsivät yhteensä 33 365 BTC:tä (vastaten 918,5 miljoonaa dollaria), mikä merkitsee 20 prosentin kasvua huhtikuussa ansaittuun 27 743 BTC:hen (arvoltaan 800,8 miljoonaa dollaria).

Näistä palkkioista siirtomaksut muodostivat 4 540 BTC:tä (125,8 miljoonaa dollaria) toukokuussa, mikä heijastaa merkittävää 459 prosentin kasvua verrattuna huhtikuussa ansaittuun 812 BTC:hen (23,5 miljoonaa dollaria).

Bitcoinin louhintatilastot maittain

Bitcoin louhinta on suosittua ympäri maailman ja erilaiset kansakunnat edistävät sitä jokainen omalta taholtaan. Bitcoun louhintaa tapahtuu maailmanlaajuisesti, joten sitä tehdään kaikissa keskeisissä maissa, kuten Kiina, Yhdysvallat sekä Kazakstan ja Venäjä.

Bitcoin louhinta ja energiankulutus vesivoimalla Kiinassa

Ennen Bitcoinin louhinnan kieltämistä kesäkuussa 2021, Kiina oli kiistaton johtaja hash rate -tuotannossa ja energiankulutuksessa, sillä lähes 50 prosenttia verkoston hash ratesta tuli sieltä.

Kiellon seurauksena hash raten liike Kiinasta väheni merkittävästi, mikä johti huomattavaan laskuun.

Bitcoin-Mining-Countries-Hashrate- Network

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexin (CBECI) mukaan Kiina piti hallussaan maailman suurimman kryptovaluutan louhintakeskuksen titteliä. Se muodosti jopa 65–75 prosenttia koko Bitcoin-verkon hash ratesta.

Kiinan kuukausittainen keskimääräinen maailmanlaajuinen hash rate laski 75,5 prosenttiin syyskuussa 2019 22,3 prosenttiin syyskuussa 2021, mikä merkitsi merkittävää yli 50 prosentin laskua.

Global-Share-Evolution-of-Bitcoin-Mining.

Kiinassa sateisten kesäsesonkien aikana tietyillä alueilla on saatavilla runsaasti vesivoimaa, mikä johtaa sähkön hintojen laskuun.

Louhijat hyödynsivät tätä siirtämällä tai laajentamalla toimintojaan alueille, joilla oli runsaasti vesivoimavaroja, kuten Sichuaniin.

Vuoden 2020 sadekauden alussa Sichuan vastasi 14,9 prosenttia Kiinan kokonaislouhintatehosta, mutta tämä luku nousi parhaillaan 61,1 prosenttiin.

Sitä vastoin Xinjiang, joka luottaa pääasiassa hiilivoimaan, koki hash rate -osuutensa laskua sadekauden alusta 55,1 prosenttiin.

China-Bitcoin-Mining-Regions

Yhdysvaltain Bitcoin-louhinnan tilastot

Yhdysvallat on maailman suurin Bitcoin-markkina, edustaen yli 38 prosenttia koko maailman Bitcoin-verkon hash ratesta. Bitcoin luohinta on siellä erittäin suosittua ja vakavaa liiketoimintaa.

Vuonna 2022 Yhdysvallat koki merkittävän kasvun globaalin Bitcoin-louhinnan osalta, sillä se nousi 4,5 prosentista aina 37,8 prosenttiin vuoden aikana.

Georgialla oli Yhdysvalloissa korkein hash rate -osuus – 30,8 prosenttia joulukuussa 2021.

Texas väitti toista sijaa 11,2 prosentilla kun taas Kentucky varmisti huomattavan 10,9 prosentin osuuden luoden samalla kilpailukykyisen markkinana Bitcoin-louhinnalle maassa.

U.S.-Bitcoin-Mining-Percentage

Louhinnan 54 862,05 dollarin kustannuksilla ja siitä tehdyullä -24 617,20 dollarin tappioilla, Havaiji erottuu kalleimpana osavaltiona, kun tarkastellaan yhden bitcoinin louhintaa.

Alla oleva kaavio näyttää kymmenen kalleinta osavaltiota Bitcoinin louhinnan kannalta.

Expensive Bitcoin-Mining-States

Louisiana on edullisin osavaltio, jossa kokonaiskustannukset ovat 14 955,14 dollaria ja tuottamat voitot 15 289,71 dollaria.

American-States-cost-of-Mining-Bitcoin

Bitcoinin louhinta – jakautuminen maittain

Bitcoin louhinta muuttui paljon sen jälkeen, kun louhintavoima siirtyi Kiinasta muualle. Semuutti globaalin louhinnan jakautumista siten, että erityisesti Kazakstanin ja Venäjään osuudet markkinoilla kasvoivat. Ne ovatkin pääasiallisia hyötyjiä uudelleen jaetusta hash ratesta.

World Population Review’n tarjoaman datan mukaan johtavien maiden nykyiset hash ratet Bitcoinin louhinnassa vuonna 2023 ovat seuraavat:

 1. Yhdysvallat: 35,4%
 2. Kazakhstan: 18,1%
 3. Venäjä: 11,23%
 4. Kanada: 9,55%
 5. Irlanti: 4,68%
 6. Malesia: 4,58%
 7. Saksa: 4,48%
 8. Iran: 3,1%

Monet kiinalaiset Bitcoin-louhijat siirsivät toimintonsa Kazakstaniin kiellon jälkeen maan läheisyyden ja luonnonvaraisen fossiilisten polttoaineiden runsauden vuoksi.

Vuonna 2019 fossiiliset polttoaineet muodostivat 84 prosenttia Kazakstanin sähköntuotannosta, kun taas vesivoima muodosti 12 prosenttia, ja aurinko- ja tuuli-installaatiot alle 2 prosenttia. Hiili, joka on pääasiassa peräisin pohjoisilta alueilta, muodosti yli 70 prosenttia maan sähköntuotannosta.

Kazakstanin sähkö tuotetaan 155 voimalaitoksessa eri omistusmalleissa.

Tammikuuhun 2022 mennessä Kazakstanin voimalaitosten yhdistetty asennettu kapasiteetti oli 23 957 MW, ja käytettävissä oleva kapasiteetti oli 19 004 MW.

Syyskuun 2019 ja syyskuun 2021 välillä Kazakhstan koki merkittävän kasvun maailmanlaajuisessa Bitcoinin louhintaosuudessaan, nousten 1,3 prosentista 24,3 prosenttiin.

Maan Bitcoin-louhintatoiminta kukoistaa hiilen edullisuuden ja energiatehokkuuden ansiosta. Lisäksi Kazakstanin Bitcoin-louhijat noudattavat tiukkaa aikataulua, työskennellen 12 tunnin vuoroissa jatkuvasti kahden viikon ajan, kunnes lohko on onnistuneesti louhittu.

Venäläisen median Kommersantin huhtikuun 2023 raportin mukaan Venäjä on noussut maailman toiseksi suurimmaksi Bitcoin-louhijaksi Yhdysvaltojen jälkeen.

Bitriver – Venäjän johtava kryptovaluutan louhintayritys – saa energiansa Gazprom Neftiltä, joka on maan kolmanneksi suurimmalta öljyntuottajalta. Digitaalisen valuutan tuotannon sähköntarpeen täyttämiseksi käytetään öljykaasua energialähteenä.

bitriver logo

Vaikka Yhdysvallat ylläpitää merkittävää johtoasemaa 3-4 gigawatin louhintakapasiteetillaan, Venäjän tuotantokapasiteetti saavutti 1 gigawatin maaliskuuhuussa 2023.

Tämä Venäjän aseman muutos ajoittuu samaan aikaan, kun Yhdysvallat toteuttaa verotuksellisia ja sääntelyyn liittyviä toimenpiteitä kryptovaluutan louhintaan valtion ja liittovaltion tasolla, luoden samalla vähemmän suotuisan ympäristön alalle Yhdysvalloissa.

Bitcoinin louhinta – muut kustannukset

Bitcoin louhinta oli erittäin suosittua 2010- luvun aikana, mutta on sittemmin keskittynyt suurempiin sitä varten tehtyihin laitoksiin. Bitcoinia verrataan usein “digitaaliseen kultaan” sen skaalautuvuushaasteiden vuoksi.

Tämän seurauksena voidaan vetää vertailu Bitcoinin ja kullan louhinnan välille.

Vuodessa louhitaan noin 3 531 tonnia kultaa, mikä tuottaa yhteensä 81 miljoonan metrisen tonnin hiilidioksidipäästöt.

Vertailtaessa Bitcoinin louhinnan hiili-intensiteettiä fyysisen kullan louhintaan, tulee selvästi ilmi, että edellinen ylittää jälkimmäisen.

On tärkeää huomata, että tämä laskelma kattaa louhintamaksut, joita ei ole fyysisen kullan louhinnan yhteydessä.

Gold-vs-Bitcoin-Mining

Materiaalien energiakustannukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen materiaalista ja uuttomenetelmästä.

Yhdysvaltain geologisen tutkimuksen (USGS) mukaan kuparin louhinnan energiankulutus vaihtelee 0,2:sta 1,5 gigajouleen tuotettua kuparia kohti (GJ/t).

Kuparin sähkökäyttö vastaa noin kolmea neljäsosaa kuparin kokonaiskäytöstä.

Yhden metrisen tonnin alumiinin tuottamiseen tarvitaan noin 17 000 kilowattituntia (kWh) sähköä.

Alumiinin tuotannossa tarvittava sähköenergia hankitaan tyypillisesti lämpövoimalaitoksista, joiden tyypillinen maksimitehokkuus on noin 30 prosenttia.

Vuonna 2021 Yhdysvaltain sähköyhtiöt ja itsenäiset voimalaitokset käyttivät seuraavia määriä hiiltä, maakaasua ja öljypolttoaineita vuosittain yhden kilowattitunnin (kWh) sähkön tuottamiseen:

 • Hiili – 1,12 paunaa/kWh
 • Maakaasu – 7,36 kuutiojalkaa/kWh
 • Nestemäiset öljytuotteet – 0,08 gallonaa/kWh
 • Öljykoksit – 0,82 paunaa/kWh

Bitcoin louhinta – UKK

Kuinka paljon energiaa Bitcoinin louhinta kuluttaa?

Mikä on Bitcoinin louhinnan markkina-arvo?

Lähteet

The New York Times
Statista
The White House
Digiconomist
U.S Energy Information Administration
Tech Transparency Project
Research Gate
The International Journal of Life Cycle Assessment
Bitcoin Mining Council
Bitcoin Clean Energy Initiative Memorandum
Crypto.com
Blockchain Council
Companies Market Cap
Canaan
YCharts
Glassnode
Technopedia
Blockchain Council
Global Crypto Asset Benchmarking Study
Hashrate Index Report
Blue Sky Capital
The Bitcoin Mining Network Report
Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
911 Metallurgist
World Population Review
International Trade Administration
Coal Price
Kommersant
NASDAQ
United States Geological Survey
Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability

Nicole Kolesnikov
Toimittaja

Nicole on innovativiinen copywriter, jolta löytyy tutkinto journalismista sekä intohimoa houkuttelevan sisällön luomiseen. Hän on työskennellyt viimeiset 8 vuotta digitaalisen markkinoinnin parissa ympäri maailman, hyödyntäen asiantuntemustaan pienten ja keskisuurten yritysten nettipreesensin luomisessa sekä oikean kohderyhmän tavoittamisessa. Nicolen todelliset kyvyt piilevät nettisisällöntuoton parissa, missä hän yhdistää luovaa intohimoa strategiseen ajatteluun tarjoten vakuuttavaa ja viehättävää sisältöä, joka tuottaa tuloksia. Olipa kyse sitten kiehtovista otsikoista, houkuttelevista tuotekuvauksista tai nettisivuston optimoinnista, Nicole tietää, kuinka tarjota uniikki näkökulma mihin tahansa projektiin.