ChatGPT kilpailijat 2024 – 12 suurinta pelaajaa markkinoilla

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Generatiivinen tekoäly on olennainen osa älykkäiden chatbottien luomista. Suosituin näistä palveluista on OpenAI:n kehittämä ChatGPT. Tämä AI-chatbot kykenee käsittelemään suuria tietomääriä ja tarjoamaan älykkäitä vastauksia käyttäjien kysymyksiin. Sillä on jopa kyky käydä jatkokeskusteluja jäljitellen ihmismäistä vuorovaikutusta. Kilpailijat, kuten Amazon, Google, DeepMind ja muut, pyrkivät myös parantamaan omia chatbot-palveluitaan tekemällä niistä tehokkaampia, turvallisempia ja käyttäjäystävällisempiä.

ChatGPT kilpailijat tekevät kaikkensa, että hekin pääsisivät ottamaan osansa tekoälyn nopeasti kasvavista markkinoista. OpenAI:n kehittämä palvelut on tekoälytyökalu ja chatbot, joka tuotiin markkinoille marraskuussa 2022.

Vaikka tekoäly on ollut osa elämäämme jossain määrin jo useamman vuoden, ChatGPT mullisti koko alan ja teki tekoälystä kaikille tutun ilmiön. Sitä voidaan jopa pitää teknologisen vallankumouksen alullepanijana.

ChatGPT:n myötä markkinoille tuli tekoälyllä toimiva chatbot, joka ei vain pystynyt vastaamaan käyttäjien kyselyihin sen itse luomalla tekstillä, vaan pystyi myös kirjoittamaan artikkeleita, sisältöä, koodia ja monia muita asioita.

Ja kuten on odotettavissa, ei mennyt kovinkaan kauaa, kun markkinoille alkoi ilmestymään muita samantyyppisiä työkaluja. Tämä artikkeli selvittää mitkä ovat ne potentiaalisimmat ChatGPT kilpailijat ja mitä kaikkea niillä voi tehdä

Mikä on ChatGPT?

ChatGPT on OpenAI-nimisen yrityksen kehittämä tekoäly chatbot, joka julkaistiin marraskuussa 2022. Tänä päivänä sitä tukee esimerkiksi teknologiajätti, Microsoft. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan työkalu, joka oppii sitä mukaan, kun siihen syötetään dataa.

ChatGPT perustuu suurten kielimallien osalta (LLM) GPT-3.5 ja GPT-4-malleihin, ja voi hakea erinäisiin kyselyihin vastauksia internetistä Bing-hakukoneen kautta.

ChatGPT:tä on koulutettu käyttämällä ohjattuja ja vahvistavia oppimismalleja. Se on myös InstructGPT:n sisarus, joka on koulutettu seuraamaan käyttäjän syötteitä yksityiskohtaisesti ja vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Tämä LLM voi käsitellä suuria tietomääriä tarkasti ja olla vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa älykkäästi, aivan kuten toinen ihminen.

Teknologian maailma liikkuu kuitenkin nopeasti, joten ChatGPT kilpailijat alkavat myös ottaa alaa markkinoilta. Siinä missä ChatGPT:n ominaisuudet kehittyvät merkittävästi ajan myötä, varsinkin kun OpenAI työskentelee seuraavan sukupolven GPT-5-kielimallin parissa, myös muut tekoälytyökalut ottavat oman paikkansa. Ennen kuin perehdymme ChatGPT:n kilpailijoihin, meidän tulee ymmärtää teknologia, joihin nämä työkalut perustuvat, eli LLM ja NLP.

Mitä ovat LLM ja NLP?

Suuret kielimallit, eli Large Language Models (LLM), on eräänlainen koneoppimismalli, joka pystyy suorittamaan erilaisia luonnollisen kielen käsittelyn tehtäviä, kuten tekstin luomista ja luokittelua, kysymyksiin vastaamista keskustelun avulla ja tekstin kääntämistä kielestä toiseen.

Merkintä “suuri” viittaa arvojen (parametrien) määrään, joiden avulla kielimalli voi muuttua itsenäisesti oppiessaan. Joillakin menestyneimmistä LLM:istä on satoja miljardeja parametreja. Myös monet ChatGPT kilpailijat perustuvat näihin samoihin malleihin.

Large Language Models elis suuret kielimallit

LLM:ään perustuvat työkalut koulutetaan valtavilla tietomäärillä, ja ne käyttävät itseohjattua oppimista ennustaakseen seuraavan lauseen lausetta ympäröivän kontekstin perusteella. Prosessi toistetaan yhä uudelleen, kunnes malli saavuttaa hyväksyttävän tarkkuustason.

Kun LLM on koulutettu, sitä voidaan hienosäätää monenlaisia NLP-tehtäviä varten, mukaan lukien:

 • Keskustelevien chatbottien kehittäminen
 • Tekstin luominen tuotekuvauksiin, blogikirjoituksiin ja artikkeleihin.
 • Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja ohjaa asiakkaiden tiedustelut sopivimmalle ihmiselle.
 • Analysoi asiakkaiden palautetta sähköpostista, sosiaalisen median viesteistä ja tuotearvosteluista.
 • Liiketoiminnan sisällön kääntäminen eri kielille.
 • Suurten tekstidatamäärien luokittelu ja jaottelu tehokkaampaan käsittelyyn ja analysointiin.

Luonnollisen kielen prosessointi

NLP-ohjelmointi on osa LLM:ää, ja se automatisoi käännösprosessin tietokoneiden ja ihmisten välillä käsittelemällä jäsentämätöntä dataa (sanoja) tietyn tehtävän (keskustelun) yhteydessä.

Natural Language Processingin tärkeä tavoite on mahdollistaa se, että tietokoneet voivat ymmärtää jäsentämätöntä tekstiä ja merkityksellistä tietoa sen avulla. Luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmät käyttävät sekä kielellistä että aluetietoa syötteiden tulkitsemiseen.

Parhaimmillaan NLP-sovellukset pyrkivät jatkuvasti ymmärtämään kirjoitetun tai puhutun kielen kontekstia ja säätämään tuotoksia sen mukaan. NLP:n suosittuja käyttötapauksia ovat:

 • Hakukoneiden tulossivut (SERP)
 • Sosiaalinen media ja uutissyötteet
 • Kieliopin ja oikeinkirjoituksen korjaus
 • Roskapostisuodattimet
 • Käännökset
 • Tunneanalyysi

Natural Language Toolkit (NLTK) on Python-kirjasto luonnollisen kielen käsittelyyn, ja sitä tukee suuri joukko kehittäjiä.

Chat GPT kilpailijat ja generatiivinen tekoäly

Generatiivinen tekoäly on eräänlainen tekoälyn muoto, joka voi luoda tekstiä, kuvia, videoita ja muuta sisältöä vastauksena käyttäjän antamaan teksisyötteeseen.

Huomaa kuitenkin, että ChatGPT on ennen kaikkea esimerkki tekstipohjaisesta generatiivisesta tekoälytyökalusta, kun taas ChatGPT kilpailijat voivat olla kuvapohjaisia tai äänipohjaisia vaihtoehtoja.

Yksi generatiivisen tekoälyn tärkeimmistä eduista on, että se pystyy tuottamaan sisältöä pienemmillä resursseilla. Sen lisäksi nämä työkalut voivat käyttää tekijänoikeudella suojattua koulutusdataa ja automatisoida ihmisten töitä, mikä tuo mukanaan omia haasteita.

Tekoäly-chatbottien kehittyvillä markkinoilla generatiivinen tekoäly on todellinen pelin muuttaja. Se ottaa kaikki verkossa saatavilla olevat tiedot ja kouluttaa tämän datan avulla tekoälymalleja.

Vaikka ChatGPT on suurin ja tunnetuin työkalu tällä saralla, monet ChatGPT kilpailijat Googlesta ja Metasta Anthropiciin ja Amazoniin käyttävät myös LLM:iä, eli syvällistä oppimista ja hienosäätöä vahvistaakseen omaa asemaansa tekoälymarkkinoilla.

Lue myös: Ilmaiset tekoälytyökalut aloittelijoille – katso lista

Chat GPT kilpailijat taulukossa

ChatGPT kilpailijat Kuvaus
Claude ChatGPT: kovimpia kilpailijoita on Claude, joka on on Anthrophicin valmistama seuraavan sukupolven tekoälyassistentti. Palvelu käyttää luonnollisen kielen prosessointia keskustelutekstin luomiseen koulutustietojen perusteella.
Meta Llama 2 Llama 2 on Metan tuottama avoimen lähdekoodin suuri kielimalli. Kielimalli on koulutettu 40 prosentilla enemmän dataa kuin Llaman alkuperäinen versio.
Microsoft Bing Chat Yksi keskeinen kilpailija ChatGPT:lle on Microsoft Bing Chat. Se on tekoälypohjainen versio Microsoftin Bing-hakukoneesta. Palvelu mahdollistaa nykyään myös kuvien generoimisen.
Google Bard (LaMDA) Google Bard on tekoälypohjainen chatbot. Se lanseerattiin maaliskuussa 2023, joten siltä osin Google lähti tekoälymarkkinoille hieman takaa-ajaajan asemasta.
AI21 Labs AI21 Labs on Tel Avivissa toimiva tekoälytyökaluja kehittävä startup-yritys, joka tarjoaa AI21 Studio -nimisen alustan. Tämä alusta tarjoaa käyttäjille pääsyn sarjaan esikoulutettuja LLM:iä, kuten Jurassic-2.
Midjourney Midjourney on yksi parhaista tekoälytyökaluista, jonka avulla voi luoda kuvia tekstisyötteiden avulla. Se on kehittänyt oman koneoppimismallinsa. joka parantaa lopputuloksia.
Stability AI Stability AI on vuonna 2019 perustettu AI-startup, joka on saavuttanut merkittävää suosiota kehittämänsä Stable Diffusion – mallin takia. Sen avulla voi muuttaa tekstisyötteet kuvaksi.
Perplexity AI Kyseessä on GPT-3- ja GPT-4-pohjainen AI-chatbot, joka toimii kuin hakukone, eli skannaa internetiä vastatakseen käyttäjien kyselyihin. Sen parhaita ominaisuuksia on se, että se näyttää käyttäjälle tarjoamansa tiedon lähteet.
Amazon Codewhisperer Amazon Codewhisperer on tekoälytyökalu, joka on suunniteltu erityisesti sovelluskehittäjien käyttöön. Se käyttää NLP- ja ML-algoritmeja koodin tarkistamiseen ja reaaliaikaisten ehdotusten antamiseen.
Amazonin uusi kielimalli Amazon on tietysti mukana silloin, kun puhutaan siitä, mitkä ovat suurimmat CHtaGPT kilpailijat markkinoilla. Se on kuitenkin erittäin suuri toimija generatiivisen tekoälyn markkinoilla.
Jasper AI Jasper on tekoälyn virtuaaliassistentti ja tekstityökalu, joka on suunniteltu erityisesti auttamaan markkinointisisällön tuottamisessa GPT-3.5:n avulla. Se on itse asiassa tuotu markkinoille huomattavasti ennen ChatGPT:tä, joten ChatGPT ei suinkaan ole pioneeri tällä alalla.
GitHub CoPilot GitHub Copilot on tekoälyyn perustuva koodaamista helpottava virtuaalinen assistentti, joka on suunniteltu auttamaan ohjelmistokehittäjiä luomaan koodia Codex LLM:n avulla.

ChatGPT kilpailijat – Ketä ne ovat?

Tämä artikkeli pureutuu ennen kaikkea sen selvittämiseen, mitkä ovat ChatGPT kilpailijat, ja mitä kaikkia käyttöominaisuuksia ne tuovat markkinoille. Olit sitten luomassa kuviin, tekstiin tai ääneen perustuvaa sisältöä, tältä listalta löydät vaihtoehtoja, joita voit kokeilla luomisprosessin nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

12. GitHub CoPilot

GitHub Copilot on tekoälyyn perustuva koodaamista helpottava virtuaalinen assistentti, joka on suunniteltu auttamaan ohjelmistokehittäjiä luomaan koodia Codex LLM:n avulla.

copilot

Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan automaattisen koodin ja syntaksin täydennyksen ehdotuksia käyttäjän kirjoittaessa koodia. Toisin kuin ChatGPT, GitHub Copilot on suunniteltu erityisesti auttamaan sovelluskehittäjiä tuottamaan koodia nopeammin.

11. Jasper AI

Jasper on tekoälyn virtuaaliassistentti ja tekstityökalu, joka on suunniteltu erityisesti auttamaan markkinointisisällön tuottamisessa GPT-3.5:n avulla. Se on itse asiassa tuotu markkinoille huomattavasti ennen ChatGPT:tä, joten ChatGPT ei suinkaan ole pioneeri tällä alalla.

jasper ai

Jasperin avulla käyttäjä voi skannata esimerkiksi verkkosivustoaan resurssien, kuten tyylioppaiden ja tuoteluetteloiden ohella antaakseen chatbotille käsityksen oman organisaation brändiäänestä, minkä perusteella työkalu sitten luo tekstisisältöä. Jasperin kyky luoda äänikeskeistä markkinointisisältöä erottaa sen ChatGPT:n yleiskäyttöisestä tekstin luomisesta.

10. Amazonin uusi kielimalli

Amazon on tietysti mukana silloin, kun puhutaan siitä, mitkä ovat suurimmat CHtaGPT kilpailijat markkinoilla. Se on kuitenkin erittäin suuri toimija generatiivisen tekoälyn markkinoilla.

Aiemmin tänä vuonna Amazonin LLM omaksui multimodaalisen ominaisuuden, jonka kerrotaan olevan huomattavasti tehokkaampi kuin GPT 3.5.

amazom uusi kielimalli

ScienceQA-vertailussa tämä uusi Amazon-kielimalli ylittää GPT3.5:n 16 prosenttiyksiköllä (75,17%). ScienceQA-benchmark on suuri kokoelma selitettyjä vastauksia multimodaalisiin tieteen kysymyksiin. Tämä osoittaa, että Amazonin LLM on tehokkaampi monimutkaisen päättelyn käsittelyssä.

9. Amazon Codewhisperer

Amazon Codewhisperer on tekoälytyökalu, joka on suunniteltu erityisesti sovelluskehittäjien käyttöön. Se käyttää NLP- ja ML-algoritmeja koodin tarkistamiseen ja reaaliaikaisten ehdotusten antamiseen.

amazon codewhisperer

Korkealla tasolla se auttaa kehittäjiä parantamaan tuottavuutta luomalla koodisuosituksia. Amazon Codewhisperer on myös ilmainen käyttää tämän artikkelin kirjoitushetkellä.

8. Perplexity AI

Seuraavana tällä listalla on vuorossa Perplexity AI. Se on GPT-3- ja GPT-4-pohjainen AI-chatbot, joka toimii kuin hakukone, eli skannaa internetiä vastatakseen käyttäjien kyselyihin. Perplexity AI julkaistiin alun perin elokuussa 2022.

Perplexity AI

Yksi Perplexity AI:n huomionarvoisista ominaisuuksista on, että se näyttää käyttäjälle tarjoamansa tiedon lähteet. Tässä mielessä Perplexity AI tarjoaa parempaa läpinäkyvyyttä lähteidensä suhteen kuin moni muu vastaavanlainen tekoälypalvelu.

7. Stability AI

Stability AI on vuonna 2019 perustettu AI-startup, joka on saavuttanut merkittävää suosiota diffuusiomallinsa – Stable Diffusion – ansiosta. Stable Diffusion on tekstistä kuvaksi -työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat luoda hyvin yksityiskohtaisia kuvia.

Stability AI

Organisaatiolla on myös useita muita multimodaalisia ratkaisuja. Tämä sisältää Stable AI:n, tekstistä ääneksi -ratkaisun, joka muuttaa kirjoitetut kehotteet 44,1 KHz:n stereoääneksi, sekä “vaarattoman” luonnollisen kielen sukupolven mallin, Belugan.

Esimerkiksi Invoke AI käyttää hyväkseen stable diffusion -mallia. Sen avulla käyttäjät voivat luoda tekoälyn tekemiä kuvia ilmaiseksi. Voit löytää sen Github-repon täältä.

6. Midjourney

ChatGPT kilpailijat sisältävät pelkkien tekstiin perustuvien työkalujen lisäksi myös kuvatyökaluja. Midjourney on näistä yksi tunnetuimpia ja nopeasti suosiotaan nostava tekoälytyökalu, joka on kehittänyt oman koneoppimismallinsa. joka voi muuttaa tekstikehotteet kuviksi.

Midjourney

Tämä Discordin chat-sovelluksen kautta saatavilla oleva työkalu voi tehdä korkealaatuisia ja korkearesoluutioisia kuvia, joita sen käyttäjät voivat ladata suoraan laitteilleen.

5. AI21 Labs

AI21 Labs on Tel Avivissa toimiva tekoälytyökaluja kehittävä startup-yritys, joka tarjoaa AI21 Studio -nimisen alustan. Tämä alusta tarjoaa käyttäjille pääsyn sarjaan esikoulutettuja LLM:iä, kuten Jurassic-2.

ai21

Alusta voi lisätä ulkoisiin sovelluksiin luonnollisen kielen luomista, tekstien yhteenvetojen luomista ja parafraasien kirjoittamista.

4. Google Bard (LaMDA)

ChatGPT kilpailijat sisältävät myös tunnettujen hakukoneiden tekoälytyökaluja. Yksi niistä on Google Bard, joka on tekoälypohjainen chatbot. Se lanseerattiin maaliskuussa 2023, joten siltä osin Google lähti tekoälymarkkinoille hieman takaa-ajaajan asemasta.

Bard käyttää verkosta saatua harjoitustietoa vastausten antamiseen käyttäjille. Tämä on yksi sen suurimpia etuja, sillä Googlella on tunnetusti käytössään valtava määrä dataa sen hakukoneen ansiosta.

google bard

Bard rakennettiin alun perin dialogisovellusten kielimalleille (LAMDA), ja nyt se sisältää Googlen seuraavan sukupolven kielimallin eli LLM PaLM 2:n.

Suurin ero Bardin ja ChatGPT:n välillä on se, että Bard käsittelee julkisesta verkosta ja Google Apps and Services -palveluista otettuja tietoja, kun taas ChatGPT käyttää yhdistelmää omaa aineistoa ja Bingistä otettuja tuloksia.

3. Microsoft Bing Chat

Myös tunnetut teknologiajätit ovat tietysti lähteneet kilpailuun mukaan ChatGPT:n kanssa. Yksi keskeinen kilpailija LLM-markkinoilla onkin Microsoft Bing Chat. Se on tekoälypohjainen versio Microsoftin Bing-hakukoneesta, joka julkaistiin helmikuussa 2023.

Microsoft Bing Chat

Kuten Microsoftin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Satya Nadella sanoi julkaisun yhteydessä: “Tekoäly muuttaa perusteellisesti jokaisen ohjelmistokategorian toiminnan”

Bing Chat käyttää GPT-4:ää sen taustalla olevana LLM:nä, mikä antaa sille etua vähemmän tehokkaaseen GPT-3.5:een perustuvaan ChatGPT:hen verrattuna. Tämän mahdollistaa sen vastaamaan paremmin käyttäjien hakukyselyihin ja tarjoamaan osuvampia tuloksia.

2. Meta Llama 2

Llama 2 on Metan, eli entisen Facebookin, tuottama avoimen lähdekoodin suuri kielimalli. Se tukee jopa 70 miljardia parametria. Kielimalli on koulutettu 40 prosentilla enemmän dataa kuin Llaman alkuperäinen versio.

Meta Llama 2

Llama 2 käyttää koulutusaineistonaan, jossa viimeisimmät tiedot ovat heinäkuulta 2023. Tässä mielessä se tarjoaa paljon tuorempaa tietoa kuin ChatGPT, jonka aineisto on parhaimmillaankin muutaman vuoden vanhempaa.

Sen tulokset ovat vertailukelpoisia GPT-3.5:n kanssa Massive Multitask Language Understanding (MMLU) -pisteytysjärjestelmässä.

Yksi Llama 2:n tärkeimmistä myyntivalteista on kuitenkin se, että se on ilmainen käyttää esimerkiksi tutkimustyöhön ja kaupallisiin projekteihin.

1. Claude

Ykkösenä tällä ChatGPT kilpailijat -listalla on Claude. Se on Anthrophicin valmistama seuraavan sukupolven tekoälyassistentti, joka käyttää luonnollisen kielen prosessointia keskustelutekstin luomiseen koulutustietojen perusteella. Se ei siis toimi reaaliaikaisen tiedon perusteella.

claude

Claude osaa tehdä yhteenvedon, etsiä ja luoda sisältöä tavalla, johon ChatGPT ei ainakaan vielä yllä. Sen kanssa voi käydä keskustelua monin tavoin mielenkiintoisemmin kuin ChatGPT:n kanssa.

Muita keskeisiä eroja ovat esimerkiksi se, että Claude pystyy käsittelemään myös käyttäjän lataamia tiedostoja. Se tukee suurta määrää sanoja kussakin kehotteessa aina jopa 100 000:een sanaan asti. ChatGPT tukee sanoja yhdessä syötteessä vain 8 000:een saakka, joten ero on merkittävä.

Yhteenveto – ChatGPT kilpailijat

Yllä olevien tekoälyyn pohjautuvien palveluiden ja työkalujen perusteella voimme päätellä, että generatiiviset tekoälytyökalut tulevat jatkossa olemaan yhä suuremmassa osassa monien ihmisten elämässä.

Tässä vaiheessa ChatGPT on vielä se kaikkein suosituin AI-chatbot, mutta ChatGPT kilpailijat tulevat myös koko ajan laajemmin tunnetuiksi. Tässä artikkelissa listatut työkalut kehittävät koko ajan uusia ja ainutlaatuisia ominaisuuksia – kilpailun voi siis odottaa tiukentuvan tulevaisuudessa.

Jotkut chatbotit ovat hyviä yleiseen käyttöön, kun taas toiset sopivat parhaiten tiettyihin käyttötapauksiin, kuten kuvien luomiseen.

Vaikka AI-chatbottien tulevaisuutta on erittäin vaikea ennustaa, ne todennäköisesti muuttavat elämäämme merkittävästi jo lähitulevaisuudessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaushik Pal
Technology writer
Kaushik Pal
Teknologia-kirjoittaja

Kaushik on tekninen arkkitehti ja ohjelmistokonsultti, jolla on yli 23 vuoden kokemus ohjelmistoanalyysista, kehityksestä, arkkitehtuurista, suunnittelusta, testauksesta ja koulutusalalta. Hänellä on kiinnostus uusiin teknologioihin ja innovaatioalueisiin. Hän keskittyy web-arkkitehtuuriin, verkkoteknologioihin, Java/J2EE:hen, avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, WebRTC:hen, suuriin tietoihin ja semanttisiin teknologioihin. Hän on osoittanut asiantuntemuksensa vaatimusanalyysissä, arkkitehtuurin suunnittelussa ja toteutuksessa, teknisten käyttötapausten laatimisessa ja ohjelmistokehityksessä. Hänen kokemuksensa on kattanut eri toimialat, kuten vakuutus, pankki, lentoyhtiöt, merenkulku, asiakirjahallinta ja tuotekehitys, jne. Hän on työskennellyt laajan valikoiman teknologioiden parissa aina suurten tietokonejärjestelmien (IBM S/390), keskisuuren tason (AS/400), web-teknologioiden, avoimen lähdekoodin ja suurten tietojen alueille. Kaushik on pääasiassa mukana Java/J2EE/avoimen lähdekoodin/verkko/WebRTC/Hadoop- ja suurten tietojen…