DeFi vs CeFi vuonna 2024: Kilpailua vai yhteistyötä?

Avoin toiminta

DeFi vs CeFi eli hajautetun ja keskitetyn rahoituksen ovat kaksi vastakkaista lähestymistapaa kryptojen rahoitusmarkkinoilla, mutta kumpikin niistä tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia käyttäjille.

DeFi keskittyy toiminnassaan hajautettuihin verkkoihin tarjoten avoimen ja vapaan pääsyn rahoituspalveluihin älykkäiden sopimusten kautta, kun taas CeFi nojaa perinteisiin keskitettyihin välittäjiin, jotka noudattavat sääntelyä ja tarjoavat käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä.

Mitkä ovat suurimmat erot DeFi:n ja CeFi:n välillä? Pitäisikö DeFi:n ja CeFi:n välisiin eroihin liittyvän keskustelun jatkua vielä vuonna 2024?

Pääkohdat tiivistettynä

Termi Selitys
Hajautettu DeFi tarjoaa käyttäjille läpinäkyviä ja innovatiivisia rahoituspalveluita älykkäiden sopimusten kautta.
Keskitetty CeFi nojaa perinteisiin välittäjiin ja noudattaa sääntöjä sekä tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän.
DeFi haavoittuvuus DeFi:n hajautettu rakenne ja älykkäät sopimukset voivat kohdata haavoittuvuuksia
CeFi haavoittuvuus CeFi on taas altis hakkeroinnille yhden rajapinnan kautta.
Sääntely DeFi:n hajautettu luonne aiheuttaa sääntelyhaasteita, kun taas CeFi toimii rajat ylittävien standardien kanssa.

CeFi vs. DeFi – keskitetty ja hajautettu rahoitus

Kryptomarkkinoilla hajautettu rahoitus eli DeFi viittaa blockchain-teknologialla rakennettuihin rahoituksen ympärille tehtyihin ekosysteemeihin. DeFi-järjestelmät usein poistavat perinteiset keskitetyt välittäjät ja käyttävät älykkäitä sopimuksia mahdollistaakseen avoimen ja vapaan pääsyn erilaisiin rahoituspalveluihin.

Näihin rahoituspalveluihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Rahan lainaaminen
  • Kaupankäyntiin tukemalla likviditeettiä
  • Edistää läpinäkyvyyttä ja innovaatioita

CeFi sisältää taas kaikki perinteiset rahoitusjärjestelmät ja -laitokset, jotka toimivat keskitetyllä mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että CeFi nojaa keskitettyihin välittäjiin, jotka ovat jo ennestään tuttuja ihmisille: pankit ja muut keskitetyt luotonantajat.

Tällaiset alustat noudattavat erilaisia sääntelyyn liittyviä säännöksiä, tarjoavat helppokäyttöisiä palveluita ja tarjoavat erilaisia palveluita lisäturvallisuuden vuoksi.

DeFi vastaan CeFi selitys

Mikä on pääasiallinen ero DeFi:n ja CeFi:n välillä kryptovaluuttojen osalta?

“Peruserot löytyvät hajauttamisesta, saavutettavuudesta ja käyttäjän hallinnasta. DeFi toimii hajautetuissa verkoissa ja antaa näin käyttäjille enemmän valtaa suhteessa omaisuuteensa ja tietoihinsa alustalla. Samoin DeFi-palvelut tarjoavat avoimen pääsyn rahoituspalveluihin.

Keskeisimmät erot DeFin ja CeFin välillä:

  1. DeFi-palvelut perustuvat hajautukselle
  2. Hajautetut palvelut antavat enemmän valtaa käyttäjälle keskitetyn toimijan sijaan
  3. CeFi-palvelut ovat luonteeltaan rajoitetuimpia, eikä asiakkaalla ole niin paljon valtaa
  4. Keskitetyt palvelut ovat keskimäärin turvallisempia, koska niitä säännöstellään riippumattomien kolmansien osapuolten toimesta

Sitä vastoin CeFi nojaa keskitettyihin toimijoihin ja rajoittaa pääsyä tarjoamiinsa palveluihin. Samalla CeFi-palveluissa vaaditaan käyttäjiä luottamaan omaisuutensa kolmansien osapuolien haltuun”, kertoi Techopedialle Fineqian toimitusjohtaja Bundeep Rangar.

“Lisäksi CeFillä voi olla useita etuja verrattuna DeFi-palveluihin ja erityisesti silloin, kun on kyse käyttäjien turvallisuuskäytännöistä. Niiden suhteen DeFi-palveluilla on ollut ongelmia”, totesi Synonym Financen perustaja 0xbeachball.

Hän lisäsi kuitenkin, että CeFi:n “perustavanlaatuinen läpinäkyvyyden puute operaattoritasolla kumoaa monet sen turvallisuuteen liittyvät edut“, mikä voisi antaa DeFi:lle johtavan aseman tulevaisuudessa rahoitusalalla.

“Koska DeFi toimii hajautetuissa verkoissa ja tarjoaa avoimen pääsyn ekosysteemiin, joka on myös läpinäkyvä, sen toiminta perustuu pitkälti koodiin ja automatisointiin. Tällöin ihmisen vuorovaikutus on minimissään, mikä taas vähentää kolmansien osapuolten tarvetta”, kuvailee Oobitin presidentti Phillip Lord.

CeFi vs. DeFi turvatoimet: kummalla on ylivoima?

Turvallisuus on yksi suurimmista huolenaiheista kryptovaluuttojen kohdalla. Tässä mielessä ei ole yllättävää, että esiin nousee paljon keskustelua siitä, kumpi on parempi käsittelemään turvallisuuteen liittyviä huolia – CeFi vai DeFi.

Kaiken kaikkiaan järjestelmien erilaisen arkkitehtuurin vuoksi DeFi:n ja CeFi:n turvatoimet vaihtelevat paljonkin.

“DeFi-järjestelmät, jotka toimivat hajautetuissa verkoissa ja perustuvat älykkäisiin sopimuksiin, voivat kohdata erilaisia haavoittuvuuksia tai hyökkäyksiä, jotka pyrkivät varastamaan lohkoketjun käyttäjien lompakoita”, selitti Fineqian Rangar.

“Toisaalta CeFI-järjestelmät ovat yleisesti alttiimpia hakkeroinnille keskitettyjen järjestelmien käytön vuoksi. Pahantahtoiset toimijat tarvitsevat vain yhden portin, johon hyökkäys voidaan kohdistaa,” huomautti Oobitin Lord.

“Olemme aiemmin nähneet keskitettyjä pörssejä, jotka romahtivat ja aiheuttivat miljoonien dollareiden tappiot johtuen pääosin huonosta hallinnosta. Tätä ei voi taas tapahtua DeFi:ssä, koska se ei nojaa ihmisten aktiiviseen päätöksentekoon ja valtaan”, Lord sanoi.

Lisäksi DeFi:n kyky tarjota käyttäjille turvallisuustakuut auttaa kehittämään järjestelmää eteenpäin. Ainoana haittapuolena on, että käyttäjien itsensä on luotava tuo turvallisuus.

DeFi vs CeFi – sääntelyyn liittyvät kysymykset

Sekä DeFi että CeFi -palvelut kohtaavat omat haasteensa sääntelyyn liittyen. DeFi:n haasteet juontuvat sen hajauttamisesta, sillä perinteisiä säännöksiä on hankalaa soveltaa sellaisille alustoille, joissa ei ole keskitettyä hallintoa.

“Tämä saattaa tehdä DeFi:n sääntelystä haastavampaa, koska alustat eivät raportoi millekään keskusviranomaiselle”, sanoi Oobitin Lord.

Toisaalta CeFi-alustat kohtaavat muunlaisia sääntelyhaasteita, kuten rajat ylittäviä ongelmia sääntelyn kanssa. On kuitenkin tärkeää huomata, että rahoituspalvelut toimivat globaalissa ympäristössä, jossa on paljon erilaisia muuttujia ja säännöksiä.

Fineqian Rangar lisäsi, että CeFi kamppailee myös uusien ja kehittyvien teknologioiden omaksumisen kanssa, koska sen on toimittava olemassa olevien sääntelyiden mukaisesti jotka eivät anna sille mahdollisuutta siirtyä kokeelliselle alueelle.

Tästä johtuen Rangar päätteli seuraavaa:

“Vaikka sääntelyn noudattaminen on CeFi:lle yksinkertaisempaa, se voi rajoittaa sen toimintaa varsinkin uusien innovaatioiden suhteen. DeFi:n hajautettu luonne ja uutuus taas luovat epävarmuutta markkinoille muutoin.”

DeFi työntää innovaation rajoja

Sillä välin DeFi:tä pidetään usein innovatiivisempana sen ansiosta kokeilla rohkeasti uusia rahoitusvälineitä, malleja ja hajautettua hallintoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että CeFi jäisi siitä jälkeen.

“CeFi, vaikka se onkin rajoitettu sääntelyn takia, tutkii myös jatkuvasti innovaatioita integroimalla lohkoketjuteknologiaa ja sopeutumalla muuttuviin markkinoihin”, sanoi Fineqian Rangar.

Lisäksi CeFi alkaa sopeutumaan uusiin teknologioihin perinteisten kehysten sisällä, mikä saattaa tuoda sille kilpailuetua.

Oobitin Lord sanoi asiaan liittyen: “DeFin on voitettava useita esteitä lähitulevaisuudessa, jotta se voi alkaa todella loistaa. Siitä on kuitenkin jo selviä merkkejä, miten teollisuus ja sen parhaat käytännöt tulevat kehittymään, ja se suunta vaikuttaa olevan Web3.”

DeFi:n, CeFi:n ja TradFi:n tulevaisuuden näkymät

DeFi:n, CeFi:n ja TradFi:n tulevaisuus jatkaa kehittymistään, eikä sille loppua näytä tulevan. Tällä hetkellä ala saattaa elää suuren murroksen ensimmäisiä vaiheita, joten tilannetta kannattaa ehdottomasti seurata tarkoin.

“DeFi:n puolelta jatkuvat infrastruktuurin parannukset, ei-rahoituksellisten sovellusten, ekosysteemien kuten Solanan nopea kehittyminen sekä stablecoin-likviditeetin asteittainen yhdistäminen ovat joitakin avainasioita, joita sijoittajat voivat odottaa lähitulevaisuudessa tapahtuvan”, sanoi Synonym Financen 0xbeachball.

Fineqian Rangar huomautti, että DeFi-sovellusten odotetaan myös jatkavan kokeiluja hajautettujen hallintomallien, turvallisuuden vahvistamisen ja innovatiivisten rahoitustuotteiden, kuten reaaliomaisuuden tokenisoinnin parissa.

Markkinoilla odotetaan yhä enemmän myös DeFi:n ja CeFi:n sovellusten yhteenliittymistä teollisuuteen.

“Melkein kaikilla suurilla keskitetyillä pörsseillä on oma lompakkonsa, kuten Binance Trust Wallet, Coinbase-lompakko. Käyttämällä tällaista lompakkoa käyttäjät voivat kokeilla uusimpien ja viimeisimpien DeFi-palveluiden kanssa”, kertoi Techopedialle Bracket Labsin toimitusjohtaja ja perustaja Pelli Wang.

Fineqian Rangar oli samaa mieltä huomauttaen, että CeFi todennäköisesti pyrkii sisällyttämään enemmän blockchain-teknologiaa omiin järjestelmiinsä ja tutkii samalla kumppanuuksia DeFi-projektien kanssa samalla varmistaen sääntelyn noudattamisen.

“Kun sääntely muuttuu selkeämmäksi, CeFi-alustat saattavat muistuttaa enemmän perinteisiä pankkeja ja samalla soveltavat sääntelyä varmistaakseen liiketoimintamalliensa läpinäkyvyyden ja kestävyyden. Molempien sektoreiden odotetaan näyttelevän keskeisiä rooleja rahoituspalveluiden tulevaisuudessa ja digitaalisessa teollisuudessa”, Rangar kertoi Techopedialle.

Lisäksi CeFi-operaattoreiden odotetaan kohtaavan kasvavaa keskittymistä Bitcoin ETF-hyväksynnän jälkeen, huomautti Synonym Financen 0xbeachball.

“CeFi todennäköisesti nojaa laajemmin ‘sääntelyyn & turvallisuuteen’ pyrkiessään korjaamaan vahinkoa, jonka aiempi aalto korruptoituneista ‘CeDeFi’-operaattoreista aiheutti”, 0xbeachball sanoi.

Defi vs Cefi – yhteenveto

Hajautetun ja keskitetyn rahoituksen kehittyvässä markkinassa CeFi vs. DeFi edustavat erillisiä paradigmoja.

DeFi:n hajautettu luonne tarjoaa läpinäkyvyyttä ja innovaatiota älykkäiden sopimusten kautta, kun taas CeFi nojaa perinteisiin välittäjiin ja tarjoaa käyttäjäystävällisiä palveluita ja noudattaa sääntelyä. Niiden näkökulma turvallisuutta kohtaan eroaa myös merkittävästi: DeFi korostaa käyttäjäkeskeistä turvallisuutta ja CeFin luottaessa enemmän standardeihin ja keskitettyyn tietoturvaan.

On myös hyvä tietää, että monet asiantuntijat ennustavat, että tulevaisuus pitää sisällään myös näiden kahden pradigman välistä yhteistyötä, jolloin tulevaisuudessa saatetaan luopua vastakkain asettelusta.

Defi vs Cefi – usein kysytyt kysymykset

Mitä DeFi ja CeFi ovat?

Miten hajautettu ja keskitetty rahoituspalvelut eroaa toisistaan?

Kumpi näistä järjestelmistä on turvallisempi?

Samankaltaiset termit

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Iliana Mavrou
Crypto journalist
Iliana Mavrou
Krypto-toimittaja

Iliana valmistui Cityn, University of Londonista, journalistiikan tutkinnolla vuonna 2021. Sen jälkeen hän on kattanut krypto-, rahoitus- ja teknologia-alaa useille julkaisuille. Tähän sisältyy esimerkiksi Capital.com, jossa hän raportoi monimutkaisista aiheista liittyen lohkoketjuteknologiaan ja yleisesti kryptovaluuttoihin. Iliana suorittaa tällä hetkellä maisterin tutkintoa viestinnässä.