Avoin toiminta

DEX pörssi ja viisi ongelmaa, jotka on ratkaistava 2024

Tiivistelmä

DEX pörssi on hajautettu kauppapaikka kryptovaluutoille. Ne tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tehdä kauppaa kryptoilla keskitettyihin pörsseihin verrattuna. DEX-pörssit erottuvat edukseen tarjoamalla enemmän läpinäkyvyyttä ja kontrollia käyttäjilleen, pienempiä kaupankäyntikuluja ja pääsyn laajaan valikoimaan digitaalisia omaisuuseriä. Niiden kohtaamat keskeiset haasteet, kuten likviditeetin puute, tekniset haasteet, skaalautuvuus, turvallisuus ja sääntely, ovat merkittäviä ja vaativat ratkaisuja kasvun ja käyttöönoton edistämiseksi.

DEX pörssi on paikka, jossa kryptoja voidaan vaihtaa ilman keskitettyä hallintoa. Keskitetyt pörssit ovat pitkälti samanlaisia kuin tavalliset pankit – ne tarjoavat kryptojen osto- ja myyntipalveluja sekä talletuspalveluita palkkioita vastaan. Hajautetut pörssit eli DEX:it lupaavat taas käyttäjilleen läpinäkyvyyttä ja enemmän kontrollia heidän varoihinsa poistamalla keskitetyt välikädet.

Nämä alustat hyödyntävät älykkäitä sopimuksia, jotka mahdollistavat käyttäjille kryptojen ostamisen ja myymisen suoraan heidän lompakoistaan ilman välittäjiä, kuten Binance ja Coinbase.

Kuka tahansa nettiin pääsevä käyttäjä voi osallistua digitaalisen rahoitusmarkkinan toimintaan kaupankäynnin, lainaamisen ja lainaamisen kautta ilman välittäjiä.

DEX:t ovat tunnettuja turvallisuudesta, joten ne houkuttelevat yksityisyydestään huolehtivia käyttäjiä ympärilleen. Yleisesti ottaen DEX pörssi veloittaa huomattavasti pienempiä kuluja kaupankäyntiin liittyen kuin CEX:it — tehokkuus ja alhaiset kustannukset ovatkin niiden keskeisiä kilpailuvaltteja.

DEX pörssien keskeisimmät kilpailuedut ovat:

  1. Läpinäkyvyys
  2. Antaa enemmän valtaa sijoittajille
  3. Alhaisemmat kustannukset
  4. Ei liikaa keskitettyä valtaa

Sijoittajilla on pääsy laajaan valikoimaan erilaisia digitaalisia omaisuuseriä, joita ei löydy keskitetyiltä pörsseiltä. Niiden kautta voi löytää erityisesti vastikään lanseerattuja tokeneita tai projekteja, mikäli sellaiset kiinnostavat.

Coinbase esimerkiksi käyttää erittäin tiukkaa listausprosessia, joka usein sulkee pois monia kryptoprojekteja, mikä voi olla hyvä tai huono asia riippuen näkökulmastasi.

DEX-pörssi ja niiden tilanne 2024

Hajautettujen pörssien kaupankäyntivolyymi on huomattavasti laskenut alansa kuukausittaisesta kaikkien aikojen korkeimmasta arvosta, joka on 235 miljardia dollaria. DeFi-markkinaseuranta-alustan Defi Llaman mukaan.

Vaikka kryptomarkkina on suoriutunut suhteellisesti paremmin viime aikoina verrattuna vuoteen 2022, DEX:ien kaupankäyntivolyymi on yleisesti jatkanut laskuaan. Syyskuussa 2023 niissä käytiin kauppaa keskimäärin 44,2 miljardin dollarin edestä.

Dex pörssi DefiLlaman käppyröitä ja käyttöliittymä, josta voi nähdä esimerkiksi kryptojen kursseja

Kaikki näkymät eivät ole kuitenkaan synkkiä DEX pörssien kannalta, sillä kuukausittainen kaupankäyntivolyymi nousi hieman vuoden 2023 syksyllä.

Kun kryptomarkkinat ovat muutoinkin kasvussa – varsinkin Bitcoin ETF:n ja puoliintumisen ansiosta – DEX-volyymi saattaa jatkaa nousutrendiään koko vuoden 2024..

Sam Bankman-Friedin ja FTX sekä Alameda Researchin kaatuminen korosti keskitetysti hallittujen kryptopörssien puutteita. Keskitetyt pörssit muodostuivat ongelmaksi monille sijoittajille, sillä pörssin kaatuminen vie kaikki heidän sijoittamansa varat.

Johtavat DEX-alustat, kuten Uniswap ja dYdX, ovat hyvä vaihtoehto CEX:eille merkittävästi heikentyneen luottamuksen ja turvallisuuden keskellä. Hajautetut pörssit eivät ole vielä saavuttaneet sitä monien odottamaa huimaa kasvua, mistä ollaan jo vuosia puhuttu. Tämän voidaan katsoa johtuvan alaa vaivaavista monimutkaisista haasteista, joihin koko ala pyrkii löytämään ratkaisuja.

DEX pörssi ja haasteet, jotka sen on ratkaistava vuonna 2024

Jotta lukija saisi mahdollisimman hyvän käsityksen siitä, minkälaisia haasteita DEX pörssit kohtaavat tulevaisuudessa, käymme seuraavaksi läpi näistä kaikki keskeisimmät tekijät.

Nämä keskeisimmät haasteet ovat:

  • Likviditeetin rajoitukset
  • Tekniset haasteet
  • Suorituskyky ja skaalautuvuus
  • Turvallisuu
  • Sääntely

Likviditeetin rajoitukset DEX pörsseissä

Likviditeetti on merkittävä haaste, joka vaivaa monia hajautettuja pörssejä. Mikäli alustan likviditeetti on kunnossa, se nostaa sen turvallisuutta ja helpottaa kaupankäyntiä. Se on minkä tahansa pörssin, olipa se sitten hajautettu tai keskitetty, perusta.

Vaikka keskitetyt pörssit ylläpitävät omia likviditeettialtaitaan, DEX:it luottavat likviditeetin tarjoajiin eli käytännössä yksilöihin ja instituutioihin, jotka tarjoavat kauppapaikalle likviditeettiä. Tämä voi toisaalta johtaa omiin ongelmiinsa, sillä suurien sijoittajien liikkeet vaikuttavat alustan toimintaan suuresti. Se taas voi johtaa suuriin hintaeroihin, korkeaan volatiliteettiin ja muutoin huonoihin olosuhteisiin.

DEX:it ovat alttiita likviditeettiin liittyville ongelmille. Ne tulevat esiin varsinkin silloin, kun käydään kauppaa vähemmän tunnetuille tokeneilla ja vastikään listatuilla digitaalisilla varoilla. On tärkeää, että pörssit aktiivisesti hallitsevat tokeneiden likviditeettiä luodakseen suotuisat kaupankäyntiolosuhteet.

Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla likviditeetin tarjoajille palkintoja, joilla voidaan varmistaa se, että kauppapaikassa on riittävästi rahaa sujuvan kaupankäynnin varmistamiseksi.

Tekniset haasteet ja kehittyvät käyttäjäodotukset

Hajautettujen pörssien käyttöliittymien monimutkaisuus vaikuttaa merkittävästi niiden käyttökokemukseen. Jotkut ihmiset välttävät DEX-alustoja niiden käyttäjäystävällisyyden puutteen vuoksi verrattuna keskitettyihin kilpailijoihinsa.

Monet DEX:it pyrkivät parantamaan käyttäjäkokemusta, kun taas toiset eivät seuraa tätä trendiä. Valitettavasti monet sijoittajat eivät ole teknisesti kovinkaan taitavia ja ovat pakotettuja pysymään CEX:ien parissa, jotka ovat yleensä helpommin käytettävissä. Tämä on merkittävästi rajoittanut hajautettujen pörssien kasvupotentiaalia.

Samaan aikaan DEX-alustojen käyttäjät odottavat kehittyneempiä ominaisuuksia, kun kryptoteollisuus kypsyy ja kehittyy. Turvallisuusominaisuuksia ja nopeampaa sekä henkilökohtaisempaa asiakastukea on jatkuvasti tarjottava.

Hajautetut pörssit eivät voi jäädä paikoilleen; niiden on jatkuvasti innovoitava ja luoda uusia ominaisuuksia, kuten johdannaiset, rahan lainaamista ja steikkaamiseen liittyviä palveluita.

Jotkut DEX-alustat tukevat tällä hetkellä poikkeuksellisia myös sellaisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat käyttäjien ansaita passiivista tuloa samalla, kun he pitävät hallinnan omista varoistaan.

Tutkimuksen ja kehityksen lisäksi DEX-alustojen tulisi harkita avautumista kumppanuuksille ja yhteistyölle päästäkseen käsiksi useampiin käyttäjämahdollisuuksiin.

Suorituskyvyn ja skaalautuvuuden haasteet

Kryptomarkkina on kasvanut huimaa vauhtia lukuisista haasteistaan huolimatta – sääntelyyn liittyvästä epävarmuudesta aina huijauksiin ja hakkerointeihin.

Tällä hetkellä kasvun ongelmana on uudet haasteet, kuten skaalautuvuus – erilaisten protokollien kapasiteetti käsitellä ja toimia optimaalisesti.

Markkinoilla on huomattu, että kun volatiliteetti on korkea tai kaupankäynti kasvaa, kryptopörssit kamppailevat monin tavoin. Esimerkiksi viivästyneet transaktiot ja jopa järjestelmän katkokset aiheuttavat omat haasteensa. Käyttäjät kokevat nämä ongelmat erittäin turhauttavina, sillä ne voivat estää heitä hyödyntämästä markkinatilannetta tietyillä hetkillä.

Skaalautuvuus on myös suuri ongelma hajautetuissa pörsseissä. DEX pörssi on pakotettu käsittelemään suuria transaktiovolyymeja kaikkina mahdollisina aikoina. Muussa tapauksessa se muuttuu epäluotettavaksi, mikä taas hävittää käyttäjät sen alustalta.

Kehittäjien on harkittava Layer 2 -teknologian integroimista transaktioiden läpimenon lisäämiseksi ja maksujen vähentämiseksi. Proof-of-Stake (PoS) -protokollat ovat tulossa merkittäväksi teknologiaksi tällä alueella ja ne tulee todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa.

Turvallisuushaaste

Hajautettu rahoitus eli DeFi-sektori on jatkuvasti hyökkäysten kohteena hakkerointihyökkäysten nostaessa päätään.

Hajautetut pörssit ovat hakkeroinnin kohteena jatkuvasti, mistä on seurannut miljardien dollarien menetykset. Esimerkiksi vuonna 2023 kryptoihin liittyvät hakkeroinnit saavuttivat 1,4 miljardia dollaria ja 685 miljoonaa dollaria menetettiin pelkästään Q3:ssa.

Kun kryptoihin liittyvät prokollat kehittyvät ja parantuvat, niin tekevät myös hakkeroijat. DEX pörsseillä on velvollisuus käyttäjiään kohtaan jatkuvasti innovoida ja ottaa käyttöön uusia turvallisuustoimenpiteitä pitääkseen pahantahtoiset toimijat loitolla.

Yksi tapa parantaa turvallisuutta on tutkia haavoittuvuuksia ja heikkouksia ohjelmistokoodissa. Pörssien infrastruktuurin on oltava vikasietoinen, tuettuna testatuilla ja kokeilluilla urvallisuusprotokollilla sekä riittävällä auditoinnilla poistaakseen inhimilliset tai tekniset virheet.

Turvallisuusrikkomukset ulottuvat myös taloudellisten menetyksen yli; ne rapauttavat sijoittajien luottamusta protokolliin ja aiheuttavat paineita tiukempaan sääntelyyn.

Monimutkainen sääntelymaisema

Sääntely kryptomarkkinoilla on muodostunut yhdeksi merkittävimmistä haasteista, joita hajautetut pörssit kohtaavat. Sääntelyviranomaisten viimeaikaisten toimien perusteella DEX pörssit alkavat pääsemään pois harmaalta alueelta.

Vaikka hallitukset tekevät jatkuvasti toimia keskitettyjen pörssien sääntelyyn liittyen, DEX pörssi ja sen sääntely ei ole kovinkaan suoraviivainen.

Monet kryptojen haltijat — jotka haluavat pitää kiinni yksityisyydestään – kääntyvät hajautettujen pörssien puoleen sääntelyn puutteen vuoksi. Toisaalta hallitukset sanovat, että monet laittomat toiminnot, kuten rahanpesu, laittomat siirrot ja terroristien rahoitus, on pysäytettävä.

Jotkut käyttäjät ja sidosryhmät pitävät sääntelyä oikeana tapana säilyttää markkinoiden vakaus, erityisesti lisääntyvän hakkeroinnin myötä, mikä johtaa helposti asiakasvarojen menetykseen.

Sääntelyn suhteen ei ole taikasauvaa tai yhden koon ratkaisua. Jopa Yhdysvaltojen virastot eivät pääse yksimielisyyteen kryptojen määritelmästä. Silti hallitukset ympäri maailmaa pyrkivät nopeasti hyödyntämään kryptoalan räjähdysmäistä.

Tämä epäselvä suhtautuminen sääntelyyn on usein johtanut enemmänkin sekaannukseen kuin selkeyteen. Joillakin alueilla, kuten Singaporessa, pyritään jatkuvasti kehittämään kryptojen sääntelyä selkeämmäksi. Hongkong toivotti äskettäin kryptotoimijat tervetulleiksi uusien säännöksien myötä.

Toinen arvoitus on tarve KYC-vaatimuksille DEX pörsseissä. Esimerkiksi Uniswap ilmoitti lokakuussa, että jotkin sen likviditeettialtaat voivat vaatia käyttäjiä suorittamaan KYC:n ennen pääsyn myöntämistä.

Tämä kehitys aiheutti hämmennystä sen käyttäjien keskuudessa, sillä jotkut väittivät, että se olisi tapa viranomaisille vahvistaa kontrolliaan DeFi-sektorin yli. Kuitenkin ne, jotka kannattavat KYC-vaatimusten ideaa, uskovat sen olevan tärkeä keino taistella rahanpesua vastaan. Yhä useampi DEX pörssi tulee todennäköisesti liikkumaan tulevaisuudessa tähän suuntaan.

DEX pörssi – yhteenveto

Hajautetut pörssit ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti kryptomarkkinoilla. Se mahdollistaa sijoittajille vertaiskaupankäynnin suoraan heidän omasta kryptolompakosta käsin.

DEX pörssi ja niiden nousu on ratkaisevan tärkeää kryptoalan edistämiseksi, joka on kehittynyt paljon varsinkin turvallisuuden kannalta. Ne mahdollistavat sijoittajien suuremman kontrollin omiin varoihinsa.

Ala kamppailee kuitenkin lukuisten haasteiden parissa, kuten turvallisuuden, sääntelyn noudattamisen, likviditeetin puutteen ja jatkuvan innovoinnin tarpeen kanssa.

DEX-sektorin sidosryhmät eivät voi jäädä paikoilleen: heidän on pyrittävä löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin varmistaakseen DEX pörssien käyttöönoton enenevissä määrin.

Dex pörssi – usein kysytyt kysymykset

Mikä on DEX-pörssi?

Miten DEX eroaa CEX:stä?

Mitä etuja DEX-pörssit tarjoavat?

Miksi DEX-pörssien kaupankäyntivolyymi on laskenut?

Samankaltaiset termit

John Isige
Teknologia-kirjoittaja

John on kryptoasiantuntija ja tekninen kirjoittaja, joka seuraa digitaalisen omaisuuden ja teollisuuden viimeisimpiä trendejä ja kehityksiä. Hän tutkii erilaisia aiheita, kuten datan analyysi, NFT:t, DeFi, CeFi, metaversumi, teknologiatrendit kuten tekoäly ja koneoppiminen selkeästi ja oivaltavasti. Hän on intohimoinen siitä, että informoi ja osallistaa lukijoitaan krypto-uutisillaan sekä dataperusteisilla näkemyksillään teknologiatrendeistä ja nousevista teknologioista. Yli puolen vuosikymmenen kokemuksella John on osallistunut johtaviin mediaplatformeihin, mukaan lukien FXStreet, Business2Community, CoinGape, Vauld Insights, InsideBitcoins, Cryptonews ja ErmoFi sekä muihin.