Avoin toiminta

Ethereum ETF – seuraava mahdollisuus kryptomarkkinoilla?

Tiivistelmä

Ethereum ETF mahdollistaa helpomman kaupankäynnin tämän krypton osalta, mikäli se tulevaisuudessa hyväksytään SEC:n toimesta. Sen odotetaan tuovan Ethereum-ekosysteemille merkittäviä etuja, kuten paremman saavutettavuuden perinteisille sijoittajille, mikä taas lisää markkinoiden likviditeettiä. Tilanteen kehittymistä kannattaa seurata, sillä se kohtaa tällä hetkellä sääntelyyn liittyviä ongelmia. Jos SEC hyväksyy sen tavalliseksi arvopaperiksi, sijoittajat pääsevät ostamaan sitä myös tavallisista kauppapaikoista.

Ethereum ETF on herättänyt keskustelua kryptoyhteisössä siitä, voisiko maailman toiseksi suurin digitaalinen omaisuus eli Ethereum saada samankaltaisen ratkaisun kuin Bitcoin ETF.

Bitcoinin ETF:n hyväksyntä oli merkittävä askel kryptoteollisuudessa, sillä se tarjoaa perinteisille sijoittajille mahdollisuuden astua kryptomarkkinoille, sijoittaa pääomaa ja parantaa markkinoiden vakautta.

Lisäksi BTC ETF:t tarjoavat sääntelyyn selkeyttä ja turvallisuutta, mikä tekee BTC-sijoituksista turvallisempia ja nostavat kryptovaluutan uskottavuutta huomattavasti.

Kaikkien näiden etujen ansiosta Bitcoin ETF -rahastot saivat positiivisen hintaennusteen ja keräsivät yli 10 miljardia dollaria hallinnoitavana omaisuutena alle kuukaudessa debyyttinsä jälkeen.

Ainoa kysymys on se, mikä herättää tällä hetkellä paljon keskustelua kryptoasiantuntijoiden keskuudessa, saako myös Ethereum ETF -rahasto puoltavan vastauksen joskus tulevaisuudessa.

Ethereum ETF – keskeiset huomiot

  • Bitcoin ETF:n onnistunut lanseeraus on saanut alan asiantuntijat spekuloimaan sillä, että Ethereum ETF:n hyväksyminen on väistämätöntä tulevaisuudessa. Esimerkiksi monet arvostetut sijoitusyritykset, kuten Blackrock ja Grayscale, ovat jo hakeneet lupaa tällaisille tuotteille.
  • ETH ETF:n lanseeraus voisi tarjota merkittäviä etuja Ethereum-ekosysteemille, kuten kryptovaluuttojen parempi saavutettavuus perinteisille sijoittajille, lisääntynyt likviditeetti ja koko kryptomarkkinan uskottavuuden parantaminen.
  • ETH:n hinta on noussut 15 prosenttia helmikuussa ETH ETF:n mahdollisen hyväksymisen odotuksen keskellä.
  • Haasteita on kuitenkin edelleen, joista suurimmat ovat sääntelyyn liittyviä. Esimerkiksi SEC:n tulisi pyrkiä luokittelemaan Ethereum ETF turvalliseksi sijoituskohteeksi ennen markkinoille tuloa.

Mikä on Ethereum ETF?

Ethereum ETF olisi pitkälti samankaltainen tuote kuin Bitcoin ETF-rahasto. Se antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa Ethereumiin perinteisten pörssien kautta.

Samalla ne tarjoavat säänneltyä tapaa sijoittaa ETH:iin ilman tarvetta hallita kyseistä kryptovaluuttaa suoraan.

Tällä hetkellä merkittävimpiä rahoitusalan yrityksiä, jotka tarjoavat sijoitustuotteita liittyen kryptovaluuttoihin, ovat Grayscale ja ProShares.

Grayscale Investments tarjoaa tuotteita, kuten Grayscale Ethereum Trust, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa Ethereumiin ilman, että hän ostaa tätä kryptovaluuttaa suoraan kryptopörssistä.

Tämä ratkaisee yleisen ongelman, joka liittyy kryptojen ostamiseen ja myymiseen. Monet pitävät sitä vaikeana sijoituskohteena, jolloin kiinnostuksesta huolimatta sijoittaminen jää tekemättä.

Grayscale Ethereum Trust on yksi ensimmäisistä ainoastaan ETH:n hintaan sidotuista arvopapereista, jolloin sen kautta voidaan tarjoa omaisuuserää, joka on suunniteltu seuraamaan ETH:n markkina-arvoa alhaisemmilla kustannuksilla.

Mutta mikä on ero Grayscale Ethereum Trustin ja mahdollisen Grayscale Ethereum ETF:n välillä?

Suurin ero olisi niiden rakenteessa ja siinä, miten niitä kaupataan markkinoilla. Grayscale Ethereum Trust antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa osakkeita, jotka edustavat Ethereumin kurssia, mutta se ei tarjoa suoraa omistussuhdetta itse kryptoon. Sen sijaan etheureumit ostetaan pörssin ulkopuolisen kaupankäynnin kautta.

Grayscale Ethereum ETF ja esimerkiksi ProShares Ethereum ETF avulla voidaan käydä kauppaa perinteisissä pörsseissä samaan tapaan kuin perinteisillä ETF-rahastoilla. Tällöin ne pystyvät tarjoamaan sijoittajille enemmän likviditeettiä ja mahdollisuuksia kaupankäyntiin markkina-aikoina.

Onko Ethereum ETF:n hyväksyminen varmaa?

CoinFlipin toimitusjohtaja ja perustaja Ben Weiss kertoi Techopedialle, että ETH ETF -rahaston hyväksyminen on “lähes väistämätöntä” Bitcoin ETF:n onnistuneen lanseerauksen jälkeen.

“Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyväksyminen kävisi helposti, koska esimerkiksi ensimmäistä Bitcoin ETF:ää haettiin jo yli 10 vuotta sitten. Monet arvostetut yritykset, kuten Blackrock ja Grayscale, ovat jo hakeneet Ethereum ETF:iä ja odottavat innokkaasti myöntävää vastausta niiden suhteen”, hän kertoi.

Bitget Researchin pääanalyytikko Ryan Lee lisäsi, että Ethereum ETF:ä liittyvät spekulaatiot käyvät vilkkaana ja syystäkin.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) komissaari Hester M. Peirce huomautti, että kyseinen viranomainen ei tee tulevaisuudessa samaa virhettä kuin BTC ETF:n kanssa. Lisäksi Lee huomautti, että monet huippuanalyytikot ovat samaa mieltä siitä, että Ethereum ETF on tulossa tulevaisuudessa.

“Näyttämö on asetettu, sillä Ethereum-futuurien ETF:llä käydään jo kauppaa Yhdysvalloissa, mikä on yksi SEC:n ensimmäisistä edellytyksistä. Kaiken kaikkiaan uskomme, että ETH ETF:n hyväksyminen on täysin mahdollista,” Lee kertoi Techopedialle.

Ethereum ETF olisi voitto ETH-ekosysteemille

Ryan Leen mukaan mahdollisen Ethereum ETF:n julkaisu “olisi valtava voitto koko ETH-ekosysteemille” pääasiassa siksi, että se mahdollistaisi perinteisten sijoittajien päästä mukaan Ethereumiin säännellyssä ja turvallisessa ympäristössä.

“ETF:t helpottavat perinteisten sijoittajien pääsyä Ethereumiin ilman, että heidän tarvitsee suoraan omistaa tai hallinnoida kryptovaluuttoja. Tämä helppokäyttöisyys toimii hyvänä kannustimena perinteisille sijoittajille ja saattaa laukaista aiempaa suurempia pääomia kokonaisuudessaan, mikä taas tietenkin vaikuttaa Ethereumin hintaan lähtökohtaisesti positiivisesti,” hän sanoi.

CoinFlipin Weiss lisäsi, että ETH ETF:n hyväksyminen on myös mahdollisuus luoda lisää likviditeettiä, jolloin hintapaine aiheuttaa liikettä ylöspäin ja lisää instituutioiden osallistumista ja tätä kautta nostaa koko kryptoekosysteemin uskottavuutta.

Ja vaikka BTC ETF:n hyväksyminen oli Weissin mukaan “valtava asia koko kryptoteollisuudelle,”, matka sen hyväksymiselle ei ollut helppo.

“Se vaati jopa liittovaltion vetoomustuomioistuimen päätöksen, että SEC hylkäsi virheellisesti paikallisen BTC ETF:n hyväksynnän. ETH tarjoaa steikkaamista, mikä saattaa aiheuttaa sen, että sääntelijän analyysi on erilainen. Bitcoin ETF:n hyväksyntä tuntuu siltä, että juna on lähtenyt asemalta, ja on vain ajan kysymys, ennen kuin ETH ETF hyväksytään myös,” Weiss sanoi.

Bitget Researchin Leen mukaan BTC ETF:n hyväksyntä ei saanut yhtenäistä hyväksyntää SEC:n komissaareilta, mikä voisi olla vihje siitä, että Ethereum voi kohdata vaikeuksia.

“Turvallisuuteen liittyvät kysymysmerkit Ethereumin kohdalla johtavat siihen, että tulevat Ethereum ETF:n tarjoajat käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja varmistaakseen, että he täyttävät vaaditun velvoitteen, jotta sääntelijä hyväksyisi kovasti odotetun tuotteen,” Lee sanoi.

Bitcoin ETF saattaa silti menestyä

On tärkeää muistaa, että Ethereum on edelleen markkinoiden toiseksi suurin kryptovaluutta ja sillä on vahva asema heti Bitcoinin takana.

Sen innovatiivisesta teknologiasta ja arvolupauksesta huolimatta Lee huomautti, että ETH “saattaa olla vähemmän toteuttamiskelpoinen vaihtoehto Bitcoinille sen hajautettuun luonteeseen liittyen.”

Lee korosti, että tästä syystä BTC ETF:t “tulevat silti menestymään sijoittajien silmissä.” Lisäksi SEC:n epäjohdonmukaisuudet siinä, miten Ethereum tulisi luokitella, saattavat heikentää uuden tuotteen asemaa markkinoilla, jos se ylipäätään pääsee sinne.

Toisaalta CoinFlipin Weiss huomautti, että ETH:n hinta on jo noussut 15 prosenttia pelkästään helmikuussa sen odotettaessa mahdollista ETF:n hyväksyntää.

Tämä tosiasia yhdessä muiden signaalien, kuten Ethereumin Dencun päivityksen kanssa, voisi johtaa sijoitusten nopeaan kasvamiseen, jolloin Ethereum kurssissa olisi vahvaa nousupainetta.

Ethereum ETF:t voisivat mahdollistaa innovaatiota

Weiss päätteli, että Ethereum ETF:n hyväksyminen voisi lisätä Ethereumin saavutettavuutta samalla, kun se loisi siltaa perinteisen rahoituksen ja digitaalisen talouden väliseen kuiluun.

“Suurten verkostopäivitysten ja mahdollisten ETF-rahastojen hyväksymisen yhdistelmä luo mahdollisuuden edistää entisestään tätä adoptiota, nostaa sen hintaa ja houkutella sijoittajia, koska se stimuloi innovaatiota ja kehitystä ekosysteemissä yleisesti,” hän sanoi.

Bitget Researchin Lee lisäsi, että Ethereum ETF voisi lisätä likviditeettiä, kuten on nähty BTC:n kanssa viime viikkoina.

Tällaisia innovaatioita Ethereum ETF voisi mahdollistaa tulevaisuudessa:

  1. Helpottaa sijoittajien pääsyä kryptomarkkinoille
  2. Nostaa Ethereumin likviditeettiä, joka voidaan sijoittaa alustan kehittämiseen
  3. Luoda täysin uudenlaisia tuotteita sijoitusmarkkinoille

Kuitenkin pääoman houkuttelemiseksi myös kryptopörssien on herättävä ja tarjottava sellaisia tuotteita, jotka pitävät sijoittajien mielenkiinnon niissä.

“Koska pääoman nousu valtavirrasta vaikuttaa yleisesti ETH:n hintaan, Ethereum-verkon kehittäjät tulevat luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja palauttamaan arvoa sidosryhmille kaappaamalla enemmän pääomaa alalla,” Lee päätteli.

Ethereum EFT – yhteenveto

Ethereum ETF:n hyväksyntään liittyy suuria odotuksia, koska sillä olisi merkittäviä vaikutuksia kryptomarkkinoilla ja myös sen ulkopuolelle.

Teollisuuden jättiläisten, kuten Grayscale ja Blackrock, tavoitellessa näitä lupia monet alan asiantuntijat asettavat Ethereumin lähitulevaisuuden vahvasti härkämarkkinoille.

Jos ETH ETF hyväksytään, se voisi luoda täysin uuden aikakauden saavutettavuuden, likviditeetin ja uskottavuuden suhteen Ethereum-ekosysteemille ja samalla koko kryptoteollisuudelle.

Ethereum EFT – usein kysytyt kysymykset

Kuinka sijoittaa Ethereum ETF:ään?

Onko olemassa ETF:tä, jonka avulla voi shortata Ethereumia?

Mikä on paras ETF Ethereumille?

Mikä on 3X Ethereum ETF?

Ovatko short-ETF:t turvallisia?

Samankaltaiset termit

Iliana Mavrou
Krypto-toimittaja

Iliana valmistui Cityn, University of Londonista, journalistiikan tutkinnolla vuonna 2021. Sen jälkeen hän on kattanut krypto-, rahoitus- ja teknologia-alaa useille julkaisuille. Tähän sisältyy esimerkiksi Capital.com, jossa hän raportoi monimutkaisista aiheista liittyen lohkoketjuteknologiaan ja yleisesti kryptovaluuttoihin. Iliana suorittaa tällä hetkellä maisterin tutkintoa viestinnässä.