IT työpaikat tietoturvassa – katso kuusi suosituinta

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Nyt on loistava tilaisuus hypätä kyberturvallisuuden pariin ja viedä oma työura seuraavalle tasolle. Auttaaksemme sinua tällä matkalla, olemme koonneet tietoja kuudesta parhaiten palkatusta kyberturvallisuuteen liittyvästä työpaikasta.

IT työpaikat ovat suosittuja, koska ne tarjoavat hyvän palkkatason ja paljon mielenkiintoisia haasteista. Kun tietomurtojen kustannukset jatkavat kasvuaan, organisaatioiden on palkattava taitavia kyberturvallisuusasiantuntijoita suojelemaan arkaluontoisia yritystietojaan.

Silti nämä yritykset ovat edelleen vaarassa, kun ne kamppailevat löytääkseen päteviä kyberturvallisuusasiantuntijoita täyttämään kriittisiä asemia.

Kuten voit nähdä, nyt on erinomainen aika aloittaa ura kyberturvallisuusalalla tai viedä nykyinen urasi seuraavalle tasolle. Auttaaksemme sinua matkallasi, olemme koonneet tietoja kuudesta parhaiten palkatusta kyberturvallisuustyöstä.

Lue myös: Kyberturvallisuus tilastot – 50 keskeistä esittelyssä

IT työpaikat – kuusi parhaiten palkattua ammattia kyberturvallisuudessa

Ammattinimike Työnkuva
Tietoturvaosaston johtaja Tietoturvaosaston johtaja valvoo yrityksen koko turvallisuustoimintaa varmistaakseen, että yrityksen liiketoimintaan liittyvät kriittiset tiedot on suojattu sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta. Tämä C-sarjan johtaja toteuttaa parhaita käytäntöjä ja menettelyjä näiden turvallisuusuhkien välttämiseksi sekä tietomurtojen riskien vähentämiseksi.
Tietoturvajohtaja Tietoturvajohtaja on vanhemman tason rooli yrityksen tietoturvatiimissä. Hänellä on avainrooli yrityksen tietojen turvallisuuden varmistamisessa. Hänen hallitsee yrityksen tietoturvaohjelman päivittäistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi riskien arvioinnit, tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien käyttöönotto sekä ylläpito.
Sovellusturvallisuusinsinööri Sovellusturvallisuusinsinöörin rooli on varmistaa, että kaikki eri ympäristöissä toimivat sovellukset ovat turvallisia. Nämä ammattilaiset tunnistavat turvallisuusriskejä organisaationsa kehittämissä ja käyttöönottamissa sovelluksissa.
Kyberturvallisuuspäällikkö Kyberturvallisuuspäällikön tehtävä on suojata organisaation tietojärjestelmiä, tunnistaa uhkia näille järjestelmille ja vastata erilaisiin kyberhyökkäyksiin. Hänen vastuullaan on myös kehittää suunnitelma, jonka organisaatio voi toteuttaa kyberhyökkäyksen sattuessa.
Kyberturvallisuusarkkitehti Kyberturvallisuusarkkitehti on kokeneen ammattilaisen rooli, joka suunnittelee, testaa, toteuttaa ja ylläpitää yrityksen tietokoneiden ja verkon turvallisuusinfrastruktuureja.
Tietoturvainsinööri Tietoturvainsinööri tunnistaa ja korjaa haavoittuvuuksia ja uhkia yrityksen tietokonejärjestelmissä ja verkossa. Hänen tehtävänsä on toteuttaa turvatoimenpiteitä yrityksen tietojen suojelemiseksi kyberhyökkäyksen sattuessa.

6. Tietoturvainsinööri

Tietoturvainsinööri tunnistaa ja korjaa haavoittuvuuksia ja uhkia yrityksen tietokonejärjestelmissä ja verkossa. Kyberturvallisuusinsinööri toteuttaa turvatoimenpiteitä yrityksen tietojen suojelemiseksi kyberhyökkäyksen sattuessa. Tämä henkilö työskentelee yhteistyössä organisaation IT-tiimin jäsenten kanssa ja raportoi suoraan ylemmälle johdolle.

Kyberturvallisuusinsinöörin keskimääräinen vuosipalkka Yhdysvalloissa on 148 760 dollaria – palkka kuitenkin vaihtelee tyypillisesti 134 446 ja 165 229 dollarin välillä Salary.comin mukaan.

Talent.comin mukaan keskimääräinen vuosipalkka kyberturvallisuusinsinöörille Yhdysvalloissa vaihtelee 109 965 ja 171 722 dollarin välillä, keskiarvon ollessa 130 000 dollaria.

Yleensä kyberturvallisuusinsinöörillä tulisi olla vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä tai tietotekniikassa. Tämän aseman ehdokkaalla tulisi olla myös kokemusta palomuurien toiminnasta ja ylläpidosta sekä eri tyyppisistä päätelaitteen turvallisuudesta ja olla taitava sellaisissa kielissä/työkaluissa kuin Java, Node, C++, Ruby, Python, Go ja Power Shell.

5. Kyberturvallisuusarkkitehti

Kyberturvallisuusarkkitehti tai turvallisuusarkkitehti on senior-tason rooli, joka suunnittelee, testaa, toteuttaa ja ylläpitää yrityksen tietokoneiden ja verkon turvallisuusinfrastruktuureja. Tämä asema vaatii kattavaa tietämystä liiketoiminnasta ja sen käyttämästä teknologiasta.

Kyberturvallisuusarkkitehdin on myös osattava ajatella kuin hakkeri ennakoidakseen ja puolustaakseen yritystä kyberuhkilta. Tehtävään kuuluu yrityksen järjestelmien arviointi heikkouksien varalta, suorittaa haavoittuvuusarvioita, tunkeutumistestejä ja eettisiä hakkerointeja.

Kyberturvallisuusarkkitehdin keskimääräinen vuosipalkka Yhdysvalloissa on 128 636 dollaria Zippa.comin mukaan. Palkat vaihtelevat tyypillisesti 92 000 ja 179 000 dollarin välillä. ZipRecruiter raportoi, että kyberturvallisuusarkkitehdin keskimääräinen vuosipalkka on 132 623 dollaria korkeimman palkan ollessa 171 000 dollaria.

Jos haluat tulla kyberturvallisuusarkkitehdiksi, tarvitset vähintään kandidaatin tutkinnon tietotekniikassa, kyberturvallisuudessa, tietojenkäsittelytieteessä tai vastaavalla alalla. Useimmat yritykset etsivät yksilöitä, joilla on viidestä kymmeneen vuotta IT-kokemusta, johon kuuluu työskentelyö sovelluskehityksen, järjestelmäanalyysin ja liiketoiminnan suunnittelun parissa.

4. Kyberturvallisuuspäällikkö

Kyberturvallisuuspäällikön rooli on suojata organisaation tietojärjestelmiä, tunnistaa uhkia näille järjestelmille ja vastata erilaisiin kyberhyökkäyksiin. Kyberturvallisuuspäällikön vastuulla on myös kehittää suunnitelma, jonka organisaatio voi toteuttaa kyberhyökkäyksen sattuessa.

Tässä asemassa oleva henkilö toteuttaa myös tarvittavia toimenpiteitä yrityksen tietokoneiden ja tietokantojen suojelemiseksi, mikä saattaa vaatia työntekijöiden kouluttamista näihin turvatoimenpiteisiin. Koulutuksen jälkeen työntekijät tietävät, miten käyttää laitteitaan turvallisesti. Koska tämä on johtotason asema, tässä roolissa oleva henkilö saattaa valvoa muita turvallisuusammattilaisia.

ZipRecruiterin mukaan kyberturvallisuuspäällikön keskimääräinen vuosipalkka Yhdysvalloissa on 128 870 dollaria. Palkat vaihtelevat tyypillisesti 44 000 ja 192 000 dollarin välillä.

Comparably.com taas kertoo, että tämän aseman keskipalkka on 117 580 dollaria – alimman ollessa 51 280 dollaria ja korkeimman 172 000 dollaria.

Jos olet kiinnostunut työstä kyberturvallisuuspäällikkönä, tarvitset yleensä kandidaatin tutkinnon kyberturvallisuustietotekniikassa painottaen kyberturvallisuutta, tietojenkäsittelytiedettä tai vastaavia aloja. Lisäksi tarvitset viidestä kymmeneen vuotta verkkoadministraation tai tietokoneturvallisuuden kokemusta.

3. Sovellusturvallisuusinsinööri

Sovellusturvallisuusinsinöörin rooli on varmistaa, että kaikki eri ympäristöissä toimivat sovellukset ovat turvallisia. Nämä ammattilaiset tunnistavat ja lieventävät turvallisuusriskejä organisaationsa kehittämissä ja käyttöönottamissa sovelluksissa. He työskentelevät kehitystiimien kanssa luodakseen turvallisuusohjauskeinoja koko ohjelmistokehityksen elinkaaren ajan ja käyttävät tarvittavia työkaluja sekä tekniikoita jo käyttöön otettujen sovellusten suojaamiseksi.

Yhdysvalloissa sovellusturvallisuusinsinöörin keskimääräinen vuosipalkka on 107 372 dollaria – korkeimman palkan ollessa 139 991 dollaria Salary.comin mukaan. Indeed.com raportoi, että sovellusturvallisuusinsinöörin keskipalkka on 138 010 dollaria. Palkat yleensä vaihtelevat 94 361 ja 201 851 dollarin välillä.

Sovellusturvallisuusinsinööriksi tuleminen alkaa kandidaatin tutkinnon suorittamisesta tietojenkäsittelytieteessä, kyberturvallisuudessa tai vastaavilla aloilla. Sinulla tulisi myös olla vähintään kahdesta neljään vuotta aloittelijatason kokemusta alalta.

2. Tietoturvajohtaja

Tietoturvajohtaja on vanhemman tason rooli yrityksen tietoturvatiimissä. Hänellä on avainrooli yrityksen tietojen turvallisuuden varmistamisessa. Tietoturvajohtaja hallitsee yrityksen tietoturvaohjelman päivittäistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi riskien arvioinnit, tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien käyttöönotto sekä ylläpito.

Yhdysvalloissa tietoturvajohtajan keskimääräinen vuosipalkka on 187 118 dollaria. Tyypillisesti palkat sijoittuvat 168 731 ja 207 599 dollarin välille Salary.comin mukaan. Indeed.com arvioi tämän aseman korkeimman palkan olevan 255 624 dollaria.

Jos tavoitteenasi on tulla tietoturvajohtajaksi, sinulla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä, IT-turvallisuudessa tai tietokantahallinnossa sekä viidestä kymmeneen vuotta kokemusta kyberturvallisuudesta ja tietoteknologian hallinnasta.

1. Tietoturvaosaston johtaja

Tietoturvaosaston johtaja (CISO) valvoo yrityksen koko turvallisuustoimintaa varmistaakseen, että yrityksen liiketoimintaan liittyvät kriittiset tiedot on suojattu sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta. Tämä C-sarjan johtaja toteuttaa parhaita käytäntöjä ja menettelyjä näiden turvallisuusuhkien välttämiseksi sekä tietomurtojen riskien vähentämiseksi.

Yhdysvalloissa CISO:n keskimääräinen vuosipalkka on 239 136 dollaria ja palkkaväli on 212 868 ja 270 704 dollarin välillä. Glassdoor taas arvioi, että CISO:n keskipalkka on 290 998 dollaria.

Jos haluat tavoitella asemaa CISO:na, sinun on oltava vähintään kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä, tietoteknologiassa, kyberturvallisuudessa tai vastaavalla alalla. Lisäksi sitä varten tarvitsee vähintään viisi vuotta tietoturvaan liittyvissä johtotehtävissä, olla perehtynyt lukuisiin turvallisuuskäytäntöihin ja teknologioihin sekä ymmärrettävä yritystoimintaa sekä alaa koskevat säädökset.

IT työpaikat kyberturvallisuudessa – yhteenveto

Nykyään kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin lähes jokaisen alan organisaatiot etsivät sellaisia työntekijöitä, joilla on kyberturvallisuuteen liittyviä taitoja. Tulevaisuudessa nämä IT työpaikat tulevat todennäköisesti vain kasvamaan. Ongelmana on kuitenkin se, että päteviä hakijoita on vain muutamia.

Tämän seurauksena tuhannet kyberturvallisuuden työpaikat pysyvät täyttämättä, koska tarvittavan koulutuksen, valmennuksen, taitojen tai kokemuksen omaavia ehdokkaita ei ole saatavilla.

Joten olitpa sitten aloittamassa uraasi kyberturvallisuuden alalla tai pyrkimässä viemään nykyisen urasi seuraavalle tasolle, mahdollisuutesi ovat hyvät, jos vain panostat itseesi riittävästi.

Lue myös: Sertifikaatti kyberturvallisuuteen 2024 – 10 parasta esittelyssä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologiajournalisti

Linda Rosencrance on freelancer-kirjoittaja ja toimittaja, ja hän asuu Bostonin alueella. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus tutkivana reportterina työskentelystä useissa sanomalehdissä Bostonin metropolialueella. Hän on kirjoittanut tietotekniikasta vuodesta 1999 lähtien. Hänen artikkeleitaan on julkaistu muun muassa MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine ja monissa muissa julkaisuissa. Rosencrance oli teknologian uutissivuston toimittaja ja hän hallinnoi sekä toimitti blogia, joka keskittyi tietoanalytiikkaan. Hän kirjoittaa myös white papers, casestudies, e-kirjoja ja blogikirjoituksia monille yritysasiakkaille.