Kestävä kehitys IT-alalla – kohti parempaa tulevaisuutta

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Vihreä laskenta ja materiaalien kierrttäminen herättävät yhä suurempaa mielenkiintoa kestävän kehityksen käytäntöinä. Eri tutkimusten tulokset paljastavat lisääntyneen keskittymisen IT-alalla kestävyyteen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja yhteistyökumppanien valinnassa. Parannukset palvelinkeskusten energiatehokkuudessa ja älypuhelimien korjaamiseen liittyvillä markkinoilla viittaavat siirtymistä kohti kiertotaloutta. Haasteita on olemassa, mutta näiden käytäntöjen omaksuminen tarjoaa ympäristöhyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tulevaisuudessa.

Kestävä kehitys on tärkeää myös teknologia-alalla, sillä se kohtaa jatkuvasti uusia haasteita ympäristöön liittyvien asioiden kohdalla. Vihreä laskenta (green computing) sekä mineraalien kierrättäminen ovat käsitteitä, jotka herättävät yhä enemmän huomiota kehittäjien ja kuluttajien keskuudessa.

Vihreä laskenta pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset kunkin teknologian elinkaaren aikana. Mineraalien kierrättämisen osalta pyritään taas määrittelemään tietoteknisen jätteen uudelleen käsittelyä. Yhdessä ne muovaavat kestävämpää digitaalista tulevaisuutta.

Jotta kestävä kehitys voisi toteutua myös IT-alalla, siihen on tällä hetkellä kaksi merkittävää keinoa:

  1. Energiatehokkuus palvelinkeskuksissa
  2. Vanhojen laitteiden kierrättäminen

Tämä artikkeli tutkii vihreää laskentaa ja laitteiden kierrättämistä tarkastellen tilastoja ja niihin liitettyjä haasteita. Pyrimme tarkastelemaan sitä, miten nämä strategiat hallitsevat ympäristövaikutuksia ja miten ne avaavat uusia mahdollisuuksia teknologia-alalla ja sen ulkopuolella.

Vihreämpää teknologiaa: Vihreän laskennan omaksuminen

Statistan vuonna 2022 keräämien tietojen mukaan 69 prosenttia 2 900:sta maailmanlaajuisesta vastaajasta ilmoitti, että IT-infrastruktuurin kestävyys oli heidän yrityksensä keskeinen ajuri. Kaikki kyselyyn vastanneet työskentelivät IT-alalla päätöksentekijöinä.

Sama osuus vastaajista sanoi, että heidän yrityksellään on ympäristövaikutuksiin liittyviä suunnitelmia jatkuvasti kasvavan datankäytön suhteen. Samoin vastaajat ilmoittivat, että heidän organisaationsa on sitoutunut tavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tai saavuttaa hiilineutraalius.

Mielenkiintoista on se, että 68 prosenttia vastaajista koki asiakkaidensa vaativan hiilijalanjäljen pienentämistä kestävään kehitykseen pohjautuvien toimenpiteiden avulla.

Lisäksi 67 prosenttia oli aloittanut IT-laitteistonsa ja infrastruktuurinsa ympäristövaikutusten mittaamisen ja siitä aiheutuvien päästöjen rajoittamisen. Rohkaisevasti 65 prosenttia ilmoitti tekevänsä yhteistyötä vain niiden IT-kumppaneiden kanssa, jotka keskittyvät hiilipäästöjen vähentämiseen.

Tämä korostaa vihreän siirtymän kasvavaa merkitystä digitaalisella alalla.

Lue myös: DNA testi ja lohkoketjut – turvallisuutta sukututkimukseen

Energiankäytön optimointi palvelinkeskuksissa

Yksi alue, jossa on saavutettu merkittävää edistystä, on energiankäytön optimointi tietokeskuksissa. Tietokeskukset ovat tunnettuja korkeista energiatarpeistaan ja ympäristövaikutuksistaan.

Statistan raportin mukaan 669 IT- ja datan hallinnan asiantuntijaa ympäri maailmaa raportoi suurimman tietokeskuksensa keskimääräisen vuosittaisen energiankäytön tehokkuussuhteen (PUE) olevan 1,55.

Tehokkuuden tavoittelussa tietokeskusten operaattorit pyrkivät saamaan PUE-suhteensa lähelle 1. Vaikka suhde on edelleen 1,55, se osoittaa parannusta vuosien varrella, laskien 2,50:stä vuonna 2007 (-38 %).

Tämä parannus korostaa painotusta energiankäytön optimoinnissa, jotta voidaan hallita digitaalisten teknologioiden, kuten palvelinkeskusten, korkeita energiavaatimuksia.

Kestävä kehitys materiaalien kierrätyksen osalta

Matka digitaaliseen kestävyyteen ja vihreään laskentaan ulottuu IT-infrastruktuurin ulkopuolelle. Esimerkiksi elektronisten laitteiden fyysisen jalanjäljen vähentäminen on tärkeä asia.

Teknologia-alan synnyttämä kiehtova käsite on ‘urban mining’ – arvokkaiden metallien talteen ottaminen hylätyistä elektronisista laitteista. Tämä käsite muuttaa kotimme vanhentuneet tietotekniset laitteet resurssien aarreaitoiksi.

Green ICT: digital devices in households -raportin mukaan lähes puolet Euroopan unionin (EU) 16–74-vuotiaista (49 %) säilytti vanhoja älypuhelimia kotonaan. Nämä käyttämättömät laitteet, jos niitä ei kierrätetä asianmukaisesti, edustavat merkittävää ympäristöuhkaa ja potentiaalista resurssien haastamista.

Samaan aikaan Statistan vuoden 2022 tiedot osoittavat, että miljoonan älypuhelimen kierrättäminen voisi tuottaa noin kierrätettyjä materiaaleja seuraavanlaisesti:

  • 16 000 kiloa kuparia
  • 350 kiloa hopeaa
  • 34 kiloa kultaa
  • 15 kiloa palladiumia

Huolimatta tästä EU:n kierrätysaste vanhoille matkapuhelimille oli vaivaiset 10  prosenttia vuonna 2022.

Tämä korostaa tarvetta uusille ja innovatiivisille lähestymistavoille sähköjätteen käsittelyyn, jotka olisivat sopusoinnussa vihreän laskennan periaatteiden kanssa.

Kestävän kehityksen tulevaisuus –kiertotalouden nousu tietotekniikassa

Kun etsitään uusia lähestymistapoja tietoteknisten laitteiden jatkokäsittelyyn, on odotettavissa, että markkinoilla elektronisten laitteiden korjauspalvelut laajenevat entisestään. Nämä ennusteet viittaavat siirtymiseen kohti kiertotaloutta, joka on vihreän laskennan kannalta elintärkeää.

Statistan mukaan maailmanlaajuinen elektronisten laitteiden korjaamisiin liittyvät markkinat kasvoivat vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021 noin 10 prosenttia. Lisäksi odotetaan, että markkinat lähes kaksinkertaistuvat vuosien 2022 ja 2033 välillä, jolloin niiden markkina-arvo olisi 238,5 miljardia dollaria.

Tämä suuntaus korostaa pyrkimystä pidentää elektronisten laitteiden käyttöikää vähentäen samalla niistä syntyvää jätettä ja hilliten uuden tuotannon kysyntää.

Kestävä kehitys ja digitaaliset innovaatiot

Digitaalisen teknologian ympäristövaikutukset ajavat tarvetta kestäville teknologisille käytännöille, kuten vihreälle laskennalle ja materiaalien kierrätykselle. Statistan tiedot paljastavat positiivisen suuntauksen IT-infrastruktuurin kestävyydessä, koska päätöksentekijät vaikuttavat asettavan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen etusijalle ja etsivät ympäristötietoisia kumppaneita. Energiatehokkuuden parannukset tietokeskuksissa edistävät edelleen digitaalista kestävyyttä.

Elektronisten laitteiden fyysisen jalanjäljen vähentäminen on kriittinen näkökohta, jossa kierrättäminen nousee esiin toimivana konseptina. Arvokkaiden metallien talteenotto hylätyistä laitteista tarjoaa ympäristöhyötyjä, halliten niistä syntyvää jätettä ja vähentäen resurssien kysyntää. Samalla kun älypuhelimien korjauksiin liittyvät markkinat kasvavat, on mahdollista siirtyä kohti kestävää kehitystä tietotekniikan osalta.

Teknologia-alan matka kohti kestävämpää kehitystä esittää lukuisia haasteita, mutta tarjoaa samalla myös palkintoja. Vihreä laskenta ja materiaalien kierrättäminen mahdollistavat valoisamman tulevaisuuden digitaalisten laitteiden osalta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on elintärkeää sekä teollisuuden että koko maapallon hyvinvoinnille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknologiajournalisti

Maria Webb on taitava sisältöasiantuntija, jolla on yli 5 vuoden kokemus journalismista. Tällä hetkellä hän toimii teknologiajournalistina Business2Community-sivustolla ja Techopediassa, erikoistuen dataan perustuviin artikkeleihin. Maria on erityisen kiinnostunut tekoälystä ja posthumanismista. Marian journalistinen matka sisältää kaksi vuotta tilastollisena journalistina Eurostat-organisaatiossa, missä hän loi vakuuttavia datakeskeisiä uutisartikkeleita, sekä kolme vuotta Newsbook.com.mt-sivustolla, jossa hän käsitteli sekä paikallisia että kansainvälisiä uutisia.