Suurimmat Nvidian osakkeenomistajat: Kuka omistaa eniten osakkeita 2024?

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Maailman suurimmat varainhoitoyhtiöt, kuten Vanguard Group ja BlackRock, sijoittavat Nvidiaan osana heidän ETF:iään ja muita indeksirahastojaan.
  • Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja Jen Hsun "Jensen" Huang on yhtiön sisäpiiriläinen, joka omistaa eniten Nvidian osakkeita. Osakkeen hinnan räjähdysmäinen nousu on tehnyt hänestä yhden maailman rikkaimmista ihmisistä.
  • Suurimmat Nvidian osakkeenomistajat huhtikuussa 2024 olivat institutionaaliset sijoittajat Vanguard Group, BlackRockin, Fidelity (FMR), State Street sekä sen perustaja ja toimitusjohtaja Jen Hsun Huang.

Puolijohdeyritys Nvidia toimii tekoälyn vallankumouksen eturintamassa, sillä se kehittää ja rakentaa AI-mallien koulutukseen käytetyt näytönohjaimet ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Suurimmat Nvidian osakkeenomistajat vaihtelevat aina yksityisomistajista institutionaalisiin omistajiin.

Lisäksi yhtiö on aktiivinen toimija esimerkiksi peli- ja autoteollisuudessa, sillä sen grafiikkapiirit tarjoavat erittäin korkeaa suorituskykyä tietokoneisiin.

Yhtiö raportoi huikean 60,9 miljardin dollarin tuloksen vuonna 2023, mikä on jopa 126 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Nvidian osake on noussut yli 200 prosenttia viime vuonna ja 1 600 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Tämän nousun myötä se voidaan tällä hetkellä sijoittaa niin sanottujen ”Magnificent Seven” eli seitsemän maailman suurimman huipputeknologiayhtiön joukkoon.

Nvidia osakekurssi on suoriutunut erittäin hyvin viimeisen vuoden aikana
Nvidian (NVDA) osakkeen 5 vuoden kurssikehitys. Lähde: TradingView

Jos harkitset sijoittamista Nvidiaan, on tärkeää ymmärtää sen osakkeiden omistusrakennetta sekä tietää suurimmat Nvidian osakkeenomistajat. Näiden suuromistajien osakekaupat voivat nimittäin vaikuttaa sen osakekurssiin merkittävästi.

Tässä artikkelissa tarkastelemme Nvidian keskeisimpiä omistajia ja sidosryhmiä, jotka ovat hyötyneet eniten osakekurssin räjähdysmäisestä noususta.

Nvidian osakkeenomistajien analyysi

Nvidialla on yhteensä 2,5 miljardia liikkeeseen laskettua osaketta viimeisimmän raportin mukaan.

Yhtiöllä on yhteensä 5 894 institutionaalista sijoittajaa, jotka ovat ilmoittaneet 13D/G- tai 13F-lomakkeiden avulla osakkeiden omistuksistaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio eli SECille. Heidän yhteenlaskettu omistuksensa on 1,8 miljardia osaketta, kuten Fintelin tiedot osoittavat.

Osakkeista 65,24 prosenttia omistaa institutionaaliset sijoittajat, 30,38 prosenttia yksityissijoittajat ja 4,38 prosenttia Nvidian sisäpiiriläiset WallStreetZenin mukaan.

Osakekurssin kehitys korostaa yhtiön todellista menestystarinaa.

Nvidia osakekurssi kehitys historiallisesti on ollut vaikuttavaa

10. huhtikuuta 2024 mennessä Nvidian osakekurssi oli noussut 32 897,11 prosenttia, jos huomioon otetaan myös osakkeiden jakamiset pienempiin osiin.

On tärkeää huomata, että historia ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kuka omistaa eniten Nvidia-osakkeita?

Suurimpiin Nvidian osakkeenomistajiin kuuluvat maailman tunnetuimmat varainhoitoyhtiöt sekä yhtiön sisäpiiriläiset. He ovat sijoittaneet Nvidiaan, koska se on yksi S&P 500 -indeksin suurimmista yhtiöistä ja samalla erittäin merkittävä teknologiayhtiö.

Huhtikuuhun 2024 mennessä yhtiön suurimmat Nvidian osakkeenomistajat olivat:

  1. Vanguard Group
  2. BlackRock
  3. Fidelity (FMR)
  4. State Street
  5. Jen Hsun Huang

Nvidian johtohenkilöt ja hallituksen jäsenet kuuluvat myös yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin, sillä he saavat merkittäviä määriä osakkeita osana heidän palkkaansa.

Top 5 yksityissijoittajat

Viisi suurinta Nvidian yksityissijoittajaa listattuna

Nvidia viisi suurinta yksityissijoittajaa esittelyssä

Seuraavissa kappaleissa käymme läpi tarkemmin viisi suurinta Nvidian yksityissijoittajaa.

Jen Hsun Huang – 86 752 723 osaketta – 3,52%

Nvidian perustaja ja nykyinen presidentti sekä toimitusjohtaja ”Jensen” Huang on yhtiön neljänneksi suurin osakkeenomistaja 3,5 prosentin osuudellaan. Huang perusti Nvidian vuonna 1993 ja on johtanut yhtiötä siitä lähtien – ohjaten sen innovatiivista lähestymistapaa näytönohjainten kehittämisessä.

NVDA:n osakekurssin nousu on kasvattanut merkittävästi hänen varallisuuttaan, sillä nykyään Huang on maailman 20:n rikkaimman henkilön joukossa. Hänen omaisuuden arvoksi on arvioitu olevan noin 75,1 miljardia dollaria.

SECin mukaan Huang omisti yli 86 miljoonaa osaketta maaliskuussa 2024.

Mark A. Stevens – 4 069 181 osaketta – 0,16%

Stevens liittyi Nvidian hallitukseen vuonna 2008 ja toimi aiemmin hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta eli vuodesta 1993 lähtien aina vuoteen 2006 asti. Hän on hallituksen tilintarkastuskomitean ja nimitys- ja yritysvalvontakomitean jäsen.

Stevens on ollut sijoitusyhtiön S-Cubed Capitalin hallituskumppani vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin hän toimi pääomarahaston Sequoia Capitalin hallituskumppanina vuodesta 1993 vuoteen 2011 ja oli aiemmin teknisen myynnin ja markkinoinnin tehtävissä Intelillä.

Stevens on yrityksen merkittävä sisäpiiriläinen, joka omistaa Nvidia-osakkeita yhteensä yli 4 miljoonan kappaleen verran. Se vastaa 0,16 prosentin osuutta yhtiöstä.

Tench Coxe – 3 787 612 osaketta – 0,15%

Coxe on ollut Nvidian hallituksen jäsen vuodesta 1993 lähtien ja on yrityksen Compensation Committeen jäsen. Hän toimii myös Artisan Partners Asset Managementin – institutionaalisen rahastonhoitoyhtiön – hallituksessa.

Coxe toimi pääomasijoitusyhtiö Sutter Hill Venturesin hallituskumppanina vuodesta 1989 vuoteen 2020, missä hän keskittyi IT-sijoituksiin. Ennen Sutter Hill Venturesiin liittymistä vuonna 1987 hän oli markkinointijohtaja Digital Communication Associates -yhtiössä.

Coxe omistaa 3,8 miljoonaa Nvidia-osaketta SEC:n tietojen mukaan.

Harvey C. Jones – 749 980 osaketta – 0,03%

Jones liittyi Nvidian hallitukseen vuonna 1993 ja on Coxen tavoin Compensation Committeen jäsen.

Jones on yrittäjä, teknologiajohtaja ja aktiivinen pääomasijoittaja. Hän on ollut yksityisen sijoitusyhtiön Square Wave Venturesin hallituskumppani vuodesta 2004 lähtien.

SEC:in tarjoamien tietojen mukaan Jones omisti 749 980 osaketta Nvidiassa helmikuussa 2024.

Collette Kress – 622 083 osaketta – 0,03%

Nvidian talousjohtaja Collette Kress liittyi yhtiöön syyskuussa 2013 ja on toiminut sitä ennen erilaisissa rahoitukseen liittyvissä tehtävissä suurissa teknologiayhtiöissä 25 vuoden ajan.

Kress työskenteli aiemmin Ciscon Business Technology and Operations Finance -organisaatiossa ja toimi senior-rooleissa Microsoftilla ja Texas Instrumentsilla.

Kress omisti 622 083 Nvidia-osaketta maaliskuussa vuonna 2024.

Viisi suurinta institutionaalista sijoittajaa

Viisi suurinta institutionaalista sijoittajaa käsittävät tuttuja nimiä kuten Vanguard ja Blackrock

Yksitysomistajien lisäksi Nvidialla on institutionaalisia sijoittajia, joilla on huomattavia osuuksia yrityksen osakekannasta. Käymme seuraavaksi läpi kaikki keskeisimmät toimijat.

Vanguard Group – 204 504 938 osaketta – 8,28%

Vanguard on yksi kolmesta suuresta indeksirahastojen hallinnoijasta Blackrockin ja State Streetin ohella. Yritys tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa osake- ja obligaatiorahastoihin, jotka seuraavat eri indeksien rakennetta ja suorituskykyä.

Vanguard on maailman suurin keskinäisten rahastojen tarjoaja ja toiseksi suurin ETF-rahastojen hallinoija heti BlackRockin jälkeen. Varainhoitoyhtiö tunnetaan varsinkin edullisten sijoitusrahastojen tarjoamisesta yksityishenkilöille. Sen palveluita käyttää jo yli 30 miljoonaa yksityissijoittajaa.

Vanguardilla oli yhteensä 8,9 biljoonan dollarin edestä varoja hallinnassa joulukuun 2023 lopussa, mikä kertoo omiaan sen merkittävyydestä markkinoilla.

Vanguard on Nvidian suurin omistaja 8,28 prosentin osuudella, koska se sijoittaa yhtiöön osana S&P 500 -indeksiä seuraavia rahastojaan.

Helmikuussa julkistetun SEC-ilmoituksen mukaan Vanguard omisti 204 miljoonaa Nvidia-osaketta, mikä vastaa yli 8 prosentin osuutta koko yrityksestä.

Blackrock – 180 593 555 osaketta – 7,3%

Maailman suurimpana varainhoitajana, jolla oli hallinnassa 10 biljoonaa dollaria joulukuussa 2023 mennessä, Blackrock on myös merkittävä Nvidian osakkeiden omistaja.

Blackrock tarjoaa sijoitus-, neuvonta- ja riskienhallintaan liittyviä ratkaisuja asiakkailleen yli 100 maassa. Yhtiö hallinnoi rahastoja ja salkkuja, jotka sisältävät erilaisia omaisuuseriä, kuten osakkeita erilaisia markkinainstrumentteja ja obligaatioita.

Se hallinnoi myös suosittua iShares-salkkua, josta sijoittajat voivat ostaa osuuksia ETF-rahastojen kautta. Ne tuottavat suuren osan yhtiön tuloista hallintomaksujen muodossa.

Blackrockin viimeisimmän SEClle antaman ilmoituksen mukaan yhtiö omisti 180,6 miljoonaa Nvidian osaketta vuoden 2023 lopussa. Se vastaa 7,3 prosentin osuutta koko yrityksestä. Samaisesta raportista käy ilmi, että se on kasvattanut osuuttaan Nvidiassa edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin sillä oli hallussaan 179,8 osaketta.

Fidelity Investments (FMR) – 127 855 229 osaketta – 5,18%

Fidelity Management & Research Company toimii Fidelityn keskinäisten rahastojen sijoitusneuvojana. FMR:llä on kolme rahastoa: osake-, korkeatulo- ja kiinteätulorahastot. Yhtiön salkunhoitajat, analyytikot ja kauppiaat tutkivat, ostavat ja myyvät arvopapereita Fidelityn sijoitusrahastoille.

Fidelityllä oli asiakkaanaan lähes 50 miljoonaa yksityissijoittajaa sekä 12,6 biljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja joulukuussa 2023 sen oman verkkosivuston mukaan.

Tammikuussa tehdyn SEC-ilmoituksen mukaan FMR omisti 127,9 miljoonaa Nvidia-osaketta, mikä taas vastaa 5,176 prosentin osuutta yhtiöstä. Se tarkoitti laskua Nvidian omistajuuden suhteen edellisestä vuodesta, jolloin FMR omisti 138,7 miljoonaa osaketta.

State Street – 91 661 188 osaketta – 3,7%

State Street tarjoaa rahoituspalveluja, joihin kuuluvat esimerkiksi sijoitusten hallinta, tutkimus ja kaupankäynti sekä muut sijoituspalvelut, jotka on kohdistettu institutionaalisille sijoittajille ympäri maailmaa.

Samalla se on Yhdysvaltojen toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti toiminut pankki, sillä sen edeltäjä Union Bank perustettiin vuonna 1792.

Yhtiö on Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kolmanneksi suurin ETF-rahastojen tarjoaja State Street Global Advisorsin eli sen varainhoitoyksikön kautta.

Helmikuussa tehdyn SEC-ilmoituksen mukaan State Street omisti 91,7 miljoonaa Nvidia-osaketta, mikä oli enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, jolloin sillä oli omistuksessaan 88,7 miljoonaa osaketta.

Geode Capital Management – 49 994 598 osaketta – 2%

Geode Capital Management on irrottautunut Fidelity Investmentsistä. Yhtiö hallinnoi Fidelityn indeksirahastoja alihankkijana.

Yhtiö omisti hieman alle 50 miljoonaa Nvidian osaketta 31. joulukuuta vuonna 2023 viimeisimmän SEC-ilmoituksen mukaan. Sekin oli kasvattanut osakkeiden määrää, sillä vielä marraskuussa 2023 se omisti 48,5 miljoonaa osaketta.

Suurimmat Nvidian osakkeenomistajat – yhteenveto

Nvidian suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluvat maailman suurimmat varainhoitoyhtiöt, kuten Vanguard, Blackrock ja Fidelity, sekä yhtiön johtohenkilöt, kuten toimitusjohtaja Jensen Huang ja talousjohtaja Colleen Kress.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat voivat vaikuttaa sen osakekurssin kehitykseen merkittäväksi. Kuitenkaan ne eivät yleensä ole osakkeen kurssin muutosten pääasiallinen ajuri. Jos harkitset sijoittamista Nvidiaan, sinun tulisi ottaa huomioon myös paljon muita tekijöitä ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

UKK

Mikä on Nvidia?

Kuka omistaa Nvidian?

Onko Nvidia julkinen yhtiö?

Kuinka monta NVDA-osaketta on olemassa?

Kuinka monta osakkeenomistajaa Nvidialla on?

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.