Kuparin hinta ja ennusteet vuosille 2024, 2025 ja 2030: Onko kupari matkalla uusiin ennätyksiin?

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Kuparikonsentraatin markkinoiden alijäämän odotetaan jatkuvan tänä vuonna, koska kaivostoimintaan liittyvät lakot ja tuonnon katkokset jatkuvat
  • Kuparin hintakehityksen odotetaan riippuvan pitkälti Kiinan kiinteistösektorin elpymisestä
  • Fedin korkoleikkausten odotetaan vapauttavan patoutunutta kysyntää

Kuparin hinta saavutti kaikkien aikojen korkeimman tasonsa eli 10 845 dollaria tonnilta maaliskuussa 2022. Seuraavien kahden vuoden aikana hinta kuitenkin laski tasaisesti, mikä johtui pääosin Kiinan talouden heikkenemisestä. Heikkenemisen syynä olivat uudet COVID- rajoitukset, jotka otettiin käyttöön huhtikuussa 2022 epidemien takia.

Yhdysvaltojen aggressiivinen rahapolitiikan kiristäminen yhdistettynä nousevaan inflaatioon alensi kuparin hintaa entisestään. On hyvä huomata, että kuparia pidetään usein talouden terveyden mittarina, joten sitä voi pitää yhtenä signaalina markkinoiden senhetkisestä tilasta. Tässä mielessä se on samanlainen kuin maakaasun hinta.

Viime viikkoina tämä laajalti käytetyn metallin – jota tarvitaan kodinkoneissa, elektronisissa laitteissa, kuljetusvälineissä ja rakennusteollisuudessa – kurssi on kuitenkin lähtenyt uuteen nousuun. Se jopa saavutti viimeisen 11 kuukauden korkeimman tasonsa 18. maaliskuuta, kun Lontoon pörssin kolmen kuukauden keskihinta käväisi hetkellisesti 9 164,50 dollarissa tonnilta.

Kuparin hinta kehitys viime aikoina
Kuparin viiden vuoden hintakehityskaavio. Lähde: Trading Economics

Voiko kuparin hinta ylläpitää nousuvauhtinsa ja saavuttaa uusia huippulukuja? Tässä artikkelissa tutkitaan kuparin hinnan kehitystä tuleville vuosille 2024, 2025 ja 2030.

Kuparin hinta ennusteen mukaan

Vuosi Ennusteet Keskeiset ajurit
2024 8 625 – 8 800$/tonnilta

3.65 – 3.75$/paunalta

–  Kuparikonsentraatin alijäämä

–  Fedin korkoleikkaukset

–  Kasvava kysyntä vihreän energian sektorilta, kuten sähköautot ja uusiutuvat energialähteet

2025 8 975 – 9 300$/tonnilta

3.85 -3.95$/paunaa

–  Energiasiirtymästä johtuva kasvava kysyntä

– Fedin rahapolitiikka

2026-2030 Yleinen ennuste: härkämäinen –  Energiasiirtymästä johtuva kasvava kysyntä

Kuparin hinta-analyysi vuonna 2023

Vuoden 2022 aikana kuparin hinta laski 13,87 prosenttia, kun Kiinan tiukka COVID-19-politiikka hidasti maan teollista ja taloudellista toimintaa, mikä vähensi kysyntää suosituille teollisuusmetalleille kuten kuparille.

COVID-19-rajoitusten poistuminen Kiinassa vuoden 2022 lopulla – maailman suurimmassa kuparin ostajassa –  auttoi kuparin hinnan lähtemään vahvaan alkuun vuonna 2023. Silloin sillä käytiin kauppaa yli 8 300 dollarilla tonnilta Lontoon metallipörssissä.

Hinnat kohosivat hetkellisesti 9 430 dollariin tonnilta tammikuun puolivälissä 2023, mikä oli vuoden korkein hinta. Tämä johtui optimistisista ennusteista Kiinan talouden suhteen sen jälkeen, kun maan rajat avattiin epidemian jälkeen tammikuun alussa.

Vuoden edetessä Kiinan elpyminen pysyi kuitenkin haastavana pitkittyneen kiinteistökriisin, heikon paikallisen kysynnän ja korkeiden paikallishallinnon velkatasojen vuoksi. Vuonna 2023 Kiinan talous kasvoi 5,2 prosenttia, mikä oli enemmän kuin hallituksen alkuperäinen viiden prosentin tavoite.

Kuitenkin Trading Economicsin mukaan Kiinan talouskasvu vuonna 2023 oli hitainta vuosittaista kasvua sitten 1990-luvun, mikäli huomioon ei oteta pandemiavuosia.

Kiinan kiinteistömarkkinoiden lasku on herättänyt huolta teollisuusmetallien tuottajien parissa. Tämä johtuu tietysti siitä, että kyseinen sektori on merkittävä kuparin kuluttaja.

S&P Globalin mukaan kiinteistösektori vastasi 30,8 prosentista Kiinan teräksen kulutuksesta vuonna 2023, 30 prosentista maan alumiinin kulutuksesta ja 20 prosentista kuparin kulutuksesta.

Ewa Manthey – ekonomisti hollantilaisessa ING-pankissakirjoitti muistiinpanossaan 18. maaliskuuta:

“Kiina on myös maailman suurin kuparin kuluttaja, joten sen kiinteistömarkkinoiden lasku on merkittävästä laskenut kuparin kysyntä koko viime vuoden ajan. Kiinteistöalan lamaantuminen pysyy metallin tärkeimpänä riskitekijänä.”

Kiinan vaisun elpymisen lisäksi keskuspankit – ja erityisesti Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve – ylläpiti edelleen tiukkaa korkojen nostamiseen johtanutta linjaa. Se oli omiaan lisäämään hinnan nousupaineita kuparille.

Lisäksi toimitushuolet ovat olleet riesana. Useat keskeiset tuottajat kamppailivat kuparituotannon kasvattamisen parissa, mikä tuki kuparin hintoja vuonna 2023.

S&P Global raportoi, että kuparin tuotanto Chilessä, joka on taas maailman suurin kuparin tuottajamaa, väheni 2,3 prosenttia vuoden 2023 aikana. Tuolloin sitä tuotettiin 5,33 miljoonaan tonnin edestä, mikä on alhaisin taso sitten vuoden 2008. Tuotantoon liittyvät ongelmat johtuivat vaikeammista olosuhteista kaivoksilla, heikommista malmipitoisuuksista, veden käyttöön liittyvistä rajoituksista ja merkittävien investointiprojektien viivästyminen.

Lokakuussa 2023 kansainvälinen kupariin keskittyvä tutkimusryhmä International Copper Study Group ennusti jopa 27 000 tonnin alijäämää kuparituotannossa vuodelle 2023.

Vuoden 2023 aikana kuparin hinta LME:ssä nousi 2,2 prosenttia vuodessa ja kaksi prosenttia Yhdysvaltain COMEX:ssa.

Keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat kuparin hintoihin vuonna 2024

Maaliskuun 19. päivä vuonna 2024 LME:n kuparin hinta oli noin 9 100 dollaria tonnilta. Se on 16 prosenttia alempi kuin kaikkein korkein hinta, jonka kupari saavutti maaliskuussa 2022. Tällä hetkellä kuparin kurssi on noussut 7,19 prosenttia vuoden alusta.

Kuparin hintaennuste vuodelle 2024
Kuparin hintakehitys kuluvana vuonna tähän asti. Lähde: Trading Economics

Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi niitä tekijöitä, jotka saattavat muokata kuparin hintaa vuoden 2024 osalta ja sen jälkeen.

Kiinan talous

Epävarmuudet Kiinan talouden elpymiseen liittyen, ja erityisesti syvenevä kriisi kiinteistösektorilla, voivat pitää kuparin hinnat alhaisena tänä vuonna. Tammikuun lopussa Hongkongin tuomioistuin määräsi kiinalaisen kiinteistöjätin China Evergrande Groupin likvidaatioon.

Kansalliskongressin kokouksessa 5. maaliskuuta pääministeri Li Qiang ilmoitti vuoden 2024 kasvutavoitteeksi viisi prosenttia, mikä on sama kuin vuonna 2023. Maailman toiseksi suurin talous haluaa ilmoituksen mukaan keskittyä “korkealaatuiseen kehitykseen”.

Kriittistä konferenssia edelsivät odotukset siitä, että Kiinan hallituksen odotetaan tarjoavan lisätukea maan huonossa tilassa olevalle kiinteistösektorille. Kuitenkaan uutta elvytystä kiinteistösektorille ei päättäjien toimesta luvattu. Sen sijaan Kiina aikoo “modernisoida teollisuusjärjestelmää ja kehittää uusia laadukkaita tuottavia aloja” taloutensa vauhdittamiseksi vuoden 2024 aikana.

Hallituksen työraportin mukaan, jonka pääministeri Li julkaisi istunnon aikana, hallitus aikoo “puuttua sekä oireisiin että perussyihin lievittääkseen riskejä kiinteistöalalla, paikallishallinnon velkaantumisessa ja pienissä sekä keskisuurissa rahoituslaitoksissa talouden ja rahoitusvakauden turvaamiseksi”.

Daniel Hynes ja Soni Kumarianalyytikot ANZ Researchista – totesivat 18. maaliskuuta julkaisemassaan muistiinpanossaan:

“Kansalliskongressin kokouksen jälkeen uusia tukitoimia Kiinan kiinteistömarkkinoille ei ole esitelty. Kiinteistöjen hinnat ovat laskeneet, kun myynti jatkaa supistumistaan. Investoinnit kiinteistöihin eivät osoita elpymisen merkkejä.”

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti tammikuun katsauksessaan, että Kiinan talouskasvu hidastuu 4,6 prosenttiin vuonna 2024 ja 4,1 prosenttiin vuonna 2025.

Mahdollinen tarjontavaje

Kuparin tarjonta saattaa kohdata haasteita kysynnän kasvun suhteen tämän vuoden aikana. Osa kuparikaivoksesta kamppailee tuotannon palauttamisesta normaalille tasolle erilaisten ongelmien vuoksi. Tämä koskee esimerkiksi Cobre-kaivoksen toimintaa Panamassa, jonta takana on torontolainen kaivosyhtiö First Quantum Minerals.

ING:n Manthey kirjoitti:

“Kuparimarkkinoilla odotetaan alijäämää tänä vuonna maailmanlaajuisten kaivosten toimitushäiriöiden jälkeen. Viimeisimpänä Panamassa First Quantum Mineralsin operoima kaivos ja sen toiminta on aiheuttanut massiivisia protesteja maassa ja se on pakotettu keskeyttämään toimintansa toistaiseksi. Samaan aikaan toiminnassa olevat kuparikaivokset tuottavat maksiminsa laskevien malmipitoisuuksien ja ehtyvien varantojen vuoksi.”

Kuparituotanto ja kulut vuosi tasolla
Kuparikonsentraattien alijäämä jatkaa kasvuaan. Lähde: CRU, Fastmarkets, ING Research

4First Quantum Minerals ilmoitti 28. marraskuuta 2023 sulkevansa Cobre Panama -kaivoksensa, joka on yksi maailman suurimmista avolouhoksista. Tämä tapahtui Panaman korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen, jossa se katsoi kaivoksen sopimuksen perustuslain vastaiseksi. Päätös tuli sen jälkeen, kun paikalliset asukkaat olivat sulkeneet sataman ja tien kaivokselle.

Mantheyn mukaan Cobre Panama tuottaa 1,5 prosenttia koko maailman kuparista. Viime vuonna se toimitti 2,5 prosenttia Kiinan kuparin tuonnista.

Toisaalta monien muiden keskeisten tuottajien, kuten maailman suurimman chileläisen kuparikaivoksen eli Escondida, ovat Mantheyn mukaan saavuttaneet tuotantonsa huipun. Vuonna 2025 Escondidan kuparituotannon odotetaan olevan vähintään 5 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin tänä vuonna.

Chilen valtion omistama kaivosyhtiö Codelco – maailman suurin kuparin toimittaja – kamppailee tuotannon palauttamiseksi pandemiaa edeltävälle tasolle. Tavoitteena on toimittaa noin 1,7 miljoonaa tonnia kuparia vuodessa vuosikymmenen loppuun mennessä, kun tämän vuoden aikana se tuottaa kuparia noin 1,3 miljoonaa tonnia Mantheyn mukaan.

Hän sanoi:

“Samaan aikaan suurimittaisia projekteja on tulossa vain vähän, mikä voisi työntää kuparimarkkinat alijäämään, kun vihreän energian sektorin kysyntä kasvaa.”

Helmikuussa ANZ Research on arvioinut, että kuparikaivosten tarjonnan kasvu voi laskea neljään prosenttiin vuonna 2024 Cobre-kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Kysynnän osalta yhtiö sanoi, että vihreään energiaan toimintansa perustuvien rakentajien tarve kuparia kohtaan tulee kasvamaan 4 prosenttia vuosittain. Sen odotetaan olevan 27 miljoonaa tonnia vuonna 2024.

Hynes ja Kumari kirjoittivat:

“Vuoden 2023 heikkojen tulosten jälkeen kaivostoimintaan liittyvät haasteet todennäköisesti jatkuvat, sillä poliittinen epävarmuus esimerkiksi Chilessä lisää tuotannon keskeytymisen riskitasoja. Näin ollen kuparin markkinatasapaino näyttää tiukalta ja voi helposti kääntyä alijäämäiseksi.”

Kuparin tuotanto Chile ja Peru vuoden 2023 aikana
Perun ja Chilen kuparituotanto ja -konsentraattien vienti. Lähde: Sucden Financial

Tiukka tarjonta on havaittavissa selvästi Lontoon metallipörssin pienempinä varastoina. 14. maaliskuuta kuparin varastot LME:ssä olivat 107 300 tonnia, kun taas alkuvuodesta niiden koko oli 165 700 tonnia LME:n datan mukaan.

Daria EfanovaLontoolaisen Sucden Financialin tutkimusjohtaja – kirjoitti Quarterly Metal Report -raportissa Q1 2024:

“Vaikka keskustelut keskeisten kaivosalueiden tarjonnan vähenemisestä eivät näy päivittäisessä hinnanmuodostuksessa, ne ohjaavat pitkän aikavälin narratiivia. Vuodelle 2024 odotamme tasapainoista markkinaa, jossa alijäämä kasvaa vuodesta 2025 eteenpäin. Vaikka maailmanlaajuisen tiukkuuden odotettiin alkavan ensi vuonna, on jo merkkejä siitä, että tarjonta ei ehkä pysty vastaamaan myöskään tämän vuoden kysyntään.”

Kiinan kasvava kuparikapasiteetti

Reuters raportoi 13. maaliskuuta, että Kiinan johtavat kuparisulattamot joutuvat aloittamaan tuotantoleikkaukset joissakin laitoksissa raaka-ainepulan ratkaisemiseksi. Leikkausten tarkkoja määriä tai suuruutta ei ole vielä määritelty.

Toimenpide tuli sen jälkeen, kun käsittely- ja jalostusmaksut laskivat ennätyksellisen alas vähän aikaa sitten, kun kiinalaiset tuottajat kilpailivat kaivoskatkosten ja maailmanlaajuisen kuparin sulatuskapasiteetin laajentumisen johdosta.

Käsittely- ja jalostusmaksut ovat kustannuksia, joita kaivosyhtiöt maksavat sulattamoille puolivalmiin malmin tai konsentraatin jalostamisesta valmiiksi metalliksi. Raaka-aineiden tarjonnan puute johtaa tyypillisesti TC- ja RC-maksujen laskuun.

Kiina on laajentanut kuparisulatukseen kuuluvaa teollista kapasiteettiaan odottaen kysynnän kasvua varsinkin vihreän energian sektorilta, kuten sähköautoista sekä tuuli- ja aurinkoenergiasta.

ANZ Research totesi 5. maaliskuuta julkaisemassaan tiedotteessaan, että sulatuskapasiteetin kasvattaminen tukisi Kiinan jalostetun kuparin tuotantoa ylittämään miljoona tonnia vuonna 2023.

Kiinalaiset sulattamot kilpailevat raaka-aineista paitsi keskenään myös uusien kuparisulattamoiden kanssa, jotka ovat ilmaantuneet markkinoille muualla maailmassa.

Uudet laitokset, kuten Freeport McMoranin uusi Manyan kuparisulattamo Gresikissä Indonesiassa, pystyvät käsittelemään jopa noin 1,7 miljoonaa tonnia kuparikonsentraattia vuodessa Fastmarketsin mukaan.

Fastmarketsin kertoi myös, että suuria lisäyksiä sulatuskapasiteettiin on suunniteltu tälle vuodelle ainakin Intiaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja Indonesiaan.

Sucden Financialin Effanova odottaa, että jalostetun kuparimetallin markkinat ovat ylijäämäisiä ensi vuonna, koska kiinalainen tuotanto jatkaa kasvamistaan lisääntyneen sulatus- ja jalostuskapasiteetin ansiosta.

Fed:n korkoleikkaukset

Energia- ja hyödykemarkkinat seuraavat tarkkaan, milloin Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve alkaa löysentää rahapolitiikkaansa.

Kun maaliskuun alussa toivottiin korkoleikkausten alkamista, markkinoilla ensimmäisen leikkaus on jo todennäköisesti hinnoiteltu, vaikka se on odotettavissa vasta tämän vuoden toisella puoliskolla.

Tämä on syytä muistaa silloin, mikäli on sijoittamassa metalleihin tai ylipäätään osakemarkkinoilla toimiessa.

Korkeat korot, jotka johtivat vahvempaan Yhdysvaltain dollariin, ovat painaneet teollisuusmetallien hintoja alaspäin viimeisen kahden vuoden ajan. Vahvempi Yhdysvaltain dollari nostaa hyödykkeiden hintoja niiden kauppiaiden osalta, jotka käyttävät ostamiseen paikallista valuuttaa.

ING:n Manthey sanoi:

“Lähitulevaisuudessa kuparin hinnat tukeutuvat heikompaan Yhdysvaltain dollariin Fedin korkotasojen alentamisen myötä. Uskomme, että Fedin asettamat korot jatkavat kuparin lyhyen aikavälin hintanäkymän ohjaamista. Kupari hyötyy löysemmästä rahapolitiikasta, mikä helpottaa valmistajien ja rakennusyritysten taloudellista asemaa alentamalla lainakustannuksia.”

Jos Fed päättää kuitenkin pitää korot korkealla pidempään kuin on odotettu, Manthey odottaa vahvempaa Yhdysvaltain dollaria ja heikompaa sijoittajien halukkuutta, mikä voisi johtaa alhaisempiin kuparin hintoihin.

Kupari hintaennuste 2024

Lähde Kuparin hintaennuste 2024
BMI 8 800$/tonni
ANZ Research 8 950$/tonni
ING 8 738$/tonni
TD Securities 3.65$/paunaa vuoden 2024 lopussa
Trading Economics 3.75$/paunaa Q1:sen lopussa; 3.57$ 12 kuukaudessa

Yleisesti analyytikot ovat ennustaneet kuparin hinnan nousevan tänä vuonna. Keskeinen tekijä hintojen nousulle on mahdollinen tarjontavaje, Yhdysvaltain alentuvat korkotasot ja kysynnän paraneminen.

Saxo Bankin raaka-aineiden strategian johtaja Ole Hansen totesi 15. maaliskuuta julkaisemassaan tiedotteessa, että Yhdysvaltain odotetut koronleikkaukset tämän vuoden aikana saattavat kannustaa yrityksiä täydentämään varastojaan.

“Pidämme kiinni pitkäaikaisesta härkämäisestä näkemyksestämme kuparin osalta. Mahdollisen kuparikaivosten elpyminen myötä uuden korkeimman hinnan saavuttaminen vuoden toisella puoliskolla vaikuttaa täysin mahdolliselta.”

Uusimmassa kuparin hintaennusteessaan 20. helmikuuta Fitch Solutions omistama yritys BMI ennusti kuparin keskiarvohinnaksi 8 800 dollaria tonnilta vuonna 2024. Se on 3,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 arvioitu keskihinta 8 523 dollaria. Hintojen laskuun vaikuttaisi erityisesti LME-varastojen pienempi koko.

ANZ Researchin kuparin hintaennuste vuodelle 2024 odotti sen kaupankäynnin olevan 8 950 dollaria tonnilta. Se olisi korkeampi kuin vuoden 2023 8 496 dollaria.

  1. maaliskuuta mennessä hollantilainen pankki ING ennusti kuparin hinnan pyörivän noin 8 738 dollarissa per tonni.

Manthey kirjoitti:

“Näemme kuparin hintojen todennäköisesti nousevan toisella neljänneksellä, mikä on ollut perinteisesti kuparin kysynnän vahvin neljännes. Arvioit liikkuvat noin 8 700 dollarissa tonnilta, jolloin se nousisi 8 400 dollarin tasosta ylöspäin. Hinnat saavuttavat huippunsa neljännellä neljänneksellä, jolloin ne ovat arviomme mukaan 9 000 dollaria tonnilta. Hinnat kuitenkin pysyvät volatiileina, koska markkinat jatkavat reagointiaan makrotalouden ajureihin, kuten Yhdysvaltain korkojen kehitys ja Kiinan politiikat.”

Trading Economics ennusti kuparin kaupankäynnin tapahtuvan noin 3,75 dollaria paunalta ensimmäisellä neljänneksellä 2024. Se odottaa hintatason laskevan 3,57 dollariin seuraavan 12 kuukauden aikana.

TD Securities ennusti taas kuparin hinnaksi vuoden 2024 lopussa 3,65 dollaria naulalta. Se olisi vain hieman alaspäin 3,67 dollarin hinnasta, jossa se on ollut vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kupari hintaennuste 2025

Lähde Kuparin hintaennuste 2024
BMI 9 300$/tonni
ANZ Research 9 290$/tonni
ING 8 975$/tonni
TD Securities 3.95$/paunaa vuoden 2025 lopussa
Trading Economics 3.57$/paunaa

Useimmat analyytikot ovat optimistisia kuparin hinnan ennusteiden suhteen ja odottavat sen jatkavan nousutrendiään hintojen puolesta vuoden 2025 aikana.

BMI:n kuparin hintaennusteessa vuodelle 2025 kuparin keskihinnaksi ennustettiin 9 300 dollaria tonnilta, mikä olisi nousua 8 800 dollarin tasosta vuodelta 2024.

ANZ Researchin mukaan kupari saattaisi käydä kaupaksi myös korkeammalla hinnalla eli 9 290 dollaria tonnilta vuonna 2025. Sen arvio vuoden 2024 hinnoista on 8 950 dollaria.

ING taas odottaa kuparin käyvän kaupaksi noin 9 050 dollaria tonnilta, jolloin se nousisi 8 738 dollarista tonnilta vuoden 2024 ennusteista.

TD Securities ennusti myös kuparin saavuttavan 3,95 dollaria naulalta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Tällöin nousua olisi hieman 3,85 dollarin hinnasta 2025 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Kuparin hinnan ennuste vuodelle 2030

Tarkkoja pitkän aikavälin kuparin hinnan ennusteita ei ole saatavilla monien osatekijöiden ja suuren epävarmuuden vuoksi.

Analyytikot olivat kuitenkin varmoja siitä, että kuparin hinnat pysyvät korkeina nousevan energiasiirtymän kysynnän vuoksi. Saxo Bankin Hansenin mukaan:

“Käynnissä oleva vihreä muutos lisää kysyntää perinteisiltä sektoreilta, kuten asumiselta ja rakentamiselta.”

Kupari on kriittinen osa sähköautoissa (EV), tuuli- ja aurinkovoimassa. Sähköautoissa kuparia käytetään paitsi kaapeleissa ja johdoissa, myös inverttereissä, latausasemissa, akustoissa ja sähkömoottoreissa. Tuuliturbiinit käyttävät myös laajasti kuparia, generaattorikäämeistä ja muuntajista sähkökaapeleihin.

ING:n Ewa Manthey sanoi:

“Kuparille ei ole korviketta sen käytössä sähköautoissa, tuuli- ja aurinkoenergiassa, ja sen vetovoima sijoittajille keskeisenä vihreään kehityksen metallina tulee tukemaan korkeampia hintoja seuraavina vuosina.”

Yhteenveto

Vähemmän kuparin tarjonnan ja Fedin löysemmän rahapolitiikan odotettiin tulevan kuparin hintojen tueksi tänä vuonna.

Kuitenkin esimerkiksi epävarmuudet Kiinan kysynnän suhteen ja riski siitä, että Fed pitää korot odotettua korkeampina tämän vuoden toisen puoliskon jälkeenkin, saattavat rajoittaa hintojen nousua ainakin joltain osilta.

Tee aina riittävästi tutkimusta ja muista aina, että lopulliset sijoituspäätöksesi riippuvat riskinsietokyvystäsi, asiantuntemuksestasi, salkkusi hajautuksesta ja siitä, oletko valmis myös menettämään rahaa.

Tämän oppaan tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa ja ovat tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin.

UKK

Onko kupari hyvä sijoitus?

Onko kuparin hinta nousemassa vai laskemassa?

Pitäisikö minun sijoittaa kupariin?

Samankaltaiset termit

Fitri Wulandari
Financial Journalist
Fitri Wulandari
Taloustoimittaja

Fitri aloitti journalistisen uransa vuonna 2001 taloustoimittajana englanninkieliselle päivälehden The Jakarta Postille ja keskittyi makrotalouteen ja energiaan. Kun hän siirtyi Dow Jones Newswiresille vuonna 2004, hän alkoi kirjoittaa myös raaka-aineista ja osakkeista.