Logistiikka ja blockchain – 7 sovellusta toimitusketjuihin

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Logistiikka on mullistumassa lohkoketjuteknologian käyttööoton myötä, sillä se lisää alalle läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja tehokkuutta. Se voi parantaa tuotevirtojen seurantaa, ehkäisee väärentämistä sekä helpottaa elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemista. Vaikka teknologia on vielä kehittymässä, sillä on suuri potentiaali korvata perinteiset toimitusketjuprosessit asteittain tulevaisuudessa.

Logistiikka tulee tulevaisuudessa olemaan hyvin todennäköisesti läpinäkyvämpää, helposti jäljitettävää ja tehokasta – kiitos blockchain-teknologian. Se voi parantaa seurantaa, vähentää väärentämistä, käsitellä elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita sekä kannustaa kestävään hankintaan ja parantaa maksuprosesseja. Monet näkevät sen kehittävän myös parempia työkaluja viestintään ja tiimityöskentelyyn. Vaikka lohkoketjuteknologia on vielä kehittymässä, sillä on potentiaalia korvata asteittain perinteiset toimitusketjujen käytössä olevat prosessit.”

Blockchain on pohjimmiltaan väärentämistä tehokkaasti estävä hajautettu digitaalinen kirjanpito, jota käytetään digitaalisten transaktioiden vahvistamiseen ja tallentamiseen. Näin sillä on mahdollisuus muuttaa logistiikan toimivuutta lisäämällä turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Lohkoketjuteknologia voi parantaa toimitusketjujen toimintaa mahdollistamalla tuotteiden nopeamman ja kustannustehokkaamman toimituksen, parantamalla tuotteiden jäljitettävyyttä, mahdollistamalla kumppaneiden tehokkaamman yhteistyön ja tiedonjaon. Se voi auttaa yrityksiä myös helpottamaan rahoituksen saatavuutta.

Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin seitsemän blockchainin käyttötapausta toimitusketjujen osalta.

Logistiikka ja lohkoketjut – seurannan ja läpinäkyvyyden parantaminen

Käyttämällä lohkoketjuja Internet of Things -laitteiden, kuten älykkäiden antureiden ja RFID-tunnisteiden kanssa, yritykset voivat tehokkaammin tallentaa tavaroiden liikkeet toimitusketjun eri vaiheissa ja kirjata tuotteiden tilan jokaisessa prosessin vaiheessa.

Koska transaktiot ovat aina ajan tasalla ja aikaleimattuja, yritykset voivat milloin tahansa kysyä tuotteiden tilaa ja sijaintia.

Blockchain tarjoaa läpinäkyvämmän ja tarkemman näkyvyyden logistiikan prosessien seurantaan. Näin se auttaa organisaatioita havaitsemaan ja käsittelemään nopeammin mahdollisia ongelmia toimitusketjussa, kuten sääntöjen rikkomuksia, väärennettyjä tuotteita, viivästyksiä ja vähentämään ajanhukkaa.

Lohkoketjuteknlogia tulee parantamaan logistiikkaa seuraavilla tavoilla:

  1. Tarjoaa läpinäkyvän toimitusketjun tuottajalta aina loppukuluttajaan asti
  2. Ehkäisee tehokkaasti tuoteväärennöksiä ja muita vastaavia ilmiöitä
  3. Helpottaa tavaroiden, raaka-aineiden sekä palveluiden seurantaa

Organisaatiot voivat myös jakaa seuranta- ja jäljitystietoja asiakkaidensa kanssa vahvistaakseen tuotteidensa aitouden ja varmistaakseen sen, että he noudattavat eettisiä käytäntöjä toimitusketjussaan.

Lisäksi blockchain luo luottamusta toimitusketjun kumppaneiden välille, koska se tarjoaa avoimen pääsyn keräämäänsä tietoon.

Blockchain parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä toimitusketjuissa

Yksi blockchainin tärkeimpiä käyttötapauksia toimitusketjussa on jäljitettävyys. Toimitusketjun hallinnassa jäljitettävyys tarkoittaa kykyä paikantaa tuotteen tai paketin aiemmat ja nykyiset sijainnit sekä saada tarvittaessa kirjaus varaston hallinnasta, kun tuotteet liikkuvat raaka-aineista myyjille ja asiakkaille.

Toimitusketjun kaikki sidosryhmät voivat käyttää blockchainia tehokkaasti jäljittääkseen toimitusketjun tapahtumia. Transaktiot tapahtuvat reaaliajassa, koska blockchain koostuu hajautetuista avoimen lähdekoodin kirjanpidoista, jotka tallentavat tietoja logistiikkaketjusta.

Blockchainia käyttämällä sidosryhmät voivat päästä käsiksi tuotteiden tietoihin, joihin kuuluvat esimerkiksi päivämäärät, hinnat, alkuperä, laatu, sertifikaatti, kohde ja muut tärkeät tiedot.

logistiikka

Väärennösten ja petosten vähentäminen logistiikassa

Alkuperän todentaminen on tärkeää tuotteiden laadun ja luotettavuuden varmistamisessa. Koska blockchain mahdollistaa lohkoketjun käyttäjien jäljittää tavaroita läpi toimitusketjun, he voivat helposti ja tarkasti vahvistaa näiden tuotteiden alkuperän.

Tämän seurauksena nopea tarkistus tiettyjen tavaroiden alkuperästä vähentää mahdollisuutta väärentää tietoja, sillä blockchainin tarjoama läpinäkyvyys ja jäljitettävyys tekevät väärennettyjen tuotteiden tunnistamisesta helpompaa kuin aikaisemmin.

Näin lohkoketjuteknologia auttaa esimerkiksi tuoteväärennösten pääsyn markkinoille, mikä on kuluttajien kannalta hyvä asia.

Lue myös: Lohkoketju käsitteenä – johdatus Blockchain-teknologiaan

Logistiikka ja tulevaisuus –elintarviketurvallisuuteen liittyvien ongelmien käsittely

Elintarviketurvallisuuteen liittyvät ongelmat, kuten ruokaperäisten sairauksien leviäminen ja ristikontaminaatio, ovat yksittäisinä tapahtumina vaikeita jäljittää. Lisäksi perinteisten toimitusketjujen tiedon ja läpinäkyvyyden puute tekee organisaatioiden nopeasta toiminnasta vaikeaa, mikäli ongelmia ilmenee.

Tällä voi olla taas suora vaikutus niiden maineeseen ja tulokseen. Blockchainin luotettavuuden ja eheyden vuoksi se soveltuu erityisen hyvin näiden ongelmien käsittelyyn. Lohkoketju mahdollistaa elintarvikkeen alkuperän jäljittämisen helposti ja tehokkaasti, mikä auttaa elintarviketeollisuutta parantamaan elintarvikkeiden yleistä laatua ja luotettavuutta.

Kestävämpien ja eettisempien tuotantotapojen edistäminen

Blockchainin käytön lisääntynyt kysyntä toimitusketjussa on osittain peräisin asiakkaiden tarpeesta tietää tuotteidensa tarkka alkuperä ja se, onko niitä valmistettu eettisesti. Lohkoketjuteknologia voi auttaa varmistamaan kuluttajille, että yritykset hankkivat materiaalinsa ja tuotteensa eettisesti ja kestävästi.

Blockchainin avulla voidaan varmentaa materiaalien tai tuotteiden alkuperä ja esittää nämä tiedot kuluttajille helposti. Näin kuluttajat voivat sitten itse päättää, haluavatko he ostaa tiettyjä tuotteita.

Lohkoketjun avulla luodut toimitusketjut mahdollistavat paremman tavan kuluttajille varmistaa, miten tuotteet on valmistettu sekä missä ja miten ne on toimitettu koko toimitusketjun osalta.

Blockchain ja logistiikka – maksujen tekeminen helposti ja tehokkaasti

Tyypillisesti laskujen maksaminen vie viikkoja tai jopa kuukausia, kun puhutaan pitkistä toimitusketjuista. Lohkoketjuteknologiaan perustuvien älysopimusten avulla laskut voidaan kuitenkin maksaa välittömästi.

Näin blockchainin hajautettu infrastruktuuri saattaa auttaa perustamaan läpinäkyvän maksujärjestelmän, jonka avulla kaikki tietyn toimitusketjun osapuolet voivat nähdä maksutapahtumat helposti. Tämä taas vähentää esimerkiksi inhimillisiä virheitä ja erilaisia petoksia vaikkapa tuotemerkkien kopioimiseen liittyen.

Lisäksi ne toimitusketjun yhteistyökumppanit, jotka käyttävät blockchain-pohjaisia kryptovaluuttoja, voivat maksaa toisilleen käyttämättä pankkeja Se taas säästää rahaa kuluissa ja nopeuttaa maksuprosesseja.

Mahdollistaa paremmat viestintä- ja yhteistyömahdollisuudet

Toimitusketjussa on paljon edestakaisin liikkuvaa tietoa eri kumppanien välillä liittyen laskuihin, sopimuksiin, tilauspyyntöihin ja moniin muihin ketjun ylläpidon kannalta keskeisiin tekijöihin. Mikäli siihen liittyvä teknologia on hidasta ja vaikeasti käytettävissä, se voi aiheuttaa erimielisyyksiä ja viivästyksiä yhteistyökumppaneiden kesken.

Tässä kohden blockchain-teknologiasta voi olla paljon hyötyä, sillä sen käyttäminen toimitusketjussa voi parantaa viestintää ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Esimerkiksi jakamalla tietokantoja eri osapuolten kesken lohkoketjuteknologia voi poistaa tarpeen toimijoiden vahvistaa, kirjata tai koordinoida transaktioita.

Lisäksi älysopimukset motivoivat kaikkia sidosryhmiä täyttämään ajoissa kaikki ne velvoitteet, joihin he ovat sitoutuneet.

Blockchain logistiikassa – tulevaisuuden näkymät toimitusketjussa

Blockchain-teknologian sovellukset voivat ratkaista tiettyjä perinteisten toimitusketjujen ongelmia, kuten tarpeen luoda paperidokumentteja ja arkistoida niitä fyysisesti.

Lisäksi hajautettu ja muuttumaton digitaalinen kirjanpito jokaisesta transaktiosta mahdollistaa sidosryhmien seurata tavaroiden ja raaka-aineiden kulkua toimitusketjussa, mikä taas mahdollistaa läpinäkyvämmän toiminnan.

Blockchain-teknologian hyödyt logistiikassa pähkinänkuoressa:

  • Läpinäkyvyys
  • Jäljitettävyys
  • Luotettavuus

Silti lohkoketjuteknologian käyttöönotto toimitusketjuissa ei ole vielä laajasti levinnyt, koska sen hyötyjen tehokas toteuttaminen vaatii uudenlaista asiantuntemusta. Koska blockchain on vielä kehittyvä teknologia, sen on noudatettava eri hallitusten sääntelyjä, jotka taas vaihtelevat maittain

Blockchain-pohjainen teknologia korvaa todennäköisesti asteittain perinteiset toimitusketjun prosessit ja verkostot – siirtymä ei tapahdu kuitenkaan kerralla. Juuri siksi kaikkien logistiikka työskentelevien ja varsinkin johtoporrasta edustavien ammattilaisten kannattaa seurata tilanteen kehittymistä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologiajournalisti

Linda Rosencrance on freelancer-kirjoittaja ja toimittaja, ja hän asuu Bostonin alueella. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus tutkivana reportterina työskentelystä useissa sanomalehdissä Bostonin metropolialueella. Hän on kirjoittanut tietotekniikasta vuodesta 1999 lähtien. Hänen artikkeleitaan on julkaistu muun muassa MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine ja monissa muissa julkaisuissa. Rosencrance oli teknologian uutissivuston toimittaja ja hän hallinnoi sekä toimitti blogia, joka keskittyi tietoanalytiikkaan. Hän kirjoittaa myös white papers, casestudies, e-kirjoja ja blogikirjoituksia monille yritysasiakkaille.