Miten hajautettu sosiaalinen media voi auttaa markkinoijia vuonna 2024

Avoin toiminta
Tiivistelmä

 • Hajautetut sosiaalisen median alustat toimivat hajautetuissa verkoissa tai lohkoketjuissa, mikä antaa käyttäjille enemmän määräysvaltaa tietoihinsa ja kannustaa avoimuuteen.
 • Hajautettu sosiaalinen media tarjoaa markkinoijille useita etuja perinteisiin keskitettyihin alustoihin verrattuna.
 • Koska hajautettu sosiaalinen media poistaa välikäsiä, se voi vähentää mainoskustannuksia ja mahdollistaa suoran sitoutumisen brändien ja niiden yleisöjen välillä.
 • Siirtyminen mainoslähtöisestä mallista luojalähtöiseen malliin antaa markkinoijille mahdollisuuden sitoutua yleisöihinsä aidommin ja merkityksellisemmin.
 • Vaikka tällaisten alustojen taustalla on kehittynyttä teknologiaa, niiden laajamittainen käyttöönotto on vasta alkuvaiheessa.

Hajautettu sosiaalinen media antaa käyttäjille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa suoraan ilman keskitettyä auktoriteettia välikätenä, mikä edistää yksityisyyttä ja itsenäisyyttä. Lisäksi käyttäjät itse, eivätkä viranomaiset tai yritykset, määrittelevät hajautettuja sosiaalisen median alustoja koskevat säännöt, käytännöt ja päätökset.

Mitä on hajautettu sosiaalinen media?

Hajautetut sosiaaliset mediat (eng. decentralized social media), ovat internetissä toimivia alustoja, jotka eivät tallenna käyttäjien tietoja ja sisältöä yhden tahon valvomille keskitetyille palvelimille. Sen sijaan, ne toimivat hajautetuissa verkoissa tai lohkoketjuissa, mikä antaa käyttäjille enemmän määräysvaltaa tietoihinsa ja edistää avoimuutta.

Hajautettu sosiaalinen media on suunniteltu siten, että yksittäisen tahon tai viranomaisen on vaikea sensuroida tai manipuloida alustoilla tapahtuvia tietoja tai keskusteluja.

Miten nämä alustat voivat markkinoinnin uusien työkalujen runsauden keskellä, auttaa markkinoijia tehostamaan strategioitaan ja parantamaan suorituskykyään?

Tässä artikkelissa tarkastelemme parhaita hajautettuja sosiaalisen median alustoja ja niiden hyviä ja huonoja puolia markkinoinnin näkökulmasta.

Miten hajautettu sosiaalinen media voi vaikuttaa markkinoijiin?

Hajautettu sosiaalinen media tarjoaa markkinoijille useita etuja perinteisiin keskitettyihin alustoihin verrattuna.

Ensinnäkin, se tarjoaa parannettua tietosuojaa ja -turvaa, mikä rauhoittaa käyttäjiä, jotka ovat huolissaan henkilökohtaisten tietojensa käytöstä.

Lisäksi hajautetuilla sosiaalisen median alustoilla, on usein läpinäkyvät algoritmit, jolloin markkinoijat voivat ymmärtää, miten sisältöä mainostetaan, ja sitoutua käyttäjiin tehokkaammin.

Koska hajautettu sosiaalinen media poistaa välikäsiä, se voi vähentää mainoskustannuksia ja mahdollistaa brändien ja niiden yleisön välisen suoran kanssakäymisen.

Hajautetut alustat voivat myös edistää aidompaa, yhteisölähtöistä vuorovaikutusta, mikä tarjoaa markkinoijille mahdollisuuksia rakentaa aitoja yhteyksiä ja uskollisuutta kohdeyleisöihinsä.

HighKey Agencyn ja sen tytäryhtiön HighKey Clout Inc:n markkinointijohtaja Jordan Lintz kertoi Techopedialle: 

“Yksi hajautettujen sosiaalisen median alustojen tärkeimmistä eduista on se, että käyttäjät omistavat verkkoidentiteettinsä. [Hajautetun sosiaalisen median] lohkoketju tarjoaa samanlaisen itsemääräämisoikeuden tason kuin Bitcoin tarjoaa rahalle.”

Toisin kuin perinteiset sosiaalisen median alustat, joissa käyttäjätietoja valvovat keskitetyt viranomaiset, hajautettu sosiaalinen antaa Lintzin mukaan, käyttäjille mahdollisuuden omistaa ja hallita tietojaan turvallisesti lohkoketjussa.

“Tämä omistajuus tarjoaa markkinoijille suoran kanavan yleisöönsä, mikä mahdollistaa kohdennetummat ja tehokkaammat markkinointikampanjat”, hän lisää. “Lisäksi hajautetut sosiaalisen median alustat toimivat tekijäkeskeisellä mallilla, joka asettaa sisällöntuottajat ja heidän yleisönsä mainostajien edelle.

Tämä siirtyminen mainosvetoisesta mallista tekijälähtöiseen malliin antaa markkinoijille mahdollisuuden sitoutua yleisöönsä aidommin ja merkityksellisemmin, Lintz sanoo.

“Tarjoamalla käyttäjille enemmän määräysvaltaa tietoihinsa ja oikeudenmukaisen korvauksen sisällöstä, hajautetut sosiaalisen median alustat luovat markkinoijille läpinäkyvämmän ja luotettavamman ympäristön, jossa he voivat olla yhteydessä yleisöihinsä”, hän sanoo.

Top 5 hajautettua sosiaalisen median verkostoa

Tässä on viisi parasta hajautettua sosiaalisen median verkostoa, joita markkinoijat voivat käyttää kampanjoissaan.

Steemit

Lohkoketjupohjainen sosiaalisen median alusta Steemit yhdistää sosiaalisen verkostoitumisen, sisällön luomisen ja palkkiot kryptovaluutassa.

Steem-lohkoketjulla toimiva Steemit antaa käyttäjille mahdollisuuden ansaita Steemiksi kutsuttuja kryptovaluuttapalkkioita sisällön luomisesta ja kuratoinnista. Käyttäjät voivat julkaista Steemitissä kuvia, videoita ja artikkeleita, ja muut käyttäjät voivat arvostella ja kommentoida sisältöä.

Steemit palkitsee kuraattorit ja sisällöntuottajat Steem-tokeneilla heidän panostensa laadun ja niiden suosion perusteella. Käyttäjät voivat ansaita Steemiä julkaisemalla sisältöä, äänestämällä muiden sisältöä ja osallistumalla alustan toimintaan.

Steemit kotisivu
Steemit-lohkoketjupohjainen sosiaalisen median alusta. Lähde: Steemit

Mastodon

Mastodon on ilmainen, avoimen lähdekoodin sosiaalinen verkostoitumisalusta, jonka avulla käyttäjät voivat isännöidä omia palvelimiaan, niin sanottuja “instansseja”, ja samalla he voivat olla yhteydessä ja kommunikoida muiden instanssien käyttäjien kanssa. Se muistuttaa X.comia siinä, että se mahdollistaa lyhyet viestit.

Mastodonin sosiaalisen median alusta tarjoaa samanlaisia ominaisuuksia kuin perinteiset sosiaalisen median alustat, kuten aikajanat, profiilit ja mahdollisuuden seurata muita käyttäjiä ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Kaiken kaikkiaan Mastodon tarjoaa hajautetun sosiaalisen verkostoitumisen alustan, joka asettaa etusijalle käyttäjien hallinnan, yksityisyyden suojan ja yhteisöllisyyden.

Sen federatiivinen malli mahdollistaa erilaisten yhteisöjen luomisen, ja se kannustaa käyttäjiä omistajuuden ja itsenäisyyden tunteeseen.

Mastodon kotisivu
Mastodon avoimen lähdekoodin sosiaalinen verkkoalusta. Lähde: Mastodon

Diaspora

Diaspora on avoimen lähdekoodin hajautettu sosiaalisen median alusta, joka keskittyy käyttäjien yksityisyyteen ja hallintaan. Diaspora tarjoaa vaihtoehdon keskitetyille sosiaalisille verkostoille, antamalla käyttäjille mahdollisuuden isännöidä omia henkilökohtaisia palvelimiaan, joita kutsutaan “podeiksi”, tai liittyä muiden ylläpitämiin podeihin.

Diaspora korostaa yksityisyyden suojaa koskevia ominaisuuksia, kuten vahvaa salausta, tietojen omistajuutta ja mahdollisuutta valita, kuka näkee käyttäjän viestit ja henkilökohtaiset tiedot. Se tukee myös sellaisia ominaisuuksia kuin viestien jakaminen, muiden käyttäjien seuraaminen ja liittyminen yhteisöihin, joita kutsutaan nimellä “aspects”.

Koska Diaspora on sitoutunut yksityisyyteen ja hajauttamiseen, se on suosittu käyttäjien keskuudessa, jotka arvostavat tietojen riippumattomuutta ja haluavat olla yhteydessä muihin turvallisemmassa ja yksityisemmässä verkkoympäristössä.

Diaspora kotisivu
Diaspora avoimen lähdekoodin hajautettu sosiaalisen median alusta. Lähde: Diaspora

LBRY

LBRY ei ole ensisijaisesti sosiaalisen median verkosto vaan pikemminkin hajautettu sisällönjako- ja julkaisualusta.

LBRY:n avulla käyttäjät voivat julkaista, löytää ja käyttää monenlaista digitaalista sisältöä, kuten musiikkia, videoita, e-kirjoja ja paljon muuta.

Vaikka LBRY ei ole perinteinen sosiaalisen median verkosto, sillä on sosiaalisia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa sisällöntuottajien kanssa ja osallistua keskusteluihin. Käyttäjät voivat seurata kanavia, kommentoida sisältöä ja antaa tuottajille tippiä LBRY:n kryptovaluutalla LBC (LBRY Credits).

LBRY:n sosiaaliset ominaisuudet tarjoavat käyttäjille foorumin, jonka avulla he voivat olla tekemisissä tekijöiden ja muiden käyttäjien kanssa, mikä edistää yhteisöllisyyttä jaetun sisällön ympärillä.

LBRY kotisivu
LBRY hajautettu sisällönjako- ja julkaisualusta. Lähde: LBRY

Hive

Hive on hajautettu sosiaalisen median alusta, joka syntyi Steem-lohkoketjun haarautumisen tuloksena. Sen loi kehittäjien ja käyttäjien yhteisö, joka pyrki ratkaisemaan Steem-alustan keskittämiseen ja hallintoon liittyviä huolenaiheita.

Hive toimii samanlaisella periaatteella kuin Steem, jossa käyttäjät voivat luoda ja kuratoida sisältöä ja ansaita kryptovaluuttapalkkioita. Hive pyrkii kuitenkin tarjoamaan hajautetumman ja yhteisölähtöisemmän kokemuksen, ottamalla käyttöön uuden hallintomallin ja jakamalla valtaa käyttäjien kesken.

Alustan avulla käyttäjät voivat julkaista ja osallistua erityyppiseen sisältöön, kuten artikkeleihin, kuviin ja videoihin.

Hiven hajautettu luonne ja yhteisölähtöinen lähestymistapa ovat houkutelleet monenlaisia sisällöntuottajia ja käyttäjiä, jotka arvostavat läpinäkyvyyttä, hajautusta ja mahdollisuutta vaikuttaa alustan kehitykseen ja hallintoon.

Hive kotisivu
Hive hajautettu sosiaalisen median alusta. Lähde: Hive

Hajautetun sosiaalisen median hyvät ja huonot puolet

Plussat pros

 • Käyttäjät hallitsevat verkkoidentiteettiään, sisältöään ja tietojaan turvallisesti lohkoketjussa.
 • Asettaa sisällöntuottajat etusijalle mainostajiin nähden, mikä mahdollistaa suoran rahanmuodostuksen.
 • Korostaa tietoturvaa ja yksityisyyttä lohkoketjuteknologian avulla.

Miinukset cons

 • Rajoitettu käyttäjämäärä verrattuna perinteiseen sosiaaliseen mediaan.
 • Laajamittainen käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa.
 • Hajautetut alustat eivät ole vielä saavuttaneet perinteisen sosiaalisen median käyttäjäkuntaa.

Plussat

Hajautetut sosiaalisen median alustat tarjoavat käyttäjille täyden hallinnan verkkoidentiteetistään, ja he voivat omistaa ja hallita sosiaalisia profiilejaan, seuraajiaan, sisältöään ja tietojaan turvallisesti lohkoketjussa, Lintz sanoo.

Tämä omistajuus antaa käyttäjille enemmän yksityisyyttä, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä kuin perinteiset sosiaalisen median alustat.

“Lisäksi hajautettu sosiaalinen verkosto toimii tekijäkeskeisellä mallilla, joka asettaa sisällöntuottajat mainostajien edelle”, hän sanoo. “Poistamalla välikädet ja antamalla tekijöiden ansaita rahaa sisällöstään suoraan, nämä alustat tarjoavat käyttäjille uusia tulovirtoja ja suurempaa taloudellista vaikutusvaltaa, mikä edistää oikeudenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää digitaalista ekosysteemiä.”

Sen lisäksi, että hajautetut sosiaalisen median alustat tarjoavat käyttäjille omistusoikeuden verkkoidentiteettiinsä ja tarjoavat tekijäkeskeisen mallin, ne Lintzin mukaan asettavat tietoturvan ja yksityisyyden etusijalle.

“Hyödyntämällä lohkoketjuteknologian hajautettua pääkirjajärjestelmää nämä alustat varmistavat, että käyttäjätiedot ovat salattuja, väärentämiskestäviä ja hajautettuja, mikä minimoi tietomurtojen ja luvattoman pääsyn riskin”, hän toteaa.

Miinukset

Toisaalta, vaikka hajautetut sosiaaliset verkostot tarjoavat lukuisia etuja, on myös joitakin haittoja, jotka on otettava huomioon, Lintz sanoo.

“Suurin haaste on rajallinen käyttäjäkunta verrattuna perinteisiin sosiaalisen median verkostoihin”, hän sanoo. “Vaikka hajautetun sosiaalisen verkoston taustalla oleva teknologia on kehittynyttä, sen laajamittainen käyttöönotto on vasta alkuvaiheessa.”

Tämän vuoksi hajautettujen alustojen käyttäjäkunta ei Lintzin mukaan ole vielä saavuttanut perinteisten sosiaalisen median verkostojen tasoa. Teknologian kehittyessä ja kasvattaessa suosiotaan tämän rajoituksen odotetaan kuitenkin pienenevän ajan myötä.

Yhteenveto

Siirtämällä valtaa keskitetyiltä sosiaalisen median alustoilta hajautettuihin sosiaalisiin verkostoihin markkinoijat voivat hyötyä lisääntyneestä läpinäkyvyydestä, tietojen omistajuudesta ja käyttäjien sitoutumisesta.

Lisäksi hajautettu sosiaalinen media antaa markkinoijille mahdollisuuden kohdentaa tietyt kohderyhmät tehokkaammin, rakentaa aitoja suhteita ja luoda henkilökohtaisia kokemuksia.

Kun markkinoijat voivat ohittaa välikädet ja olla suoraan yhteydessä kuluttajiin, he voivat hyödyntää hajautettua sosiaalista mediaa brändin tunnettuuden, uskollisuuden ja viime kädessä liiketoiminnan kasvun edistämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paras hajautettu sosiaalinen media?

Onko Instagram keskitetty vai hajautettu?

Mitä on Web3-sosiaalinen media?

Samankaltaiset termit

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologiajournalisti

Linda Rosencrance on freelancer-kirjoittaja ja toimittaja, ja hän asuu Bostonin alueella. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus tutkivana reportterina työskentelystä useissa sanomalehdissä Bostonin metropolialueella. Hän on kirjoittanut tietotekniikasta vuodesta 1999 lähtien. Hänen artikkeleitaan on julkaistu muun muassa MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine ja monissa muissa julkaisuissa. Rosencrance oli teknologian uutissivuston toimittaja ja hän hallinnoi sekä toimitti blogia, joka keskittyi tietoanalytiikkaan. Hän kirjoittaa myös white papers, casestudies, e-kirjoja ja blogikirjoituksia monille yritysasiakkaille.