Top 10 parhaat tekoälysovellukset liiketoiminnassa 2024

Avoin toiminta
Tiivistelmä

 • Tekoäly parantaa merkittävästi yritysten tehokkuutta ja innovaatiota ja muuttaa perinteisiä toimintatapoja esimerkiksi markkinoinnin, toimitusketjujen hallinnan ja kyberturvallisuuden osalta
 • Tekoäly demokratisoi teknisesti edistyneitä työkaluja kaikenkokoisille yrityksille ja tekee kilpailusta tasaisempaa eri markkinoilla
 • Tekoälyn monipuolisuus ulottuu monille sektoreille, koska sen parantaa markkinointistrategioita ja parantaa päätöksentekoa

Tekoäly on erityisesti siihen liittyvien geneeristen AI-työkalujen nousun myötä mullistamassa liiketoimintaa ja kaikkea siihen liittyvää toimintaa. Parhaat tekoälysovellukset voivat tehostaa liiketoimintaa merkittävästi alasta riippumatta.

Sen laajamittainen käyttöönotto eri toimialoilla on osoittanut tekoälyn kyvyn parantaa yritystoiminnan tehokkuutta, luovuutta ja päätöksentekoa.

Erityisesti pienyrityksille tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia kilpailla myös hieman suurempien yritysten kanssa, koska se mahdollistaa sellaisten työkalujen käyttämisen, jotka olivat aiemmin vain suurten yritysten saatavilla.

Tässä artikkelissa tutkimme tekoälyyn pohjautuvia parhaita sovelluksia nimenomaan liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna. Keskitymme erityisesti niiden käytännön vaikutuksiin. Syvennymme myös siihen, miten tekoäly muuttaa markkinointia ja mainontaa, mullistaa visuaalisuuteen ja brändäykseen liittyviä toimintatapoja ja paljon muuta.

Nämä kaikki parhaat tekoälysovellukset ovat helposti saatavilla sekä pienille että suurille yrityksille, mikä mahdollistaa yritysten hyödyntää tekoälyn voimaa välittömästi ja tehokkaasti.

Mitä apua tekoälystä voi olla yritykselle? 10 tekoälyn käyttötapaa liiketoiminnassa

Varmasti lähes kaikissa yrityksissä mietitään tällä hetkellä sitä, miten parhaat tekoälysovellukset voisivat parantaa liiketoimintaan liittyviä tapoja tehdä asioista. Niiden avulla on mahdollista lisätä tuottavuutta alhaisin kustannuksin, joten ei mikään ihme, että tekoäly elää todellista buumia tällä hetkellä.

1. Markkinointi ja mainonta

Digitaalisen liiketoiminnan nopeatempoisilla markkinoilla tekoälyn käyttö markkinoinnissa ja mainonnassa on tullut lähes välttämättömäksi.

Tekoälyn käyttäminen muuttaa markkinointiin liittyvä alaa merkittävällä tavalla. Sen avulla yritykset voivat sitouttaa kohderyhmänsä paremmin ja hallinnoida kampanjoitaan tehokkaammin. Samoin tekoäly näyttelee keskeistä roolia sisällön luomisessa tarjoamalla syvällisiä ja tarkkoja näkemyksiä kuluttajien käyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Ne ovat kuitenkin keskeisessä asemassa silloin, kun markkinointistrategioita suunnitellaan.

Tämä tehokas kohdentaminen tehostaa merkittävästi mainoskampanjoiden vaikuttavuutta, mikä tulee todennäköisesti näkymään potentiaalisten asiakkaiden korkeammassa sitoutumisessa tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi tekoäly auttaa luomaan dynaamisia ja personoituja mainoskampanjoita, jotka ovat kriittisiä tämän päivän sisältökeskeisessä digitaalisessa markkinointiympäristössä.

Tekoälyn omaksuminen avaa oven monille innovatiivisille markkinointistrategioille varsinkin pienten yritysten kohdalla. Siksi sen mahdollisuuksia kannattaa miettiä erityisesti pk-yrityksissä.

Tekoälytyökalu markkinointiin ja mainontaan: ChatGPT

Chatgpt liiketoiminnassa on oiva työkalu tehostamaan toimintaa monin eri tavoin
Esimerkki ChatGPT:n käytöstä

ChatGPT erottuu monella tapaa tekoälysovellusten joukosta, sillä onhan kyseessä chatbotteihin liittyvä markkinajohtaja. Sen käyttäminen voi merkittävästi parantaa sisällöntuotantoa markkinoinnissa ja mainonnassa.

 • Kontekstuaalinen ymmärrys: Ymmärtää hyvin keskustelun kontekstin, mikä parantaa vastausten laatua
 • Personoidut vastaukset: ChatGPT räätälöi viestintäänsä vastaamaan käyttäjän mieltymyksiä ja käyttää hyväkseen tässä aikaisempia keskusteluita
 • Monikielinen tuki: Tukee useita eri kieliä, mikä helpottaa eri kielialueiden integraatiota
 • Tietopohjainen: Tarjoaa yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa, joka on kriittistä tietoon perustuvissa päätöksissä
 • Tunneanalyysi: Tunnistaa keskusteluissa esiintyviä tunteita, mikä mahdollistaa tilanteeseen sopivan räätälöidyn asiakaspalvelun

Näiden ominaisuuksien ansiosta ChatGPT on erinomainen työkalu tekoälysovellusten joukossa. Se voi auttaa merkittävästi yritystä luomaan parempia sisältöstrategioita markkinointiin.

2. Visuaalisuus ja brändäys

Sosiaalisen median myötä nykyaikana eletään hyvin visuaalisessa maailmassa varsinkin digitaalisessa ympäristössä. Juuri tämän takia laadukkaan brändäyksen rooli on merkittävästi voimistunut. Tekoäly on alkanut viime aikoina näytellä merkittävää osaa graafisessa suunnittelussa ja brändäyksessä.

Se nimittäin mahdollistaa varsinkin pienille yrityksille erilaisten trendien ja kuluttajien mieltymysten seuraamisen tehokkaasti. Näin suhteellisen pienillä kustannuksilla voidaan luoda markkinointikampanjoita, jotka todella resonoi kohdeyleisön kanssa.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun suunnitellaan uusia logoja, verkkosivuja ja muita markkinointimateriaaleja esimerkiksi sosiaaliseen mediaan liittyen. Niiden avulla voidaan todella vahvistaa yrityksen brändin olemusta ja vetoamaan kuluttajien mieltymyksiin.

Lisäksi tekoäly helpottaa kokeilua ja innovaatioihin perustuvaa lähestymistapaa, koska sen avulla voidaan luoda myös täysin uusia visuaalisia tyylejä. Näin ollen visuaaliseen suunnitteluun voidaan tuoda uutta näkökulmaa ja koetella perinteisen suunnittelun rajoja.

Kyky luoda nopeasti prototyyppejä tai hioa jo olemassa olevia visuaalisia konsepteja tekoälytyökalujen avulla muuttaa koko alaa merkittävällä tavalla. Tämä on tärkeää erityisesti pienille yrityksille ja startupeille, jotka ovat vasta luomassa vahvaa visuaalista identiteettiä markkinoilla.

Tekoälytyökalu visuaalisuuteen ja brändäykseen: Midjourney

Midjourney palvelu on korkean luokan tekoälyyn pohjautuva kuvageneraattori
Rekisteröityminen Midjourneyhin

Midjourney on loistava esimerkki tekoälyn voimasta ja tehokkuudesta varsinkin visuaalisuuden näkökulmasta katsottuna. Se nimittäin tarjoaa pitkälle kehittyneitä ominaisuuksia, joita ei välttämättä sen kilpailijoilta löydy. Ne tehostavat merkittävästi uuden yrityksen brändäykseen liittyviä prosesseja.

 • Korkealaatuisten kuvien tuottaminen: Tuottaa yksityiskohtaisia ja monipuolisia visuaalisia tyylejä
 • Korkea resoluutio: Mahdollistaa terävien ja korkearesoluutioisten kuvien luomisen käden käänteessä
 • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä: Tarjoaa helpon käyttöliittymän Discord-palvelun kautta, jolloin se sopii kaiken tasoisille tietokoneiden käyttäjille
 • Mukauttaminen: Mahdollistaa asetusten muokkaamisen jokaisen käyttäjän tarpeisiin sopivaksi

Midjourney tarjoaa yrityksille tekoälyyn pohjautuvan työkalun, jolla voi nopeasti luoda markkinoilla erottautuvia brändejä ja visualisointeja. Samalla se osoittaa kiistatta sen, että tekoälyllä on oma roolinsa brändäämiseen liittyvissä strategioissa.

3. Videosisällön luominen

Videosisältö on keskeinen osa yritysviestintää ja markkinointistrategioita, mutta sen tuottaminen voi olla haastavaa ja kallista.

Kyky tuottaa korkealaatuista videosisältöä on avain monille yrityksille, jotka pyrkivät luomaan yhteyden kohderyhmäänsä digitaalisessa maailmassa, jossa erilaisia videopalveluita ja sosiaalisen median kanavia riittää melkoisesti.

Laadukkaat videot toimivat tehokkaana välineenä esimerkiksi tarinankerronnalle, tuotteiden esittelylle, palveluiden sisällön avaamiselle ja asiakasvuorovaikutuksen rakentamiselle. Sen suosio on kasvanut jatkuvasti johtuen kuluttajien tavasta suosia visuaalista mediaa internetissä. Nykyään yleisesti ajatellaan, että videoilla on usein merkittävämpi vaikutus ihmisiin kuin tekstipohjaisella sisällöllä.

Keskeinen haaste varsinkin pienemmille yrityksille on kuitenkin se, miten tuottaa ammattimaista videosisältöä tehokkaasti ja edullisesti. Tekoäly mullistaa tämän tarjoten helppokäyttöisiä ratkaisuja sisällöntuotannon automatisointiin ja luovuuden edistämiseen.

Tekoälyn käyttö videosisällön luomisessa muokkaa uudelleen digitaalista markkinointia merkittävällä tavalla. Se mahdollistaa yrityksille monipuolisen sisällön tuottamisen laajalla skaalalla ja tarjoaa näin korkean kilpailukyvyn ylläpitämisen tehokkaasti.

Tekoälytyökalu videosisältöjen luomiseen: Pika Labs

Pika labs mahdollistaa tekoälyn avulla luoda videoita helposti
Tekoälyvideoiden luomista Pikassa

Pika Labs on meidän mielestämme loisvat palvelu, jos haluaa valjastaa tekoälyn videosisällön luomiseen.

 • Tekstistä videoksi: Muuntaa tekstin videosisällöksi hetkessä
 • Muuta kuva videoksi: Muuttaa myös staattiset kuvat videoiksi
 • Photorealistiset videot: Luo arkielämään liittyviä videoita helposti
 • Generatiivisen luovan sisällön ominaisuudet: Mahdollistaa ainutlaatuisen ja omaperäisen videosisällön luomisen.
 • Yhteisöllisyys: Edistää yhteisöllisyyttä ja ideoiden jakamista

Teknologian ja luovuuden yhdistyy erinomaisesti Pika-alustalla, joka tarjoaa yrityksille erinomaisia työkaluja videosisältöjen luomiseen helpolla tavalla.

4. Rutiininomaisten tehtävien automatisointi

Toistuvien rutiinitehtävien automatisointi on asia, jonka monet haluaisivat antaa tekoälyn tehtäväksi. Siihen perustuvat työkalut on suunniteltu hoitamaan tehtäviä tehokkaammin ja tarkemmin kuin perinteiset menetelmät tai ihmiset, mikä taas johtaa parempaan tarkkuuteen ja tuottavuuteen eri toimialoilla.

Tekoälyn käyttö liiketoiminnassa käsittää erilaisten rutiinitehtävien hoitamista, kuten tietojen kokoamisen, työpaikkailmoitusten kirjoittamisen, sopivien työnhakijoiden seulonnan ja henkilöstölle räätälöityjen koulutusohjelmien kehittämisen.

Näiden prosessien automatisointi parantaa tuottavuutta, säästää aikaa, vähentää operatiivisia kustannuksia ja parantaa asiakaskokemusta.

Esimerkiksi tekoälyn voimalla toimivat chatbotit, kuten Google Gemini, voivat tehostaa asiakaspalvelua tunnistamalla keskusteluiden kannalta tärkeät nimet ja numerot, jäljittelemällä ihmisen käyttäytymistä ja integroitumalla tietokantoihin relevantin tiedon käyttämistä varten.

Tekoälytyökalu toistuvien rutiinitehtävien automatisointiin: Xembly

Xembly on rutiininomaisten työtehtävien automatisointiin tarkoitettu tekoälysovellus
Xembly käytössä toistuvien tehtävien automatisoimiseen

Xembly vastaa tähän haasteeseen toimimalla henkilökohtaisena tekoälyavustajana Slackissa:

 • Kokousten hallinta: Xembly tallentaa kokousten käsikirjoitukset, yhteenvedot ja muistiinpanot, mikä tehostaa dokumentaation ja seurannan tekemistä
 • Tehtävien priorisointi: Xembly auttaa priorisoimaan kalenterissa olevat tehtävät, kuten suurempaa keskittymistä vaativat työt tai kahdenkeskiset tapaamiset. Näin se varmistaa, että tärkeät tehtävät eivät jää huomiotta.
 • Älykäs aikataulutus: Työkalu oppii sen, miten käytät aikaasi ja auttaa ajanhallinnassa. Se auttaa tarvittaessa aikatauluttamaan kokouksia, jolloin ne eivät mene päällekkäin tärkeiden tehtävien kanssa
 • Tehtävälistat: Palvelu auttaa käyttäjää varaamaan aikaan kalenterissa eri tehtävien suorittamiseen, jotka on kirjattu tehtävälistoihin. Tämä auttaa esimerkiksi tehtävien priorisoinnissa.
 • Mukautetut muistutukset ja aikataulut: Xembly lähettää henkilökohtaisia muistutuksia, aikatauluttaa tehtäväsi niiden prioriteetin mukaan ja päivittää tarvittaessa tehtävien tiloja eri alustoilla kuten Salesforce, Jira ja Asana.

Käyttämällä Xembly-palvelua voi helpottaa tehtävien hallintaa ja parantaa näin tehokkuutta merkittävästi.

5. Liiketoiminnan optimointi

Tekoälyyn perustuva optimointi muuttaa monia liiketoiminnan osa-alueita, sillä sen avulla voi käsitellä tarjolla olevaa tietoja ja muuttaa ne toimiviksi ratkaisuiksi. Kehittyneiden algoritmien avulla tekoälysovellukset voivat optimoida liiketoiminnan eri alueita, kuten toimitusketjua, markkinointia ja henkilöstöhallintoa.

Lisäksi tekoälyllä toimivat päätöksenteon tueksi luodut järjestelmät tarjoavat monien eri alojen osaajille työkalun, jonka avulla päätöksiä voi tehdä nopeammin ja tarkemmin. Esimerkiksi liiketoiminnan optimointi tekoälyn avulla on tärkeää silloin, jos yrityksen perustuu datalle ja etenkin jos kyseessä on järjestelemätön data. Sen avulla voi nostaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta eri liiketoiminnan alueilla.

Tekoäly parantaa myös liiketoimintaprosessien hallintaa monilla toimialoilla, koska sen avulla voi helpottaa projektien, tehtävien ja ajan hallintaa.

Tekoälytyökalu liiketoiminnan optimointiin: ClickUp

Clickupia voidaan käyttää tehostamaan liiketoiminnan prosesseja
Clickupia voidaan käyttää tehostamaan liiketoiminnan prosesseja

ClickUp on kattava tekoälyä käyttävä työkalu, joka tuo hyvin esiin tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnan optimoinnissa.

 • Mukautettu käyttöliittymä: Mahdollistaa sovelluksen eri näkymien muokkaamisen omia tarpeita vastaavaksi
 • Tehtävien hallinta: Tarjoaa erilaisia ominaisuuksia tehtävien luontiin, aikataulutukseen ja tehtävien antoon
 • Prosessien hallinta: Sisältää tarkistukseen liittyviä työkaluja ja ominaisuuksia tavoitteiden ja ketterien prosessien hallintaan
 • Ajanhallinta: Tarjoaa ominaisuuksia aikataulutukseen, kalenterin hallintaan ja tavoitteiden seurantaan.

ClickUpin monipuoliset ominaisuudet tehostaa liiketoiminnan tuottavuutta yksinkertaistamalla ja automatisoimalla erilaisia työhön kuuluvia prosesseja, mikä osoittaa tekoälyn kyvyn optimoida toimintoja.

6. Valmennus ja seuranta

Tekoälyn käyttö valmennuksessa ja kehityksen seurannassa parantaa merkittävästi työntekijöiden suorituskykyä ja henkilökohtaista kehitystä.

Tekoälyjärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikaista palautetta ja henkilökohtaista valmennusta perustuen työntekijöiden toimiin ja suorituskykyä mittaaviin mittareihin. Nämä järjestelmät opastavat työntekijöitä työhön liittyvissä prosesseissa, tunnistavat parannusta vaativia osa-alueita ja tarjoavat räätälöityä valmennusta taitojen ja tuottavuuden lisäämiseksi. Reaaliaikainen palaute on ratkaisevan tärkeä, sillä se mahdollistaa työntekijöiden suorituskyvyn välittömän säätämisen ja parantamisen.

Tekoälyn kyky personoida valmennus kunkin työntekijän vahvuuksien, heikkouksien ja oppimistyylien mukaisesti on mullistava, sillä sen avulla voidaan helpommin varmistaa, että jokainen yksilö saa varmasti tehokasta ohjausta.

Analysoimalla työntekijöiden suorituskykyä ja toimia tekoäly tarjoaa oivalluksia liiketoimintaprosessien optimointiin, mikä taas edistää organisaation tuottavuutta.

Tekoälytyökalu valmennukseen ja seurantaan: Cogito

Cogitoa voidaan käyttää valmentamiseen ja sen tulosten seuraamiseen
Cogitoa voidaan käyttää valmentamiseen ja sen tulosten seuraamiseen

Cogito on loistava vaihtoehto tekoäly työkaluksi valmennuksen ja kehityksen seurannan alueella. Se keskittyy erityisesti asiakaspalvelun viestinnän ja sen laadulliseen parantamiseen.

 • Reaaliaikainen palaute: Cogito analysoi käytyjen keskustelujen eri näkökulmia ja ominaisuuksia, kuten sävyä, nopeutta ja analysoi keskustelijoiden mielialaa. Samalla se tarjoaa välitöntä palautetta asiakaspalvelijalle.
 • Henkilökohtainen valmennus: Järjestelmä mukauttaa ohjeistuksensa kullekin työntekijälle, mikä parantaa heidän viestintätaitojaan parempia asiakaskohtaamisia varten
 • Parannettu asiakaskokemus: Parantamalla viestinnän laatua Cogito edistää positiivisempaa asiakaskokemusta
 • Taitojen kehittäminen: Työkalu edistää jatkuvaa oppimista ja taitojen kehittämistä, jolloin se johtaa työntekijöiden parantuneeseen suorituskykyyn ja tuottavuuteen

Cogito osoittaa tekoälyn merkityksen valmennuksessa ja seurannassa varsinkin asiakaspalveluun liittyvissä rooleissa. Tällä tavoin se voi parantaa työntekijöiden suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä liiketoiminnan eri alueilla.

7. Toimitusketjun optimointi

Tekoäly pystyy auttamaan merkittävästi toimitusketjujen hallintaa parantamalla tehokkuutta ja tarkkuutta varsinkin reaaliaikaisessa prosessien seurannassa. Tämä muutos johtuu tekoälyn kyvystä käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä nopeasti, mikä johtaa esimerkiksi varastonhallinnan tehokkaampaan hallintaan ja ylitarjontaan liittyvien riskien ja ongelmien vähentämiseen.

Tekoäly voi tarjota suunnittelijoille myös tietoa tulevasta kysynnästä ja mahdollisista trendeistä. Näin se auttaa yrityksiä suunnittelemaan varastonsa ja tuotantonsa tehokkaammin kuin aiemmin. Optimointialgoritmit virtaviivaistavat toimitusketjun eri vaiheita, kuten kuljetusta ja varastonhallintaa, mikä johtaa kustannussäästöihin ja tehokkuuden lisääntymiseen.

Tekoälyn koneoppimisalgoritmit analysoivat tietoja useista lähteistä ja tunnistavat näin trendejä, jotka taas tarjoavat relevanttia dataa toimitusketjuun liittyviin päätöksiin ja mahdollistavat yritysten nopean sopeutumisen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Reaaliaikainen seuranta tällaisten tekoälypohjaisten järjestelmien kautta tarjoaa välittömiä oivalluksia, mikä taas mahdollistaa nopeat reaktiot toimitusketjun häiriöihin.

Tekoälytyökalu toimitusketjun optimointiin: Elementum

Elementum auttaa optimoimaan toimitusketjuja

Elementum on tekoälyllä varustettu työkalu, joka parantaa toimitusketjun hallintaa tarjoamalla:

 • Kattavan hallintajärjestelmän: Tarjoaa ominaisuuksia suunnitteluun, operointiin, tuotantoon ja jakeluun
 • Reaaliaikaisen seurannan: Mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön yritysten välillä ja reaaliaikaisen varaston seurannan
 • Tekoälyyn ja dataan pohjautuvat ennusteet: Käyttää tekoälyä erilaisten ennusteiden tekemiseen ja varastotasojen optimointiin
 • Datavetoinen päätöksenteko: Helpottaa dataohjattua päätöksentekoa tekoälyn tuottamien työkalujen avulla paremman toimitusketjun tehokkuuden saavuttamiseksi

Elementum edustaa parhaillaan sitä, miten tekoäly voi virtaviivaistaa monimutkaisia toimitusketjun prosesseja, tehdä yrityksen johdosta datavetoisemman ja mahdollistamaan tehokkaamman hallinnan toimitusketjujen ylitse.

8. Henkilöstöhallinnon tehostaminen

Tekoälyjärjestelmät tehostavat henkilöstöresurssien (HR) palveluita, sillä niiden avulla voidaan merkittävästi parantaa esimerkiksi tehokkuutta ja päätöksentekoprosesseja. Automaatio eri tehtävissä antaa HR-tiimeille mahdollisuuden keskittyä strategioihin rutiinitehtävien sijasta.

Tekoäly avustaa myös työpaikkailmoitusten laatimisessa, joilla pyritään houkuttelemaan potentiaalisia työntekijöitä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden tehokkaaseen ansioluetteloiden seulontaan, jolloin työntekijän pätevyys voidaan arvioida tarkemmin. Lisäksi HR-tiimi voi luoda henkilökohtaisia koulutusohjelmia, jotka räätälöidään työntekijöiden osaamisen mukaan.

Suorituskyvyn hallinnassa tekoäly seuraa erilaisia mittareita, tarjoaa reaaliaikaista palautetta ja tunnistaa tekijöitä, joiden avulla voidaan tehokkaammin tehdä työntekijöiden arviointeja. Lisäksi tekoäly voi analysoida työntekijöiden sitoutumisen tasoa ja ennustaa heidän vaihtuvuutensa tulevaisuudessa. Tekoälyn integroiminen HR:ään ei ainoastaan nopeuta ja helpota monia prosesseja henkilöstöhallintoon liittyen, vaan edistää myös sitoutuneemman ja tehokkaamman työvoiman luomista.

Tekoälytyökalu HR-hallintaan: JuiceBox

Juicebox auttaa HR-tiimiä tekemään parempia rekrytointeja
Juicebox auttaa HR-tiimiä tekemään parempia rekrytointeja

JuiceBox on liiketoimintaan liittyviä tekoälyohjelmisto, joka hyödyntää AI:ta datavetoisessa henkilöstönhallinnassa:

 • Automaattinen tietojen keruu: Virtaviivaistaa niitä HR-prosesseja, joissa kerätään dataa eri lähteistä, kuten työntekijärekistereistä ja suoritukseen liittyvistä arvioinneista
 • Kontekstuaaliset raportit: Muuntaa monimutkaiset tietokannat ja lähteet helposti ymmärrettäviksi raporteiksi
 • Oivaltaa trendejä ja kuvioita: Paljastaa tärkeitä trendejä koskien henkilökunnan suorituskykyä, sitoutumista ja tyytyväisyyttä hyödyntämällä luonnollisen kielen prosessointia
 • Mukautettavat ominaisuudet: Tarjoaa erilaisia ominaisuuksia, kuten KPI-seurannan, työntekijöiden pisteytyskortteja ja vertailuarvioita käyttäjän tarpeiden mukaan.

JuiceBoxin avulla tekoälyn voi valjastaa parantamaan HR-käytäntöjä tarjoamalla dataan perustuvaa tietoa siitä, miten työvoiman hallintastrategioihin tulisi suhtautua. Sen kyky yksinkertaistaa analysointia ja tarjota toiminnallisia oivalluksia tekee siitä arvokkaan työkalun HR-tiimeille, jotka pyrkivät perustamaan päätöksensä nimenomaan tietoon.

9. Kyberturvallisuus yrityksille

Tekoälyllä on keskeinen rooli myös yritysten kyberturvallisuuden parantamisessa. Tekoälyyn pohjautuvat turvallisuusratkaisut ovat olennaisia erilaisten IT-ympäristöjen tehokkaassa valvonnassa, poikkeamien havaitsemisessa, petosten estämisessä ja arkaluontoisen tiedon turvaamisessa.

Näillä ratkaisuilla on lukuisia etuja, kuten potentiaalisten turvallisuusuhkien tunnistaminen, haavoittuvuuksien havaitseminen ja korjaaminen sekä nopeampi reagointi uhkiin.

Nämä kaikki ovat mahdollista tehdä, koska tekoäly hallitsee tehokkaasti suuria kyberturvallisuuteen liittyviä datamääriä ja hyödyntää koneoppimista niiden analysoimisessa jopa reaaliajassa. Lisäksi tekoäly mahdollistaa epäilyttävien toimijoiden nopean havaitsemisen ja paikantamisen.

Tekoäly voi myös automatisoida rutiininomaisia tehtäviä tietoturvallisuuteen liittyen ja tehostaa vastatoimien vasteaikoja, mikä tarjoaa paremmat mahdollisuudet ennaltaehkäistä potentiaalisia kyberuhkia.

Tekoälytyökalu kyberturvallisuuteen: Crowdstrike Falcon

Crowdstrike falcon tarjoaa parempaan kyberturvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia
Crowdstrike falcon tarjoaa parempaan kyberturvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia

Crowdstrike turvallisuusjärjestelmä sisältää tekoälyyn perustuvan uhkien havaitsemiseen ja analysointiin liittyvän järjestelmän, joka sisältää hyvin pitkälle edistyneitä työkaluja kyberturvallisuuteen liittyen.

 • Seuraavan sukupolven AntiVirus (NGAV): Kyseessä on pilvipohjainen antivirus-työkalu, jolla voi varautua hyvin erilaisia verkkohyökkäyksiä vastaan
 • Päätepisteen havaitseminen ja vaste (EDR): Seuraa jatkuvasti verkon päätepisteiden toimintaa ja tarjoaa yksityiskohtaisen analyysin uhkien havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä nopeuttaa turvallisuustoimintoja.
 • Tietoturvaloukkauksien tutkinta: Tarjoaa tehokkaan tavan tutkia tietoturvaloukkauksia ja voi näin ollen tarjota dataa päätöksenteon tueksi
 • Palomuurinhallinta: Yksinkertaistaa palomuurien hallintaa ja ylläpitoa ja parantaa verkon suojaa uhkia vastaan

Crowdstrike Falcon hyödyntää erilaista analytiikkaa ja pystyy havaitsemaan esimerkiksi nollapäivähyökkäyksiä. Lisäksi se seuraa ja analysoi kaikkea toimintaa tietoverkon päätepisteissä, tarkkailee käyttäjien käyttäytymistä ja seuraa järjestelmän toimintaa reaaliajassa.

10. Älykkäät päätöstukijärjestelmät

Älykkäät tekoälyyn perustuvat päätöksenteon tueksi luodut järjestelmät tulevat mullistamaan eri ammattialoja, kuten terveydenhuoltoa, taloutta ja tutkimusta.

Terveydenhuollossa nämä järjestelmät auttavat lääkäreitä diagnostiikassa, hoitosuunnitelmien luomisessa ja hoitojen tulosten ennustamisessa analysoimalla lääketieteellistä tietoa.

Talousalalla päätöksentekoa tukevat tukijärjestelmät tarkastelevat kirjanpidosta saatavia tietoja havaitakseen epäsäännöllisyyksiä ja tarjoavat suosituksia taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Tieteellisessä tutkimuksessa ne näyttelevät keskeistä roolia tieteellisten tietojen seulonnassa ja ohjaavat tutkijoita tehokkaammin kohti läpimurtoja ja uusia tutkimuspolkuja.

Tekoälytyökalu älykkääksi päätöksenteon tukijärjestelmäksi: Athenic AI

Athenic AI mahdollistaa datavetoisen päätöksenteon toteuttamisen
Athenic AI mahdollistaa datavetoisen päätöksenteon toteuttamisen

Athenic AI, joka tunnettiin aiemmin nimellä AskEdith, mullistaa varsinkin data-analytiikan alaa. Sen avulla voidaan tehokkaasti analysoida erilaisia graafeja ja mittareita. Tämä yrityskeskeinen työkalu yksinkertaistaa data-analyysien tekemistä ja mahdollistaa työntekijöiden keskittyä datasta tehtävien päätösten tekemiseen sen sijaan, että kaikki aika kuluisia rutiininomaisissa tehtävissä, kuten laskentataulukoiden luomisessa.

Athenic AI tehostaa data-analytiikkaa seuraavilla ominaisuuksillaan:

 • Itsepalveluanalytiikka: Helpottaa ja nopeuttaa pääsyä tuote- ja markkinatietoihin
 • Mukautettavat näkymät: Integroi useita graafeja yhteen näkymään
 • Kohorttianalyysi lämpökarttojen avulla: Visualisoi tuotetietojen trendit ja asiakaskäyttäytymisen
 • ERP-raportointi: Mahdollistaa kyselyihin perustuvan pääsyn yrityksen tietokantoihin

Athenic AIn lähestymistapa data-analytiikkaa kohtaan säästää aikaa ja tarjoaa tukea strategisille liiketoimintapäätöksille.

Parhaat tekoälysovellukset – Yhteenveto

Tekoälyn jatkuvasti laajeneva rooli liiketoiminnassa korostaa merkittävää siirtymää kohti innovatiivisempia, tehokkaampia ja älykkäämpiä toimintoja. Sen avulla voidaan tehostaa automaatiota toistuvien tehtävien suorittamisen sijaan sekä optimoida toimitusketjuja tehokkaasti. Lisäksi se tarjoaa työkaluja kyberturvallisuuden parantamiseen, joten tekoälyyn pohjautuvat sovellukset mullistavat liiketoimintaa monella tapaa.

Nämä tekoälysovellukset ja niiden soveltamiseen liittyvät esimerkit eri aloilta osoittavat tekoälyn olevan erittäin monipuolinen.

Erityisesti pienyrityksille tekoälyn sovellukset tarjoavat realistisen mahdollisuuden kilpailla suuremmilla markkinoilla tasoittamalla kilpailua. Olipa kyse sitten siitä, miten tekoälyä käytetään liiketoiminnassa päätöksenteon tukena tai sen hyödyntämisestä strategisessa suunnittelussa, tekoälysovellukset muokkaavat tulevaisuudessa paljon yritysten toimintatapoja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on nykyään liiketoiminnassa käytetyin tekoälysovellus?

Mitkä ovat tekoälyn ja koneoppimisen käytännön sovellukset liiketoiminnassa?

Kuinka moni yritys käyttää tällä hetkellä tekoälyä?

Millä alalla tekoälyä käytetään eniten?

Mikä on tekoälyn tulevaisuus liiketoiminnassa?

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.