Avoin toiminta

Äänipuhelu langattoman lähiverkon kautta (VoWLAN)

Langattoman lähiverkon kautta tapahtuva äänipuhelu on nykyaikainen tapa parantaa viestintää ja tehostaa toimintaa monenlaisissa ympäristöissä, kuten kodeissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. VoWLAN mahdollistaa äänen siirron langattoman laajakaistan kautta noudattaen IEEE 802.11 -standardeja, mikä tarjoaa yrityksille sekä kustannussäästöjä että uusia käyttömahdollisuuksia.

VoWLANin käyttö mahdollistaa käyttäjille liikkuvuuden, sillä viestintä ei ole sidottu tiettyyn sijaintiin tai laitteeseen. Tämä lisää tehokkuutta ja joustavuutta, mikä taas mahdollistaa työntekijöiden vapaamman liikkumisen työtiloissa samalla, kun he voivat tehdä äänipuheluja.

Mitä äänipuhelu langattoman lähiverkon kautta tarkoittaa?

Äänipuhelu langattoman lähiverkon kautta (VoWLAN) tarkoittaa langattoman laajakaistan käyttöä viestintään IEEE 802.11 -standardien mukaisesti. Se on laajalti käytetty protokolla äänipuheluihin langattoman verkon kautta.

Koska se tuo merkittäviä etuja, kuten kustannusten vähentämistä ja helppokäyttöiset mobiilisovellukset, VoWLANia suosivat paitsi kotikäyttäjät myös yritykset, vähittäismyyntiliikkeet, sairaalat ja varastot.

Nykyään ollaan yhä enemmän siirtymässä erilaisiin johdottomiin ratkaisuihin eri aloilla ja yhteyksissä. Sähköiset laitteet hallitsevat yhä enemmän ihmisten arkea, joten kaikenlaiset langattomat ratkaisut ovat tulleet jäädäkseen.

Parhaillaan ne voivat auttaa tiedonhallinnassa, kunhan muistaa pitää kiinni omasta tietoturvallsuudestaan. Esimerkiksi VPN yhteys auttaa suojaamaan äänipuhelut, jolloin ulkopuoliset eivät pääse urkkimaan, mitä puheluissa puhutaan.

Techopedia selittää äänipuhelut langattoman lähiverkon kautta

VoWLANia pidetään langallisten äänipuheluihin liittyvien järjestelmien langattomana laajennuksena, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle digitaalisille ja analogiselle viestinnälle. Langattoman lähiverkon äänipuhelun avulla käyttäjät voivat tehdä puheluita sekä laitoksen sisällä että sen ulkopuolella.

Tämä teknologia on käyttökokemukseltaan hyvin samankaltainen kuin langallinen yhteys. Keskeisin ero on vain siinä, että käyttäjän liikkuvuutta ei rajoiteta vain tiettyyn alueeseen. Kehittyneempi VoWLAN on myös saatavilla, mikä mahdollistaa käyttäjien soittaa puheluita suoraan heidän puhelimistaan.

VoWLANin keskeisimmät edut ovat:

  • Käyttäjiä ei rajoiteta olemaan tietyssä sijainnissa tai tilassa
  • Käyttäjälle voidaan tarjota yhteinen infrastruktuuri sekä datan että äänen liittyvälle tietoliikenteelle
  • Helpompi ottaa käyttöön ja paras vaihtoehto joustavaan viestintään.
  • Pienemmät kustannukset
  • Lisää käyttäjien tuottavuutta ja etäkäytön mahdollisuutta, sillä heitä ei rajoiteta yhteen sijaintiin ja tiedonkulku voi jatkua ilman rajoituksia
  • Käyttäjien ja tiedon parempi saavutettavuus on parempi
  • Käyttäjien kasvanut reagointikyky auttaa organisaatiota tehokkaasti käsittelemään asiakkaiden ongelmia
  • Voi tarjota riittävän kattavuusalueen useimmille teollisuudenaloille

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.