Altcoin

Avoin toiminta

Altcoin viittaa sellaisiin digitaalisiin valuuttoihin, jotka on kehitetty Bitcoinin jälkeen tarjoamaan vaihtoehtoisia ominaisuuksia ja käyttötapauksia. Toisin sanoen lähes kaikki markkinoilla olevat kryptot ovat itse asiassa vaihtoehtoisia valuuttoja.

Nämä kryptovaluutat voivat perustua Bitcoinin teknologiaan tai niitä varten on kehitetty täysin uusia lohkoketjuja ja siihen liittyvää teknologiaa. Altcoineja on monenlaisia, ja ne tähtäävät erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten arvon siirtoon tai älykkäiden sopimusten toteuttamiseen,

Suosituimpia altcoineja ovat muun muassa Ethereum, joka mahdollistaa älykkäiden sopimusten luomisen ja on myös laajalti hyväksytty maksuväline. Muita mainitsemisen arvoisia altcoineja ovat Cardano, Ripple XRP, Polkadot, ja Monero, jotka kukin tarjoavat erityisiä ominaisuuksia ja innovaatioita kryptomarkkinoille.

Mikä on altcoin?

Altcoin on mikä tahansa digitaalinen valuutta, joka on luotu Bitcoinin jälkeen vuodesta 2009 alkaen. Käytännössä siis lähes kaikki tunnetut kryptovaluutat ovat itse asiassa altcoineja.

Altcoinien käsite syntyi, kun kehittäjät ja yrittäjät alkoivat tutkimaan ja kehittämään uusia kryptovaluuttoja, jotka voitaisiin rakentaa Bitcoinin käyttämän teknologian päälle tai muutoin parantelemaan sen ominaisuuksia. Jotkin vaihtoehtoiset kolikot käyttävät tietysti myös omaa lohkoketjuaan, kun taas toiset on rakennettu muiden olemassa olevien lohkoketjujen päälle.

Altcoin on käsite, joka kattaa laajan valikoiman muita kryptovaluuttoja, jotka eivät ole Bitcoinia. Altcoineja voi olla erilaisia, ja ne voivat perustua erilaisiin teknologioihin ja lohkoketjuihin. Jos kryptovaluutta on rakennettu jonkin toisen kryptovaluutan lohkoketjun päälle, sitä kutsutaan tokeneiksi. Tokenit eroavat varsinaisista kryptovaluutoista siinä, että ne eivät käytä omaa itsenäistä lohkoketjuaan, vaan ne toimivat toisen kryptovaluutan lohkoketjun teknologian varassa.

Altcoinien eri tyypit esittelyssä

Altcoinit voidaan luokitella niiden ominaisuuksien, käyttötarkoitusten ja toiminnallisuuksien mukaan.

Suosituimpia vaihtoehtoisten kolikoiden tyyppejä ovat:

 • Maksualtcoinit: Kun puhutaan sellaisesta altcoinista, jota käytetään arvon siirtämiseen kahden osapuolen välillä.
 • Vakaavaluutat (stable coinit): Altcoin, joka on sidottu johonkin toiseen omaisuuserään, joka taas toimii vakuutena säilyttääkseen suhteellisen vakaa arvon. Eroavat tavallisista kryptoista juuri siinä, että niiden kurssit ovat matalan volatiliteetin kursseja
 • MeemikolikotYksi tunnetuimmista altcoinien muodoista. Perustuvat erityisesti internetin meemikulttuuriin, eivätkä omaa mitään selkeää käyttötapausta. Tunnetuimpia meemikolikoita ovat Dogecoin ja Shiba Inu.
 • Hyödyketokenit: Nämä altcoinit on usein rakennettu Ethereum-verkon päälle ja ne hyödyntävät Ethereumin älykkäiden sopimusten toiminnallisuutta ja vakiintunutta ekosysteemiä. Niitä voidaan käyttää myös valuuttana maksamiseen.

Miten vaihtoehtoiset valuutat eroavat Bitcoinista?

Sekä Bitcoin että altcoinit käyttävät lohkoketjuteknologiaa niiden taustalla toimivan verkon pohjalla, mutta vaihtoehtoisilla kolikoilla voi olla ainutlaatuisia ominaisuuksia Bitcoiniin nähden.

Käytännössähän Bitcoin suunniteltiin alun perin arvon siirtämiseen, ja nykyään sitä pidetään myös hyvänä arvonsäilyttäjänä – tai ainakin erittäin potentiaalisena sellaisena. Tässä mielessä sen käyttötapaukset ovat hyvin rajatut, vaikkakin sen päälle on rakennettu erilaisia mekanismeja, jotka ovat laajentaneet Bitcoinin toiminnallisuuksia.

Bitcoin ja Altcoin eroja:

Bitcoin ensimmäisenä markkinoilla

Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta. Altcoin-kehittäjät voivat hyödyntää Bitcoinista oppimaansa

Markkinoiden hallinta

Bitcoin on saavuttanut markkinajohtajan paikan ja on tunnetuin brändi kryptojen joukossa. Altcoinit muodostavat yhdessä loput markkinaosuudesta

Kehittäjäyhteisö

Bitcoinilla on laaja ja vakiintunut kehittäjäyhteisö. Kullakin altcoinilla on oma kehittäjäyhteisönsä. Yhteisön koko riippuu altcoinin suosiosta

Konsensusalgoritmi

Bitcoin käyttää Proof-of-Work (PoW) -konsensusalgoritmia. Altcoinit voivat käyttää PoW:ta, mutta usein ne käyttävät erilaisia konsensusmekanismeja energiankulutuksen vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi

Yksityisyys ja anonyymius

Bitcoin on pseudonyymi ja kirjanpito on läpinäkyvää. Jotkut altcoinit saattavat olla täysin anonyymejä

Kaupankäynti

Bitcoineja voidaan käydä kauppaa tai vaihtaa fiat-valuutaksi. Altcoinien fiat-valuuttaparien saatavuus vaihtelee riippuen tietystä altcoinista ja alustasta

Tarjonta

Bitcoineja on rajoitettu 21 miljoonaan kolikkoon. Altcoineja voi olla hyvin erilaisia määriä.

Kolikoiden jakautuminen

Bitcoinit luodaan ja jaetaan yhteisölle louhinnan avulla. Altcoinit luodaan ja jaetaan eri menetelmillä,kuten louhinta ja ICOt sekä steikkaus

Läpäisykyky

Bitcoin sallii tietyn ja rajallisen määrän transaktioita jokaisessa lohkoketjun lohkossa. Monet altcoinit ovat toteuttaneet suurempia lohkokokoja, jotka ovat myös tehokkaampia

Likviditeetti

Bitcoinin likviditeetti on niin suuri, jolloin suuretkaan kaupat eivät välttämättä vaikuta sen kurssiin. Pienemmän markkina-arvon ja kaupankäyntivolyymien altcoinit omaavat ohuemman likviditeetin. Seurauksena helposti korkeampi volatiliteetti.

Suositut altcoinit markkinoilla

Nykyään on olemassa tuhansia vaihtoehtoisia kolikoita, jotka eroavat toisistaan suunnittelun, käyttötapausten ja suosion osalta.

Suosittuja altcoineja ovat esimerkiksi seuraavat kryptovaluutat:

 • Ether (ETH): Ethereum mahdollistaa älykkäiden sopimusten ja hajautettujen sovellusten luomisen. Sen alkuperäinen token – Ether (ETH) – on markkina-arvoltaan toiseksi suurin digitaalinen valuutta ja se hyväksytään laajasti maksutapana.
 • Cardano (ADA): Cardano pyrkii tarjoamaan turvallisen ja skaalautuvan infrastruktuurin hajautettujen sovellusten kehittämiseen. Sen alkuperäistä tokenia – ADA – käytetään steikkaamiseen, transaktiomaksuihin ja äänestämiseen alustan hallintoon liittyen.
 • Ripple (XRP): Ripple on altcoin, joka mahdollistaa digitaalisten ja fiat-valuuttojen siirtämisen kansainvälisten rajojen yli. XRP on sen käyttämä kryptovaluutta.
 • Polkadot (DOT): Polkadot mahdollistaa eri lohkoketjujen yhteistyön. DOT on sen alkuperäinen hyötytoken.
 • Chainlink (LINK): Chainlink on oraakkeliverkko, joka yhdistää älykkäät sopimukset reaalimaailman tietoihin. Sen alkuperäinen krypto on LINK, jota käytetään operaattoreiden palkitsemiseen ja tietopalveluista syntyvien kulujen kattamiseen.
 • Monero (XMR): Monero on yksityisyyteen keskittyvä kryptovaluutta, joka käyttää edistyneitä kryptografisia tekniikoita turvallisten ja anonyymien transaktioiden takaamiseksi.
 • Tezos (XTZ): Tezos mahdollistaa tokenin omistajien äänestää ehdotetuista muutoksista sen protokollassa. Sen alkuperäinen token on XTZ, jota käytetään steikkaamiseen, hallintoon osallistumiseen ja palkkioiden saamiseen.
 • VeChain (VET): VeChain keskittyy toimitusketjun hallintaan ja tuotteiden oikeellisuuden vahvistamiseen. VET-tokenia käytetään transaktioihin, steikkaamiseen ja eri palveluihin pääsemiseen verkossa.
 • Augur (REP): Augur mahdollistaa käyttäjille luoda ja osallistua ennustusmarkkinoihin. REP on alkuperäinen token, jota käytetään markkinatulosten raportointiin ja alustan hallintoon osallistumiseen.
 • Zcash (ZEC): Zcash on yksityisyyteen keskittyvä altcoin, joka käyttää zero trust -periaatetta transaktiotietojen salaamisessa. Se toimii omalla lohkoketjullaan ja tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä joko läpinäkyviä tai yksityisiä transaktioita.
 • Katso myös Pi kolikko ja Pi network -projekti. Pi on ensimmäinen kryptovaluutta, jota jokainen voi louhia omalla matkapuhelimellaan.

Altcoin – sijoittaminen vaihtoehtoisiin kolikoihin

Vuoden 2011 loppuun mennessä Bitcoin-sijoittajat alkoivat osoittaa kiinnostusta Bitcoinista haarautuneeseen altcoiniin nimeltä Namecoin. Sitä kautta termi “altcoin” sai alkunsa ja saavutti ensimmäisen suosiota krypto-yhteisössä laajemmin.

Namecoin kehitettiin hajauttamaan verkkotunnusten rekisteröintiä ja tekemään sitä kautta internetiin liittyvästä sensuurista vaikeampaa. Sen ainutlaatuinen toiminnallisuus kiinnitti nopeasti ihmisten huomion ja sai aikaan paljon huomiota lehdistössä.

Vaikka sen käyttötapaus oli selvä, tämä ensimmäinen altcoin ei saavuttanut laajaa käyttöönottoa ihmisten keskuudessa. Se kuitenkin raivasi tietä tuhansille uusille altcoineille tulevina vuosina. Niillä kullakin oli omia ainutlaatuisia ominaisuuksia ja käyttötapauksia, joiden avulla ne pyrkivät erottautumaan markkinoilla.

Sijoittaminen altcoineihin sisältää suurempia riskejä verrattuna perinteisiin kryptovaluuttoihin tai osakkeisiin. Vuosien varrella on käynyt ilmi, että altcoinit vetoavat hyvin erityyppisiin sijoittajiin, joihin kuuluvat muun muassa:

 • Varhaiset omaksujat: Nämä sijoittajat ovat kiinnostuneita tutkimaan uusia teknologisia kehityksiä ja suuntauksia. He sijoittavat usein uudempiin ja vähemmän vakiintuneisiin altcoineihin odottaen, että nämä kolikot kasvattavat suosiotaan ja arvoaan ajan myötä.
 • Teknologiatietoiset sijoittajat: Nämä sijoittajat arvostavat syvästi lohkoketjuteknologiaa ja ymmärtävät tiettyjen altcoinien mekaniikat. Tämäntyyppistä sijoittajaa usein vetää puoleensa vaihtoehtoisten kolikoiden innovatiiviset ominaisuudet.
 • Spekulaattorit: Spekulaattorit ovat ensisijaisesti kiinnostuneita korkeista tuotoista. He ostavat altcoineja toivossa myydä ne myöhemmin huomattavasti korkeammalla hinnalla.
 • Riskisijoittajat: Korkean volatiliteettinsa vuoksi altcoinit tarjoavat sijoittajille joko merkittäviä voittoja tai huomattavia tappioita. Korkeaa riskiä sietävät sijoittajat sietävät hyvin riskejä ja pyrkivät etsimään sitä todellista rakettia markkinoilta.
 • Hajauttajat: Nämä ovat sijoittajia, jotka haluavat hajauttaa salkkunsa ja jakaa Bitcoinin ulkopuolisten kryptovaluuttojen sijoitusriskin useiden vaihtoehtoisten valuuttojen kesken.
 • Pitkäaikaiset sijoittajat: Nämä ovat yksilöitä, jotka uskovat tietyn altcoin-projektin tai sen taustalla olevan teknologian pitkäaikaiseen potentiaaliin. He sijoittavat odottaen, että projekti onnistuu lopulta pitkällä aikavälillä.

Hajautetun rahoituksen (DeFi) alueen altcoinit edistävät elävää ja dynaamista ekosysteemiä laajentamalla rahoitukseen liittyvien mahdollisuuksien kirjoa. Samalla ne pyrkii edistämään uudenlaisia tapoja edistää innovaatioiden syntymistä ja tarjota sijoitusvaihtoehtoja.

Altcoinit ovat usein erittäin volatiileja, joten ne kuuluvat lähes poikkeuksetta riskisijoittamisen piiriin. Ne voivat olla alttiita markkinoiden manipulaatiolle ja kohtaavat paljon sääntelyyn liittyviä epävarmuuksia.

Näin ollen on tärkeää, että sijoittajat suorittavat huolellisen tutkimuksen käydessään kauppaa ja sijoittavat altcoineihin vain sen verran rahaa kuin ovat valmiita menettämään.

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.