Analytiikka

Avoin toiminta

Analytiikka on tieteellinen prosessi, jossa pyritään löytämään esimerkiksi liiketoiminnan tai sijoittamisen kannalta merkityksellisiä tietoja aineistoista.

Siinä keskitytään muuntamaan raakaa tietoa havainnoiksi siten, että sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Analytiikka nojaa tilastotieteen, ohjelmoinnin ja muiden tieteenalojen tutkimuksen soveltamiseen, jotta dataa voidaan kvantifioida ja saada parempi ymmärrys sen luonteesta. Se on erityisen hyödyllistä niillä aloilla, joilla talletetaan ja tutkitaan paljon tietoa.

Mitä analytiikka on?

Analytiikka tarjoaa asianmukaisesti käytettynä merkityksellistä tietoa, joka voi muuten jäädä piiloon suurien tietomäärien alle. Näin se tarjoaa dataa, jota kuka tahansa johtaja, manageri tai asiantuntija voi hyödyntää erityisesti nykypäivän datavetoisessa maailmassa.

Tietoa on aina pidetty ihmiskunnan historiassa suurena aseena. Nyt nykyaikaiset tietojärjestelmät yhdistettynä digitaalisiin työkaluihin mahdollistaa analytiikan avulla relevantin tiedon tuottamisen. Analytiikka muuttaa paljon asioita eri aloilla, eikä se kosketa vain liike-elämää. Siitä on paljon apua myös tieteissä, urheilussa, terveydenhuollossa ja missä tahansa sellaisella alalla, jossa analysoidaan valtavia määriä dataa.

Analytiikka auttaa meitä löytämään piilotettuja kaavoja ja kausaalisia yhteyksiä ympärillämme olevasta maailmasta. Sitä käytetään nykyään tehokkaasti esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa ja parantamaan urheilijoiden ja joukkueiden suorituskykyä. Samoin lääketieteessä voidaan etsiä yhteyksiä eri toimintojen ja sairauksien välillä.

Näin käsissämme on työkalu, joka voi muuttaa tapaamme katsoa maailmaa – ja yleensä se tapahtuu parempaan suuntaan. Joskus luulemme, että tutkimukseen liittyvät prosessit toimivat jo parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisinaan analytiikka saattaa kertoa meille jotain aivan muuta.

Liike-elämässä organisaatiot soveltavat analytiikkaa yleensä kuvaamaan ja ennustamaan yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä. Erityisesti se auttaa seuraavilla alueilla:

  • Verkkoanalytiikka
  • Petoksiin liittyvät analyysit
  • Riskianalyysi
  • Mainonta ja markkinointi
  • Yrityksen päätöksenteon hallinta
  • Markkinoiden optimointi
  • Markkinamallinnus

Analytiikan haasteet teknologiassa

Viime vuosina varsinkin monien teknologiajättien ongelmaksi on muodostunut analytiikan alalla se, että erilaista tietoa on saatavilla niin valtavat määrät. Puhutaankin niin sanotusta big datasta, jota esimerkiksi Googlelle tallentuu monista eri lähteistä todella suuria määriä.

Tätä varten tarvitaan yhä parempia ja tehokkaampia työkaluja tiedon analysoimista varten. Onneksi tieteissä suuria tietomääriä on aiemmin opittu käsittelemään, joten esimerkiksi tilastotieteellä on paljon annettavaa nykymaailmassa.

Koska verkossa tieto on usein hyvin vaihtelevassa muodossa, se aiheuttaa omat haasteensa sen analysoimiselle. Esimerkiksi tieteen alalla dataa kerätään usein siten, että sen kerääminen on tarkasti suunniteltu. Tällöin aineisto on jo valmiiksi rakenteellisesti sellaisessa muodossa, että sitä on helppo analysoida. 

Digitaalisessa maailmassa tietoa taas kerääntyy esimerkiksi verkkosivustojen, sähköpostien ja erilaisten tiedostomuotojen, kuten kuvan ja videon, muodossa. Siksi monien teknologiayritysten on huomattavasti vaikeampi käyttää analysoimiseen jo valmiina olevia työkaluja. Sen sijaan heidän on itse luotavat analysointiin tarvittavat ohjelmistot ja metodit.

Kokonaan toinen haaste on taas se, onko datan käyttäminen eettisesti soveliasta. Esimerkiksi verkkorikolliset voivat kehittää laajoista tietokannoista sellaisia järjestelmiä, joiden avulla on helppo hyökätä yritysten tai yksilöiden kimppuun.

Lisäksi monia yrityksiä on syytetty siitä, että ne keräävät laittomasti tietoa käyttäjistä, mikä saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia tietosuojan kannalta.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.