Arvosijoittaminen

Avoin toiminta

Arvosijoittaminen on strategia, joka keskittyy osakkeisiin, joiden markkinahinta on niiden todellisen arvon alapuolella. Tämä lähestymistapa perustuu perusteelliseen yritysanalyysiin, jossa tarkastellaan muun muassa yrityksen tuloksellisuutta, kasvunäkymiä ja taloudellista tilaa. Erityisesti arvosijoittajat kiinnittävät huomiota yrityksen tunnuslukuihin, kuten P/E-lukuun, vapaaseen kassavirtaan ja P/B-lukuun.

Viime vuosikymmeninä ja erityisesti erilaisten kriisien seurauksena arvosijoittamisen suosio laski. Tämä johtui siitä, että kasvuosakkeet tarjosivat nopeampia ja suurempia tuottoja. Kuitenkin viimeaikaiset talouden muutokset, kuten inflaation nousu ja keskuspankkien korkopolitiikan kiristyminen, ovat kääntäneet katseita jälleen arvo-osakkeiden suuntaan.

Mikä on arvosijoittaminen?

Arvosijoittaminen on sijoittamisen tapa, joka keskittyy pääasiassa osakkeisiin, joiden hinta on alempi kuin niiden todellinen arvo on. Tällaiset sijoittajat tutkivat tarkasti yrityksen tunnuslukuja taloudellisen analyysin keinoin määrittääkseen sen todellisen arvon.

Vaikka yrityksen arvo on suhteellinen ja vaikeasti määriteltävissä oleva asia, on kuitenkin mahdollista tehdä valistunut arvio siitä, mitkä osakkeet vaikuttavat aliarvostetuilta. Tämä voidaan tehdä tutkimalla perusteellisesti yrityksen tulosta, strategiaa, asiakaskuntaa, kassavirtaa, liiketoimintamallia ja muita tunnuslukuja.

Keskeiset mittarit yrityksen tai osakkeen arvon arvioimiseksi

On olemassa useita mittareita, joita voidaan käyttää yrityksen tai osakkeen arvon määrittämiseen.

Seuraavat kolme lienevät kuitenkin niistä suosituimpia:

PE luku kertoo sen, onko osake mahdollisesti aliarvostettu

Vapaa kassavirta kertoo sen, kuinka paljon yritykselle jää rahaa kulujen jälkeen

P/B-luku vertaa yrityksen pääomaa sen nykyiseen markkina-arvoon

P/E-luku eli hinta/tulos-suhde

P/E-luku mittaa osakekohtaisten tulojen määrää verrattuna osakkeen hintaan.

Sen voi laskea seuraavalla kaavalla:

P/E-luku = Osakkeen hinta / Osakekohtainen tulo

Tyypillisesti mitä alempi hinta/tulos-suhde on, sitä aliarvostetumpi yritys on todennäköisesti kyseessä. Se voi kuitenkin myös tarkoittaa sitä, että yritys menestyy tällä hetkellä paremmin kuin aikaisemmin.

Vapaa kassavirta

Nämä ovat sellaisia varoja tai kassavirtoja, jotka jäävät yritykselle erilaisten kulujen jälkeen. Yrityksen vapaan kassavirran määrä on ratkaiseva silloin, kun halutaan määrittää, kuinka paljon se voi investoida yrityksen liiketoimintaan.

Samoin se kertoo siitä, pystyykö yritys jatkamaan velan vähentämistä ja osinkojen maksamista myös tulevaisuudessa.

Vapaa kassavirta voidaan laskea seuraavasti:

Vapaa kassavirta (FCF) = Nettovoitto verojen jälkeen – Investoinnit kyseisellä kaudella

P/B-luku

P/B-luku vertaa yrityksen pääomaa sen nykyiseen markkina-arvoon. Useimmat arvosijoittajat pitävät alle 1,0 P/B-lukua hyvänä indikaattorina aliarvostetusta osakkeesta. Osa sijoittajista on kuitenkin sitä mieltä, että jotkut saattavat hyväksyä sen nousevan jopa kolmeen asti.

P/B-luku lasketaan seuraavasti:

P/B-luku = Markkina-arvo / Oma pääoma (BVE)

Esimerkkejä arvosijoittamisesta

Arvosijoittaminen on pitkäaikainen sijoitusstrategia, joka vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä ja paljon taustatyön tekemistä. Siinä on syytä pysyä rauhallisena silloinkin, kun kurssit lähtevät laskuun ja markkinoilla on turbulenssia.

Se liittyy varsinkin perinteisen rahoituksen piiriin, eikä niinkään esimerkiksi kryptovaluuttoihin. Tässä mielessä arvosijoittamisella on pitkät perinteet.

Hyviä arvosijoittamisen paikkoja ilmenee yleensä suurten markkina-, geopoliittisten, sosiaalisten, ilmasto- tai muiden vastaavien tapahtumien jälkeen.

Kun markkinoita kohtaa jokin katastrofi tai vaikkapa itse musta joutsen, tuolloin sijoittajien usko tiettyihin arvoyrityksiin saattaa alkaa horjumaan. Kuitenkin näinä aikoina arvosijoittajat ottavat ohjat käsiinsä tarttumalla edullisiin arvo-osakkeisiin ja muihin omaisuuseriin.

Tämä näkyi erityisesti kiinteistömarkkinoiden laskukautena COVID-19:n jälkeen, kun monet sijoittajat hankkivat alennuksessa olevia kiinteistöjä erittäin houkuttelevin hinnoin. Usein juuri erilaisten suurten mullistusten jälkeen on mahdollista ostaa osakkeita edulliseen hintaan.

Vaikka kiinteistömarkkinat olivat tuolloin ankeassa tilassa, arvosijoittajat uskoivat vakaasti siihen, että tilanne kääntyisi ajan myötä, koska kiinteistöt tarjoavat ratkaisun perustavanlaatuisiin tarpeisiin kuten asumiseen.

Osakkeiden kohdalla näitä ostopaikkoja esiintyy säännöllisesti varsinkin suurten teknologiayritysten kohdalla. Arvosijoittajat valitsevat jatkuvasti todellisia arvoyrityksiä, kuten IBM, Apple ja Fitbit, huolimatta niiden lyhyen aikavälin tulosheilahteluista tai ajoittaisista pienemmistä osingoista.

Arvosijoittaminen ja kasvusijoittaminen – miten ne eroavat toisistaan?

Näkökulma Arvoyhtiöt Kasvuyritykset
Tavoite Keskittyy osakkeen nykyiseen tai tämänhetkiseen arvoon määrittääkseen, onko se tällä hetkellä aliarvostettu. Painottuu yleisesti siihen, uskotaanko osakkeella olevan potentiaalia tuottaa tulevaisuudessa todella suuria tuottoja ja on luonteeltaan hyvin spekulatiivinen.
Arviointi Tällä hetkellä aliarvostettu Usein ylihintainen, jossa hinta muodostuu tulevaisuuden potentiaalista
Osingot Yleensä tarjoavat korkeampia osinkoja Tarjoavat vähän tai ei lainkaan osinkoja. Tämä johtuu yleensä siitä, että kasvuyritykset haluavat sijoittaa suurimman osan voitoistaan takaisin yritykseen tukemaan tulevaa liikevaihdon kasvua.
Yrityksen ominaisuudet Suurempia, vanhempia ja vakiintuneempia yrityksiä Yrityksen ominaisuudet”]Tyypillisesti nuorempia, pienempiä ja uudempia, mutta parhaat nykyisin myös toimialansa huippuosaajia.
Riskien ja tuottojen suhde Matalampi riski, mutta tarjoaa myös vähemmän tuottoja Riskien ja tuottojen suhde”]Korkeampi volatiliteetti eli potentiaali suurempiin palkintoihin, Riskiä voidaan nostaa entisestään velkavivulla
Taloudelliset tunnusluvut Matalammat P/E-luvut Korkea P/E-luku
Tulevaisuuden näkymät Vakaampi, mutta matalampi kasvu Volatiili, mutta potentiaali huomattavaan kasvuun
Mahdolliset riskit Mahdollisuus menettää nopean kasvun syklejä Riski ostaa kurssin huipulta. Tämä tarkoittaa usein sitä, että hinnat laskevat korjausliikkeen takia, jolloin riskit tappioille lisääntyvät.

Arvosijoittamiseen sopivat osakkeet

Arvosijoittamiseen liittyvät osakkeet ovat sellaisia, jotka ovat osakemarkkinoiden aliarvostamia ja sen vuoksi alihintaisia. Juuri tämä tekee niistä houkuttelevia vaihtoehtoja taitaville sijoittajille.

Yleensä arvosijoittajien kohteena ovat nimenomaan yritysten osakkeet, mutta myös obligaatiot saattavat toisinaan olla hyvä vaihtoehto vakaan tuoton hankkimiseksi.

Useimmat arvo-osakkeet määritellään niiden matalan P/E-luku sekä viime vuosien tulojen ja liikevaihdon kasvun perusteella. Sijoittajat tarkastelevat myös monia muita tekijöitä, kuten yrityksen taloudellista tilaa ja yhteiskunnan megatrendejä.

Alla on muutamia esimerkkejä arvo-osakkeista:

Berkshire Hathaway

Yksi tunnetuimmista arvo-osakkeista on Berkshire Hathaway, jonka perusti arvosijoittamisen tunnettu puolestapuhuja Warren Buffet. Berkshire Hathaway on konglomeraatti, joka toimii muun muassa rautatiekuljetuksen, valmistuksen, energian, vakuutuksen, vähittäiskaupan ja jakelun pariss sekä monilla muilla aloilla.

Marraskuussa 2023 yhtiöllä oli noin 157,2 miljardin dollarin käteisvarat, ja sitä pidetään merkittävänä sijoituskohteena erityisesti taantumien aikana. Se on nimittäin suoriutunut paremmin kuin S&P 500 -indeksi viimeisen kuuden taantuman aikana vuodesta 1980 alkaen.

T-Mobile US

Toinen esimerkki on Deutsche Telekomin pääosin omistama T-Mobile US. Joulukuun 27. päivänä vuonna 2023 T-Mobile US:n markkina-arvo oli noin 182,78 miljardia dollaria.

Yrityksen arvioidaan tuottavan noin 80,57 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2024, ja sen osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 9,96 dollaria. T-Mobilen mukaan toukokuussa vuonna 2023 sillä oli 40 prosentin markkinaosuus Yhdysvaltojen 100 suurimmalla markkina-alueella.

Webster Financial

Webster Financial on arvo-osake, joka toimii pankkipalvelujen, varainhoidon ja sijoitusneuvonnan alalla.

Yhtiöllä oli huomattavan alhainen P/E-luku 9,88 ja vahva 3,1 prosentin osinkotuotto joulukuun 27. päivänä 2023. Samoin sen P/B-luku oli suhteellisen matala eli noin 1,12 joulukuussa 2023.

Analyytikot arvioivat yhtiön todennäköisesti saavuttavan noin 7,2 prosentin tuloksen kasvun ensi vuonna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 4,5 prosenttia. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan taas nousevan 8,9 prosenttia vuonna 2024.

Arvosijoittamisen strategiat – aktiivinen ja passiivinen esittelyssä

Arvosijoittamisen strategioita voidaan pääasiassa luokitella aktiivisiksi ja passiivisiksi.

Aktiiviset strategiat tarkoittavat sitä, että sijoittajat itse suorittavat aktiivisesti tutkimusta. Tähän on olemassa muutamia eri tapoja, joista voit lukea enemmän seuraavista kappaleista.

 1. Etsi potentiaalisia osakkeita tutuista yrityksistä: Yksi tapa lähestyä arvosijoittamista on aloittaa yrityksistä, jotka ovat jo ennestään tuttuja sinulle. Voit olla tutustunut yritykseen lähemmin esimerkiksi oman työkokemuksen, ystävien, perheen tai käyttämiesi tuotteiden kautta. Tämä vähentää tarvittavan tutkimustyön määrää merkittävästi, sillä olet jo valmiiksi hyvässä asemassa ymmärtämään yrityksen hyvät ja huonot puolet.
 2. Analysoi taloudelliset tunnusluvut: Aktiivinen arvosijoittaminen vaatii sitä, että sijoittajat tutkivat perusteellisesti yrityksen taloudellisia tietoja, kuten tase, tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja niin edelleen. Ne paljastavat keskeisiä tietoja yrityksen tunnusluvuista, joista tärkeimpiä ovat esimerkiksi P/E-luku, P/B-luku, velat, pääoma, pitkän aikavälin strategiat. Tieto on ratkaisevassa roolissa silloin, kun arvioidaan osakkeen laatua arvosijoittamisen näkökulmasta.
 3. Etsi arvo-osakkeita suosituilta toimialoilta eli megatrendeistä: Yksi tärkeä tekijä on keskittyä kaikkein kysytyimpiin hyödykkeisiin ja palveluihin, kuten Appleen, Fitbitiin, vakuutuksiin, terveydenhuoltoon, rahoituspalveluihin ja niin edelleen. Sijoittajan kannattaa ottaa selvä senhetkisistä niin sanotuista megatrendeistä, koska niiden puitteissa tapahtuu se suurin talouskasvu. Koska näihin toimialueisiin kuuluvat tuotteet ja palvelut ovat todennäköisesti kysyttyjä ympäri maailman, on hyvin todennäköistä, että vakiintuneet yritykset kyseisillä toimialoilla saattavat olla parhaita hyviä arvo-osakkeita.
 4. Johto ja sisäpiiritiedot: Useimmat arvosijoittajat seuraavat tarkasti kohdeyrityksen johtoa ja muita merkittäviä sidosryhmiä arvokkaiden tietojen saamiseksi. Yksi mittari on esimerkiksi sisäpiirin suurten osakemäärien ostot tai myynnit. Se kattaa myös kaikki muut uutiset, skandaalit, eläköitymiset, irtisanomiset tai muut merkittävät tapahtumat, jotka saattavat vaikuttaa yrityksen osakekurssiin.
 5. Muista esittää kysymyksiä: Arvosijoittajat voivat myös pyrkiä määrittämään osakkeen laatua esittämällä erilaisia kysymyksiä ja etsimällä niihin vastauksia. Aihealueisiin voivat kuulua esimerkiksi kustannusten leikkaukset, kilpailu, vaihtoehtoiset toimittajat ja asiakkaat, hinnoittelun uudelleenmäärittäminen ja muut vastaavat.

    Passiiviset arvosijoittamisen strategiat viittaavat pääasiassa siihen, että sijoittajat valitsevat ennalta valittuja arvo-osakkeita esimerkiksi pörssinoteerattujen rahastojen, keskinäisten rahastojen tai vastaavien kautta.

    Tämä voi olla hyvä vaihtoehto varsinkin aloitteleville sijoittajille tai niille, joilla ei ole aikaa tai halua tehdä omaa tutkimusta ja jättävät sen mieluummin asiantuntijoille.

    Toinen tapa tehdä passiivista arvosijoittamista on matkia tunnettuja arvosijoittajia, kuten Benjamin Grahamia ja Warren Buffettia, ja ostaa samoja osakkeita kuin he.

    Arvosijoittamisen riskit

    Riskit Kuvaus
    Matalat tuotot Yksi arvosijoittamisen yleisimmistä riskeistä on se, että sijoittajien on tyydyttävä suhteellisen mataliin mutta vakaampiin tuottoihin vuosien varrella. Tämä pätee erityisesti silloin, kun arvoyhtiöitä verrataan korkeamman riskin ja mahdollisesti suuremman tuoton osakkeisiin, kuten kasvuosakkeisiin.
    Yrityksen reaaliarvon määrittämisen vaikeus Kuten useimmat sijoittajat tietävät, osakkeen tai yrityksen arvon arvioiminen on melko subjektiivista ja voidaan tehdä monella eri tavalla. Tämän vuoksi voi olla toisinaan haastavaa saavuttaa oikeita arvostustasoja erityisesti silloin, jos sijoittajalla ei ole paljon julkisesti saatavilla olevaa tietoa.
    Mahdollisuuksien menettämisen riski Arvosijoittaminen on yksi perinteisemmistä sijoitustyyleistä, joka keskittyy matalan riskin ja vakaisiin osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin keskittymällä saatetaan jättää huomioimatta sellaisia osakkeita, joilla voisi olla enemmän kasvumahdollisuuksia varsinkin lyhyellä aikavälillä.
    Kriittinen ajattelutapa Tämä sijoitustyyli perustuu siihen, että sijoittajien täytyy varoa tekemästä liian äkkinäisiä liikkeitä jopa silloin, kun markkinat ovat epävakaita. Sen sijaan tulisi säilyttää usko ostamiinsa osakkeisiin ja perustaa päätöksensä logiikkaan ja faktoihin. Tämä tarkoittaa usein sitä, että arvosijoittajien on usein ja tietoisesti tehtävä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat suurta massaa tai trendejä vastaan.
    Tutkimus ja huolellinen taustatyö Arvosijoittaminen vaatii monipuolista ja perusteellista tutkimusta. Tämä pääasiassa siksi, että aliarvostettuja osakkeita ei ole niin helposti löydettävissä. Tämä voi vaatia kuukausien ajan useiden kymmenien yritysten läpikäymistä sekä syvällisiä analyysia sen tunnuslukuihin perustuen. Useissa tapauksissa saatetaan joutua etsimään lisätietoja, mikä voi viedä vielä enemmän aikaa, rahaa ja resursseja.

    Onko arvosijoittaminen jo menneisyyttä?

    Varsinkin vuosien 2007–2009 välillä tapahtuneen suuren rahoituskriisin jälkeen talous hidastui merkittävästi ja perinteisen sijoittamisen malleja alettiin kritisoida. Kun taloudelliset näkymät olivat synkkiä, mahdollisuuksia arvosijoittamiseen oli huomattavasti vähemmän kuin aiemmin.

    Toisaalta monet kasvuosakkeet tarjosivat uusia mahdollisuuksia siihen, mitä talous laajassa kuvassa tarjosi. Ne olivat myös jännittäviä ja suhteellisen uusia sijoituskohteita, joissa oli mahdollisuudet nopeisiin ja suuriin tuottoihin – varsinkin perinteisiin arvo-osakkeisiin verrattuna.

    Sijoittajille, jotka olivat juuri menettäneet paljon rahaa rahoituskriisissä ja olivat järkyttyneitä senhetkisestä taloudellisesta tilanteesta, kasvuosakkeet tarjosivat keinon yrittää saada menetetyt varat nopeammin takaisin.

    Tämän vuoksi arvosijoittaminen menetti nopeasti suosiotaan, sillä tuotot olivat hitaampia ja huomattavasti pienempiä. Keskuspankkien elvytystoimet tuona aikana vain pahensivat tilannetta, mikä toistui jälleen COVID-19-pandemian jälkeen.

    Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut huomattavasti arvosijoittamisen eduksi. Tämä johtuu suurelta osin nousevasta inflaatiosta, joka on aiheutunut useista geopoliittisista tekijöistä ja pakottanut keskuspankit nostamaan korkoja merkittävästi jo pidemmän aikaa.

    Arvosijoittaminen on kannattavaa näistä syistä johtuen:

    • Sijoittaminen kohdistuu perinteisiin ja suuriin yrityksiin, jotka ovat usein markkinajohtajia tai ainakin merkittäviä toimijoita omalla segmentillään
    • Parhaillaan saattaa luoda tuottoja kurssin nousun ja osinkojen ansioista. Tässä mielessä sopivat hyvin esimerkiksi hajauttamiseen rahastojen ja kasvuyritysten rinnalle.
    • Mikäli arvoyhtiö onnistuu kehittämään jonkin uuden tuotteen, kurssin nousut saattavat olla merkittäviä. On hyvä huomioida, että arvoyhtiöillä on usein resursseja pysyä kehityksessä mukana – usein jopa olla jopa innovaation edelläkävijänä.

    Pandemian aikana, ja sen jälkeen, useat hallitukset ilmoittivat toimenpiteistä, jotka oli tarkoitettu tukemaan vaikeuksissa olevia teollisuudenaloja, kuten rakentamista ja energiaa. Nämä sisälsivät avustuksia, tukiaisia ja joissain tapauksissa alhaisemman koron lainoja.

    Nämä toimet oli kuitenkin tarkoitettu vain väliaikaisiksi ja niitä ollaan nyt hitaasti vetämässä pois markkinoilta. Tämä on saanut sijoittajat tuntemaan epävarmuutta ja etsimään vakaita sekä hyvin osinkoa maksavia arvo-osakkeita, joita on tarkoitus omistaa pidemmän aikaa. Tämä voi hyvin tehdä arvosijoittamisesta jälleen suosittua – erityisesti nyt, kun arvo-osakkeet ovat suoriutuneet markkinoilla melko hyvin viime aikoina.

    Nykyinen geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus on myös kiihdyttänyt tätä siirtymää sijoittajien keskuudessa, sillä ihmiset haluavat pienen riskin sisältäviä osakkeita, jotka tuottavat ainakin jonkin verran tuottoja.

    Samankaltaiset termit

    Indrabati Lahiri
    Financial Writer & Editor
    Indrabati Lahiri
    Taloustoimittaja

    Indrabati on työskennellyt 4+ vuoden ajan taloustoimittajana, käsitellen osakkeita, sijoituksia, raaka-aineita, teknologiaa, kehittyviä marketteja sekä makroekonomiaa. Hänen aikaisempiin työnantajiinsa lukeutuvat Capital.com ja IBM, ja hänen oma lanseerauksensa on Wealthier Moksa, joka käsittelee osakkeita ja sijoittamista, raaka-aineita sekä kehittyviä marketteja.