Bitcoin Ordinals

Avoin toiminta

Bitcoin Ordinals on uudenlainen protokolla, joka mahdollistaa NFT:den käyttämisen Bitcoinin lohkoketjussa. Tässä mielessä se on tärkeä uudistu siinä mielessä, että se osoittaa myös tämän alkuperäisen lohkoketjun taipuvan myös muuhun kuin pelkästään vaihdantaan.

Mikä on Bitcoin Ordinals?

Bitcoin Ordinals on protokolla, joka mahdollistaa yksittäisten satoshien ainutkertaisten tunnisteiden ja lisätiedon liittämisen transaktioihin Bitcoin-lohkoketjussa. Yksi satoshi on bitcoin-valuutan pienin yksikkö, ja yhdessä bitcoinissa on 100 000 000 satoshia.

Protokollan kehittäjän Casey Rodarmorin ansiosta on mahdollista luoda NFT:tä suoraan Bitcoin-lohkoketjuun. Bitcoin NFT:tä voidaan myös kutsua Ordinal NFT:iksi, jona se paremmin nykyään tunnetaan.

Aiemmin bitcoinit olivat kokonaan vaihdettavia, eikä yhtä satoshia lohkoketjussa voinut erottaa toisesta. Rodarmorin protokolla muutti tämän tekemällä kaksi päivitystä alkuperäiseen Bitcoin-protokollaan: Segregated Witnessiin (SegWit) ja Taprootiin.

Taproot toi käyttöön uudenlaisen Bitcoin-osoitteen muodon, jota Bitcoin Ordinals -protokolla käyttää tiettyjen satoshien tunnistamiseen.

Segregated Witness -päivitys mahdollisti niin sanotun todistusaineiston (tunnetaan myös nimellä witness script) erottamisen transaktiotiedoista ja niiden tallentamisen erilliseen tietorakenteeseen lohkoketjussa. Tämä muutos lisäsi Bitcoinin ominaisuuksiin mahdollisuuden tallentaa kuvia ja videoita sekä digitaalisia allekirjoituksia sen lohkoketjuun.

Bitcoin Ordinals

Ordinal NFT:t

NFT:t ovat uniikkeja digitaalisia omaisuuseriä, jotka yksilöidään lohkoketjussa niiden alkuperäisen tekijän henkisen omaisuuden suojelemiseksi.

Ethereumin tai Solanan lohkoketjuissa NFT:t voivat vain viitata metadataan, joka taas dokumentoi omistajuuden ja aitouden tiettyyn digitaaliseen omaisuuteen. Metadata itsessään tallennetaan lohkoketjun ulkopuolelle erillisen tiedoston avulla.

Ordinal NFT:t sen sijaan voivat tallentaa itse nämä tiedot digitaalisen omaisuuden osoittamiseen liittyen.

Ordinal NFT:n luominen edellyttää, että käyttäjä ensin lähettää ordinal-satoshin Taproot-yhteensopivaan lompakkoon ja sisällyttää tarvittavat tiedot ja metadatan osana transaktiota. Kun kyseinen tapahtuma sitten louhitaan, merkintä jää pysyvästi transaktion ensimmäiseen satoshiin.

Alkuperäinen prosessi vaatii Bitcoin-solmun käyttöönoton, joka ei välttämättä luonnistu sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole teknisesti kovinkaan valveutuneita. Kun käyttöön on tullut koodittomia ordinal-louhintasovelluksia, myös vähemmän tekniikka tuntevat käyttäjät voivat tehdä merkintöjä ja luoda Ordinal NFT:itä.

Bitcoin Ordinals – herättänyt myös ristiriitoja

Bitcoin Ordinals on herättänyt paljon keskustelua kryptoyhteisössä. Kriitikoiden mukaan satoshin Ordinals-merkinnät käyttävät lohkoketjun tilaa tehottomasti, mikä johtaa lopulta korkeampiin Bitcoinin siirtomaksuihin ja hitaampiin siirtoaikoihin kaikille verkoston käyttäjille.

Sen kannattajat ovat kuitenkin erityisen kiinnostuneita siitä, miten protokollaa voidaan käyttää laajentamaan Bitcoinin käyttöä myös varojen siirtämisen ulkopuolella.

Esimerkiksi Ordinal NFT:iden luomisen lisäksi protokollaa voitaisiin mahdollisesti käyttää kiinnittämään ordinaalisatoshit yksittäisiin turvatokeneihin tai vakauskolikoihin – mahdollistaen näin Bitcoinin älykkäät sopimukset ja tuomaan sen laajemman yleisön tietoisuuteen.

Koska Bitcoin on ensimmäisen sukupolven kryptovaluutta, siihen ei ole alun perin luotu kaikki niitä ominaisuuksia, joita monet myöhemmin markkinoille tulleet kryptot ovat saaneet osakseen.

Jotta Bitcoin voi pysyä tulevaisuudessa kilpailussa mukana, monet sen kannattajat katsovat, että siihen on pystyttävä lisäämään myös uudenlaisia ominaisuuksia.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.