Bitcoin puoliintuminen

Avoin toiminta

Bitcoin puoliintuminen on merkittävä tapahtuma kryptomarkkinoilla. Noin neljän vuoden välein tapahtuva lohkopalkkioiden puolittuminen aiheuttaa mukavasti säpinää kryptosijoittajien keskuudessa.

Perinteisesti puoliintuminen on aiheuttanut sen, että Bitcoinin kurssi on lähtenyt merkittävään nousuun. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan puoliintumiselle ei pitäisi kuitenkaan antaa liian suurta merkitystä, vaan kurssit elävät monien tekijöiden tuloksena.

Mikä on Bitcoin puoliintuminen?

Bitcoin puoliintuminen on prosessi, jossa kryptolouhijoille tai transaktioiden vahvistajille annettava palkkio pienenee puoleen jokaisen lohkon käsittelyn jälkeen.

Tämä on hyvin keskeinen ominaisuus useissa kryptovaluutoissa, joihin kuuluu tietysti niistä kuuluisin eli Bitcoin (BTC).

Mitä puoliintuminen tarkoittaa?

Bitcoinin lohkoketju käyttää proof-of-work (PoW) -konsensusmekanismia transaktioiden vahvistamiseen. Se palkitsee louhijat jokaisesta uudesta lohkosta Bitcoinin lohkoketjussa. Toisin sanoen PoW-konsensusmekanismissa louhijat pyritään palkitsemaan heidän tarjoamansa laskentatehon ansiosta.

Lohkopalkkiot ovat tämän takia keskeinen osa koko Bitcoinin ekosysteemiä. Jos niitä ei olisi käytössä, koko järjestelmä luhistuisi, koska kukaan ei haluaisi tarjota laskentatehoaan lohkoketjuun ilmaiseksi.

Louhijat voivat myydä ansaitsemansa bitcoininsa kryptopörsseissä muita kryptovaluuttoja tai fiat-valuuttoja vastaan.

Uusia lohkoja lisätään ketjuun joka 10. minuutti. Jokaisen 210 000 lohkon luomisen jälkeen  – mikä tapahtuu noin joka neljäs vuosi – palkkio puolittuu. Tämä on tärkeä seikka ymmärtää koko ekosysteemin kannalta.

Lisäksi on syytä huomata, että Bitcoin puoliintuminen tapahtuu aina luotujen uusien lohkojen määrän mukaan – ei tiettyjen päivämäärien perusteella. Täten arvioidut puolittumispäivämäärät voivat muuttua aina lohkojen luomisnopeuden perusteella.

Kaikki sellaiset lohkoketjut, jotka on luotu Bitcoinin lähdekoodin perustuen esimerkiksi niin sanotun hard forkin avulla – Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) ja Litecoin (LTC) – puolittavat lohkopalkkionsa aivan samalla periaatteella.

Miten puolittuminen toimii?

Bitcoin-kryptovaluutta on suunniteltu siten, että kolikoita voi olla lohkoketjussa 21 miljoonaa kappaletta. Tällä pyritään luomaan niukkuutta ja tukemaan kolikon arvoa pitkällä aikavälillä. Jos kolikoita voisi luoda loputtomiin, se voisi helposti aiheuttaa inflaatiota.

Lohkopalkkioiden arvon puolittamisen tarkoituksena on rajoittaa uusien kolikoiden tarjontaa, jotta louhinta ei muodostu inflatoriseksi tekijäksi.

Uusien BTC:iden hitaalla vapauttamisella lohkopalkkioiden puolittamisen kautta pyritään hallitsemaan tarjonnan inflaatiota sekä luomaan markkinavakautta – ominaisuus, joka on kryptoille kovin ongelmallinen.

  • Vuonna 2009, kun lohkoketju käynnistyi, lohkopalkkio oli 50 BTC.
  • Marraskuussa 2012 saavutettiin ensimmäiset 210 000 lohkoa, jolloin palkkio puolittui 25 BTC:ksi.
  • Heinäkuussa 2016 – 420 000 lohkon tasolla – palkkio pienennettiin edelleen 12,5 BTC:ksi.
  • Toukokuussa 2020 oli louhittu 630 000 lohkoa ja palkkio puolittui 6,25 BTC:ksi.
  • Toukokuuhun 2021 mennessä luotujen BTC:iden kokonaismäärä oli jo saavuttanut 18,7 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 90 prosenttia kokonaistarjonnasta.
  • Huhtikuussa 2024 saavutetaan jo 840 000 lohkon rajapyykki – tällä hetkellä kryptosijoittajat sitä suurella innolla

Lohkopalkkion on määrä saavuttaa nollataso eri arvioiden mukaan toukokuussa 2140. Louhijat saavat silti oman osuutensa transaktiomaksuista kannustimena lohkojen prossessointiin.

Bitcoin puoliintuminen – katso kurssin vaihtelut taulukosta

Bitcoin puolittuminen Puoliintumisen päivämäärä Aikajakso BTC kurssi puoliintumisessa BTC kurssi vuotta myöhemmin Muutos prosenteissa Ajanjakson ATH Muutos prosenteissa
1. 28.11.2012 2012–2016 12,20$ 1 242$ 10 080% 1 242$ 10 080%
2. 9.7.2016 2016–2020 666$ 2 551,44$ 283% 19 785,22$ 2 970,75%
3. 11.5.2020 2020–2024 8 730,70$ 55 873,74$ 540% 68 997,75$ 643%

Muiden kryptojen kuin Bitcoinin puoliintumiset

BitcoinSV:n ja Bitcoin Cashin odotetaan myös kokevan seuraavat puolittumiset vuonna 2024. On kuitenkin huomionarvoista, että monet muut lohkoketjut toimivat eri aikatauluilla puoliintumiseen suhteen kuin bitcoin.

Litecoin-lohkoketju käynnistettiin vuonna 2011 kopioimalla Bitcoinin lähdekoodi, mutta keskeisin ero oli siinä, että uusi lohko käsiteltiin siinä vain 2,5 minuutin käsittelyajalla. Koska tämä on paljon nopeampaa kuin Bitcoinin 10 minuutin käsittelyaika, lohkopalkkio puolittuu joka 840 000:n lohkon välein pysyäkseen neljän vuoden aikataulussa.

Ensimmäinen Litecoinin puolittuminen tapahtui vuonna 2015, kun palkkio leikattiin 50 LTC:stä 25 LTC:hen. Toinen vuonna 2019, jolloin palkkio taas puolitettiin 12,5 LTC:hen.

Kolma Litecoinin puolittuminen ajoitettiin elokuulle 2023, jolloin palkkio laski 6,25 LTC:hen. Litecoinin lohkopalkkion odotetaan laskevan nollaan vuoteen 2142 mennessä, joten se on kaksi vuotta Bitcoinia jäljessä.

Dash-lohkoketjun puolittuminen tapahtuu aina 210 240:n lohkon välein, mikä johtaa louhintapalkkion pienenemiseen joka vuosi.

Esimerkkejä eri kryptojen puoliintumisista

Kryptovaluutta Odotettu puoliintumispäivä Lohkojen määrä
Bitcoin (BTC) Maaliskuu 27, 2024 250 000
Litecoin (LTC) Elokuu 1, 2023 840 000
BitcoinSV (BSV) Huhtikuu 18, 2024 250 000
Bitcoin Cash (BCH) Huhtikuu 21, 2024 250 000
Dash Kesäkuu 20, 2023 210 240
Zcash Syyskuu 23, 2023 250 000
Verge Lokakuu 2023 500 000

Miten Bitcoin puoliintuminen vaikuttaa kryptovaluutan louhintaan?

Koska puoliintumiset ajoitetaan lohkojen määrän mukaan, louhijat tietävät melko tarkkaan, milloin odottaa palkkioiden vähentymistä ja voivat näin suunnitella toimintaansa ja laitehankintojaan sen mukaisesti.

Aiemmin kryptovaluuttojen, kuten BTC:n arvo on noussut puolittumisten jälkeen, mikä on mahdollistanut louhijoiden jatkavan toimintaansa kannattavasti.

Tälläkin hetkellä kryptosijoittajat odottavat innolla kevään 2024 tapahtumia, sillä puoliintumisen odotetaan nostavan Bitcoinin kurssia merkittävästi. Samaan aikaan päätetään myös siitä, tuleeko Bitcoin ETH tavalliseksi sijoituskohteeksi Yhdysvalloissa.

Ajan myötä louhijoiden tulot riippuvat pitkälti transaktiomaksuista, jotka määräytyvät aina sen mukaan, kuinka paljon lohkoketjua käytetään transaktioihin ja sovelluksiin.

Juuri tämän takia puoliintuminen on niin merkittävässä roolissa jokaisen kryptovaluuttoihin liittyvän ekosysteemin kanssa.

Miten puoliintumiset vaikuttavat kryptovaluuttojen hintoihin?

Koska kryptovaluuttojen hintoihin vaikuttavat tarjonta ja kysyntä, jokaisen Bitcoin puoliintumisen myötä uusien kolikoiden luomisen vähentyminen tukee yleensä kurssin nousua.

Esimerkiksi BTC:n hinta on noussut jokaisen puolittumisen jälkeen: sen viimeisimmän puolittumisen ympärillä hinnat kohosivat maaliskuusta 2020, jolloin hinta oli 5 000 dollaria, yli 60 000 dollariin vuotta myöhemmin.

Bitcoin Halvings and BTC prices

Samoin Litecoinin (LTC) hinta on myös noussut aina sen puoliintumiseen jälkeen. Esimerkkejä löytyy paljon kryptomarkkinoilta, koska viime kädessä jokaisen krypton kurssi perustuu sen tarjonnan ja kysynnän suhteeseen.

Kuitenkin sijoitusyhtiö Greyscale Associatesin analyysi toteaa: “Vaikka voi olla houkuttelevaa nähdä Bitcoin puoliintuminen hinnannousun katalysaattorina… Bitcoinin hinta on historiallisesti seurannut ylöspäin suuntautuvaa trendiä jokaisen puolittumistapahtuman ympärillä, mutta näiden hinnannousujen liittäminen yksinomaan lohkopalkkioiden puoliintumiseen yksinkertaistaa liikaa markkinoilla olevia monimutkaisia mekanismeja.”

Bitcoin puoliintuminen toimii ennustettavana tapahtumana sen ekosysteemissä, jonka ympärillä pyörii kuitenkin lukuisia muita arvaamattomia tekijöitä. Näiden tekijöiden ymmärtäminen voi antaa meille kattavamman näkökulman aiheeseen – edistäen tietoon perustuvaa päätöksentekoa kryptomaailmassa.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.