Avoin toiminta

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) on innovatiivinen lohkoketu, joka on suunniteltu vastaamaan digitaalisen talouden kasvaviin vaatimuksiin. Sen keskeisenä pyrkimyksenä on tarjota kestävämpi ja turvallisempi vaihtoehto perinteisille lohkoketjuille, kuten Ethereumille ja Bitcoinille.

Sen keskeisin ero näihin edellä mainittuihin lohkoketjuihin on sen käyttämässä konsensusmekanismissa, josta käytetään nimitystä Proof of Stake. Se tekee siitä yhden ensimmäisistä ja suurimmista tätä tekniikkaa käyttävistä lohkoketjuista.

Cardanon kehittämä Ouroboros-protokolla on rakennettu tieteellisen tutkimuksen ja näyttöön perustuvien menetelmien varaan, mikä lupaa merkittäviä parannuksia lohkoketjun skaalautuvuuteen ja turvallisuuteen liittyen vähemmän energiatarpeen turvin.

Mikä on Cardano?

Cardano ($ADA) on Proof of Stake -konsensusmekanismiin perustuva lohkoketju, joka on suunniteltu vaihtoehdoksi Ethereum-lohkoketjulle Web3-sovelluksia varten.

Vaikka Bitcoin ja Ethereum ovat olleet alun perin Proof of Work -konsensusta käyttäviä lohkoketjuja, Cardano käyttää siihen verrattuna paljon energiatehokkaampaa PoS-mekanismia. Uudemmat lohkoketjut käyttävät yleensä juuri PoS:ia, ja esimerkiksi Ethereum siirtyi PoW:sta juuri tähän konsensusalgoritmiin vuonna 2022.

Cardano oli kuitenkin yksi ensimmäisistä ja suurimmista PoS-pohjaisista lohkoketjuista, joten tässä mielessä se on edelläkävijä.

Cardano kehitti Ouroboros-protokollan, joka perustuu vertaisarvioituun tutkimukseen ja näyttöön. Sen taustalla on tietojenkäsittelijöiden ja kryptografian tutkijoiden tiimi, jonka jäsenet ovat Edinburghin yliopiston, Tokion yliopiston ja muiden instituutioiden henkilökuntaa. Tässä mielessä sitä pyritään rakentamaan vahvalle tieteelliselle pohjalle.

Protokolla mahdollistaa Cardano-lohkoketjun skaalautuvan helposti ja kestävästi siten, ettei se vaaranna lohkoketjun turvallisuutta tai energiatehokkuutta.

Cardanon historia

Vaikka useimmat kryptoprojektit kehittyvät nopeasti, Cardano on ottanut strategiakseen hitaamman lähestymistavan tavoitteenaan bugien ja muiden uhkien täydellinen poistaminen. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että sen kehitysprosessi kestää paljon pidempään kuin kilpailijoilla.

Cardano-lohkoketju esitteli älykkäiden sopimusten tuen vuonna 2021, neljä vuotta lanseerauksensa jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että projekti on jäänyt jälkeen monista uudemmista lohkoketjuprojekteista, jotka ovat kehittyneet sitä nopeammin.

 

Vuosi 2015 Cardanon projekti käynnistettiin
Syyskuu 2017 Kaksi vuotta kestäneen tutkimustyön jälkeen Cardano lanseerattiin
Heinäkuu 2018 Lohkoketju siirtyi keskitetystä järjestelmästä hajautettuun verkkoon, mikä mahdollisti sidosryhmien osallistumisen konsensusmekanismiin
Maaliskuu 2021 Mary nimisellä hard forkilla Cardano lisäsi lohkoketjuun tuen natiiville tokenille, mikä salli käyttäjien luoda mukautettuja tokeneita suoraan verkossa
Syyskuu 2021 Hard fork nimeltä Alonzo toi mukanaan älykkäiden sopimusten toiminnallisuuden Plutus-ohjelmointikielellä, joka on suunniteltu erityisesti turvallisten ja luotettavien älykkäiden sopimusten luomiseen. Päivitys laajensi Cardanon mahdollisia käyttötapauksia hajautetuihin rahoitussovelluksiin (DeFi), NFT:siin, kryptolompakoihin ja stablecoineihin
Syyskuu 2022 Vasil-hard fork, jonka tavoitteena oli lisätä Cardanon skaalautuvuutta, tapahtumien käsittelykapasiteettia ja hajautettujen sovellusten kehitystä.
Tulevaisuus Vielä ilmoittamattomana ajankohtana toteutettava sarjan viimeinen päivitys nimeltä Voltaire, joka keskittyy toteuttamaan lohkoketjussa hallinnon hajauttamista, jolloin Cardanoa hallinnoivat sen yhteisöön kuuluvat operaattorit (SPO), kehittäjät, akateemikot ja organisaatiot.

Kuka loi Cardanon?

Cardano luotiin Charles Hoskinsonin toimesta. Hän lähti Ethereum-projektista erimielisyyksien vuoksi. Ne johtuivat pääosin organisaation kaupallistamiseen liittyviin asioihin, joista hän oli eri linjoilla Vitalik Buterinin kanssa. Tämän johdosta Hoskinson perusti yhdessä Jeremy Woodin kanssa insinööriyrityksen Input Output Hong Kong (IOHK) kehittämään lohkoketjuja yrityksille, hallituksille ja koulutuslaitoksille.

IOHK keskittyy ennen kaikkea lohkoketjun kehittämiseen. Singaporessa toimiva Emurgo on taas tämän projektin kaupallinen haara. Cardano-säätiö pyrkii edistämään lohkoketjun ekosysteemiä, standardointia ja käyttöönottoa kehittäjien keskuudessa.

Mikä on $ADA?

ADA on Cardano-lohkoketjun oma kryptovaluutta. Se mahdollistaa tapahtumien validoimisen Cardano-alustalla samaan tapaan kuin ETH-token mahdollistaa tapahtumat Ethereumissa.

Infoa
Cardano-lohkoketju on nimetty italialaisen matemaatikon Gerolamo Cardanon mukaan, kun taas natiivi ADA-kolikko on saanut nimensä 1800-luvun englantilaisen matemaatikon Ada Lovelacen mukaisesti. Häntä kutsutaan usein “maailman ensimmäiseksi tietokoneohjelmoijaksi”. $ADA on lyhenne, jota käytetään kolikosta kryptopörsseissä.

$ADA:n kolikon kurssi historia heijastelee kryptovaluuttojen volatiliteettia. Se nousi alkuperäisestä hinnastaan eli 0,02 dollarista 0,997 dollariin vuoden 2018 härkämarkkinoilla. Sitä seurannut romahdus kuitenkin laski sen arvon takaisin 0,02 dollariin, kunnes se taas nousi kaikkien aikojen korkeimpaan arvoonsa eli 3,10 dollariin vuoden 2021 markkinarallin aikana.

Mihin ADA-kolikkoa käytetään?

Natiivina Cardano-kryptovaluuttana ADAa käytetään maksamaan jokaisen tapahtuman kulut lohkoketjussa. Omistajat voivat myös steikata ADA-kolikkonsa tullakseen validoijiksi, jolloin heillä on mahdollisuus käsitellä lohkoketjun tapahtumia ja auttaa verkon turvallisuuden ylläpitämisessä. Palkkioksi tästä on luvassa lisää ADA-kryptoja sijoittajille.

Hajautetun hallinnon myötä omistajat voivat myös käyttää ADAa äänestääkseen muutoksista ja päivityksistä lohkoketjussa. Näin ollen se on myös hallintatoken.

Miten Cardano toimii?

Cardanon Ouroboros PoS -konsensusmekanismi käyttää validoijien verkostoa, jotka steikkaavat ADA-kolikkonsa sen sijaan, että lohkoketjussa käytettäisiin louhintaan perustuvaa järjestelmää. Näin se pyrkii ratkaisemaan kryptografiaan liittyviä ongelmia, jotka ovat tuttuja PoW-mekanismia käyttävistä lohkoketjuista.

Ouroboros-protokolla valitsee validoijan sen perusteella, kuinka monta ADA-kolikkoa kullakin validoijalla on steikattuna likvidideettipoolissa ja kuinka kauan he ovat kolikoitaan siellä pitäneet. Kun valintakilpailun voittaja on valittu, se validoi viimeisimmän tapahtumalohkon samalla, kun muut solmut vahvistavat lohkon oikeellisuuden. Tämän jälkeen uusi lohko lisätään ketjuun, kun tietty määrä todistuksia on saavutettu.

Kaikki uusien lohkojen validointiin osallistuvat toimijat saavat ADAa palkkiona suhteessa heidän sijoittamaansa määrään kolikoita. ADA-omistajat, jotka haluavat steikata kolikkonsa mutta eivät halua tulla validoijiksi, voivat delegoida kolikkonsa panostuspooliin.

Cardano-lohkoketjussa on kaksi kerrosta:

  • Cardano Settlement Layer (CSL): sisältää vahvistettujen tapahtumien, tilien ja saldojen kirjanpidon
  • Cardano Computing Layer (CCL): suorittaa älykkäiden sopimusten prosessointia sovelluksille, jotka toimivat lohkoketjussa.

Tämän rakenteen tavoitteena on mahdollistaa verkon käsitellä jopa miljoona tapahtumaa sekunnissa.

Mitä ovat monikerroksiset lohkoketjut?
Monikerroksiset lohkoketjut on kehitetty ratkaisuksi lohkoketjun skaalautuvuuden, yksityisyyden tai yhteentoimivuuden ongelmiin. Tällaiset lohkoketjut tunnetaan myös kerroksellisina tai hierarkkisina lohkoketjuina. Ne kuuluvat lohkoketjujen arkkitehtuurin tyyppeihin, jotka sisältävät useita toisiinsa yhteydessä olevia kerroksia, joista kukin palvelee tiettyä tarkoitusta tai tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Mitä on Cardanon steikkaus?

Steikkaus viittaa prosessiin, jossa kolikoita tai tokeneita lukitaan lohkoketjuun tapahtumien vahvistamiseksi ja uusien lohkojen tuottamiseksi. ADA-kryptoja voidaan steikata tätä tarkoitusta varten Cardano-lohkoketjussa.

Kolikkojen omistajat voivat pyörittää omaa steikkauspooliaan tai delegoida kolikkonsa kolmannelle osapuolelle, joka ottaa vastuun uusien lohkojen validoinnista. Mitä suurempi määrä kolikoita on delegoitu pooliin, sitä todennäköisemmin se valitaan tuottamaan seuraava uusi lohko. Kun uusi lohko on lisätty lohkoketjuun, ADA-kryptoon perustuvat palkkiot jaetaan kaikkien kyseisessä poolissa kolikoita säilyttävien sijoittajien kesken.

Delegointi mahdollistaa ADA-omistajille sen, että he voivat siirtää ADAnsa steikkauspooliin ja saada palkkioita, vaikka he eivät haluakaan osallistua uusien lohkojen käsittelyyn.

Sijoittajat voivat käyttää delegoitua Cardanon steikkausta keinona generoida passiivista tuloa säilyttämällä ADAa ilman, että heidän tarvitsee toimia validoijina.

Cardanon ja $ADA:n tulevaisuus

Cardanon tiekartta on suunniteltu toteutettavaksi viidessä vaiheessa, joita kutsutaan projektin puitteissa ajanjaksoiksi. Jokainen projektiin liittyvä hard fork -haarautuma on vienyt projektin toiseen aikakauteen, joilla kullakin on oma nimensa: Byron, Shelley, Goguen, ja Bash ja viimeisenä Voltaire.

Voltaire-aikakauden aikana hajautettu hallinto määrittelee Cardanon kehityksen tulevan suunnan älykkäiden sopimusten, skaalautuvuuden, sivuketjujen ja muiden ratkaisujen osalta.

Cardano-lohkoketjun tulevaisuuteen vaikuttavat myös sääntelypolitiikka sekä verkon protokollan kehitys ja yleinen kilpailu kryptoalalla. Vaikka Cardano on markkinoitu todellisena vaihtoehtona Ethereumille, jälkimmäisellä on tämän kryptosegmentin markkinajohtajan ja edelläkävijän etu puolellaan.

Ethereumin lohkoketjun osalta on toteutettu useita päivityksiä, jotka käsittelevät joitakin niitä ongelmia, joita myös Cardano on pyrkinyt ratkaisemaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi tapahtumien nopea prosessointi ja käsittelymaksut. Myös muita lohkoketjuja on noussut näiden kahden vaihtoehdoiksi ajan saatossa.

ADA-kolikon tuleva hinta määräytyy yleisten markkinatrendien sekä kysynnän perusteella, joten nähtäväksi jää, mikä tämänkaltaisista kryptoprojekteista pärjää parhaiten tulevaisuudessa.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.