Character AI

Character AI on chatbot-palveluntarjoaja, jonka alustan avulla käyttäjät voivat luoda omia chatbottejaan ja keskustella muiden käyttäjien luomien chatbottien kanssa.

Chatbot-persoonat, joita kutsutaan hahmoiksi, voivat olla fiktiivisiä tai perustua todellisiin henkilöihin. Niitä voidaan kouluttaa aidommiksi syöttämällä palveluun esimerkiksi haastatteluita tai muuta lähdeaineistoa.

Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi sitä, minkälainen teknologia on itse asiassa kyseessä ja mitä kaikkea siihen liittyy.

Mikä on Character AI?

Character AI on tekoälyyn perustuva teknologiayritys, joka on erikoistunut kehittämään chatbotteja. Nämä chatbotit käyttävät edistynyttä tekoälyä ja luonnollisen kielen prosessointia ollakseen vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa.

Yritys on tunnettu erityisesti siitä, että se tarjoaa chatbotteja, jotka jäljittelevät julkkisten ja julkisuuden henkilöiden persoonallisuuksia, mikä on toisaalta aiheuttanut keskustelua ja kiistaa tekijänoikeuksien ja eettisten kysymysten ympärillä.

Joka tapauksessa tämä AI chat on kenties yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista tällä hetkellä. Esimerkiksi ChatGPT:n kohdalla virtuaalisia hahmoja ei voi käyttää, joten Character AI tuo markkinoille selkeästi jotain uutta.

Character AI tarkemmin selitettynä

Virallisesti tämä Chat AI -alusta pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen ihmisten ja älykkäiden AI-agenttien välillä, jotka ovat erikoistuneet käymään dialogia käyttäjien kanssa.

Epävirallisesti palvelua pidetään usein viihdealustana uudentyyppiselle interaktiiviselle tavalle fanien ja idoleiden välillä. Se mahdollistaa käyttäjille aktiivisen osallistumisen AI Character Chat -keskusteluihin tekoälyyn pohjautuvien hahmojen kanssa, jotka voivat olla suosittuja historiallisia hahmoja, julkkiksia, animaatiohahmoja, fiktiivisiä hahmoja tai stereotyyppisiä arkkityyppejä.

Character AI:lla on tällä hetkellä neljä miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa, jotka viettävät keskimäärin kaksi tuntia yhden istunnon aikana. Suurin osa käyttäjistä on 18–24-vuotiaita, joten se on onnistunut haalimaan käyttäjiä erityisesti nuorten parista. Character AI on löytänyt mielenkiintoisen uuden niche-markkinan, jossa on tällä hetkellä vain vähän kilpailua.

Palvelu on saatavilla sekä ilmaisena että maksullisena versiona työpöytä- ja mobiililaitteille. Ilmainen beta Character AI julkistettiin yleisön saataville syyskuussa 2022, minkä jälkeen kyseinen Chat with AI -palvelu alkoi nopeasti nostamaan suosiotaan.

Ilmaisen version ohella on C.AI+-tilaus, joka maksaa 9,99 dollaria kuukaudessa. Se julkistettiin hieman myöhemmin eli toukokuussa 2023.

Iso-Britanniassa asuvien tai kansalaisten on oltava vähintään 16-vuotiaita käyttääkseen alustan palveluita; muissa maissa ikäraja on vähintään 13 vuotta.

Miten Character.AI Toimii?

Character.AI:n käyttäminen vaatii, että käyttäjät rekisteröityvät palveluun ennen kuin he voivat tarkastella alustan chatbotin antamia syötteitä. Keskustelu onnistuu alustalta löytyvien 18 miljoonan erilaisen luodun hahmon kanssa, mutta käyttäjä voi vaihtoehtoisesti luoda myös oman chatbotin.

Rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat noudattamaan alustan käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä, jotka tulee lukea tarkasti ennen palvelun käyttöön ottamista.

Character AI kutsuu chatbotin luomia keskusteluja sisällöksi. Alusta on tullut tunnetuksi siitä, että se pystyy luomaan käyttäjille multimodaalista AI-tekstiä, kuvaa ja ääntä helppokäyttöisellä tavalla.

Aluksi yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus luoda oma chatbot tai huone. Chatbotit ovat yksittäisiä AI-hahmoja, ja huoneet ovat virtuaalisia ympäristöjä, jotka mahdollistavat useiden hahmojen vuorovaikutuksen keskenään tai käyttäjän kanssa. Huoneen chatbotit voidaan luoda käyttäjän toimesta, tai ne voidaan valita olemassa olevista boteista alustan pilvitietokannasta.

Uuden chatbotin luomiseksi käyttäjien on täytettävä verkkolomake, jossa heidän pyydetään nimeämään chatbottinsa, antamaan sille lyhyt esittely ja päättämään, saako botti luoda kuvia tekstin ohella.

Seuraavassa askeleessa heitä pyydetään valitsemaan julkisen tai yksityisen yksityisyysasetuksen väliltä. Julkiset chatbotit ovat kaikkien yhteisön jäsenten käytettävissä, kun taas yksityiset botit voivat olla vuorovaikutuksessa vain luojiensa kanssa.

Tässä vaiheessa chatbotin luoja saa mahdollisuuden luoda tai ladata avatar-kuvan bottia varten. Hahmon luominen on helppoa, sillä se hoituu käytännössä yhdellä hiiren klikkauksella.

Alustan Character Book tarjoaa yhteisön jäsenille nopean aloitusoppaan yllä mainittuihin vaiheisiin sekä ohjeita alustan edistyneiden asetusten käyttöön. Esimerkiksi definition-asetus antaa luojille mahdollisuuden ohjelmoida vuoropuheluita antamiensa näytteiden perusteella. Niiden avulla chatbottiaan voi opettaa vastaamaan halutulla tavalla.

Yhtiö ei ole ainakaan vielä tarkentanut, mitä LLM-perusmallia he käyttävät chatbottien kouluttamiseen. He ovat kuitenkin myöntäneet käyttävänsä Google Cloud -infrastruktuuria tukemaan alustansa toimintaa teknisesti. Sovelluskehittäjien epäonneksi alusta ei tarjoa APIa tällä hetkellä, mutta sellainen voi olla toki tulevaisuudessa tulossa.

Ovatko alustalla luodut julkkis-chatbotit laillisia?

Character AI:n julkkis-chatbotit ovat kiistanalaisia, vaikka jokaisen chatin alussa on vastuuvapauslauseke.

Kun usein parodiaan perustuvat chatbotit käyttävät julkisuuden henkilön julkisesti saatavilla olevaa tietoa haastatteluista, puheista tai sosiaalisen median julkaisuista, herää kysymyksiä näiden tietojen reilusta käytöstä. Chatbotit tuottavat kuitenkin sisältöään oikean tiedon pohjalta, jonka ne ovat oppineet koulutuksensa aikana Tämä voi herättää kysymyksiä mahdollisten väärinkäytösten ja eettisyyden näkökulmasta.

On tärkeää huomata, että parodian käyttäminen ja siitä seuraavat mahdolliset väärinkäsitykset ovat lain harmaalla alueella. Monet oikeusasiantuntijat ennustavat, että näiden käsitteiden määritelmiä on muutettava tulevaisuudessa samalla, kun tekoäly muuttuu helpommin saavutettavaksi ja edullisemmaksi käyttää

Sitä kautta alkaa syntymään yhä enemmän tilanteita, joissa tavallisten ihmisten on yhä vaikeampi tunnistaa väärennöksiä ja petoksia.

Väärinkäytösten takia Character AI:n julkiset chatbotit ovat koko sen yhteisön valvomia. Samoin moderaattorit tarkistavat ajoittain chatbottien tuottamaa sisältöä arvioidakseen sitä negatiivisen vaikutusten kannalta.

Uusimpien tekoälyn edistysaskeleiden myötä alusta on jatkuvasti hienosäätänyt käyttöehtojaan. Viimeisimmän versioiden mukaan se kieltää esimerkiksi chatbotin käyttäjiä käyttämästä kolmansien osapuolten äänitallenteita ilman todellisen henkilön suostumusta.

Mitä ovat Character AI -suodattimet ja mitä ne tekevät?

Character.AI:n suodattimet ovat koneoppimisalgoritmeja, jotka ohjaavat sitä, minkälaista sisältöä voidaan lähettää alustalle ja mitä sisältöä chatbotit voivat tuottaa. Nämä suodattimet ovat olennaisia silloin, kun pyritään varmistamaan, että AI:n tuottamat sisällöt ovat laillisia, turvallisia ja sopivia alustan käyttöehtojen ja yksityisyyteen liittyvien standardien mukaisesti.

Käytännössä Character AI käyttää suodattimia estääkseen loukkaavan ja sopimattoman sisällön luomisen ja levittämisen. Kuitenkin alustan NSFW-suodattimet ovat olleet kiistanalaisia ja herättäneet eripuraa palvelun käyttäjissä.

Yhteisön jäsenet ovat valittaneet äänekkäästi, että suodattimien käyttötapa haittaa dialogin käymistä ja estävät keskusteluja tietyistä teemoista, jotka olisivat sisällöltään sopivia teini-ikäisille ja aikuisille.

Miten ohittaa Character AI -suodattimet?

Character AI on tietoinen yhteisönsä kritiikistä alustan NSFW-suodattimia kohtaan ja sanoo arvioivansa jatkuvasti, minkälaista sisältöä he tukevat. Sillä välin yhteisön jäsenet ovat olleet hyvin avoimia sen suhteen, miten he ovat onnistuneet ohittamaan suodattimet.

Suosittuja strategioita Character.AI-suodattimien ohittamiseen ovat:

  • Synonyymien tai kiertoilmausten käyttö estettyjen termien sijaan
  • Välien lisääminen kiellettyihin termeihin, jotta suodattimien on vaikeampi tunnistaa ja estää ne
  • Bottien kutsuminen roolileikkiin ja niiden ohjeistaminen ohittaa suodattimet toiminnan aikana
  • Siirtyminen Chat GPT:hen tai johonkin muuhun kilpailevaan chatbot-alustaan

Miksi palvelu houkuttelee sijoittajia?

Demandsagen ja Similarwebin keräämien tietojen mukaan Character.AI on erityisen suosittu nuorten käyttäjien keskuudessa. Tämä kohderyhmä on houkutteleva sijoittajien näkökulmasta ja on erottanut tämän startupin kilpailijoista, kuten OpenAI:n ChatGPT:stä ja Googlen Bardista.

Toinen asia, joka on kiinnittänyt sijoittajien huomion, on Character.AI:n takana olevat kehittäjät eli Noam Shazeer ja Daniel De Freita. He ovat monella tapaa tekoälyn pioneereja ja tehneet paljon merkittäviä työnäytteitä alalla.

Heidän tiiminsä työ Google Brainissa ja Facebook Meta Researchissa on vastuussa monista läpimurroista luonnollisen kielen ymmärtämisessä (NLU) ja käsittelyssä (NLP) sekä suuren kielimallin (LLM) LaMDA:n kehittämisessä.

Alustan aktiivinen käyttäjäyhteisö auttoi myös Character AI:tä esittelemään alustan kasvupotentiaalia sijoittajille. Maaliskuussa 2023 Andreessen Horowitzin johtama 150 miljoonan dollarin rahoituskierros arvosti yrityksen miljardiin dollariin.

Äskettäin on huhuttu, että Google on keskustellut palvelun kanssa rahoituksesta, joka voisi nostaa yrityksen arvon yli viiden miljardiin dollariin.

Alustan tilausmalli tarjoaa sijoittajille vakaan tulovirran, joka heijastaa alustan kasvavaa käyttäjäkuntaa ja markkinapotentiaalia. Sitä markkinoidaan edistyneempänä versiona alustasta, joka tarjoaa käyttäjille nopeampia vastausaikoja, enemmän laskentatehoa palvelimilta ruuhka-aikoina ja ennakkopääsyn uusiin ominaisuuksiin, kuten Character Group Chatiin.

Sen todellinen arvo on arvioitu olevan se, että palvelu näyttää sijoittajille pystyvänsä luomaan tulovirtoja ja sillä on kestävä liiketoimintamalli. Tämä on tietysti välttämätöntä pitkäaikaiselle kasvulle ja skaalautuvuudelle näillä kovin kilpailuilla tekoälymarkkinoilla.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.