DisplayPort

Avoin toiminta

DisplayPort on digitaalinen näyttöliitäntä. Sitä käytetään pääasiassa videolähteen yhdistämiseen näyttölaitteeseen, kuten videonauhurin tai tietokoneen yhdistämisessä näyttöihin tai muuhun vastaavaan. Se tukee ääntä ja erilaisia standardeja, mikä tekeekin siitä yhteensopivan useiden eri laajalti käytettyjen teknologioiden kanassa.

Mitä DisplayPort tarkoittaa?

DisplayPort on Video Electronics Standards Association (VESA) kehittämä videosignaalien käsittelyyn tarkoitettu rajapinta. Alun perin se kehitettiin henkilökohtaisen tietokoneen standardiksi, mutta nykyään DisplayPortia käytetään monenlaisissa laitteissa, kuten tietokoneissa, kannettavissa tietokoneissa, näytöissä ja digitaalisissa televisioissa.

Verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin, DisplayPort tarjoaa useita etuja, kuten luotettavuutta, korkeaa suorituskykyä, helpon integraation erilaisiin järjestelmiin ja paremman yhteensopivuuden eri laitteiden välillä.

Techopedia selittää DisplayPortin

DisplayPort perustuu signaalin käsittelyyn ja on protokolla, jota pidetään vaihtoehtona monille aikaisemmille teknologioille, kuten DVI ja VGA. DisplayPortin pääasiallinen tehtävä on toimia liitäntänä videolähteen ja näyttölaitteen välillä. Toisin sanoen sillä voidaan liittää esimerkiksi Blueray-soitin ja näyttö toisiinsa.

Se pystyy lähettämään sekä ääntä että kuvaa samanaikaisesti sekä erikseen. Hyödyntämällä standardoitua datarakennetta ja signaaliteknologiaa, DisplayPort voi toimia yhdessä muiden yhdyskäytävien, kuten Thunderboltin ja USB:n kanssa.

DisplayPort on suunniteltu vähävirtaiseksi, mutta se pyrkii samalla tarjoamaan korkean suorituskyvyn kanavan signaalien käsittelyyn, minkä takia se onkin suosittu teknologia sellaisissa yhteyksissä, joissa on käytössä vain vähän tilaa. Tämä on yksi pääsyy siihen, miksi sitä käytetään laajalti monissa sovelluksissa, joissa liittimen tulee olla pieni mutta samalla tarjota mahdollisuus korkeaan suorituskykyyn.

DisplayPortin käytöllä on monia etuja muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Se on lisenssi- ja rojaltivapaa, mikä tekee siitä edullisemman vaihtoehdon tuotantokustannuksiltaan. Se tarjoaa vakaan ja luotettavan ääni- ja videolinkin ja vaatii vähemmän RF-suojauksia.

Verrattuna tavanomaisiin kaapeleihin, protokolla pystyy tarjoamaan korkeamman resoluution, nopeammat yhteydet ja monipuolisemman värimaailman. Se on taaksepäin ja eteenpäin yhteensopiva sitä tukevien näyttöjen kanssa, mikä on hyvä asia varsinkin vanhojen näyttälaitteiden käyttämisen kannalta.

DisplayPort on myös helposti laajennettavissa, jolloin käyttäjien ja kuluttajien ei tarvitse vaihtaa koko laitteistoa silloin, kun tarkoitus olisi päivittää järjestelmää. Se on myös yhteensopiva HDMI-protokollan kanssa ja tukee useiden näyttöjen käyttämistä samaan aikaan.

Huonoksi puoleksi voidaan mainita se, että sen kyky tukea korkeita resoluutioita on kuitenkin heikompi kuin HDMI:llä, minkä takia se soveltuu sitä huonommin kotiteatteriin ja television katsomiseen.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.