ERC-20

Avoin toiminta

ERC-20 -standardi on vakiinnuttanut asemansa keskeisenä työkaluna Ethereum-lohkoketjun ekosysteemissä. Sen avulla kehittäjille voidaan tarjota kehitysalusta, jonka avulla monenlaisia digitaalisia sovelluksia voivat rakentaa.

Mikä merkitys tällä standardilla on Ethereum-ekosysteemissä ja miten se vaikuttaa kryptomarkkinoihin?

Mikä on ERC-20?

ERC-20 on tunnettu standardi tokenien luomiseen liittyen Ethereum-lohkoketjussa. Se on lyhenne sanoista ‘Ethereum Request for Comments 20’. Yksinkertaisesti kuvattuna se määrittelee joukon erilaisia sääntöjä ja ohjeita, joita kehittäjät voivat noudattaa luodakseen omat ERC-20-tokeninsa Ethereumin lohkoketjuun.

ERC-20 on erittäin tunnettu termi kryptomarkkinoilla. Se on tällä hetkellä suosituin standardi uusien tokeneiden osalta Ethereum-ekosysteemissä ja samalla myös koko lohkoketjuteollisuuden yleisimmin käytetty standardi.

Suositun kryptostandardin historia

Fabian Vogelsteller on kehittäjä ja eräänlainen suunnannäyttäjä lohkoketjuteknologiassa. Hän esitteli alun perin tämän standardin loppuvuonna 2015 jättäessään julkisen ehdotuksen ERC-20-standardista GitHub-sivustolle. Samalla sille annettiin tunniste ERC-20, koska se oli kahdeskymmenes kommentti kyseisessä keskustelussa.

Standardi hyväksyttiin virallisesti Ethereumin päivitykseksi syyskuussa 2017. Sen jälkeen se tarjosi kehittäjille yleisen ja julkisen token-standardin, mikä mahdollisti helpomman integraation erilaisten Ethereum-projektien ja -sovellusten kanssa.

ERC-20 tokenit

ERC-20 tokenit ovat digitaalisia valuuttoja, jotka on luotu käyttäen ERC-20 standardia. Nämä tokenit on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle, jossa ne myös toimivat. Näin ne mahdollistavat niiden hyödyntämisen Ethereumin laajassa ja hajautetussa rahoitukseen liittyvässä ekosysteemissä eli DeFissä.

Nämä tokenit voivat edustaa useita eri omaisuuseriä kryptosegmentillä, kuten tavallisia kryptoja, hyötytokeneita tai jopa digitaalisia kaksosia.

On huomionarvoista, että standardoinnin ansiosta kaikilla ERC-20 tokeneilla on yhteiset toiminnot ja rajapinnat. Tämä tekee niistä yhteensopivia muiden ERC-20-pohjaisten älysopimusten, sovellusten ja kryptolompakoiden kanssa.

Lisäksi tähän standardiin pohjautuvilla tokeneilla voi tehdä kauppaa kryptopörsseissä ja niiden ulkopuolella: jokainen token on vaihdettavissa ja arvoltaan samanarvoinen. Tämä on vastakohta NFT-tokeneille, jotka perustuvat usein ERC-721 ja ERC-1155 standardeihin ja joilla on usein ainutlaatuisia ominaisuuksia. Samoin ETF:ien arvot saattavat vaihdella paljonkin.

Suosittuja ERC-20 tokeneita Ethereumiin perustuen

Mikäli olet kiinnostunut tutkimaan enemmän ERC-20-pohjaisia tokeneita, alla olevat kryptot kannattaa ottaa tarkasteluun:

 • Tether (USDT): Tether on maailman suurin stablecoin, jonka arvo on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Ethereum-verkon lisäksi USDT:tä lasketaan liikkeelle myös muissa verkostoissa, kuten Tronilla, EOS:lla, Algorandilla ja OMG Networkilla.
 • Chainlink (LINK): Chainlink on hajautettu oraakkeliverkosto, joka yhdistää älykkäät sopimukset reaalimaailman tietoihin. Näin se mahdollistaa älykkäiden sopimusten vuorovaikutuksen ulkoisten API:en ja off-chain tietolähteiden kanssa.
 • Uniswap (UNI): Uniswap on hajautettuun vaihdantaan perustuva protokolla, joka mahdollistaa käyttäjien vaihtaa ERC-20 tokeneita suoraan omista lompakoistaan käyttäen ‘automatisoitua markkinoiden muodostamisjärjestelmää’.
 • Maker (MKR): Maker on MakerDAO-projektin hallintotoken, joka pyrkii luomaan hajautetun stablecoinin nimeltä DAI.
 • Aave (AAVE): Aave on hajautettu lainaamisen ja lainaamisen protokolla, joka mahdollistaa käyttäjien lainata ERC-20 tokeneita luvanvaraisesti muille yhteisön jäsenille.

ERC-20:n edut

ERC-20 standardi tarjoaa useita etuja, jotka ovat edistäneet sen suosion kasvua Ethereum-ekosysteemissä.

Tässä ovat viisi tärkeintä standardin tuomaa hyötyä:

 1. Standardisointi: ERC-20 on laajalti hyväksytty standardi Ethereum-ekosysteemissä. Se yksinkertaistaa kehitys- ja integraatioprosesseja tokenien luojille ja käyttäjille.
 2. Yhteensopivuus: ERC-20 tokeneita voidaan helposti säilyttää tai siirtää millä tahansa Ethereum-lompakolla tai -alustalla, joka tukee Ethereum-lohkoketjua. Tämä laaja yhteensopivuus mahdollistaa saumattoman integraation erilaisten hajautettujen sovellusten (dApps), kryptopörssien ja muiden lohkoketjuihin perustuvien ratkaisujen kanssa.
 3. Vaihdettavuus: ERC-20 tokenit ovat vaihdettavissa sen omistajien kesken, mikä tarkoittaa sitä, että niillä on yhtenäiset ominaisuudet ja formaatti, joka mahdollistaa helpot transaktiot. Tämä standardointi tekee käyttäjille yksinkertaisemmaksi vaihtaa tokeneita hajautetuissa pörsseissä tai muissa kauppapaikoissa ilman yhteensopivuusongelmia.
 4. Yhteisön tuki: ERC-20:lla on vahva kehittäjien, käyttäjien ja lohkoketjuista kiinnostuneiden muodostama yhteisö. Tämä aktiivinen yhteisö tarjoaa runsaasti resursseja, dokumentaatiota ja tukea sekä tokenien luojille että käyttäjille.
 5. Älykkään sopimuksen toiminnallisuus: Koska ERC-20 tokenit on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun, ne perivät kaikki Ethereumin älykkäisiin sopimuksiin liittyvän teknologian. Tämä taas mahdollistaa tokenien luojille erilaisten koodiin perustuvien toiminnallisuuksien lisäämisen tokeneihinsa. Tällöin ne voivat tukea esimerkiksi automatisoituja transaktioita, monimutkaista tokenomiikkaa ja tarjota integraation muiden älykkäiden sopimusten kanssa.

ERC-20:n haitat

Vaikka ERC-20 tokeneilla on useita etuja, niihin liittyy tietysti myös omat huonot puolensa:

 1. Joustamattomuus: Vaikka ERC-20 tarjoaa standardoidun kehyksen tokenien luomiselle, se myös rajoittaa kehittäjien mahdollisuuksia luoda ainutlaatuisia ja räätälöityjä toimintoja.
 2. Virheet ja turvallisuusriskit: ERC-20 tokenit on rakennettu älykkäille sopimuksille, jolloin mahdolliset virheet tai bugit sen lähdekoodissa voivat johtaa turvallisuusriskeihin. Näihin tokeneihin ja älykkäisiin sopimuksiin liittyen on nähty lukuisia hakkerointeeja, jotka ovat johtaneet merkittäviin taloudellisiin menetyksiin.
 3. Skaalautuvuuden haasteet: Koska Ethereum-lohkoketju, jonka päälle ERC-20 tokenit rakentuvat, kohtaa skaalautuvuuden haasteita, korkeita transaktiomaksuja ja verkon ruuhkautumista, kaikki nämä ongelmat voivat vaikuttaa tokenien tehokkuuteen ja käytettävyyteen. Mikäli Ethereumin lohkoketjussa on ruuhkaa, transaktiot saattavat kohdata viiveitä, korkeampia kustannuksia ja heikentynyttä suorituskykyä.
 4. Hallinto ja protokollapäivitykset: ERC-20 tokenit ovat riippuvaisia Ethereum-verkon hallinnosta ja protokollapäivityksistä. Kaikki muutokset Ethereum-lohkoketjussa voivat vaikuttaa niihin, jolloin tokenien omistajat saattavat joutua tekemään päivityksiä tai muita vastaavia säätöjä.

Yhteenveto

ERC-20 on tullut tärkeäksi osaksi kukoistavaa Ethereum-ekosysteemiä. Se on standardisoinut tokenisointia kyseisessä lohkoketjussa, mikä taas helpottaa yhteentoimivuutta, yhteistyötä ja helppoa integraatiota kehittäjien ja erilaisten projektien välillä.

Vaikka ERC-20 tokeneilla on omat etunsa ja haittansa, ne ovat jatkaneet kasvuaan ja suosiotaan vuosien varrella. Se on tällä hetkellä suosituin token-standardi Ethereumiin liittyen.

Samankaltaiset termit

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Krypto-toimittaja

Ruholamin Haqshanas on kryptovaluutta- ja taloustoimittaja, jolla on yli kolmen vuoden kokemus alalta. Hänellä on kandidaatin tutkinto mekatroniikasta ja vahva kiinnostus FinTech-alaan. Hän aloitti freelancer-teknologiakirjoittajana, mutta siirtyi kryptovaluuttaan syventyessään alaan vuonna 2019. Ruholamin on ollut esillä useissa talous- ja krypto-uutislähteissä, mukaan lukien Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road muutamia mainitaksemme. Ruholamin on myös työskennellyt merkittävissä krypto- ja DeFi-projekteissa sisällöntuottajana, mukaan lukien Midas Investments, BullPerks/GamesPad ja Equalizer Finance.