Etäkäyttö

Avoin toiminta

Etäkäyttö on muodostunut olennaiseksi tekijäksi nykyaikaisessa työelämässä. Tämä teknologia tarjoaa mahdollisuuden päästä käsiksi tietokoneeseen tai verkkoon fyysisestä sijainnista riippumatta.

Näin etätyön voimakkaan lisääntymisen aikana etäkäyttö mahdollistaa työntekijöiden joustavan työskentelyn kotona, matkoilla tai millä tahansa muulla paikkakunnalla, samalla kun he säilyttävät pääsyn liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tietoihin ja järjestelmiin.

Sen avulla voidaan luoda salattu yhteys päätepisteiden välillä, jolloin työskentely on turvallista missä päin maailmaa tahansa.

Mitä etäkäyttö tarkoittaa?

Etäkäyttö viittaa kykyyn päästä käsiksi tietokoneeseen jostain muualta kuin missä se fyysisesti sijaitsee. Tyypillisesti etäyhteys otetaan esimerkiksi kotona tai toimistolla olevaan tietokoneeseen. Tämä mahdollistaa työntekijöiden työskentelyn missä vain, jolloin heillä on pääsy fyysisesti kaukana olevaan tietokoneeseen tai verkkoon.

Etäkäyttö voidaan järjestää paikallisverkon (LAN), ulkoverkon (WAN) tai jopa virtuaalisen yksityisverkon (VPN) avulla, joiden avulla tarvittaviin resursseihin ja järjestelmiin voidaan päästä käsiksi etänä.

Koska etätyö on lisääntynyt paljon viime vuosina, etäkäytöstä on tullut yhä tärkeämpi osa monien ihmisten elämää. Tulevaisuudessa etäkäyttö tulee todennäköisesti lisääntymään entisestään, jolloin sen merkitys kasvaa edelleen.

Techopedia selittää etäkäytön

Etäkäyttö voidaan muodostaa erilaisten yhteyksien avulla, jolloin tietokone ja yrityksen paikallisverkko voidaan kytkeä toisiinsa. Yhteys voidaan luoda yrityksen verkon ja etälaitteen välille esimerkiksi SSH-yhteyden avulla.

Toinen tapa toteuttaa etäkäyttö on VPN:n käyttäminen, jolloin etäyhteys voidaan luoda yrityksen verkon ja työntekijän tietokoneen välillä. Tämän tyyppinen verkko käyttää tiedon salausta ja tunnelointia yrityksen verkkoon pääsemiseksi. Se voi olla hyvä valinta varsinkin suhteellisen pienelle organisaatiolle, sillä VPN-teknologian kustannukset ovat kohtalaisen pienet.

Muita keinoja etäkäytön luomiseen ovat esimerkiksi pilvipalvelut, langattomat verkot sekä muut vastaavat teknologiat.

Etäyhteyden muodostamiseksi on sekä paikallisen koneen että palvelimen tai verkon käytettävä siihen tarkoitettua ohjelmistoa. Vaihtoehtoisesti on palveluntarjoajia, jotka tarjoavat etäkäyttöä internetin kautta.

Tietoturva ja etätyö

Etäkäytön kohdalla on hyvä käyttää kaikkia mahdollisia parhaita käytäntöjä, jotta kyberturvallisuus pysyy mahdollisimman korkealla tasolla. Sen takia etäkäytössä tulee käyttää esimerkiksi tarvittavia virustentorjuntaohjelmia sekä palomuureja. Lisäksi yhteydet tulee aina suojata SSH- tai VPN-teknologian avulla.

Lisäksi yhteys kannattaa ottaa aina sellaisen verkon kautta, joka on varmasti turvallinen. Julkiset WiFi-yhteydet varsinkin suojaamattomana saattavat olla erittäin riskialttiita, koska niitä saatetaan tarkkailla ulkopuolisten taholta.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.