Avoin toiminta

ETF rahasto

Tiivistelmä

Tämä artikkeli tarjoaa kattavan johdatuksen ETF rahastoihin, niiden toimintaperiaatteisiin, etuihin, riskeihin sekä historiaan. Tekstissä käydään läpi ETF:ien tarjoamia mahdollisuuksia sijoittajille, kuten helpon pääsyn eri omaisuusluokkiin, kustannustehokkuuden ja markkinoilla tapahtuvan joustavan kaupankäynnin. Lisäksi esitellään erilaisia ETF-tyyppejä, jotka kattavat laajan kirjon sijoitusstrategioita ja omaisuuseriä.

ETF rahasto eli pörssinoteeratut rahastot ovat mullistaneet tapaamme sijoittaa osakemarkkinoihin tarjoamalla helpon ja kustannustehokkaan pääsyn eri omaisuusluokkiin. Alkaen 1990-luvun alusta ETF:t ovat kasvattaneet suosiotaan tarjoten sijoittajille hyvän vaihtoehdon esimerkiksi perinteisten indeksirahastojen rinnalle.

ETF rahastoja hallinnoi yleensä avoimen pääoman sijoitusyhtiö, jonka osakkeet edustavat osuuksia sen salkusta. Niillä voidaan käydä kauppaa pörssissä aivan kuten yksittäisillä osakkeilla.

Ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa monipuoliseen portfolioon, joka voi sisältää osakkeita, joukkovelkakirjoja, valuuttoja tai hyödykkeitä. Näin ETF rahastot ovat hyvä valinta silloin, kun haluaa hajauttaa omaa salkkuaan.

Mikä on ETF rahasto?

ETF on rahastotyyppi, joka sijoittaa erilaisiin omaisuuseriin, kuten pörssi-indeksin, toimialan tai hyödykkeen mukaan. Rahaston osuuksilla ja siihen liittyvillä osakkeilla käydään kauppaa pörssissä, jolloin sijoittajat voivat ostaa ja myydä niitä samalla tavalla kuin yksittäisiä osakkeita.

Tässä mielessä se eroaa tavallisista rahastoista, jotka taas hinnoitellaan pörssipäivän lopussa. ETF rahasto mahdollistaa sijoittajien pääsyn markkinoille koko kaupankäyntipäivän ajan, jolloin he voivat varata positioita joustavammin.

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t ovat suosittu tapa yksittäisille sijoittajille päästä mukaan osakemarkkinoille. Nämä rahoitusvälineet tarjoavat kätevän tavan sijoittaa monipuoliseen portfolioon, ja niiden keskeisiä etuja ovat runsas likviditeetti, portfolion valmiiksi tehty hajautus ja kustannustehokkuus.

Miten ETF:t toimivat?

ETF rahastot keräävät sijoittajilta varoja, koska se pystyy tarjoamaan heille monipuolisen portfolion. Näitä varoja pidetään turvallisesti tallessa, jolloin sijoittajan rahat ovat varmasti turvassa.

ETF:ien toiminnan ytimessä on lunastusprosessi, joka pitää rahaston markkinahinnan linjassa sen nettovarallisuusarvon kanssa.

Suuret rahoituslaitokset, joita sanotaan myös valtuutetuiksi osapuoliksi, luovat uusia ETF-osakkeita kokoamalla arvopapereita, jotka vastaavat vertailuindeksin sisältöä. Valtuutetut osapuolet vaihtavat nämä arvopaperit ETF:n liikkeeseenlaskijan eli tyypillisesti ETF-hallinnointiyhtiön kanssa, jolloin ne saavat maksuksi tietyn määrän osakkeita.

AP:t voivat myös lunastaa ETF-osakkeita palauttamalla ne liikkeeseenlaskijalle vastineeksi taustalla olevista arvopapereista. Tämä auttaa ylläpitämään ETF:n nettovarallisuusarvoa ja varmistaa, että sen markkinahinta pysyy lähellä sitä.

ETF:n markkinahinnat vaihtelevat koko pörssipäivän ajan tarjonnan ja kysynnän, sijoittajien mielenkiinnon ja kaupankäyntivolyymin perusteella. Mikäli rahaston hinta poikkeaa paljon sen nettovarallisuusarvosta, sen valtuutetut osapuolet ostavat tai myyvät sen osakkeita, jolloin ETF rahaston kurssi palautuu vastaamaan sen nettovarallisuusarvoa.

Useimmat ETF rahastot on suunniteltu seuraamaan jonkin olemassa olevan indeksin tai vertailuarvon, kuten S&P 500:n tai joukkolainaindeksin, suorituskykyä.

Hallinnointiyhtiö rakentaa portfolion varoja, joihin kuuluu osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita. Ne pyrkivät vastaamaan mahdollisimman tarkasti valitun indeksin sisältöä. Samoin rahaston haltijat pyrkivät tasapainottamaan portfoliota säännöllisesti aina sen mukaan, miten siihen vertautuva indeksi pärjää, kuten lisäämällä tai poistamalla tiettyjä arvopapereita.

Seurantaerolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jossa ETF:n suorituskyky poikkeaa sen seuraamaan indeksin suorituskyvystä. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten kulut ja kaupankäyntiin liittyvät kustannukset sekä erilaiset hallintapäätökset.

ETF:t, jotka tuottavat osinkoja ja muita tuloja siihen kuuluvien arvopaperien myötä, siirtävät osingot osakkeenomistajille joko käteisenä tai sijoittamalla ne uudelleen rahastoon.

Vertaile erilaisia rahastoja keskenään

Valinta ETF:ien, keskinäisten rahastojen ja yksittäisten osakkeiden välillä riippuu jokaisen yksilön omista taloudellisista tavoitteista, riskin sietokyvystä ja sijoittamiseen liittyvistä mieltymyksistä.

Monet sijoittajat haluavat rakentaa hajautettuja salkkuja yhdistelemällä näitä eri instrumentteja saavuttaakseen omat tavoitteensa sijoittamisen suhteen.

ETF rahasto taulukko

Rakenne:Treidaus:Hajautus: Likviditeetti: Kulut: Verotus:Hallinnointitapa:Joustavuus:Minimihinta:Läpinäkyvyys:Riskienhallinta:Osingot ja muut tulot: Tavoitteet:

Avoimen pääoman sijoitusyhtiö, jonka osakkeet edustavat omistusta sen varallisuuserien portfoliosta

Kaupankäynnin kohteena pörssissä koko pörssipäivän ajan

Tarjoaa välittömän hajautuksen pitämällä koria eri varoista yhden arvopaperin sisällä

Korkea likviditeetti, joka mahdollistaa nopean kaupankäynnin ja pääsyn varoihin

Tyypillisesti alhaisemmat kulut verrattuna keskinäisiin rahastoihin

Verojen kannalta alhainen kustannuksiltaan

Pääasiassa passiivinen hallinnointi, joka pyrkii jäljittelemään taustalla olevan indeksin suorituskykyä. Saatavilla on myös aktiivisesti hallinnoituja ETF:iä, joiden kustannukset ovat kuitenkin korkeammat.

Soveltuu erilaisiin sijoitusstrategioihin, joihin voivat kuulua esimerkiksi passiivinen, aktiivinen, toimialakohtainen tai johonkin teemaan perustuva

Ei vaadi minimisijoitusta, mikä tekee ETF:istä helposti saavutettavia kaikenlaisille sijoittajille

Korkea läpinäkyvyys päivittäisen omistusten julkistamisen myötä antaa sijoittajille mahdollisuuden nähdä tarkalleen, minkälaisia varoja on sen hallussa

Tarjoaa altistumisen tiettyihin omaisuusluokkiin, toimialoihin tai teemoihin, mikä mahdollistaa tarkan riskienhallinnan

Voi tarjota automaattisen osingon uudelleensijoittamisen tai maksaa ne käteisellä

Soveltuu erilaisiin tavoitteisiin, kuten tulojen hankkiminen, kasvu ja riskien vähentäminen

Tavalliset rahastot taulukko

Rakenne: Treidaus: Hajautus: Likviditeetti: Kulut: Verotus:Hallinnointitapa: Joustavuus: Minimihinta: Läpinäkyvyys: Riskienhallinta: Osingot ja muut tulot: Tavoitteet:

Avoimen pääoman sijoitusyhtiö, joka kerää varoja useilta sijoittajilta sijoittaakseen monipuoliseen portfolioon

Hinnoitellaan ja käydään kauppaa pörssipäivän päätteeksi sen nettovarallisuusarvon mukaan

Tarjoaa valmista hajautusta, mutta sijoittajien saattaa tarvita ostaa useampia rahastoja laajemman hajautuksen saavuttamiseksi

Tyypillisesti omaa vähemmän likviditeettiä pörssipäivän päätteeksi tapahtuvan hinnoittelun vuoksi, mikä rajoittaa sen kaupankäyntiä päivän aikana

Kulurakenteet voivat vaihdella, mutta saattavat olla korkeampia kuin ETF:ien

Osinkojen jakamisen takia verotus voi olla yleisempää

Tarjoaa sekä passiivisesti että aktiivisesti hallinnoituja vaihtoehtoja

Tarjoaa erilaisia strategioita, mutta saattaa vaatia sijoittajia ostamaan tai myymään osuuksiaan

Minimisijoitukset voivat vaihdella rahastojen välillä, mikä saattaa rajoittaa joidenkin sijoittajien osallistumista.

Omistukset julkaistaan neljännesvuosittain

Tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa tiettyihin omaisuuseriin tai toimialoihin, mutta ei yhtä yksityiskohtaisesti kuin ETF:t

Tarjoaa tyypillisesti automaattisen osingon uudelleensijoittamisen tai vaihtoehtoisesti käteistä

Sopii erilaisiin tavoitteisiin sijoittamisen osalta

Suorat osakkeet taulukko

Rakenne: Treidaus: Hajautus: Likviditeetti: Kulut: Verotus:Hallinnointitapa: Joustavuus: Minimihinta: Läpinäkyvyys: Riskienhallinta:Osingot ja muut tulot: Tavoitteet:

Omistusosuus tietyssä yhtiössä, jonka osakkeet edustavat osuutta siihen liittyen

Kaupankäynnin kohteena pörssissä koko pörssipäivän ajan markkinahintaan

Edustaa omistusta vain yhdessä yhtiössä, joten hajautus riippuu useiden yhtiöiden osakkeiden omistamisesta

Korkea likviditeetti, helpottaa päivän aikana tapahtuvaa kaupankäyntiä ja mahdollistaa helpon pääsyn varoihin

Ei kulurakenteita, mutta sisältää välityspalkkioita tai muita maksuja

Verokohtelu riippuu omistukseen liittyvästä ajasta ja sijoittajan henkilökohtaisesta verotuksesta

Passiivinen omistus ilman aktiivista hallinnointia sijoittajan itsensä toimesta

Mahdollistaa sijoittajille tiettyjen yhtiöiden ja toimialojen valitsemisen portfolioon täysin vapaasti

Ei vaadi minimisijoitusta muuta kuin osakkeen nimellisarvon verran

Läpinäkyvyys riippuu yhtiön raportointi käytännöistä

 Suora altistuminen yksittäisen yhtiön suorituskyvylle ja riskeille

Vastaanottaa osingot suoraan yksittäiseltä yhtiöltä

Voi olla linjassa pitkän aikavälin pääoman arvonnousun, tulon tai spekulatiivisten tavoitteiden kanssa

Miksi valita ETF rahasto?

ETF rahasto tarjoaa joustavuutta ja voivat palvella hyvinkin erilaisia tarkoituksia:

  • Sijoitusstrategiat: Sijoittajat voivat käyttää ETF:iä monenlaisiin sijoitusstrategioihin, kuten pitkäaikainen sijoittaminen, kaupankäynti, passiivisten tuottojen luominen ja riskienhallinta
  • Omaisuusluokat: ETF:t sisältää hyvin erilaisia omaisuuseriä, kuten osakkeet, kiinteätuottoiset sijoitukset, hyödykkeet, kiinteistöt ja vaihtoehtoiset sijoitukset
  • Erikoistuneet strategiat: ETF rahastot voivat palvella myös teemapohjaisia strategioita, kuten ominaisuussijoittamista, teemasijoittamista ja kestävään kehitykseen sijoittamista
  • Riskienhallinta: ETF:iä voidaan käyttää riskienhallinnan tarkoituksiin, kuten suojaamaan markkinoiden laskusuhdanteita tai varustautumaan tiettyjä riskejä vastaan

ETF:ien tyypit

On olemassa hyvin erilaisia ETF rahastoja, jotka on suunniteltu palvelemaan erilaisia tavoitteita sijoittamisen suhteen sekä eri omaisuusluokkia.

Tekoäly ETFLohkoketju ja kryptovaluutta ETFPilviteknologia ETFKyberturvallisuus ETFRobotiikka ja automaatio ETF
Tarjoavat altistumisen yrityksille, jotka kehittävät tekoälyteknologioita ja -sovelluksia
Sijoittajat voivat sijoittaa lohkoketjuihin ja niiden kehittäjiin sekä kryptovaluutoihin ilman, että tarvitsee itse omistaa kolikoita tai tokeneita
Kohdistuvat yrityksiin, jotka ovat aktiivisia kehittämässä tai tarjoamassa pilviteknologiaa
Sijoittavat yrityksiin, jotka ovat mukana suojaamassa digitaalisia tietoja hyökkäyksiltä
Keskittyvät yrityksiin, jotka kehittävät teknologiaa automaation ja robotiikan alalla

ETF rahasto – miten niitä voi ostaa?

ETF rahastojen ostaminen ja myyminen sisältää useita vaiheita, joista on hyvä olla tietoisia. Onneksi nykyään monet verkossa toimivat pörssialustat ovat helppokäyttöisiä, mikä helpottaa esimerkiksi aloittelevien sijoittajien alkutaivalta.

Vaihe 1. Valitse välitystili

Ennen kuin voit käydä kauppaa ETF:illä, tarvitset pääsyn jollekin välittäjälle, joka tarjoaa haluamaasi ETF rahastoa palvelussaan. Eri välittäjät voivat tarjota vaihtelevia valikoimia ETF:ien suhteen, joten ne kannattaa käydä läpi ennen lopullista valintaa.

Ota huomioon kaikki kustannukset, kuten komissiot ja tilinhoitomaksut, jotka kuuluvat alustan palveluihin. Jotkut välittäjät tarjoavat jopa komissiovapaita ETF-kauppoja, mikä voi säästää merkittävästi rahaa varsinkin pidemmällä aikavälillä.

Vaihe 2. Tutki ja valitse ETF rahastoja

Tee riittävästi tutkimusta löytääksesi sinulle sopivia ETF rahastoja, jotka vastaavat tavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi. Vertaile eri ETF:ien kulurakenteita, sillä pienemmät kulut johtavat korkeampiin tuottoihin ajan myötä.

Välittäjän tulisi tarjota erilaisia työkaluja ja resursseja tutkimista varten, mikä auttaa sijoittajaa analysoimaan ETF:iä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Vaihe 3. Tee tilaus

Osta tai myy ETF-osuuksia välityspalveluun tekemäsi tilin kautta. Tätä ennen sinun tulee tehdä talletus valitsemallasi alustalle. Tämä tapahtuu helposti esimerkiksi verkkopankkitunnusten kautta.

Parhaat välittäjät tarjoavat ilmaiset ja välittömät talletukset, jolloin ETF rahastoja pääsee ostamaan suhteellisen nopeasti.

Vaihe 4. Sijoitusten allokaatio

Rakenna hajautettu salkku valitsemalla erilaisia ETF rahastoja, kuten osakkeisiin, hyödykkeisiin tai maa-alueisiin perustuvia rahastoja.

Vaihe 5. Seuraa ja hallinnoi sijoituksiasi

Tarkista salkkusi säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy linjassa tavoitteiden ja riskinsietokykysi kanssa. Tasapainota sitä tarvittaessa ylläpitääksesi riittävän hajautettua allokaatiota.

Vaihe 6. Pysy ajan tasalla

Pidä itsesi ajan tasalla uutisista ja tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa hallussasi oleviin ETF:iin. Markkinaolosuhteet, taloudelliset tiedot sekä trendit ja geopoliittiset tapahtumat voivat kaikki vaikuttaa sijoitusten suorituskykyyn.

Vaihe 7. Tulojen uudelleensijoittaminen

Muista pohtia sitä, haluatko uudelleensijoittaa ETF:iesi tuottamat osingot ja tulot vai vastaanottaa ne käteisenä. Monet kauppapaikat tarjoavat mahdollisuuden osinkojen automaattiseen uudelleen sijoittamiseen.

Vaihe 8. Verotukseen liittyvät seikat

Ole tietoinen ETF:ien ostojen ja myyntien verovaikutuksista. Pääomavoitot ja -tappiot voivat aiheuttaa veroseuraamuksia, jolloin verotuksen suunnitteluun liittyvät strategiat voivat auttaa minimoimaan kustannuksia.

Muista, että ETF:iin sijoittaminen sisältää riskin, ja on tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta perustuen omiin taloudellisiin olosuhteisiin ennen sijoituspäätösten tekemistä.

ETF rahasto – hyvät puolet

Hajautus

ETF:t tarjoavat välittömän portfolion hajautuksen sijoittamalla eri omaisuuseriin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, valuuttoihin tai hyödykkeisiin. Ne sisältävät pienemmän riskin kuin yksittäisten osakkeiden kaupankäynti.

Likviditeetti

ETF:llä käydään kauppaa pörssissä koko pörssipäivän ajan, jolloin ne tarjoaa korkeaa likviditeettiä ja joustavuutta ostoille ja myynneille.

Alhaisemmat kustannukset

ETF:t tarjoavat tyypillisesti alhaisemmat kulurakenteet kuin perinteiset keskinäiset rahastot, mikä vähentää kulujen vaikutusta tuottoihin.

Läpinäkyvyys

ETF:t paljastavat omistuksensa päivittäin mahdollistaen sijoittajille nähdä tarkalleen, mitä kuinka paljon varoja heillä on kiinni rahastossa.

Joustavuus

ETF:iä voidaan käyttää erilaisiin strategioihin, kuten pitkäaikainen sijoittaminen tai passiivisen tulon generointi.

Päivänsisäinen kaupankäynti

ETF:iä voidaan ostaa ja myydä markkinahintaan markkina-aikoina. Näin se tarjoaa mahdollisuuden myös päiväkauppaan.

Osingon uudelleensijoittaminen

Monet ETF:t tarjoavat automaattisen osingon uudelleensijoittamisen, mikä auttaa sijoittajia kasvattamaan omistuksiaan ajan myötä.

ETF rahasto – huonot puolet

Markkinariski

ETF rahastojen hinnat ovat alttiita markkinoiden vaihteluille, jolloin sijoittajat voivat kokea suuriakin tappioita

Seurantaero

Jotkut ETF:t eivät täydellisesti jäljittele niiden taustalla olevan indeksin suorituskykyä, mikä johtaa seurantaeroihin.

Veroseikat

ETF:ien kaupankäynnistä saaduilla voitoilla voi olla veroseuraamuksia, jolloin sijoittajien tulisi olla tietoisia mahdollisista verovaikutuksista.

Kulut ja palkkiot

Vaikka yleisesti kustannustehokkaita, jotkin ETF:t voivat sisältää korkeita kulurakenteita ja kaupankäyntiin liittyviä komissioita, jotka voivat kertyä ajan myötä.

Joustavuus

ETF:iä voidaan käyttää erilaisiin strategioihin, kuten pitkäaikainen sijoittaminen tai passiivisen tulon generointi.

Likviditeettiriskit

Vähemmän kaupankäyntivolyymiä omaavilla ETF:illä voi olla laajemmat erot ostotarjouksissa, mikä voi vaikuttaa toteutushintoihin negatiivisesti sijoittajan näkökulmasta katsottuna.

Monimutkaisuus

Jotkut erikoistuneet tai vipuvaikutteiset ETF:t voivat olla monimutkaisia ja eivät sovellu kaikille sijoittajille.

Markkina-ajastus

Sijoittajat, jotka käyvät kauppaa ETF:illä usein, voivat olla alttiita markkina-ajastuksen virheille ja liialliselle kaupankäynnille.

ETF rahasto – lyhyt historiakatsaus

ETF rahasto tuli ensi kertaa markkinoille 1990-luvun alussa, kun SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) esiteltiin markkinoille. State Street Global Advisorsin tammikuussa 1993 lanseeraama SPY ETF on usein katsottu alan edelläkävijäksi.

Se seuraa S&P 500 -osakemarkkinaindeksin suorituskykyä, joka on yksi maailman laajimmin seuratuista osakeindekseistä. Vielä tälläkin hetkellä se pysyy yhtenä aktiivisimmin käydystä ETF:stä.

Sen jälkeen ETF rahastot ovat laajentuneet tarjoamaan laajan valikoiman sijoitusvaihtoehtoja.

Alkuvuosina ETF:t saivat hitaasti jalansijaa, kun sijoittajat ja rahoituslaitokset ottivat aikaa ymmärtääkseen, miten käyttää tätä uutta sijoitusvälinettä. Yksi sen suurimmista hyödyistä oli kyky tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa hajautetusti laajoille markkinoille tai tiettyihin sektoreihin alhaisin kulurakentein verrattuna perinteisiin keskinäisiin rahastoihin.

Kun ETF:t kasvattivat suosiotaan, rahastojen hallinnoijat alkoivat lanseerata erilaisia uusia ETF:iä eri tavoitteilla, kuten toimiala- ja teollisuus-, hyödyke- ja kiinteätuottoiset ETF:t.

Teollisuus jatkoi kasvuaan 2000-luvun alkuun, ja uudet ETF rahastot laajensivat niiden soveltamisalaa sisältämään hyvin erityyppisiä sijoituksia, kuten aktiivisesti hallinnoituja ETF:iä, jotka sallivat rahastonhoitajien tehdä sijoituspäätöksiä sen sijaan, että toteuttaisivat vain passiivisia indeksiä seuraavia strategioita.

Vipuvaikutteiset ja käänteiset ETF:t tulivat suosituiksi välineiksi sijoittajille, jotka halusivat hyötyä lyhyen aikavälin volatiliteetista.

Vuoden 2008 finanssikriisi korosti ETF:ien etuja, kuten likviditeettiä ja läpinäkyvyyttä, jolloin ne tulivat houkuttelevammiksi institutionaalisille ja yksityissijoittajille, jotka etsivät turvallisempia ja tehokkaampia sijoitusvaihtoehtoja.

ETF-teollisuus jatkoi suosiotaan valtavirrassa ja sen nopea kasvu johti siihen, että erilaisiin ETF-rahastoihin oli sijoitettu varoja biljoonien dollareiden edestä.

ETF-tarjoajat lanseeraavat säännöllisesti uusia tuotteita, kuten sosiaalisesti vastuullisia ETF:iä ja kryptovaluutta-ETF:iä, sekä aktiivisesti hallinnoituja teemarahastoja vastaamaan kehittyviä sijoittajien mieltymyksiä ja markkinatrendejä.

ETF rahasto – yhteenveto

Pörssinoteeratut rahastot tarjoavat sijoittajille monipuolisen ja kustannustehokkaan tavan rakentaa hajautettuja salkkuja ja tavoitella erilaisia sijoitusstrategioita.

ETF:ien tyyppeihin, etuihin ja riskeihin liittyvän ymmärryksen hankkiminen on olennaista informoitujen sijoituspäätösten tekemiseksi.

Tee aina perusteellista tutkimusta ja harkitse taloudellisia tavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ennen sijoittamista ETF:iin.

ETF rahasto – usein kysytyt kysymykset

Mikä on ETF rahasto?

Miten ETF rahastot toimivat?

Mitkä ovat ETF rahastojen edut?

Mitkä ovat ETF rahastojen haitat?

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.