Hajautettu pörssi (DEX)

Avoin toiminta

Hajautettu pörssi (DEX) on lohkoketjussa toimiva kauppapaikka, joka mahdollistaa suorat kaupat eri kryptovaluuttojen ja tokenien välillä ilman keskitettyä hallintoa. Tämä poistaa tarpeen keskitetylle välittäjille, jota esimerkiksi pankit ovat perinteisesti edustaneet rahamaailmassa.

Monet DEXit, kuten Uniswap ja SushiSwap, ovat tärkeä osa kasvavaa hajautettua rahoitusmarkkinaa ja tarjoavat lohkoketjupohjaisia rahoituspalveluita.

Mikä on hajautettu pörssi (DEX)?

Hajautettu pörssi eli DEX on markkinapaikka, joka toimii lohkoketjussa ja mahdollistaa suorat vertaiskaupat (P2P) kryptosijoittajien ja -kauppiaiden välillä. DEXit toimivat ilman keskitettyä hallintoa, jolloin sen puitteissa käytävässä kaupassa ei ole tarvetta keskitetylle välittäjälle – kuten pankeille – rahojen siirron ja säilytyksen helpottamiseksi.

Ensimmäiset suositut DEXit, kuten Uniswap ja SushiSwap, toimivat Ethereum-lohkoketjussa. Nykyään DEXejä on kaikilla keskeisillä ja suurilla lohkoketjuilla, kuten PancakeSwap Binance’s BNB-lohkoketjussa.

DEXit ovat keskeinen osa kasvavaa hajautettua rahoitusmarkkinaa eli DeFi-palveluita, jotka tarjoavat lohkoketjupohjaisia rahoituspalveluita käyttäjille. Ne yhdistävät yhteensopivat kryptolompakkonsa sovelluksiin ja palveluihin.

Miten DEXit toimivat?

Hajautetut pörssit ovat saaneet yhä enemmän huomiota, koska useiden tunnettujen keskitettyjen pörssien kaatumiset ovat herättäneet sijoittajien mielenkiinnon niitä kohtaan. Esimerkiksi vuonna 2022 kaatui FTX, mikä on surullisen kuuluisa esimerkki tällaisesta tapauksesta.

Binancen ja Coinbasen kaltaiset keskitetyt pörssit käyttävät sisäisiä keskitettyjä tietokantoja, joita pörssin operaattori hallitsee. Sen sijaan hajautettu pörssi toimii itseään toteuttavilla älykkäillä sopimuksilla, jotka kirjaavat ja ratkaisevat kaupat suoraan lohkoketjussa.

DEXit käyttävät algoritmeja seuratakseen kryptovaluuttojen hintoja toisiinsa nähden ja käyttävät likviditeettialtaita kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Käyttäjät voivat lukita kolikkonsa tai tokeninsa näihin altaisiin tarjotakseen DEXille likviditeettiä. Samalla hajautetut pörssit tarjoavat sijoittajille palkkioita samankaltaisella tavalla kuin säästötileille maksetaan korkoa.

CEXit käyttävät välittäjäorganisaatiota kauppojen tekemiseen, joten käyttäjien on siirrettävä kryptovaluuttansa henkilökohtaisesta lompakostaan pörssin omistamalle tilille voidakseen käydä kauppaa. DEXit noudattavat ei-omistuksellista lähestymistapaa, jossa käyttäjät säilyttävät täyden hallinnan varoistaan omassa lompakossaan.

Hajautetut pörssit mahdollistavat kaupankäynnin vain kryptovaluuttojen välillä. Tässä ne eroavat merkittävällä tavalla CEXistä, jotka mahdollistavat kaupankäynnin myös kryptovaluuttojen ja fiat-valuuttojen välillä. Niiltä puuttuu kuitenkin joitain CEXien kehittyneitä toimintoja, kuten rajatilaukset, marginaalikaupat ja viputokenit.

DEXit luodaan yleensä avoimen lähdekoodin avulla, jota muut kehittäjät voivat käyttää täydentävien sovellusten tai vaihtoehtoisten pörssien rakentamiseen. Esimerkiksi PancakeSwap-pörssi on rakennettu Uniswapin avoimen lähdekoodin pohjalta.

Hajautettu pörssi – DEXien eri tyypit

On useita tapoja, joilla hajautetut pörssit voivat toimia hajauttamisen skaalautuvuuden ja toiminnallisuuden suhteen. Yleisimmät ominaisuudet ovat tilauskirjaan perustuvat DEXit, automaattiset markkinatakaajat (AMM) ja DEX-aggregaattorit.

Tilauskirjaan perustuvat DEXit

Tilauskirja on lista avoimista osto- ja myyntitilauksista markkinoilla, joita pörssit käyttävät tilausten ja kauppojen toteuttamiseen.

Tilauskirjat vaativat paljon laskentatehoa toimiakseen. Tästä syystä täysin lohkoketjussa toimivat DEXit ovat tulleet mahdollisiksi Layer-2-lohkoketjuprotokollien, kuten ZK-rollupsien käyttöönoton myötä.

Suosittuja tilauskirjoihin perustuvia DEX-esimerkkejä ovat dYdX, 0x, Loopring DEX ja Serum.

Automaattiset markkinatakaajat (AMM)

Automaattiset markkinatakaajat ovat yleisin DEX-tyyppi, koska ne mahdollistavat välittömän ja hajautetun likviditeetin. Sen sijaan, että vaihdannassa käytettäisiin tilauskirjaa, AMMit käyttävät likviditeettialtaita, jotka mahdollistavat kauppiaiden vaihtaa tokeneita älykkään sopimuksen määrittämin hintaan.

Algoritmi voi aina tarjota kunkin tokenin hinnan perustuen tokenien suhteelliseen osuuteen altaassa.

Siinä missä tilauskirjaan perustuva DEX vaatii ostajia ja myyjiä odottamaan tilaustensa vastaavuutta kaupan toteuttamiseksi, automaattiset markkinatakaajat voivat tarjota likviditeettiä varsinkin vähemmän yleisille tokeneille ja kryptopareille. Likviditeetin tarjoajia kannustetaan tarjoamaan tokeneita altaihin ansaitakseen passiivista tuloa kaupankäyntipalkkioista.

AMMit ovat edesauttaneet uusien tokenien lanseerausten nopeaa kasvua ja mahdollistaneet tiettyihin kryptoihin erikoistuneiden pörssien kehittämisen. AMM-suunnittelua voidaan soveltaa kryptovaluuttojen ja tokeneiden lisäksi myös muihin omaisuusluokkiin, kuten NFT:siin, tokenisoituihin osakkeisiin ja muihin omaisuuseriin.

DEX-aggregaattorit

DEX-aggregaattorit nousivat esiin DeFi-boomin aikana, kun kauppiaat kohtasivat haasteita etsiessään parhaita hintoja tai alhaisimpia kaasumaksuja useiden kryptopörssien joukosta.

Tällaiset koontisivustot vertailevat likviditeettiä eri DEX-pörssien välillä tarjotakseen käyttäjille parempia vaihtokursseja kuin yksittäisessä pörssissä, sillä ne voivat jakaa diilin usean pörssin kesken optimoidakseen esimerkiksi vaihtomaksut.

Ne suorittavat transaktioita pörssien välillä mahdollisimman nopeasti suojellen käyttäjiä hintavaikutuksilta ja vähentäen epäonnistuneiden transaktioiden todennäköisyyttä.

Hajautettu pörssi vs. keskusjohtoiset pörssit

Alla olevassa taulukossa vertailemme Hajautettujen pörssien (DEX) eroja Keskijohtoisiin pörsseihin (CEX):

Hajautetut pörssit (DEX) 
Määritelmä Hajautettu pörssi eli DEX on vertaisverkkopohjainen alusta, joka mahdollistaa käyttäjille kryptovaluuttojen vaihtamisen suoraan ilman välittäjiä tai keskusviranomaisia.
Kontrolli Toimivat älykkäiden sopimusten ja hajautettujen protokollien avulla. Yksikään viranomainen ei hallitse käyttäjien varoja tai kaupankäyntiprosessia.
Turvallisuus Käyttäjät säilyttävät kontrollin varoistaan, koska kaupat tapahtuvat suoraan lompakoiden välillä. Käyttäjät vastaavat omista yksityisistä avaimistaan ja lompakkonsa turvallisuudesta.
Yksityisyys Käyttäjillä on enemmän yksityisyyttä, koska heidän ei yleensä tarvitse antaa laajasti henkilökohtaisia tietoja tai käydä läpi tunne asiakkaasi (KYC)/rahanpesun estämisen (AML) prosesseja.
Nopeus Kaupankäynti voi olla hitaampaa riippuen lohkoketjun toimintaperiaatteista.
Likviditeetti Voivat kärsiä alhaisemmasta likviditeetistä verrattuna keskitettyihin pörsseihin useiden protokollien hajautumisen vuoksi.
Kaupankäyntikulut Transaktiokulut voivat olla alhaisemmat, koska välittäjiä ei ole. Käyttäjät saattavat edelleen joutua maksamaan lohkoketjun verkostomaksuja.
Listausprosessi Usein avoimempi listausprosessi, joka sallii laajemman valikoiman tokeneita.
Sääntelyn noudattaminen Toimivat sääntelyn harmaalla alueella, ja niiden sääntelyn noudattaminen vaihtelee lainkäytöalueen mukaan.
Esimerkkejä Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap
Keskusjohtoiset pörssit (CEX)
Määritelmä Perinteisiä pörssejä, jotka toimivat ostajien ja myyjien välittäjinä, hallinnoivat tilauskirjaa ja helpottavat kaupankäyntiä.
Kontrolli Keskusviranomainen hallitsee pörssiä, hallinnoi käyttäjien varoja ja suorittaa kaupat käyttäjien puolesta.
Turvallisuus Käyttäjien on luotettava pörssiin varojensa kanssa. Varat pidetään yleensä keskitetyssä lompakossa, joka voi olla altis hakkeroinnille tai väärinhoidolle.
Yksityisyys Vaativat yleensä laajat KYC/AML-prosessit.
Nopeus Kaupankäynti on yleensä nopeampaa, koska transaktiot tapahtuvat pörssin sisäisessä tietokannassa ilman tarvetta lohkoketjun vahvistuksille.
Likviditeetti Yleensä korkeampi likviditeetti tilauskirjan ja muiden ominaisuuksien ansiosta.
Kaupankäyntikulut Kaupankäyntikulut ovat yleensä korkeammat. Niihin kuuluu transaktiokulut ja pörssiin käyttämiseen liittyvät muut maksut, jotka kattavat operatiiviset kustannukset ja tuottavat tuloja.
Listausprosessi Keskusjohtoinen listausprosessi, ja tokenien listaukset ovat pörssin harkinnan ja vaatimusten alaisia.
Sääntelyn noudattaminen On noudatettava sääntelykehikkoja, usein hankkimalla lisenssejä ja noudattamalla tiukkoja sääntelytoimenpiteitä.
Esimerkkejä Binance, Coinbase, Kraken

Hajautettu pörssi – kuinka käytät DEX:iä?

Käydäksesi kauppaa kryptovaluutoilla ja tokeneilla hajautetussa pörssissä, sinun on yhdistettävä kryptolompakko, kuten Trust Wallet tai MetaMask, web-selaimen tai älypuhelinsovelluksen kautta kyseisen palvelun järjestelmiin.

Samoin käyttäjän on myös omistettava joitain kyseisen lohkoketjun kolikoita, jotta hän voi maksaa vaihdantaana liittyvät transaktiomaksut eli kaasumaksut. Jos käyttäjä aikoo käyttää UniSwap DEX:iä Ethereumissa, hänen on pidettävä ETH:ta lompakossasi, jotta DEX voi käsitellä transaktion.

Kaasumaksut ovat erillisiä DEX:n kaupankäyntimaksuista, mikä on hyvä tiedostaa varsinkin silloin, jos alkaa tekemään kauppaa enemmän ja aktiivisemmin.

Likviditeettipoolit

Likviditeettipooli on älykäs sopimus, joka koostuu kahden tai useamman kryptovaluutan varannoista hajautetussa pörssissä. Se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa käyttämällä kryptovaluuttoja, jotka muuten olisivat passiivisena kryptovaluuttalompakossa.

Likviditeettipoolit mahdollistavat kryptovaluutan ostamisen sekä kaupankäynnin tokeneilla DEX:ssä ilman tarvetta keskitetyn toimijan väliintulolle. Käytännössä likviditeettipooli toimii säästötilien tai rahastosijoittamisen kaltaisesti. Käyttäjä voi siirtää varojaan likviditeettipooliin ja ansaita parempaa tuottoa niille, vastineena kaupankäyntimaksuista tai muista kannustimista.

Likviditeettipooliin liittyminen vaihtelee alustasta riippuen, mutta yleinen prosessi sisältää käyttäjätilin luomisen hajautetulla DeFi-alustalla ja Ethereum-lompakon liittämisen. Pääsy mahdollistaa erilaisten kryptovaluuttojen vaihtamisen keskenään.

Likviditeettipoolit mahdollistavat kryptovaluuttojen ostamisen ja kaupankäynnin hajautetuissa pörsseissä ilman keskitettyä toimijaa. Älykkäät sopimukset ja automatisoidut markkinatakaajien algoritmit hallitsevat kryptosäiliötä, määrittävät tokenien hinnat ja säätävät niitä reaaliajassa tarjonnan ja kysynnän perusteella. Sijoittajat, jotka osallistuvat likviditeettipooliin, saavat osan kaupankäyntimaksuista tai muita kannustimia riippuen heidän tarjoamastaan likviditeetistä.

Miten vaihdantaan liittyvät maksut toimivat?

Kauppiaat maksavat tyypillisesti kahta eri tyyppistä maksua DEX-transaktioista – verkkomaksut ja kaupankäyntimaksut.

 1. Verkkomaksut: Maksu transaktion käsittelystä lohkoketjussa – tunnetaan myös nimellä kaasumaksu. Kaupankäyntimaksut ovat DEX:lle ominaisia.
 2. Kaupankäyntimaksut: Maksu, jonka DEX:t veloittavat kauppojen käsittelystä, riippuu protokollan suunnittelusta. Jotkut protokollat ottavat transaktiomaksun, kun taas toiset jakavat kaikki tai osan siitä likviditeetin tarjoajille ja/tai tokenien omistajille.

Esimerkiksi UniSwap veloittaa 0,3 prosentin maksun tokenien vaihdosta, jonka se jakaa likviditeetin tarjoajille heidän likviditeettivarantonsa suhteutettuna.

Hajautettu kryptopörssi – edut

Hajautettujen kryptopörssien käyttämiseen liittyy monia etuja, joiden takia ne ovatkin nousseet yhä suosituimmiksi sijoittajien keskuudessa:

 • Tokenien valikoima: DEX:t voivat tarjota pääsyn rajattomaan valikoimaan tokeneita, sillä kuka tahansa voi julkaista tokenin ja luoda sille oman likviditeettialtaan
 • Tokenien omistus: DEX:n vaihdannassa käytetyt tokenit säilytetään kauppiaiden kryptolompakoissa, eivätkä itse pörssissä. Ne pysyvät kauppiaan hallussa silloinkin, jos pörssi hakkeroidaan tai se kaatuu esimerkiksi maksuongelmien takana.
 • Läpinäkyvyys: Verrattuna perinteisiin rahoitustransaktioihin, jotka kulkevat yhden tai useamman välittäjän kautta, DEX:ien lohkoketjutransaktiot tarjoavat läpinäkyvyyttä ja rahansiirtoa helpottavia mekanismeja
 • Alhaisemmat maksut: DEX:t veloittavat alhaisempia maksuja kaupankäyntiin liittyen kuin CEX:t
 • Vähentynyt vastapuoliriski: Suorat transaktiot rajoittavat riskiä, että vastapuoli tai välittäjä laiminlyö ennen kaupan valmistumista
 • Varmuus: Koska DEX:ien kaupat suoritetaan älykkäiden sopimusten avulla, ne toteutetaan tyypillisesti suunnitellusti ilman keskitettyjen kolmansien osapuolien väliintuloa
 • Yksityisyys: Useimmat DEX:t eivät vaadi käyttäjiltä henkilökohtaisten tietojen antamista tai pääsyä yksityisiin lompakkoavaimiin
 • Nopea käyttöönotto: Käyttäjät voivat yhdistää DEX:iin kryptolompakkonsa lähes välittömästi – toisin kuin keskitetyissä pörsseissä, joissa tulee käydä aluksi rekisteröintiprosessi.
 • Saatavuus: Nopea ja anonyymi vertaislainaus mahdollistaa käyttäjille varsinkin kehittyvissä talouksissa ilman keskitettyä pankkia. Lisäksi tähän tarvitaan vain älypuhelin ja internet-yhteys.

Hajautettu kryptopörssi – haitat

Vaikka monet sijoittajat puhuttavat hajautetun kryptopörssin nimeen, siihen voidaan liittää erilaisia haittoja.

Ainakin nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, mikäli harkitsee siirtymistä hajautettujen kryptopörssien pariin:

 • Monimutkaiset käyttöliittymät: DEX:ien käyttö ja kaupankäynti vaatii perehtymistä, eikä niiden käyttäminen ole yhtä helppoa kuin CEX:ien. Käyttäjällä on riski menettää varoja pysyvästi lähettämällä tokeneita väärään lompakko-osoitteeseen.
 • Likviditeettiriski: Huono likviditeetti joissakin DEX:eissä ja pareissa voi johtaa suuriin tappioihin.
 • Fiat-valuutan tuki puuttuu: DEX:t eivät tällä hetkellä salli kauppiaiden ostaa kryptovaluuttoja fiat-valuutoilla tai nostaa varoja suoraan pankkitilille.
 • Hyväksikäytettävät älykkäät sopimukset: Älykkäissä sopimuksissa voi olla tahattomia tai tunnistamattomia virheitä tai haavoittuvuuksia koodissa, jotka johtavat tokenien menetykseen esimerkiksi hakkeroinnin kautta.
 • Huijaukset: DEX:eissä listattuihin tuhansiin tarkastamattomiin tokeneihin voi kuulua huijauksia, kuten “rug pulls” – kun kehittäjä nostaa tokenin arvoa ja sitten dumppaa osuutensa markkinoille ottaakseen voitot itselleen ja tehden samalla tokenista arvottoman.
 • Petosriski: DEX:iin pääsee käsiksi petolliset käyttäjät, koska ne eivät noudata KYC- tai AML-protokollia.
 • Verkkoriski: Koska varojen vaihto tapahtuu lohkoketjussa, DEX:ien käyttäminen voi olla kohtuuttoman kallista tai suorastaan mahdotonta, jos verkko kokee ruuhkautumista tai katkoksia. Näin pörssit jättävät DEX-käyttäjät alttiiksi markkinoiden mielivaltaisille liikkeille.
 • Keskitetyn riski: DEX:t pyrkivät toimimaan hajautetun autonomisen organisaation (DAO) kautta, joka koostuu yhteisön jäsenistä, jotka äänestävät päätöksistä. Kuitenkin ne voivat silti päätyä kehittämään itselleen keskitettyjä ominaisuuksia, jotka voivat olla projektin kannalta vahingollisia.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.