Hajautettu rahoitus (DeFi)

Avoin toiminta

Hajautettu rahoitus eli DeFi mullistaa perinteisen talousmaailman tuomalla lohkoketjuteknologian ja älykkäät sopimukset taloudellisten transaktioiden ytimeen. Tämä innovatiivinen rahoitusmalli poistaa tarpeen perinteisille keskitetyille välittäjille, kuten pankeille ja muille instituutioille, mahdollistaen käyttäjille suoran pääsyn rahoituspalveluihin ilman ylimääräisiä kustannuksia.

DeFi:n avulla käyttäjät voivat hallita varojaan itsenäisesti ja hyödyntää samalla laajaa kirjoa rahoituspalveluita – lainaamisesta ja kaupankäynnistä vakuutuksiin – globaalisti ja helposti saavutettavasti.

Mitä hajautettu rahoitus tarkoittaa?

Hajautettu rahoitus (DeFi) on lohkoketjupohjainen rahoitusjärjestelmä. Sen sijaan, että rahaa lainattaisiin pankkeista tai muilta keskitetyiltä välittäjiltä taloudellisten transaktioiden vahvistamiseksi, DeFi-palvelut käyttävät älykkäitä sopimuksia.

Älykkäät sopimukset ovat itseään toteuttavia ohjelmia, jotka luovat ja toteuttavat kahden osapuolen välisen taloudellisen sopimuksen ehdot. Automaattisesti toimiva teknologia ei ainoastaan eliminoi välikäsien tarvetta, vaan myös vähentää perinteisten taloudellisten transaktioiden kustannuksia.

DeFi-ekosysteemissä käyttäjillä on täysi hallinta varoistaan ilman, että heidän tarvitsee käyttää pankkia, joka veloittaa maksuja taloudellisista transaktioista. Sen sijaan käyttäjät tekevät transaktioita suoraan ilman kolmannen osapuolen osallistumista.

DeFi-sovellukset tarjoavat laajan valikoiman rahoituspalveluita, kuten lainaaminen, kaupankäynti ja vakuutukset. Nämä palvelut ovat helpommin saavutettvia kuin monet pankkipalvelut – varsinkin vähävaraisille väestönosille kolmansissa maissa. Ne ovat kenen tahansa saatavilla, jolla on internet-yhteys ja yhteensopiva digitaalinen lompakko.

Techopedia selittää hajautetun rahoituksen

Hajautetun rahoitukset tärkeys perustuu sen hajautukseen ja yhteisölliseen valvontaan. Tässä mielessä se eroaa perinteisistä pankeista, jotka ovat luonteeltaan keskitettyjä ja yksityisiä.

Hajautetun rahoitusjärjestelmän käsite on suhteellisen uusi. MakerDAO:a pidetään ensimmäisenä DeFi-alustana, joka sai riittävästi suosiota ja sitä kautta uskottavuutta. Alusta käynnistettiin aluksi konseptina vuonna 2014. Se mahdollisti käyttäjille Dai-nimisen kryptovaluutan ostamisen, vaihtamisen ja lainaamisen, joka julkaistiin vasta vuoden 2017 lopulla.

Dai on stablecoin, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin ja sillä käydään kauppaa Ethereum-lohkoketjussa.

DeFi-järjestelmän osatekijät

Jokainen DeFi-alusta vaatii kaksi keskeistä ominaisuutta: toimintaan tarvittavan infrastruktuurin ja sen sisällä toimivan kryptovaluutan.

  • DeFi-infrastruktuuri: DeFi:lle tarvittava infrastruktuuri tulee olla lohkoketju, joka tukee älykkäitä sopimuksia. Kehittäjät voivat kirjoittaa hajautettuja ohjelmia DeFi-alustalle, kuten Ethereumille tai Polkadotille, ja mahdollistaa kauppiaiden luoda sopimuksia transaktioiden hallintaan. Tunnettuja hankkeita, jotka yhdistävät DeFin hajauttamisen lohkoketjuteknologioiden kanssa, ovat muun muassa Solana ja Avalanche.
  • DeFi-valuutta: DeFi-valuutan on oltava yhteensopiva infrastruktuurin ja älykkäiden sopimusten järjestelmän kanssa. Esimerkiksi Bitcoin ei ole yhteensopiva Ethereumin infrastruktuurin kanssa. Vakauden varmistamiseksi DeFi-sopimukset voivat käyttää stablecoineja, jotka ovat kryptovaluuttoja, jotka on sidottu fiat-valuuttaan tai kaupankäynnin kohteena olevaan hyödykkeeseen, kuten Tetheriin, Paxos Standardiin, Daihin ja Binance USD:hen.

Hajautettu rahoitus – nykyiset ja tulevat sovellukset

DeFi on yhä alkuvaiheessa ja asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että teknologia ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan.

Tekoälyn ja koneoppimisen odotetaan olevan merkittävässä roolissa DeFin kehityksessä. Teknologian tehokkuuden, turvallisuuden ja saavutettavuuden parantamisen lisäksi AI:n odotetaan auttavan:

  1. Riskienhallinnassa: Koneoppimista voidaan käyttää tunnistamaan kaavoja, jotka viittaavat mahdollisiin riskeihin DeFi-ekosysteemissä. Tätä tietoa voidaan käyttää sijoittajien suojelemiseen ja turvallisuusaukkojen sekä petollisten toimien, kuten rahanpesun, estämiseen.
  2. Älykkäiden sopimusten optimoinnissa: AI-algoritmeja voidaan käyttää analysoimaan ja optimoimaan älykkäiden sopimusten koodia, automatisoimaan testausta ja optimoimaan älykkäiden sopimusten suunnittelua ja rakennetta vähentämään monimutkaisuutta ja parantamaan toiminnallisuutta.
  3. Ennakoivassa analytiikassa: ML-algoritmeja voidaan käyttää analysoimaan nykyisiä markkinatrendejä, ennustamaan tulevia markkinoiden liikkeitä ja auttamaan sijoittajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä digitaalisten omaisuuserien ostamisesta tai myymisestä.
  4. Petosten havaitsemisessa: AI ja ML voidaan käyttää havaitsemaan petollisia toimia DeFi-ekosysteemissä, kuten väärennettyjen omaisuuserien listauksia, rahanpesua ja pump-and-dump -huijauksia.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.