Hajauttaminen

Avoin toiminta

Hajauttaminen on keskeinen käsite silloin, kun puhutaan kryptovaluutoista ja lohkoketjuista. Se nimittäin on keskeinen osa koko sitä filosofiaa ja ongelmia, joita niiden puitteissa pyritään ratkaisemaan.

Hajauttamalla valtaa lohkoketjujen avulla esimerkiksi maksamisesta voidaan poistaa ylimääräisiä välikäsiä pois. Kryptojen avulla kaksi henkilöä voi suorittaa maksuja ilman, että transaktiota varten tarvitaan kolmas osapuoli. Näin maksuja voidaan toteuttaa nopeammin ja pienemmin kustannuksin.

Mitä on hajauttaminen? 

Hajauttaminen on vallan, valtuuksien, hallinnan ja päätöksenteon siirtämistä keskitetyiltä tahoilta hajautetulle käyttäjäkunnalle, joka toimii kyseisessä verkossa.

Hajautetut verkostot pyrkivät luomaan luottamuksettomia järjestelmiä, joissa verkoston osallistujien välinen luottamuksen tarve on minimaalinen. Luottamukseton järjestelmä syntyy jakamalla päätöksenteko ja resurssit useiden osapuolten kesken, mikä vähentää riskiä, että pieni määrä toimijoita ottaisi verkoston hallintaansa.

Hajauttamisen käsite on monimutkainen ja -selitteinen. Se voi ilmetä eri muodoissa:

 1. Poliittinen hajauttaminen edistää suurempaa osallistumista antamalla päätöksentekovaltuudet yleisölle. Demokratia on esimerkki hajautetusta poliittisesta järjestelmästä;
 2. Hallinnollinen hajauttaminen pyrkii jakamaan valtuudet, vastuut ja taloudelliset resurssit;
 3. Taloudellinen hajauttaminen edistää taloudellista joustavuutta ja kehitystä siten, jossa resurssit ja vastuut jaetaan useiden osapuolin kesken sen sijaan, että ne keskitettäisiin vain yhdelle keskitetylle taholle.

Tässä keskitymme hajauttamisen määritelmään lohkoketjuissa ja kryptovaluutoissa.

Mitä hajauttaminen tarkoittaa lohkoketjuissa?

Hajauttaminen on keskeinen filosofia lohkoketju- ja kryptovaluuttamaailmassa. Ymmärtääksemme, miksi hajauttaminen on tärkeää julkisille lohkoketjuille ja kryptovaluutoille, meidän on ymmärrettävä, miksi Bitcoin luotiin.

Bitcoin on maailman vanhin ja arvokkain lohkoketju. Sen loi nimimerkki Satoshi Nakamoto tarkoituksenaan perustaa hajautettu vertaisverkkoon perustuva maksujärjestelmä, jota ohjaa lohkoketjuteknologia. Bitcoinin whitepaper julkaistiin lokakuussa 2008 taantumassa, josta pääosin syytettiin pankkeja subprime-lainojen myöntämisestä ja niiden edelleen myymisestä.

Käyttäjät voivat siirtää varoja ja suorittaa maksuja ilman rahoituslaitosta Bitcoin-verkon avulla. Lohkoketjua ei omista tai operoi yksittäinen taho, vaan se on hajautettu. Se pysyy hajautettuna operaattoreiden eli louhijoiden muodostaman verkoston avulla, jotka ylläpitävät verkostoa käsittelemällä ja vahvistamalla transaktioita. Louhijaksi voi ryhtyä kuka vain, jolla on tarvittava laitteisto siihen, että sitä varten käydä läpi erillistä rekrytointiprosessia.

Hajauttamisen perusperiaatteet – autonomia, läpinäkyvyys, sensuurin vastustaminen ja yksityisyys – ovat Bitcoinin, Ethereumin, ja monien muiden julkisten lohkoketjujen ytimessä. Nämä julkiset lohkoketjut toimivat avoimina verkostoina. Kuka tahansa internet-yhteyden omaava voi päästä käsiksi verkostoon ja sen päälle rakennettuihin sovelluksiin.

Kuinka julkiset lohkoketjut saavuttavat hajauttamisen?

Julkiset lohkoketjut pyrkivät säilyttämään toimintansa hajautettuna pääasiassa seuraavin tavoin:

 • Hajautetut verkostot: Bitcoin ja Ethereum toimivat hajautetuissa verkoissa, joissa tietoja ja tehtäviä jaetaan useiden solmujen tai osallistujien kesken. Solmujen verkosto varmistaa, että lohkoketju pysyy hajautettuna, turvallisena ja pystyy käsittelemään yksittäisiä vikatiloja ilman, että koko verkko kaatuu.
 • Vertaisverkkoarkkitehtuuri: Julkiset lohkoketjut käyttävät vertaisverkkoon perustuvaa arkkitehtuuria, joka mahdollistaa osallistujien suoran kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen keskenään. Vertaislähtöinen lähestymistapa poistaa riippuvuuden keskitetyistä tahoista, kuten pankeista.
 • Autonomia ja valtuuttaminen: Julkiset lohkoketjut edistävät hajauttamista valtuuttamalla käyttäjiä ja antamalla heille täyden hallinnan omien varojen ja datan suhteen. Käyttäjät eivät esimerkiksi tarvitse pankkitiliä säilyttääkseen kryptovaluuttojaan; käyttäjien ei tarvitse antaa henkilökohtaisia tietoja käyttääkseen hajautettuja sovelluksia; käyttäjät voivat pysyä halutessaan anonyymeinä; transaktiot ovat läpinäkyviä, joten kuka tahansa voi tarkistaa transaktioiden pätevyyden.

Hajautettu rahoitus (DeFi) 

Hajautettu rahoitus (DeFi) on vallankumouksellinen lohkoketjuteknologian sovellusalue, joka pyrkii mullistamaan perinteiset rahoitusjärjestelmät. Se laajentaa hajautettujen julkisten lohkoketjujen käyttötapauksia pelkkien maksutapahtumien suorittamisen tuolle puolen. Hyödyntämällä älykkäitä sopimuksia, käyttäjät voivat nyt suorittaa monenlaisia rahoitukseen liittyviä toimia, kuten steikkaamista korkojen ansaitsemiseksi, lainojen ottamista ja varojen lainaamista sekä paljon muuta.

Ethereum oli tämän teknologian edelläkävijä, sillä se mahdollisti DeFin pohjalla toimivat älykkäät sopimukset ensimmäisten joukossa. Älysopimukset ovat itsestään toimivia tietokoneohjelmia, joita kehittäjät käyttävät luodessaan uusia tokeneita, NFT:tä tai kehittäessään hajautettuja sovelluksia.

Nämä sovellukset toimivat kryptoilla tärkeiden ominaisuuksien eli läpinäkyvyyden, muuttumattomuuden ja luottamuksettomuuden periaatteilla, jolloin käyttäjillä on suurempi valta omien varojen ja rahoitukseen liittyvien asioiden suhteen.

DeFin avulla käyttäjien ei tarvitse käydä läpi luottotietojen tarkistuksia ja muita muodollisuuksia lainaa ottaessaan. Ulkomaanmaksut ovat nopeita ja helppoja, koska käyttäjien ei tarvitse luottaa yksittäisten pankkien ja maksujärjestelmien verkostoon. Kryptovaluuttojen kaupankäynti on mahdollista ympäri vuorokauden hajautettujen pörssien kautta

Hajauttaminen – keskitetty ja hajautettu

Keskusjohtoiset järjestelmät Hajautetut järjestelmät
Hallinta Hallinnassa yksi keskitetty taho Hallinta jakautunut useiden osallistujien kesken
Päätöksenteko Yksi keskitetty taho tekee kaikki päätökset Päätökset tehdään konsensuksen kautta, usein äänestämällä
Läpinäkyvyys Usein rajoitettu Avoin
Turvallisuus Riippuu keskitetystä toimijasta Turvallisuus ylläpidetään kryptografisilla algoritmeilla, peliteorialla, konsensusmekanismeilla
Virhesieto Haavoittuvainen yhdelle ongelmalle Kestävä yksittäisiä vikoja vastaan hajautetun luonteen ansiosta
Luottamus Käyttäjät riippuvat keskitetyn tahon luotettavuudesta Todennettavissa oleva, luottamukseton järjestelmä
Skaalautuvuus Keskusjohtoiset verkot voivat skaalautua nopeammin päätöksenteon nopeuden ja vallan keskittämisen ansiosta Skaalautuvuus voi kärsiä, koska hajauttaminen on ensisijainen tavoite
Innovaatio Riippuu keskitetystä tahosta Avoin verkko edistää osallistumista ja innovaatiota

Hajauttamisen haitat

 • Rajoitettu skaalautuvuus: Hajautetuissa järjestelmissä voi ilmetä skaalautuvuuteen liittyviä ongelmia, koska päätöksentekoon tarvitaan paljon käyttäjiä. Tällöin yksimielisyyden saavuttaminen kaikkien verkoston toimintaan osallistuvien kesken voi hidastaa skaalautuvuuteen liittyvien parannusten toteutumista.
 • Hallinnon monimutkaisuus: Avoimessa ja monimuotoisessa verkostossa, jossa on tuhansia nimettömiä käyttäjiä, voi olla vaikea koordinoida ja saavuttaa yhteisymmärrys eri asioista
 • Käyttäjillä suuri vastuu: Lohkoketjun käyttäjiltä odotetaan, että he huolehtivat omaisuutensa tietoturvasta ja säilytyksestä, pitävät yksityiset avaimet salassa ja suojaavat itsensä hakkeroinneilta ja varkauksilta. Kukaan ei voi auttaa sellaisessa tilanteessa, jossa yksityinen avain katoaa.
 • Turvallisuusriskit: Hajautetuilla järjestelmillä ei ole vahvaa sääntelyä, mikä voi tehdä käyttäjistä erittäin haavoittuvaisia
 • Hallinto: Täydellisen hajauttamisen saavuttaminen on vaikeaa, koska hajautetun hallinnon toteuttaminen käytännössä on monimutkaista

Hajauttaminen – yhteenveto

Viime aikoina on puhuttu paljon hajauttamisen merkityksestä julkisten lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen avulla. Hajauttamisen käsite on kuitenkin monimutkainen ja sisältää useita ongelmakohtia. Jopa parhaat julkiset lohkoketjut, kuten Bitcoin ja kilpaileva Ethereum, kohtaavat jatkuvasti haasteita niiden hajauttamisen laajuudesta.

Tämän takia on odotettavaa, että lohkoketjut jatkavat kehittymistään ja pyrkivät ratkaisemaan hajauttamiseen liittyviä ongelmia. Tulevaisuus näyttää, kuinka lähellä siihen liittyvä idealismi pystytään toteuttamaan käytännössä.

Samankaltaiset termit

Mensholong Lepcha
Crypto & Blockchain Writer
Mensholong Lepcha
Krypto- ja lohkoketjutoimittaja

Mensholong Lepcha on taloustoimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluutoihin sekä kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Hän on työskennellyt arvostetuille suuryrityksille, joihin lukeutuvat esimerkiksi Reuters ja Capital.com. Mensholong on kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta, NFT-markkinoista sekä toisinajattelevan koulukunnan sijoittamisesta. Häneltä löytyy kyky analysoida asiantuntevasti tokenomiaa, hinnanvaihteluita sekä Bitcoinin, Ethereumin ja muiden lohkoketjuverkkojen teknisiä yksityiskohtia. Hän on kirjoittanut artikkeleita myös lukuisista muista talousaiheista, kuten raaka-aineista, valuuttamarkkinoista sekä keskuspankkien rahapolitiikasta.