Initial DEX Offering (IDO)

Avoin toiminta

Initial DEX Offering eli IDOt – voidaan suomentaa ‘alkuperäiset DEX-tarjoukset’ – ovat tuoneet uutta näkökulmaa kryptoalan rahoitusmallien joukkoon. Toisin kuin monet aiemmat menetelmät, kuten ICOt ja IEOt, jotka perustuivat keskitettyihin kryptopörsseihin, IDOt hyödyntävät ennakkomyynneissä hajautettuja pörssejä.

Mikä on alkuperäinen DEX-tarjous (IDO)?

Alkuperäinen DEX-tarjous (IDO) on nykyaikainen joukkorahoituksen tai varainhankinnan muoto, joka toteutetaan hajautetussa kryptopörssissä eli DEX-pörssissä. IDO-malli perustuu hajauttamisen periaatteeseen, mikä poistaa tarpeen välittäjille kryptojen myymisen helpottamiseksi.

Toisin kuin monet sen edeltäjät – alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICO) ja alkuperäiset pörssitarjoukset (IEO) – joissa uusien kryptojen myynti hoidettiin keskitetyillä alustoilla, IDO:t tarjoavat avoimen alustan DEX-kryptopörssissä.

Se mahdollistaa uusien kryptoprojektien kehittäjille heidän tokeniensa myynnin suoraan siitä kiinnostuneille käyttäjille ja sijoittajille. Jos joku taho tekee esimerkiksi Bitcoin forkkauksen, sen on mahdollista hakea rahoitusta projektilleen IDOn kautta.

Miten IDO:t toimivat?

IDO:n prosessi on hyvin samankaltainen kuin ICO:n tai IEO:n, mutta yhdellä merkittävällä erolla. IDO:ssa uusi kolikko lasketaan liikkeelle suoraan hajautetussa vaihdossa, jotka ovat siis kryptopörssejä. Ne perustuvat eri tokenien likviditeettipooleihin, jossa sijoittajat voivat vaihtaa tokeneita suoraan lohkoketjussa.

Kukin likviditeettipari, kuten esimerkiksi USDT/ETH, muodostaa osan likviditeettialtaasta.

Tyypillisessä IDO:ssa kryptoprojekti tarjoaa tokeninsa sijoittajille DEX:n kautta. Tämän jälkeen sijoittajat tai alustan käyttäjät steikkaavat varansa kryptopörssin avulla, jolloin DEX suorittaa kryptojen eteenpäin jakelun lohkoketjussa määriteltyjen älykkäiden sopimusten mukaisesti.

Projektin tokenit ovat sen jälkeen välittömästi kaupankäynnin kohteena ja tarjoavat alustalle likviditeettiä.

IDO:n ytimessä ovat likviditeettipoolit, jotka ovat keskeisessä roolissa tarjoten likviditeettiä heti ensimyynnin jälkeen. Tämä prosessi toimii niin, että käyttäjät lukitsevat varojaan saadakseen uusia tokeneita niiden luomisen yhteydessä. Osa näistä kerätyistä varoista yhdessä uusien tokenien kanssa lisätään likviditeettipooliin.

Tämä pooli, joka on tyypillisesti lukittu määrätyksi ajaksi, varmistaa sen, että tokenilla on riittävästi likviditeettiä ennakkomyyntiin jälkeen. Se taas mahdollistaa tokenien omistajien käydä vapaasti kauppaa varoillaan.

IDO:n lyhyt historia

Kryptoihin liittyvä ekosysteemi on vuosien varrella nähnyt useita rahoitusmalleja, joista IDOt ovat uusin tulokas.

Tämä menetelmä on kehittyneet alun perin ICOista ja pyrkii ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka ennakkomyyntejä on vaivannut, kuten erilaiset huijaukset ja muut epämääräisyydet. Niihin liittyvät esimerkiksi valtiolliset hakkerihyökkäykset, jotka saavat pahimmillaan suurta tuhoa aikaan kryptomarkkinoilla.

Nykyään muita kehittyneitä ennakkomyynti-protokollia ovat esimerkiksi IEOt ja turvallisuustoken-tarjoukset eli STOt.

Vuonna 2013 järjestettiin ensimmäinen alkuperäinen ICO-myynti Mastercoin Protokollan toimesta, joka keräsi 500 000 dollarin edestä bitcoineja. IDOt saivat huomiota vuonna 2019, kun Raven Protocol ilmoitti maailman ensimmäisestä IDOsta, joka järjestettäisiin Binance DEX:llä.

Esittelynsä jälkeen IDOt ovat vähitellen kehittäneet mallejaan ja saaden suosiota niiden alhaisten kustannusten, minimaalisten säädösten ja hajautetun hallinnan ansiosta. Samalla Initial DEX Offering -esimyynnistä on tullut keskeinen osa kryptovaluuttojen rahoitusta.

Uusia rahoitusmalleja tarvitaan, koska markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja laadukkaita lohkoketjuprotokollia.

Initial DEX Offering – hyvät ja huonot puolet?

Initial DEX Offering -myynneissä on omat hyvät ja huonot puolensa, jotka on aina syytä ottaa huomioon.

Arvioimalla näitä puolia kokonaisuuden näkökulmasta on helppo nähdä, mitä hyötyä IDOsta on verrattuna muihin kryptovaluuttojen rahoitusmalleihin.

Hyvät puolet

  • Luotettavat älykkäät sopimukset: IDOt poistavat tarpeen suorille kaupoille, sillä niissä nojaudutaan aiemmin käytettyihin ja testattuihin älykkäisiin sopimuksiin. On kuitenkin hyvä huomata, että itse sopimukset voivat silti olla ongelmallisia, joten ne on hyvä käydä läpi ennen osallistumista.
  • Välitön likviditeetti: IDOjen kautta kerätyt varat lukitaan likviditeettipooleihin, mikä mahdollistaa likviditeetin muodostamisen välittömästi ja vähentää näin volatiliteettia.
  • Ei rekisteröitymistä: IDOihin osallistuminen vaatii vain kryptolompakon ja varoja, mikä sivuuttaa henkilökohtaisten tietojen luovuttamisen ja on näin yksityinen.
  • Edullisuus ja saavutettavuus: IDOt tarjoavat kustannustehokkaan ja yksinkertaisen tavan varsinkin pienemmille projekteille lanseerata tokeninsa verrattuna suurempiin, jotka julkaistaan usein keskitetyissä kryptopörsseissä.
  • Valaisiin liittyvät rajoitukset: IDOt usein toteuttavat toimenpiteitä estääkseen yksittäisen sijoittajan ostamasta suurta määrää tokeneita. Sillä pyritään edistämään kolikoiden reilua jakautumista.

Huonot puolet

  • Sääntelyn puute: IDOjen ei tarvitse käydä läpi erilaisia sääntelyyn liittyviä prosesseja varmistaakseen, että niiden myynti on laillista. Tämä taas avaa oven huijauksille ja petoksille.
  • KYC:n ja AML:n puute: Näiden tarkastusten puuttuminen voi mahdollisesti johtaa siihen, että IDOt vetävät puoleensa laittomia toimijoita, kuten rahanpesuun tai pakotteiden välttelyyn liittyviä rikollisia.
  • Projekteja ei auditoida: Vähemmän tunnettujen projektien on helpompi jakaa tokeninsa IDOjen kautta verrattuna IEOihin.

IDojen merkitys kryptojen rahoitusmarkkinoilla

IDOt näyttelevät tärkeää roolia kryptojen ekosysteemissä tuomalla mukaan uusia innovaatioita, hajautusta ja demokratisointia erityisesti uusien projektien rahoittamiseen liittyviin prosesseihin.

Ne mahdollistavat uusien tokenien kehittämisen ja liikkeellelaskun tarjoten start-upeille alustan varainkeruuseen.

Lisäksi ne edustavat selkeää kehitysaskelta joukkorahoituksen mekanismeissa. Sen avulla pyritään ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka liittyvät moniin aikaisempiin malleihin, kuten haavoittuvuuksiin, liialliseen keskittymiseen, petoksiin ja yksityisyyteen liittyviin ongelmiin.

Initial DEX Offering – yhteenveto

Kryptoalan jatkaessa kehittymisessään IDOt ovat nousseet innovatiiviseksi menetelmäksi uusille tokenien tarjouksille. Tarjoamalla välitöntä likviditeettiä, vähentämällä kustannuksia ja omaksumalla hajautetun mallin, ne tarjoavat useita etuja sekä projektin omistajille että sijoittajille.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että missä tahansa rahoittamiseen liittyvässä prosessissa siihen osallistujia kehotetaan suorittamaan perusteellinen tutkimus ennen oikean rahan sijoittamista. Vaikka kryptot saattavat olla parhaillaan erittäin palkitsevia, ne voivat myös sisältää merkittäviä riskejä.

Huolimatta näistä riskeistä IDOt edustavat mielenkiintoista kehitystä kryptovaluuttojen varainhankinnassa, ja niiden merkitys tulevaisuudessa saattaa kasvaa merkittävästi.

Samankaltaiset termit

Sam Cooling
Crypto & Blockchain Writer
Sam Cooling
Krypto- ja lohkoketjutoimittaja

Sam on Lontoossa asuva teknologiatoimittaja, joka on keskittynyt kryptovaluuttoja sekä tekoälyä koskeviin markkinauutisiin. Hänen kirjoituksiaan ovat julkaisseet esimerkiksi Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, Cryptonews.com, Business2Community sekä Techopedia. Samilla on maisterintutkinto kehitysjohtamisesta London School of Economicsista, ja hän on aiemmin työskennellyt datateknologikonsulttina Fairtrade Foundationissa sekä nuorempana tutkijana Ison-Britannian Defence Academyssa. Hän on käynyt kauppaa kryptovaluutoilla aktiivisesti vuodesta 2020 lähtien ja toiminut aktiivisesti Fetch.ain sekä Landshare.ion parissa. Samin intohimo kryptoalaan pohjautuu desentralisoidun teknologian mahdollisuuksiin voimaannuttaa marginalisoituja yhteisöjä ympäri maailman. Erityisesti hän on kiinnostunut lohkoketjupohjaisista maataloustoimitusketjuista, taloudellisesta läpinäkyvyydestä sekä pankkien tarjoamisesta pankittomille. Kryptojen lisäksi Samin kiinnostuksenkohteisiin lukeutuu Sambian köyhyyttä vähentävien kansalaisjärjestöjen kehittäminen…