IP-verkko

Avoin toiminta
Tiivistelmä

IP-verkko on internet-protokollaa (IP) hyödyntävä tiedonsiirtojärjestelmä yhden tai useamman tietokoneen välillä. Jokainen verkon yksilö on varustettu IP-osoitteella, josta järjestelmän osapuolet voivat tunnistaa toisensa. Tunnetuin IP-verkko maailmassa on Internet.

Mitä IP-verkko tarkoittaa?

IP-verkko on tietoliikenneverkko, joka käyttää Internet-protokollaa (IP) viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen yhden tai useamman tietokoneen välillä. IP-verkko on yksi yleisimmin käytetyistä maailmanlaajuisista verkoista, ja sitä käytetään Internet-, yritys- ja paikallisverkoissa (LAN).

IP-verkko edellyttää, että kaikki isännät tai verkon noodit on konfiguroitu TCP/IP-paketin kanssa. Internet on suurin ja tunnetuin IP-verkko.

Techopedia selittää IP-verkon

Jokaiselle isännälle annetaan yksilöllinen looginen IP-osoite, joka erottaa sen muista noodeista ja auttaa aloittamaan tiedonsiirron muiden isäntien kanssa. IP-verkkoviestintä tapahtuu, kun isäntä lähettää datapaketin toiselle isännälle osoittaen sen IP-osoitteen. Vastaavasti vastaanottaja tunnistaa lähettäjän IP-osoitteensa perusteella.

Lisäksi IP-verkko edellyttää, että kaikki liitetyt laitteet – kuten palvelimet, kytkimet, reitittimet ja muut laitteet – on konfiguroitu TCP/IP-paketin kanssa ja että niillä on voimassa oleva IP-osoite, jotta ne voivat suorittaa verkkoviestinnän.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.