Kaupankäyntivolyymi

Avoin toiminta

Kaupankäyntivolyymi mittaa tietyn rahoitusinstrumentin osakkeiden tai omaisuuserien määrää, jotka vaihtavat omistajaa määrätyllä ajanjaksolla. Näin ollen se tarjoaa tärkeää tietoa markkinoiden likviditeetistä ja sijoittajien kiinnostuksesta sekä mahdollisesti tulevista trendeistä.

Tämä mittari on yksi tärkeimmistä ja suosituimmista sijoittajien keskuudessa, joten se on varmasti monelle tuttu jo entuudestaan.

Mikä on kaupankäynnin volyymi?

Kaupankäyntivolyymi viittaa tietyn rahoitusinstrumentin osakkeiden tai vastaavan määrään, jotka on vaihdettu tietyllä ajanjaksolla. Yleensä mitataan vuorokauden aikana tapahtunutta kaupan määrää, joka joidenkin markkinoiden kohdalla on monta miljardia euroa. Se mittaa, kuinka aktiivisesti omaisuuserää ostetaan ja myydään markkinoilla.

Kaupankäynnin volyymi on tärkeä indikaattori silloin, kun halutaan tietää tietyn markkinan likviditeetti tai sijoittajien kiinnostus tiettyä omaisuuserää kohtaan. Sijoittajien kaupankäynti ja sen aktiivisuus kertoo nopeasti, mihin suuntaan rahat ovat menossa.

Korkeat kaupankäynnin volyymit verrattuna historiallisiin keskiarvoihin yleensä tarkoittavat, että kiinnostus on korkealla tasolla. Se viittaa siihen, että markkina on erittäin likvidi, mikä tekee sijoittajien kaupankäynnistä helppoa.

Samaa pätee päinvastoin: matalat kaupankäynnin volyymit viittaavat rajallisempaan kiinnostukseen ja mahdolliseen likviditeetin puutteeseen kyseisen instrumentin kohdalla. Se tekee kaupankäynnistä haastavampaa sijoittajille.

Miten kaupankäynnin volyymi mitataan käytännössä?

Kaupankäynnin volyymi on yksinkertainen laskea: lasketaan tietyn omaisuuserän vaihdanta tietyllä aikavälillä. Tällöin vastaukseksi saadaan kyseisen kohteen kaupankäynnin volyymi, jota voidaan seurata tai ottaa huomioon sijoittajien toimesta.

Volyymia voidaan arvioida eri ajanjaksoilla aina yhdestä tunnista vuoteen. Yleisiä viitejaksoja ovat:

 • Päivittäinen
 • Viikoittainen
 • Kuukausittainen
 • Neljännesvuosittainen
 • Vuotuinen kaupankäyntivolyymi

Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on yksi seuratuimmista mittareista ja kattaa kaikki osakkeet, jotka on vaihdettu normaalin markkina-ajan kuluessa. Myös jälkipörssin ja ennen markkinoiden avautumista tapahtuvan kaupankäynnin volyymit voidaan raportoida erikseen.

Myös lyhyempien aikavälien, kuten tunnin tai viiden minuutin, kaupankäyntivolyymejä julkaistaan joissakin palveluissa. Tämä tarkempi data mahdollistaa analyytikoiden tunnistaa nousevia trendejä nopeasti.

Kaupankäyntivolyymi kattaa sekä osto- että myyntitransaktiot. Jos 100 osaketta osakkeesta ABC vaihtaa omistajaa päivän aikana, sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on 100 riippumatta siitä, miten tämä määrä jakautuu ostojen ja myyntien suhteen.

Miten kaupankäyntivolyymi lasketaan?

Pörssit ja markkinatietoalustat seuraavat ja julkaisevat kaupankäyntivolyymin esimerkiksi niiden osakkeiden osalta, jotka on vaihdettu kunkin osakkeen kohdalla eri aikaväleinä. Näin saadaan helposti selville esimerkiksi Helsingin pörssin vuoden suosituin osake.

Samoin jonkin markkinan koko tietyllä ajanhetkellä saadaan sen avulla helposti selville.

Samoin jonkin markkinan koko tietyllä ajanhetkellä saadaan sen avulla helposti selville. Se kertoo nopeasti, minkälainen osuus vaikkapa teollisuudella on markkinoilla juuri tiettynä hetkenä.

Silti jotkin laskelmat hyödyntävät kaupankäynnin volyymitietoja. Esimerkiksi osakkeiden markkina-arvon jakaminen sen hinnalla antaa raakavolyymi luvun.

Kaupankäyntivolyymi näytetään usein myös prosenttiosuutena suhteessa kierrossa oleviin osakkeisiin. Tämä normalisoitu mitta on nimeltään vaihto, ja sitä käytetään yksittäisten omaisuuserien kaupankäyntivolyymien vertailemiseen, jolloin voidaan helposti tunnistaa, mikä niistä on aktiivisin.

Lisäksi tekniset analyytikot voivat laskea liukuvia keskiarvoja ja volatiliteetteja perustuen kaupankäynnin volyymitietoihin trendien ja ääripäiden tunnistamiseksi. Miki Leppäluodon opinninäytetyö (Haaga-Helia 2016) kertoo tästä yksityiskohtaisesti.

Kaupankäyntivolyymin tyypit

Kaupankäynnin volyymeja voidaan luokitella seuraavasti:

 1. Aikaväli: Volyymi eri ajanjaksoina (päivittäin, viikoittain jne.)
 2. Omaisuuserän tyyppi: Osakkeiden, optioiden, futuurien jne. volyymi.
 3. Markkina: NASDAQ tai NYSE volyymi.
 4. Luokittelu: Keskimääräinen vs. keskiarvon ylä-/alapuolella oleva volyymi.

Osakkeissa päivittäinen volyymi on laajalti siteerattu. Kuitenkin trendien ymmärtäminen eri aikahorisonteilla tarjoaa rikkaamman näkökulman.

Omaisuuseristä optioiden volyymi paljastaa älykkään rahan liikkeet. Samaan aikaan osakkeen volyymin vertaaminen sen historialliseen keskiarvoon voi usein olla hyvä tapa huomata tulevat trendin kääntymiset.

Esimerkkejä kaupankäyntivolyymista

Osake voi normaalisti käydä kauppaa 5 miljoonalla osakkeella päivässä keskimäärin. Eräänä päivänä se raportoi 15 miljoonan osakkeen kaupankäyntivolyymi, joka on kolme kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Tämä piikki suhteessa historiallisiin malleihin viittaa siihen, että jokin katalysaattori tai tapahtuma houkuttelee sijoittajia juuri sinä päivänä.

Toisaalta optiosopimus, jonka puitteissa yleensä vaihdetaan noin 5 000 kappaletta päivittäin, saattaa yhtäkkiä nähdä ainoastaan 500 sopimuksen kaupankäyntivolyymin yhtenä päivänä.

Tämä suuri pudotus voidaan tulkita merkiksi siitä, että markkinaosapuolet pysyvät syystä tai toisesta sivussa tai siirtyvät muihin omaisuuslajeihin tuolloin.

Nämä esimerkit havainnollistavat, kuinka poikkeamien seuraaminen kaupankäynnin volyymissa normista voi olla todiste kehittyvistä trendeistä tai mielialan muutoksista ennen kuin ne ehtivät vaikuttamaan osakkeen kurssiin.

Kaupankäynnin volyymin analysoinnin hyödyt ja haitat

Kaupankäyntivolyymien tarkastelu on yksi suosituimmista tavoista tutkia markkinoilla tapahtuvia muutoksia. On kuitenkin syytä huomauttaa, ettei kyseessä ole mikään lopullinen totuus tai työkalu, jonka avulla voitaisiin paljastaa osakemarkkinoiden tulevaisuuden liikkeet. Analytiikka toimii kuitenkin oppaana kaupankäynnin apuna.

Kaupankäyntivolyymi – hyödyt

Kaupankäynnin volyymitietojen seuraamisella, olipa kyseessä tietty turvallisuus tai laajempi markkina, on useita etuja:

 • Likviditeetin ja sijoittajien kiinnostuksen arviointi tiettyä turvallisuutta kohtaan.
 • Hinnan trendin vahvuuden vahvistaminen.
 • Käänteiden tunnistaminen aikaisemmin.
 • Epätavallisen toiminnan havaitseminen.
 • Markkinan laajuuden terveyden arviointi.
 • Yksittäisille osakkeille kaupankäynnin volyymin nousu osoittaa lisääntynyttä kiinnostusta ja laajempaa likviditeettiä aseman avaamiseen tai sulkemiseen.
 • Indekseille, kuten S&P 500:lle, kasvava volyymi vahvistaa, että useampi osake osallistuu nousuun. Tämä laajuuden mittari auttaa tunnistamaan terveitä ja kestäviä nousutrendejä.

Kaupankäyntivolyymi – haitat

Sijoittajien tulisi olla tietoisia joistakin rajoituksista kaupankäyntivolyymiin liittyen ennen kuin he tekevät liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siihen liittyen:

 • Rajoitettu ennustusvoima
 • Keskiarvot voivat vaihdella laajasti eri omaisuuserien välillä
 • Altis manipulaatiolle
 • Volyymianalyysi ei yksinään ole kovinkaan voimakas indikaattori – lisätietoja tarvitaan
 • Epätavalliset volyymipiikit voidaan tuottaa kyseenalaisin keinoin, kuten pump and dump -strategioilla

Mistä löytää kaupankäynnin volyymitietoja?

Kaupankäynnin volyymitiedot ovat helposti saatavilla ja niitä julkaistaan monilla sijoitusalaan liittyvillä alustoilla. Esimerkiksi jokainen osakekursseja esittelevä sivusto listaa kyseisen päivän volyymin ja usein sisältää myös historialliset keskiarvot.

Kaavioihin liittyviä työkaluja tarjoavat verkkosivustot näyttävät yleensä myös kaupankäynnin volyymitietoja, joten tietoa on julkisesti saatavilla paljon.

Lisäksi osakkeiden seurantaan liittyvät työkalut mahdollistavat suodattamisen ja skannauksen, mikäli haluaa yrittää tunnistaa poikkeuksellista aktiivisuutta kaupankäynnin suhteen. Esimerkiksi monet uutiset, kuten tulosjulkistukset, saattavat luoda volyymiin ja volatiliteettiin liittyviä piikkejä.

Tekniset kauppiaat seuraavat näitä äkillisiä likviditeetin heilahteluita tarkasti ja pyrkivät löytämään hyviä sijoitusmahdollisuuksia.

Uudet kaupankäynnin välineet, kuten Bitcoin ETF-rahastot seuraavat Bitcoinin kurssia ja kaupankäyntivoluumia kun taas kryptopörssit seuraavat yleisesti eri kryptovaluuttojen markkinatilannetta.

Kaupankäyntivolyymi – yhteenveto

Kaupankäynnin volyymitasojen arviointi tarjoaa vihjeitä esimerkiksi siitä, miten ja mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä. Vaikka se ei yksin ole kovinkaan tarkka työkalu, yhdessä monien muiden indikaattoreiden ja tekniikoiden kanssa se on oiva apu sijoittamisessa.

 

Samankaltaiset termit

Alejandro Arrieche Rosas
Financial Reporter
Alejandro Arrieche Rosas
Taloustoimittaja

Alejandro on talousanalyytikko, liiketoiminnan asiantuntija ja freelance-kirjoittaja, joka on seurannut markkinoita ja kirjoittanut informatiivisia uutissisältöjä jo yli seitsemän vuoden ajan. Hänen osaamisensa kattaa kaikki viimeisimmät tapahtumat ja tärkeät aiheet liiketoiminnassa, markkinoinnissa, kryptovaluutoissa ja osakkeissa. Techopedian lisäksi Alejandro on kirjoittanut myös The Modest Walletille, Buysharesille, Capital.comille ja LearnBondsille. Hänen päivittäinen uutisraportointinsa sisältää teknistä sisältöä taloudesta, rahoituksesta, sijoittamisesta ja kiinteistöistä, ja se on auttanut talousyrityksiä rakentamaan digitaalista markkinointistrategiaansa. Alejandron suosikkiaiheita ovat arvosijoittaminen ja taloudellinen analyysi. Alejandro on valmistunut Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School) -koulusta.