Keskitetty rahoitus (CeFi)

Avoin toiminta

Mitä on keskitetty rahoitus (CeFi)?

Keskitetty rahoitus (Centralized Finance eli CeFi) määritellään rahoitusekosysteemiksi, jossa keskitetyt viranomaiset hallitsevat kaikkea rahoitusomaisuutta ja rahan virtaa. Nämä viranomaiset asettavat säännöt ja standardit omaisuuden hallinnoinnille ja kaupalle.

Perinteisiä rahoituspalveluita (TradFi) tarjoavat valtavirran rahoituslaitokset, mukaan lukien pankit, meklarit ja vakuutusyhtiöt.

Lohkoketjuteknologian ilmaantuminen on kuitenkin laittanu CeFi:n käsitteen aivan uusiksi tuodessaan mukanaan hajautetun rahoituksen (DeFi). Sen tarkoituksena on helpottaa maksuja, lainan antamista ja saamista sekä muita rahoituspalveluita.

Techopedia selittää keskitetyn rahoituksen

TradFi eli perinteinen rahoitus on luonteeltaan keskitettyä rahoitusta. Hallitukset, pankit ja muut rahoituslaitokset ovat vastuussa kaikista liiketoimista, ja järjestelmän toiminta on rajoitettua.

Mutta kryptovaluuttamaailmassa keskitetty rahoitus, eli CeFi viittaa toimintoihin, joita hallinnoi keskitetty kolmas osapuoli, toisin kuin DeFi:n luonnehtimia peer-to-peer (P2P) -tapahtumia.

CeFi on perinteisten sijoituspalveluyritysten ja osakevälitysten kryptomarkkinavastine, joka helpottaa osakkeiden ja fiat-valuuttojen kauppaa julkisilla osakemarkkinoilla.

Useimpia CeFi-palveluita operoivat yksityisomistuksessa olevat yritykset, jotka helpottavat digitaalisten omaisuuserien, ensisijaisesti kryptovaluuttojen ja non-fungible tokenien (NFT) kauppaa.

keskitetty rahoitus

CeFin tärkeimmät ominaisuudet

  • Keskitetty valvonta: keskitetty rahoitus luottaa välittäjiin hallitakseen omaisuutta ja helpottaakseen transaktioita. Nämä keskitetyt viranomaiset tarjoavat palveluita, toimivat rahastojen säilyttäjinä ja vastaavat rahoitusjärjestelmän vakauden ja turvallisuuden varmistamisesta.
  • Sääntely: Keskitettyjen rahoituslaitosten toimintaa säätelevät voimakkaasti valtion viranomaiset ja sääntelyelimet kuluttajien suojelemiseksi. Laitosten on noudatettava tiukkoja sääntöjä, kuten rahanpesun torjuntaa (AML) ja tunne-asiakkaasi (KYC) vaatimukset, joilla ne estävät veronkierron, laittomien varojen siirron ja terrorismin rahoituksen.
  • Vastuullisuus: Keskitetyillä rahoitusyksiköillä on yleensä velvollisuus antaa tiedot taloudellisesta tuloksestaan ja toiminnastaan julkisuuteen sekä sääntelyviranomaisille.
    Rajoitettu saatavuus: Pääsy CeFi-palveluihin voi olla rajoitettua tietyille väestöryhmille, kuten pankkivapaille tai alipankeille ja pienituloisille tai luottoluokituksen omaaville

Keskitetty rahoitus esimerkkejä

Esimerkkejä keskitetyistä kryptovaluuttapalveluista ovat pörssit, kuten Binance, Coinbase ja Kraken.

Keskitetty rahoitus pörssit ylläpitävät omaisuuden säilytystä ja hallitsevat kryptovaluuttalompakoihin liittyviä yksityisiä avaimia, jotka mahdollistavat pääsyn blockchain-pohjaisiin kolikoihin ja rahakkeisiin.

Keskitetty viranomainen kantaa osan vastuusta turvallisuuden varmistamisesta ja tapahtumien suorittamisesta sekä läpinäkyvästä raportoinnista käyttäjille. Pörssillä on myös valtuudet määrätä käsittely- ja transaktiomaksuja ostoista, myynneistä, kaupoista ja token-muunnoksista.

Vaikka CeFi tarjoaa turvallisuutta, koska käyttäjien on vahvistettava henkilöllisyytensä voidakseen avata tilin, riskinä on, että pavelut eivät aina hallitse yksityisiäavaimia ja viime kädessä omia varojaan.

CeFi plussat

 
Plussat Selitys
Turvallisuus Vakiintuneilla keskuksilla on tyypillisesti käytössä vankat turvatoimet.
Käyttäjäystävällisyys  CeFi-alustat ovat usein käyttäjäystävällisempiä ja helppokäyttöisempiä aloittelijoille kuin itsesäilyttävät kryptolompakot.
Likviditeetti  CeFi-pörssit voivat tarjota korkeaa likviditeettiä eri kryptovaluuttojen kaupankäyntiin ja ketjujen väliseen siltaukseen.
Asiakastuki  CeFi-alustat tarjoavat yleensä asiakastukea käyttäjille.
Fiat-integraatio CeFi mahdollistaa helpon muuntamisen fiat-valuuttojen ja kryptovaluuttojen välillä.
Turvaverkot  Jotkut CeFi-alustat tarjoavat vakuutuksen tai korvauksen tietoturvaloukkausten varalta.
Säännösten noudattaminen Säännösten, kuten KYC:n, noudattaminen voi lisätä legitiimiyttä ja luottamusta.

CeFi miinukset

 
Miinukset Selitys
Keskittäminen  CeFi luottaa välittäjiin, mikä lisää yksittäisen epäonnistumisen riskiä ja alttiutta petoksille tai kyberhyökkäyksille.
Omaisuuden hallinta  Käyttäjien on luotettava omaisuutensa ja yksityisten avaimiensa vaihtoon.
Säännöt  CeFi-pörsseihin sovelletaan hallituksen määräyksiä, jotka voivat rajoittaa tiettyjä toimintoja.
Kustannukset  Kaupankäynti CeFi-pörsseissä voi sisältää maksuja, jotka voivat kasvaa ajan myötä.
Tietosuojaongelmat  Käyttäjätietoja voidaan kerätä ja jakaa kolmansien osapuolten kanssa, mikä herättää tietosuojaongelmia.
Rajoitettu läpinäkyvyys  CeFi:n läpinäkyvyys voi olla alhaisempi kuin DeFi. Esimerkiksi sijoituspalveluyritys ei saa paljastaa yksityiskohtia strategioistaan tai tuloksestaan.
Katkosaika  CeFi-pörsseissä voi esiintyä seisokkeja tai huoltoa, mikä vaikuttaa pääsyyn.

Keskitetty rahoitus (CeFi) vs. DeFi ja TradFi

Vaikka keskitetty rahoitus käyttää keskitettyä välittäjää, DeFi, eli hajautettu rahoitus luottaa liiketoimien suorittamiseen lohkoketjuverkoissa toimiviin älysopimuksiin. Tämä antaa yksilöille mahdollisuuden vaihtaa omaisuutta kaikkialla maailmassa suoraan ilman välittäjien osallistumista.

Hajautetut sovellukset (dApps) taas tarjoavat pääsyn rahoituspalveluihin kenelle tahansa, jolla on Internet-yhteys, mukaan lukien heikosti palveluita tarjoavat maat ja pankkittomat. Ne antavat kaikille käyttäjille myös paremman hallinnan omaisuuteensa henkilökohtaisten lompakko- ja kauppatilien kautta, joita varten heillä on yksinomainen pääsy yksityisiin avaimiinsa.

DeFi pyrkii tarjoamaan anonyymejä avoimen lähdekoodin järjestelmiä, jotka lisäävät taloudellista läpinäkyvyyttä ja jotka eivät vaadi käyttäjiltä henkilötietojen antamista. DeFi-palvelut tarjoavat lainaamista, yield farmingia, lainaamista, omaisuuden hallintaa ja paljon muuta ilman käyttäjille asetettuja rajoituksia, joita CeFi-palveluntarjoajat voivat asettaa.

DeFi on kuitenkin uusi teknologiapohjainen lähestymistapa ja vaatii suhteellisen korkeaa teknistä asiantuntemusta. Riskejä liittyy myös virheelliseen protokollaan ja älysopimusten koodaukseen, inhimillisiin virheisiin sekä epäluotettaviin käyttäjiin.

Keskitetyn rahoituksen tavoitteena on yhdistää DeFin edut TradFi-palveluiden luotettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. CeFin avulla asiakkaat voivat

  1. korottaa säästöjä
  2. lainata ja antaa lainaksi varoja
  3. kuluttaa kryptomaksuja pankki- tai luottokortilla
  4. käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja tokenoiduilla varoilla ja niin edelleen

Kaikki tämä samalla kun palveluntarjoaja on vastuussa asiakkaiden varojen suojaamisesta.

Fiat-valuutan vaihtaminen kryptovaluutaksi vaatii keskitetyn laitoksen. CeFi-palveluntarjoajat pystyvät suorittamaan tämän muunnoksen, toisin kuin DeFi-ratkaisut. Lisäksi CeFi-palveluntarjoajat voivat suorittaa liiketoimia marginaalilla ja tarjota lainoja suoraan.

CeFi, TradFi ja DeFi – Vertailu

 
CeFi TradFi DeFi
Varojen säilyty Keskitetty laitos valvoo omaisuutta Keskitetty laitos valvoo omaisuutta Käyttäjä valvoo omaisuutta
Henkilökohtaiset tiedot Vaatii henkilöllisyyden vahvistuksen ja luvan tietojen käyttöön Vaatii henkilöllisyyden vahvistuksen ja luvan tietojen käyttöön Ei vaadi tietoja, anonyymi
Palvelut Maksut, fiatista kryptosiirtoihin, kaupankäynti, lainan otto ja anto Maksut, lainanotto, lainaaminen, kauppa Krypto- ja tokenisoitu omaisuuskauppa, maksut, lainapalvelut, yield farming
Siirtomaksut Korkeat maksut Korkeat maksut Alhaiset maksut
Käyttökokemus Helppokäyttöiset käyttöliittymät Yksinkertainen käyttökokemus Monimutkaiset rajapinnat, älykkäät sopimukset ja algoritmit
Turvallisuus Vastuussa asiakkaiden varoista Vastuussa asiakkaiden varoista Ei vastuussa asiakkaiden varoista
Riski Mahdollisesti altis hyökkäyksille/hakkeroinneille Alhainen riski Korkea riski
Asiakaspalvelu Suuret pörssit tarjoavat asiakaspalvelua Kaikki laitokset tarjoavat asiakaspalvelua Ei asiakaspalvelua

Yhteenveto

Keskitetty rahoitus pyrkii valloittamaan perinteisen rahoitusjärjestelmän ja lohkoketjupohjaisten hajautettujen sovellusten väliin jäävän alueen.

CeFi tarjoaa aloittelijoille tapoja päästä kryptovaluuttamarkkinoille ilman, että heidän tarvitsee navigoida usein monimutkaisissa sovelluksissa, jotka tarjoavat DeFi-palveluita.

Keskitetyltä rahoitukselta puuttuu kuitenkin DeFin anonyymiys ja sääntelemätön luonne, mikä vaatii käyttäjiä antamaan henkilötietoja ja luopumaan yksityisten lompakkoavaimiensa hallinnasta.

Lohkoketjupohjaisten rahoituspalvelujen kehittyessä jää nähtäväksi, kuinka CeFi ja DeFi toimivat rinnakkain ja muokkaavat rahoituksen tulevaisuutta.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.