Layer 3 lohkoketju

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Layer 3 -lohkoketjut tuovat enemmän muokattavuutta ja ominaisuuksia hajautetuille sovelluksille kuten DeFi-palveluille.
  • Ne rakennetaan Layer 2 -protokollien päälle, jolloin ne tarjoavat enemmän ominaisuuksia ja palveluita kuin kerrokset yksinään.
  • Layer 3 lohketjut mahdollistavat korkean transaktiomäärän alhaisin siirtokuluin, mutta tekevät sen usein hajauttamisen kustannuksella.

Layer 3 lohkoketju (L3) tuo enemmän muokattavuutta lohkoketjuteknologiaan, varsinkin hajautettujen sovellusten, kuten DeFi-palveluiden, kehittämiseen.

Se on rakennettu Layer 2 (L2) -protokollan päälle, jolloin ne molemmat yhdessä pystyvät tarjoamaan enemmän ominaisuuksia ja palveluita kehittäjille ja käyttäjille.

Tätä teknologiaa käytetään lohkoketjujen osalta dApp-sovelluksissa, jotka vaativat räätälöityjä, esimerkiksi yksityisyyteen ja skaalautuvuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Vaikka Layer 3 lohkoketjujen tulevaisuus on vielä avoin, käydään sen mahdollisesta tulevasta roolista kryptoalalla paljon keskustelua.

Mikä on Layer 3 lohkoketju kryptovaluutoissa?

Layer 3 lohkoketjut (L3) ovat muokattavia, sovelluskohtaisia lohkoketjuja, jotka on rakennettu Layer 2 (L2) -protokollan päälle. Niitä käytetään varsinkin hajautetuissa sovelluksissa, jotka vaativat toimiakseen sellaisia toimintoja, joita alempiin kerroksiin perustuvat lohkoketjut eivät pysty tarjoamaan.

Usein L3-lohkoketjut asettavat esimerkiksi skaalautuvuuden hajauttamisen edelle, jotta ne voivat täyttää sovelluskohtaiset tarpeet.

Mitä ongelmia Layer 3 lohkoketju ratkaisee?

Layer 3 lohkoketju ratkaisee kryptovaluuttojen monia keskeisiä ongelmia. Yksi niistä on skaalautuvuus, joka on perinteisesti ollut merkittävä pullonkaula kryptoalalla. L3-lohkoketjujen avulla sovellukset voivat tukea korkeaa määrää transaktioita alhaisin siirtokuluin.

Usein tämä on mahdollista toteuttaa hajauttamisen kustannuksella, mikä toisaalta luo omat ongelmansa. Kryptovaluuttojen ideologiaan kuuluu vahvasti hajauttamisen idea, joten tältä osin Layer 3 -teknologia voi kohdata haasteita.

Joka tapauksessa L3-lohkoketjut ovat helposti muokattavissa, mikä antaa sovelluskehittäjille enemmän mahdollisuuksia lohkoketjun ja sovellusten kehittämisen suhteen.

Ne mahdollistavat myös korkeamman yksityisyyden suojan transaktioiden osalta, minkä lisäksi Layer 3 on yleensä yhteensopiva erilaisten L2- ja L3-lohkoketjujen kanssa.

Näin samaan ekosysteemiin voidaan liittää useita erilaisia lohkoketjuja, jotka ovat tämän jälkeen yhteensopivia keskenään.

Miten layer 3 toimii?

Jotta ymmärtäisimme paremmin Layer 3 -lohkoketjuja, on tärkeää hahmottaa Layer 1 (L1) ja Layer 2 (L2) lohkoketjujen toimintaa ja niiden välistä suhdetta.

L1 ja L2 lohkoketjut

Keskeistä on ymmärtää se, että L2-lohkoketjut toimivat L1-lohkoketjujen päällä. Tunnettuja Layer 1 -lohkoketjuja ovat muun muassa Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ja BNB Chain (BNB). Nämä ovat varmasti tuttuja nimiä kaikille kryptosijoittajille.

L2-lohkoketjut on suunniteltu kehittämään L1-lohkoketjuja paremmiksi siten, että niiden avulla voidaan esimerkiksi pienentää siirtoihin liittyviä kustannuksia. Samoin ne auttavat tukemaan suurempaa transaktiomäärää ja nopeuttamaan uusien lohkojen luomista.

Lisäksi L2 tuo L1-lohkoketjulle lisäturvaa, joten tämä kerros parantaa ensimmäisen sukupolven lohkoketjuja monella tapaa.

L3 lohkoketju

L3-lohkoketjut toimivat samalla tavalla suhteessa L2-kerroksen lohkoketjuihin. Layer 3 lohkoketju kiinnittyy L2-lohkoketjuihin niiden turvallisuuden takaamiseksi. L3-lohkoketjun tilaa ohjaava älysopimus sijaitsee siihen liitetyssä L2-lohkoketjussa.

Näin validiteettitodisteen (zk-proof) L3-lohkoketjulle antava älysopimus sijaitsee siihen liitetyssä L2-lohkoketjussa.Tällä pyritään varmistamaan, että L3-kerroksen L2:lle toimittamat transaktiotodisteet ovat oikeita ja luotettavia.

Lisäksi näiden kahden kerroksen välille luodaan silta, joka helpottaa kryptovaluuttojen ja tokenien siirtoa lohkoketjujen välillä.

Miten layer 1, layer 2 ja layer 3 toimivat yhdessä?

Layer 1 -lohkoketju tarjoaa lisää turvallisuutta L2-lohkoketjuille, jotka puolestaan tarjoavat suurempaa skaalautuvuutta koko ekosysteemille. Samoin L2-lohkoketjut tarjoavat turvallisuutta L3-lohkoketjuille, jotka keskittyvät todella korkean skaalautuvuuden ja muokattavuuden tarjoamiseen hajautetuille sovelluksille (DApps).

Jokainen kerros on yhteydessä viereiseen kerrokseen älysopimusten ja siltojen avulla. Näin ne pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa keskenään ja tarjoamaan toisilleen erilaisia palveluita.

Miten Layerit toimivat yhteen kun niitä yhdistellään

Layer 3 lohkoketju – käyttötapaukset esittelyssä

Alla olevalta listalta löydät keskeisimmät käyttötapaukset Layer 3 lohkoketjun osalta:

  • L3-lohkoketjut ovat räätälöityjä erityisesti hajautetun rahoituksen (DeFi) sovelluksille, joiden puitteissa saatetaan tehdään suuret määrät transaktioita. Niitä on mahdollista myös optimoida tätä varten, sillä esimerkiksi P2E-pelit saattavat sisältää valtavia määriä transaktioita lyhyessä ajassa.
  • Layer 3 lohkoketju tukee myös niin sanottujen yrityslohkoketjujen luomista. Ne ovat erittäin skaalautuvia, mutta toisaalta keskitetysti johdettuja eli yritysten hallinnoimia lohkoketjuja. Nämä lohkoketjut voivat käsitellä edullisia ja volyymiltaan suuria määriä transaktioita.
  • Yksi tärkeä käyttötapaus L3-lohkoketjujen osalta lisäksi testiverkkojen luominen, jolloin niiden avulla voidaan testata uusia päivityksiä ennen niiden julkistamista päälohkossa.

Layer 3 lohkoketjujen esimerkkejä

Protokolla Kuvaus ja keskeiset ominaisuudet
Xai Xai on P2E-pelien L3-lohkoketju, jonka on kehittänyt Offchain Labs Arbitrium L2-kerroksen päälle. Xai on optimoitu tarjoamaan saumaton ja miellyttävä käyttökokemus poistamalla siirtomaksut, varmistamalla minimaaliset viiveet ja vähentämällä lompakon integrointiin liittyvää hienosäätöä.
Momoka Momoka on L3-kerroksen skaalautuvuuteen liittyvä ratkaisu, jota käytetään Lens Protocol -nimisessä hajautetussa sosiaalisessa ekosysteemissä. Lensin avulla käyttäjät voivat luoda hajautettuja sosiaalisen median sovelluksia ja ehkäistä sensuuria sallimalla käyttäjien omistaa sosiaalisen median profiilinsa, julkaisunsa ja muuta tietoa.
StarkEx StarkEx on L2-kerroksen sovellus, joka toimii Ethereumin lohkoketjussa. StarkEx käyttää validoimista silloin, kun L2-transaktioita lähetetään Ethereumin lohkoketjuun. Käyttäjät käyttävät StarkEx-teknologiaa uusien lohkoketjujen luomiseen. Kehittäjä StarkWaren mukaan StarkEx alkaa käyttää pian L3-kerrosta.

Haasteet ja mahdollisuudet Layer 3 -lohkoketjuissa

L3-lohkoketjujen keskeisin potentiaali on auttaa kryptoalaa tavoittamaan yhä enemmän ihmisiä ja ratkaisemaan yksittäisiä ongelmia sovelluskohtaisella lähestymistavallaan.

Ne antavat kehittäjille mahdollisuuden tukea suuria määriä transaktioita alhaisin kustannuksin dApp-sovellusten kehityksessä ja ylläpidossa.

Suurin haaste L3-lohkoketjujen kehittäjille on löytää tasapaino todella korkean skaalautuvuuden, muokattavuuden, hajauttamisen ja turvallisuuden välillä. Lisäksi L3-lohkoketjujen yleistyminen saattaa pilkkoa lohkoketjun ekosysteemin lukuisiksi L2- ja tuhansiksi L3-lohkoketjuiksi.

Tällainen lohkoketjujen pirstaloituminen uhkaa omalta osaltaan kryptojen omaksumista suuremman yleisön keskuudessa, koska se vaikuttaisi negatiivisesti käyttäjäkokemukseen.

Tämä on merkittävä ongelma, koska jo nyt kryptojen käyttämisen yksi keskeisimmistä ongelmista on juuri palveluiden vaikeaselkoisuus.

Layer 3 lohkoketju – Tulevaisuuden näkymät

Ethereum-yhteisön perustajan Vitalik Buterinin syyskuussa 2022 julkaiseman blogikirjoituksen mukaan Layer 3 lohkoketjut eivät yleensä toimi kovinkaan hyvin.

Sen sijaan Buterin esitti, että eri käyttötarkoituksiin suunnitellut L2- ja L3-lohkoketjut voisivat toimia paljon paremmin.

Tällä hetkellä L3-lohkoketjujen tulevaisuus on vielä hyvin spekulatiivinen, sillä teknologia on edelleen kehityksensä alkumetreillä. Tämän takia tilanteen kehittymistä on syytä seurata erityisesti Ethereumin L2 -lohkoketjujen, kuten Arbitriumin, StarkNetin ja Optimismin, kohdalla.

Ne saattavat nimittäin parhaassa tapauksessa raivata tietä tälle uudelle lähestymistavalle ja muokata käsitystä siitä, miten lohkoketjuteknologia voisi toimia tulevaisuudessa.

Layer 3 lohkoketju – UKK

Mikä on Layer 3 -lohkoketju?

Mikä on ero Layer 2:n ja Layer 3:n välillä?

Mikä on Layer 4 -lohkoketju?

Lähteet

 

  1. Xai: Arbitrum Layer 3 Blockchain (Xai)
  2. Introducing Momoka to Scale Lens — Lens Protocol (Mirror.xyz)
  3. StarkEx (StarkWare)
  4. What kind of layer 3s make sense? (Vitalik eth)

Samankaltaiset termit

Mensholong Lepcha
Crypto & Blockchain Writer
Mensholong Lepcha
Krypto- ja lohkoketjutoimittaja

Mensholong Lepcha on taloustoimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluutoihin sekä kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Hän on työskennellyt arvostetuille suuryrityksille, joihin lukeutuvat esimerkiksi Reuters ja Capital.com. Mensholong on kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta, NFT-markkinoista sekä toisinajattelevan koulukunnan sijoittamisesta. Häneltä löytyy kyky analysoida asiantuntevasti tokenomiaa, hinnanvaihteluita sekä Bitcoinin, Ethereumin ja muiden lohkoketjuverkkojen teknisiä yksityiskohtia. Hän on kirjoittanut artikkeleita myös lukuisista muista talousaiheista, kuten raaka-aineista, valuuttamarkkinoista sekä keskuspankkien rahapolitiikasta.