Avoin toiminta

Lightning Network

Lightning Network on uudenlainen protokolla, joka pyrkii ratkaisemaan Bitcoinin kohtaamat haasteet skaalautuvuuteen ja rahasiirtojen nopeuteen liittyen Kyseinen protokolla tarjoaa Bitcoinille mahdollisuuden kasvattaa transaktioiden määriä ja alentaa kustannuksia, mikä taas mahdollistaa nopeat ja edulliset siirrot.

Protokollan tarkoituksena on kehittää Bitcoinin suosiota suuren yleisön keskuudessa, jolloin sitä voitaisiin käyttää kansainvälisessä maksujärjestelmässä. Kehittämällä sitä nopeammaksi Bitcoin pyrkii haastamaan perinteiset maksupalvelut, kuten Visan ja Mastercardin, joilla on huomattavasti suurempi siirtonopeus.

Mikä on Lightning Network?

Lightning Network on kryptovaluuttoihin liittyvä protokolla, joka toimii hajautetun tilikirjan parissa. Alun perin Joseph Poonin ja Thaddeus Dryjan kehittämä protokolla on Bitcoin-lohkoketjun toisen kerroksen (L2) skaalausratkaisu.

Lightning Networkin päätavoite on auttaa Bitcoinia saavuttamaan suurempi hyväksyntä varsinkin kriittisen massan osalta. Tällä hetkellä lohkoketjun suosion kasvua on rajoittanut vaihtelevat siirtomaksut ja skaalautuvuus suurille määrille siirtoja. Lightning Network tarjoaa Bitcoinille lohkoketjun ulkopuolisia rakenteita, jotka mahdollistavat välittömät ja jopa suuren volyymin edulliset satoshi-siirrot.

Nämä ovat kaksi pääasiallista teknistä estettä, jotka Bitcoinin lohkoketju kohtaa pyrkiessään kasvamaan globaaliksi vertaisverkkoon pohjautuvaksi maksujärjestelmäksi.

Miksi Lightning Network on tärkeä Bitcoinille?

Bitcoinin siirrot eivät ole vielä tarpeeksi nopeita haastamaan nykyisin käytössä olevia kansainvälisiä maksupalveluita, kuten Mastercardia ja Visaa. Samoin sen siirtomaksut eivät ole olleet tarpeeksi kilpailukykyisiä.

Lohkoketjuihin keskittyneen analytiikkayritys Arcane Researchin mukaan Bitcoinin siirtokapasiteetti on vain seitsemän siirtoa sekunnissa (TPS), kun taas Visan vastaava luku on 5 200. Tämä tulos on mitattu vuonna 2021.

Jos olet koskaan siirtänyt BTC:tä kryptopörssistä omaan kryptolompakkoosi, olet varmasti huomannut, että siirron vahvistaminen voi kestää jopa 10 minuuttia tai kauemmin. Kuvittele esimerkiksi odottavasi ylimääräiset 10 minuuttia taksissa tai kahvilassa odottaessasi maksun vahvistamista.

Juuri tämän takia Bitcoiniin perustuvat maksut tarvitsevat välittömän vahvistuksen, jotta niitä voidaan alkaa käyttämään myös arkipäiväisessä käytössä.

Lisäksi Bitcoinin siirtomaksut ovat melko korkeita varsinkin silloin, jos sillä halutaan tehdä suuria ja pieniä ostoja. Blockchairin keräämät tiedot 11. heinäkuuta 2023 osoittivat, että Bitcoin-siirto maksaa keskimäärin 1,12 dollaria.

Nämä ovat keskeisiä syitä, miksi Joseph Poon ja Thaddeus Dryja ehdottivat Lightning Networkin kehittämistä sen white paper -dokumentissa, joka julkaistiin 14. tammikuuta 2016.

Valkoinen kirja ehdotti kaksisuuntaisten maksukanavien verkostoa, jotka rakennetaan Bitcoin-lohkoketjun päälle nopeuttamaan ja halventamaan rahansiirtoja vaarantamatta maksujärjestelmän turvallisuutta ja hajautusta.

Kuinka Lightning Network toimii?

Lightning Networkin perustamiskirjan mukaan skaalausratkaisun taustalla olevan teorian mukaan on tärkeää julkaista “mahdollisimman vähän tietoa” Bitcoin-lohkoketjussa maksujen yhteydessä ja lisätä nettotasaus lohkoketjuun myöhemmin.

Lightning Network käyttää moniallekirjoitus-transaktioita ja älykkäitä sopimuksia luodakseen maksukanavan kahden osapuolen välille. Molempien osapuolten suostumus vaaditaan rahansiirron käsittelyyn.

Kun Lighting Network -kanava luodaan, osapuolet luovat samalla kirjanpidon sijoittamalla varoja kahden osapuolen moniallekirjoitus-osoitteeseen. Tällä kanavalla tehdyt maksut ovat välittömiä, eikä niiden takia jouduta maksamaan kaasumaksuja, koska transaktiot suoritetaan lohkoketjun ulkopuolella eikä niitä julkaista Bitcoin-lohkoketjussa.

Kaasumaksuja maksetaan vain silloin, kun ollaan vuorovaikutuksessa Bitcoin-lohkoketjun kanssa, mikä tapahtuu kanavan luonnin ja sulkeutumisen yhteydessä tai silloin, kun sille lisätään varoja.

Kanavan voi sulkea milloin tahansa kumpi tahansa rahansiirtoon osallistuva osapuoli lähettämällä kanavan senhetkisen tilan lohkoketjuun.

Tässä järjestelmässä Bitcoin-lohkoketju toimii eräänlaisena välimiehenä. Kaikki transaktiot, jotka tehdään lohkoketjun ulkopuolella (Lightning Network), toteutetaan lohkoketjussa myöhemmin.

Lightning Network – katso esimerkkitapaus

Ihan ensimmäisenä on luotava oma kanava rahoitustransaktiota varten, jossa yksi tai molemmat osapuolet lisäävät dataa kanavalle.

Jos John ja Mary haluavat luoda Lightning Network -kanavan ja rahoittaa kanavansa 1 BTC:llä siten, että kumpikin antaa sitä varten 0,5 BTC. Molemmilla osapuolilla on tällöin lähtösaldona 0,5 BTC. Sekä Johnin että Maryn on allekirjoitettava kaikki varojen käyttö, jotka tapahtuvat tällä kanavalla.

Kun John käy Maryn kaupassa ostamassa tavaroita arvoltaan 0,1 BTC, hän voi tehdä siirron lähettämällä 0,1 BTC Marylle. Maryn saldoksi kanavalla asetetaan tässä tapauksessa 0,6 BTC:a, mutta hän voi siirtää Johnille 0,3 BTC ajoneuvonsa korjaamiseen liittyvistä palveluista. Osapuolten ei tarvitse maksaa Bitcoin-siirtomaksuja näiden kahden transaktion osalta, koska maksut tapahtuvat Lightning Network -kanavalla eikä suoraan Bitcoin-lohkoketjussa.

John ja Mary maksavat vain Bitcoinin kaasumaksut kanavan avaamisesta ja sulkemisesta. Lisäksi kustannuksia tulee siitä, että heidän on kuitenkin maksettava minimaalinen reititysmaksu Lightning Network -solmuille.

Jos Mary haluaa sulkea Lightning Network -kanavan Johnin kanssa ja nostaa bitcoininsa pois siueltä, hän voi tehdä sen ilman Johnin suostumusta. Tällöin kanavan viimeisin osapuolten hyväksymä saldo pysyy voimassa.

Kuinka arkielämässä voidaan hyödyntää Lightning Networkia?

Viime vuosina on julkaistu useita Lightning Network -integraatioita kryptopörsseihin, digitaalisiin lompakkoihin, Bitcoin Ordinalsiin ja muihin yrityksiin liittyen. Ne sallivat tavallisten käyttäjien lähettää Bitcoinia Lightning Networkin kautta maksaakseen esimerkiksi palveluita.

Esimerkiksi X sallii käyttäjiensä lähettää ja vastaanottaa tippejä Bitcoinia käyttäen. Se toimii Lightning Networkiin integroidun Bitcoin-lompakon nimeltä Strike kautta. Tämä sivusto ei ole ainoa alusta, joka käyttää Lightning Network -teknologiaa, sillä esimerkiksi uutiskirjeisiin pohjautuva alusta Substack oli ensimmäisten joukossa mahdollistamassa bitcoin-maksuja käyttäen Lightning Networkia.

Keski-Amerikassa sijaitsevassa El Salvadorissa – joka on merkittävä Bitcoin- ja Lightning Network -keskus – kahvilat, ravintolat, hotellit ja monet muut yritykset ovat ottaneet käyttöön Lightning-pohjaisia maksuja helpottaakseen saumattomia kryptomaksuja.

Seurauksena Lightning Networkin maksujen määrä kaksinkertaistui huhtikuussa 2022 verrattuna edelliseen vuoteen.

Lightning Network huonot puolet

Tämä Bitcoinin skaalautuvuuteen liittyvä ratkaisu on ollut olemassa jo useita vuosia. Tästä huolimatta se on jakanut mielipiteitä Bitcoinin omistajien keskuudessa.

Tässä joitakin keskeisiä kritiikin aiheita Bitcoinin Lightning Networkia kohtaan:

  • Likviditeetin rajoitukset: Käyttäjien on ensin tallennettava varoja kanaviin, mikä luo likviditeetin rajoituksia järjestelmään.
  • Reititysmaksut: Se ei poista kokonaan transaktiomaksuja käyttäjiltään. Osapuolten on maksettava kaasumaksuja avatakseen ja sulkeakseen maksukanavia. Käyttäjien on myös maksettava reititysmaksuja verkon solmuille maksujen käsittelyä varten.
  • Kanavan epätasapaino: Yksisuuntaiset maksut voivat johtaa kanavan varojen epätasapainoon, mikä puolestaan johtaa siihen, että bitcoinit jäävät jumiin kanavan toiselle puolelle.
  • Sisääntulevan likviditeetin puute: Käyttäjät voivat lähettää bitcoineja mutta eivät vastaanottaa niitä, jos kaikki varat ovat heidän puolellaan kanavaa. Tätä ilmiötä kutsutaan “sisääntulevan likviditeetin puutteeksi”.
  • Likviditeetin pullonkaulat: Suuret Bitcoin-maksut eivät välttämättä onnistu Lightning Networkissa, jos kanavissa ei ole tarpeeksi likviditeettiä.
  • Solmujen toiminnot: Ne käyttäjät, jotka operoivat omia solmujaan, tarvitsevat järjestelmäänsä 24/7 allekirjoittaakseen transaktioita. Vaikka he voivat käyttää tätä uutta layeria ilman omia solmujaan, tämä katsotaan turvallisimmaksi ja yksityisimmäksi tavaksi käyttää sitä.

Lightning Network – yhteenveto

Bitcoinin heikko skaalautuvuus on johtanut siihen, että kryptovaluuttaa pidetään ‘arvon säilyttäjänä’ pikemminkin kuin potentiaalisena globaalina maksujärjestelmänä. Lightning Networkin kaltaiset innovaatiot pyrkivät muuttamaan tätä narratiivia tulevaisuudessa, jolloin bitcoineja voitaisiin käyttää myös tavalliseen tuotteiden ja palveluiden maksamiseen.

Samankaltaiset termit

Mensholong Lepcha
Krypto- ja lohkoketjutoimittaja

Mensholong Lepcha on taloustoimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluutoihin sekä kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Hän on työskennellyt arvostetuille suuryrityksille, joihin lukeutuvat esimerkiksi Reuters ja Capital.com. Mensholong on kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta, NFT-markkinoista sekä toisinajattelevan koulukunnan sijoittamisesta. Häneltä löytyy kyky analysoida asiantuntevasti tokenomiaa, hinnanvaihteluita sekä Bitcoinin, Ethereumin ja muiden lohkoketjuverkkojen teknisiä yksityiskohtia. Hän on kirjoittanut artikkeleita myös lukuisista muista talousaiheista, kuten raaka-aineista, valuuttamarkkinoista sekä keskuspankkien rahapolitiikasta.