Lohkopalkkio

Avoin toiminta

Lohkopalkkio on palkkio, jonka Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen louhijat saavat onnistuneesta uuden lohkon louhimisesta ja lisäämisestä lohkoketjuun. Lohkopalkkio on olennainen osa kryptovaluutan ekosysteemiä, sillä se toimii kannustimena louhijoille käsitellä ja varmistaa lohkoketjussa tapahtuvia transaktioita.

Ilman lohkopalkkioita louhijoiden ei kannattaisi sijoittaa kalliiseen laitteistoon ja maksaa sen käytöstä koituvia sähkölaskuja. Samalla se johtaisi siihen, että lohkoketjussa tehtävät rahansiirrot jäisivät käsittelemättä ja koko järjestelmä pysähtyisi.

Mitä lohkopalkkio tarkoittaa?

Bitcoinin toistaiseksi tuntematon kehittäjä Satoshi Nakamoto kehitti lohkopalkkion keinona hallita bitcoinien määrää, jotka ovat markkinoilla kierrossa. Lohkopalkkio on käytäntö, jossa verkon ylläpitäjät eli louhijat saavat palkkioita jokaisesta louhitusta lohkosta.

Se viime kädessä määrää sen, kuinka paljon louhijat saavat arvoa bitcoinien louhinnasta. Näin ollen se on hyvin keskeisessä roolissa koko ekosysteemissä.

Techopedia selittää lohkopalkkion

Louhijat saavat lohkopalkkioita louhimalla uuden lohkon onnistuneesti ja lisätessään sen lohkoketjuun. Jokainen louhija saa palkkion sen mukaan, kuinka suuren työn se on tehnyt uuden lohkon louhintaan liittyen.

Kun Bitcoinin lohkoketju aloitti toimintansa, lohkopalkkio oli 50 bitcoinia. Bitcoinin puoliintumisen vuoksi palkkio on sittemmin laskenut ja tulee lopulta putoamaan nollaan. Se on sisäänrakennettu mekanismi, jossa lohkopalkkio puolittuu aina 210 000 lohkon välein.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lohkopalkkio puoliintuu aina noin neljän vuoden välein. Esimerkiksi vuodesta 2020 alkaen se on ollut 6,25 Bitcoinia per lohko, jolloin seuraavaksi se pudotetaan 3,125 BTC yhden lohkon osalta. Se on samalla merkittävä tapahtuma koko kryptoalalla, sillä perinteisesti kryptojen kurssit ovat lähteneet nousuun puoliintumiseen jälkeen.

Arvon nousu johtuu pääosin siitä, että bitcoinien tarjonta markkinoilla vähenee. Mikäli kysyntä taas pysyy samana, se automaattisesti nostaa Bitcoinin kurssia.

Bitcoinin kokonaismäärä on suunniteltu olemaan enintään 21 miljoonaa kolikkoa. Tämä rajallinen tarjonta on ohjelmoitu sen protokollaan eli lähdekoodiin. Rajoitetulla tarjonnalla pyritään hillitsemään bitcoinien määrää markkinoilla, millä pyritään taas välttämään inflaatiota. Tässä mielessä Bitcoin on deflatorinen valuutta, sillä kysynnän pysyessä samana sen arvo nousee ajan myötä.

Kuten fiat-valuuttojen puolelta olemme saaneet nähdä, keskuspankkien lyödessä paljon uutta rahaa markkinoille, se johtaa helposti inflaation nopeaan nousuun. Tätä ongelmaa Bitcoinin kohdalla pyritään välttämään nimenomaan lohkopalkkioiden puoliintumisella.

Louhiminen on ainoa tapa, jolla uusia bitcoineja voidaan luoda, ja louhijat ovat siten välttämättömiä Bitcoin ekosysteemin ylläpitämiseksi. Ilman louhintaa lohkoketjun tilaa ei voitaisia varmistaa, mikä taas tekisi siitä käyttökelvottoman.

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.