Luonnollisen kielen käsittely (NLP)

Avoin toiminta

NLP-mallit, eli luonnollisen kielen käsittely, ovat yksi tekoälyn muoto, joka tulee muokkaamaan tapaa, jolla yritykset ja kuluttajat suorittavat päivittäisiä tehtäviä.

Mitä luonnollisen kielen käsittely (NLP) tarkoittaa?

Luonnollisen kielen käsittely (eng. Natural Language Processing) on tietokoneohjelma, jolla on kyky ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua ihmisen kieltä.

  1. NLP-ohjelmoinnin avulla voidaan esimerkiksi automatisoida käännösprosessin tietokoneiden ja ihmisten välillä käsittelemällä jäsentämätöntä dataa (sanoja) tietyn tehtävän (keskustelun) yhteydessä.
  2. NLP:n tärkeä tavoite on auttaa tietokonetta ymmärtämään ihmisen kirjoittamia tai puhumia sanoja ja niiden tarkoitus, sekä tietenkin niiden merkitys.

NLP on poikkitieteellinen ala, joka kattaa useita tutkimusalueita, mukaan lukien kielitieteen, tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja tekoälyn. Sillä on tärkeä rooli luonnollisen kielen luomisen (NLG) saralla, sillä tänä mahdollistaa chatbot-ohjelmien toiminnan. Chatbotteja taas käytetään auttamaan esimerkiksi yrityksiä vastaamaan asiakkailta tulevaan asianmukaisesti puhuttuun tai kirjoitettuun viestintään. Lisäksi NLP-mallit voivat kääntää tekstiä kielestä toiseen.

Natural Language Model on kuitenkin jopa tekoälylle vaikeaa, koska ihmisten kieli on täynnä epäselvyyksiä, aksentteja ja murteita. Viimeaikaisilla edistyksillä syväoppimisessa ja tekoälyn (AI) saralla on ollut merkittävä myönteinen vaikutus luonnollisen kielen käsittelyyn.

Techopedia selittää Natural Language Processingin (NLP)

Natural Language Processingin tärkeä tavoite on mahdollistaa se, että tietokone voi ymmärtää jäsentämätöntä tekstiä ja merkityksellistä tietoa, joka siihen syötetään. Luonnollisen kielen käsittely -järjestelmät käyttävät sekä kielellistä että aluetietoa eri syötteiden tulkitsemiseen.

Parhaimmillaan NLP-sovellukset kehittyvät koko ajan paremmiksi ja ymmärtävät näin ollen yhä enemmän kirjoitetun tai puhutun kielen konteksteja. Tämän myötä ne pystyvät säätämään tuotoksiaan tarpeen mukaan. Suosittuja NLP:n käyttötapauksia ovat:

  • Hakukoneiden tulossivut (SERP)
  • Sosiaalinen media ja uutissyötteet
  • Kieliopin ja oikeinkirjoituksen korjaus
  • Roskapostisuodattimet
  • Käännössovellukset
  • Tunneanalyysi

Niille, jotka haluavat tutustua aiheeseen syvemmin, Natural Language Toolkit (NLTK) on Python-kirjasto luonnollisen kielen käsittelyyn, ja sitä tukee suuri joukko kehittäjiä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.