Metaversumi

Avoin toiminta

Metaversumi on käsite, joka viittaa laajennettuun virtuaaliseen todellisuuteen, jossa käyttäjät voivat luoda digitaalisia avatareja ja olla niiden avulla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä monipuolinen digitaalinen ympäristö tarvitsee toimiakseen erilaisia virtuaalitodellisuuteen liittyviä laitteistoja ja ohjelmistoja, kuten VR-lasit.

Metaversumin olemassaolo ja sen mahdollisuudet ovat herättäneet mielenkiintoa laajalti niin teknologiayhtiöiden kuin kuluttajienkin keskuudessa. Monet pitävät sitä tulevaisuuden internetin eli Web3:n peruskivenä.

Mikä on metaversumi?

Metaversumi on immersiivinen digitaalinen ympäristö, joka luodaan tietokoneiden avulla. Vaikka yhtenäistä käsitystä termin tarkemmasta määritelmästä ei vielä ole, Star Trekistä tuttua holodekkia pidetään usein hyvänä esimerkkinä tästä konseptista.

Metaversumiin saapuvat kävijät varmistavat ensin henkilöllisyytensä ja voivat sen jälkeen käyttää omaa digitaalista avatarta tutkiakseen tätä virtuaalista ympäristöä.

Koska kyseessä on monimuotoinen virtuaalinen kokonaisuus, siihen käytetään luonnollisesti erilaista teknologiaa, kuten:

 • VR-lasit
 • AR- ja XR-teknologia
 • Haptiset käyttöliittymät
 • Älykkäät sensorit
 • Aivojen ja tietokoneen rajapintoja
 • Kryptovaluutat
 • Lohkoketju
 • NFT
 • Hologrammit
 • Digitaaliset kaksoisolennot

Techopedia selittää metaversumin tarkemmin

Lokakuussa 2021 Facebook ilmoitti, että se aikoo uudelleen brändätä yrityksensä. Tämän jälkeen se onkin tunnettu virallisesti nimellä Meta, mikä kertoo siitä, että se pyrkii keskittymään metaversumin kehittämiseen.

Mark Zuckerberg viittasi metaversumiin uuden ajan internetinä, jossa käyttäjä on osa kokonaisvaltaista digitaalista kokemusta. Zuckerberg on sanonut, että metaversumi tulee olemaan mobiilipohjaisen webin seuraaja ja muuttaa merkittävästi sitä tapaa, miten ihmiset työskentelevät ja kommunikoivat keskenään.

Hän ei ole yksin ajatuksineen, sillä Goldman Sachsin analyytikko Eric Sheridan kutsui metaversumia potentiaalisesti jopa kahdeksan biljoonan dollarin markkinaksi tulevaisuudessa.

Metaversumin odotetaan luovan uusia tulonlähteitä, koska se tarjoaa yrityksille uuden tavan mainostaa tavaroita ja palveluita, samalla kun ne voivat kerätä uudenlaista dataa käyttäjien vuorovaikutuksista. Ennen kuin yritykset voivat odottaa korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) tällaisesta liiketoiminnasta, on olemassa monia teknologisia haasteita ja yhteiskunnallisia huolenaiheita, jotka on ratkaistava sitä ennen.

Microsoft, Meta, Nvidia ja Roblox mainitaan usein metaversumin edelläkävijöinä. Nämä yritykset tunnetaan tutkimus- ja kehitystyöstään XR-todellisuuden teknologioiden parissa. Tällä hetkellä ne tutkivat tapoja hyödyntää esimerkiksi pään- ja silmänliikkeiden seurantaa ja muita käyttäjän toimia metaversumissa.

Vielä muutama vuosi sitten noussut suuri kiinnostus metaverseä kohtaan on kuitenkin hiljalleen hiipunut. Yksi syy tähän on esimerkiksi se, ettei metaversumiin liittyvät projektit saavuttaneet riittävän suuria yleisöjä. Samoin tekoälyyn liittyvä buumi on noussut keskiöön sen sijaan.

Lähitulevaisuudessa tutkimus tulee todennäköisesti keskittymään verkkoyhteyksien kaistanleveyteen sekä XR-lasien ja haptisen teknologian kehittämiseen, jotka rajoittavat tällä hetkellä metaversumin kehittämistä.

Miten metaversumi toimii?

Metaverse tarvitsee erilaisia ominaisuuksia toimiakseen

Metaversumi toimii virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja muiden immersiivisten teknologioiden yhdistelmän avulla.

Käyttäjät pääsevät metaversumiin siihen tarkoitettujen alustojen tai sovellusten kautta, jotka mahdollistavat heille esimerkiksi avatar-hahmojen luomisen, olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa ja liikkua digitaalisessa ympäristössä.

Metaversumia varten kaikki alla olevat ominaisuudet yhdistetään saman sovelluksen alle:

 1. Virtuaaliset ympäristöt ja -alustat: Nämä toisiinsa yhteydessä olevat alustat hyödyntävät uusimpia teknologioita, kuten XR-teknologiaa sen kaikissa muodoissaan. Niiden avulla pyritään luomaan hyvin immersiivisiä ja kolmiulotteisia digitaalisia tiloja, jotka simuloivat reaalimaailmaa. Nämä laitteet seuraavat käyttäjien liikkeitä ja eleitä, mikä mahdollistaa heidän tutkia virtuaalitiloja ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Samoin metaversumissa käyttäjät voivat olla yhteydessä muiden käyttäjien kanssa avatar-hahmojensa kautta.
 2. Tilaääniteknologiat: Tilaääniteknologia parantaa virtuaalitodellisuuden immersiota tarjoamalla hyvin realistisia äänimaisemia, jotka heijastavat esineiden ja käyttäjien spatiaalista sijoittelua kyseisessä digitaalisessa tilassa.
 3. Avatarit: Käyttäjillä on mahdollisuus luoda oma digitaalinen hahmo eli avatar, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ympäristön ja muiden käyttäjien kanssa virtuaaliympäristöissä. Tämä on yksi keskeisimpiä konsepteja koko metaversumissa. Käyttäjät voivat räätälöidä avatar-hahmojaan eri ominaisuuksien osalta, kuten ulkonäkö, vaatetus, asusteet ja animaatiot.
 4. Sosiaalinen vuorovaikutus: Avatarit toimivat ensisijaisena kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä metaversumissa. Näin ne mahdollistavat käyttäjille reaaliaikaiset keskustelut, eleet ja ilmeiden vaihdon muiden kanssa.
 5. Verkostuminen ja yhteentoimivuus: Hyvät internet-yhteydet ovat olennainen osa metaversumin toimintaa, koska niiden avulla voidaan mahdollistaa saumatton viestintä, interaktiot muiden kanssa ja kaupankäynti eri virtuaaliympäristöjen ja eri alustojen välillä.
 6. Yhteentoimivat standardit: Standardisoidut protokollat, kuten Metaverse API (MVAS) ja sen kanssa yhteensopivat NFT-standardit ERC-721 ja ERC-1155, helpottavat eri sovellusten ja teknologioiden yhteensopivuutta eri metaversumialustojen sekä ekosysteemien välillä. Tämä mahdollistaa käyttäjien siirtää kryptovaluuttoja, avatar-hahmoja ja oman identiteettinsä useille alustoille siten, että käyttökokemus on saumaton.
 7. Alustariippumattomuus: Jotkut metaversumiin pohjautuvat alustat mahdollistavat käyttäjille pääsyn virtuaaliseen maailmaan ja sisältöihin eri laitteista ja käyttöjärjestelmistä käsin. Tämä mahdollistaa saumattoman siirtymisen VR:n, AR:n, tietokoneiden ja älylaitteiden välillä.
 8. Sisällöntuotannon työkalut: Metaversumit tarjoavat käyttäjille intuitiivisia työkaluja ja käyttöliittymiä sisällöntuotantoon, kuten 3D-mallinnusohjelmistoja, animointiin liittyviä työkaluja ja skriptikieliä. Nämä työkalut mahdollistavat käyttäjille virtuaalisten esineiden, ympäristöjen ja kokemusten suunnittelun ja rakentamisen metaversumissa.
 9. Monetisointi ja omistajuus: Käyttäjät voivat monetisoida luomaansa digitaalista sisältöään erilaisten mekanismien kautta, kuten myymällä virtuaalisia tavaroita, järjestämällä tapahtumia tai tarjoamalla muita virtuaalipalveluita.

Metaversumin historia

Termiä “metaversumi” käytettiin ensimmäisen kerran Neal Stephensonin toimesta vuonna 1992 julkaistussa tieteisromaanissa “Snow Crash”. Romaani kuvailee 3D-virtuaalimaailmaa, johon päähenkilöllä on pääsy henkilökohtaisen terminaalin kautta. Se projisoi erilaisia kuvia hänen laseihinsa. Samoin päähahmo voi olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa avatar-hahmojen kautta.

Pelaaminen on ollut yksi ensimmäisistä teollisuudenaloista, jotka ovat omaksuneet metaversumin konseptin. Pokémon Go, joka julkaistiin vuonna 2016, sisältää lisättyä todellisuutta. Siitä lähtien moniin videopeleihin, kuten Decentraland, Minecraft ja Roblox, on kehitetty virtuaaliympäristöjä, joissa pelaajat voivat ottaa käyttöönsä avatar-hahmoja ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Monet alan asiantuntijat ennustavat metaversumin olevan sosiaalisen median seuraava suurempi kehitysaskel – tarjoten opiskelijoille, kuluttajille ja työntekijöille uusia tapoja yhdistää ja viettää aikaa yhdessä.

Metaversumin konsepti on kehittynyt vuosien varrella paljon. Aikaisen vaiheen virtuaalimaailmat, kuten Second Life, ovat luoneet hyvän perustan ja tarpeen vielä immersiivisemmille käyttökokemuksille. Viimeaikaiset teknologiset edistysaskeleet, kuten VR-lasit ja lohkoketju, ovat kiihdyttäneet metaversumin kehitystä ja potentiaalia edelleen.

Miten metaversumi eroaa internetistä?

Ero metaversumin ja perinteisen internetin välillä on niiden toiminnallisuudessa ja käyttäjien syvemmässä sitoutumisessa. Usein sen yhteydessä puhutaankin Web3:sta eli netin seuraavasta iteraatiosta.

Metaversumi ylittää internetin kaksiulotteisen luonteen tarjoamalla käyttäjille immersiivisiä ja kolmiulotteisia virtuaaliympäristöjä. Nykyään internet toimii pitkälti kaksiulotteisen ja staattisen sisällön mallilla, jossa käyttäjät passiivisesti kuluttavat tietoa tai osallistuvat vuorovaikutukseen melko rajatusti.

Sen sijaan metaversumi edistää dynaamista ja käyttäjien suurempaan aktiivisuuteen liittyvää ympäristöä. Siellä käyttäjät aktiivisesti muokkaavat ja kehittävät virtuaalimaailmaa heidän luoman sisällön, ekosysteemin ja yhteistyöhön perustuvien toimien kautta. Tämä osallistava kokemus luo käyttäjille omistajuuden ja toimijuuden tunteen.

Vaikka sosiaalinen media perustuu nykyään paljon käyttäjien luomaan sisältöön, Web3 ja metaversumi vie sen vielä paljon pidemmälle.

Metaversumi korostaa sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden rakentamista. Vaikka internet mahdollistaa tällä hetkellä kommunikoinnin tekstin, kuvien ja videon kautta, ei metaversumissa ole verkkosivua tässä perinteisessä mielessä.

Koska se on luonteeltaan 3D-maailma, metaversumi mahdollistaa immersiivisen ja oikean maailman kaltaisen vuorovaikutuksen käyttäjille. Käyttäjät voivat osallistua reaaliaikaisiin keskusteluihin, tehdä yhteistyötä projekteissa, osallistua virtuaalisiin tapahtumiin ja muodostaa merkityksellisiä suhteita virtuaalimaailmassa.

Tämä painotus sosiaaliselle läsnäololle ja vuorovaikutukselle luo käyttäjien yhteenkuuluvuuden tunnetta, minkä ansiosta se eroaa nykyisestä internetistä, joka keskittyy enemmän informatiivisen sisällön luomiseen.

Metaversumin taustalla olevat teknologiat

Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, lohkoketjuteknologia ja tekoäly ovat keskeisiä teknologioita metaversuminen luomisessa. Käytännössä voidaan sanoa, että ilman niitä metaversumia ei voi luoda.

VR-lasit, jotka on varustettu korkearesoluutioisilla näytöillä, liikeseurantaan keskittyvillä sensoreilla ja tilaäänijärjestelmillä, vievät käyttäjät virtuaalimaailmoihin luoden hyvin immersiivisiä kokemuksia.

AR-laitteet, kuten älylasit ja mobiililaitteet, käyttävät kameroita ja sensoreita tunnistaakseen käyttäjän fyysisen ympäristön, jolloin sinne on mahdollista lisätä virtuaalisia objekteja sekä tietoa. Tämän digitaalisen sisällön integrointi fyysiseen maailman kanssa mahdollistaa uudenlaiset vuorovaikutustavat sekä luo uudenlaisia tapoja kertoa tarinoita ja tutkia virtuaalista maailmaa.

Toisin sanoen metaversumi lyhentää kuilua virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden välillä. Samalla lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutat mahdollistavat turvalliset transaktiot ja luovat mahdollisuuden omistajuuteen virtuaalisten varojen suhteen.

Mistä metaversumi koostuu?

Metaversumi koostuu virtuaaliympäristöistä, digitaalisista varoista ja ekosysteemistä, avatareista sekä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Käyttäjät voivat osallistua ympäristössä erilaiseen toimintaan hyvin eri tavoin, kuten pelaamalla, käymällä keskusteluita muiden käyttäjien kanssa, osallistumalla virtuaalitapahtumiin sekä tehdä ostoksia ja luoda sisältöä.

NFT:t ja kryptovaluutat metaversumin ekosysteemissä

NFT:t ja kryptovaluutat ovat avainasemassa metaversumin ekosysteemin toiminnassa. Koska digitaalisia esineitä on helppo kopioida, tarvitaan keino tunnistaa aitoja ja alkuperäisiä 3D-objekteja sekä varmistaa niiden omistajuus.

NFT:t ovat kryptografisia tokeneita, jotka edustavat omistusoikeutta ja todistavat jonkin digitaalisen varan aitouden todistusta. Kyseessä voivat olla virtuaaliset maat, taideteokset tai muut keräilyesineet. Koska ne tallennetaan muuttumattomaan ja hajautettuun kirjanpitoon eli lohkoketjuun, niiden alkuperä ja omistajuus voidaan jäljittää.

Tämä taas mahdollistaa 3D-taiteen luojille mahdollisuuden luoda uudenlaisia tulovirtoja. Käyttäjät voivat kerätä ja kaupata ainutlaatuisia digitaalisia esineitä siten, ettei keskitettyä kauppapaikkaa tarvita. Juuri tämän takia digitaalisen taiteen luojat voivat ohittaa perinteiset välittäjät ja luoda suoria suhteita yleisöönsä. Samalla he kuitenkin säilyttävät tekijänoikeudet esineisiinsä ja ansaita rojalteja jälleenmyynneistä.

Monet NFT-standardit, kuten ERC-721 ja ERC-1155, mahdollistavat yhteentoimivuuden eri metaversumialustojen ja ekosysteemien välillä. Tällöin käyttäjät voivat siirtää digitaalisia varojaan helposti eri alustoilta toisille. He voivat omistaa NFT:itä useissa virtuaalimaailmoissa, mikä kasvattaa heidän digitaalisten varojensa likviditeettiä ja hyödyllisyyttä.

Samaan aikaan kryptovaluutat tarjoavat vaihdannan välineen transaktioiden helpottamiseksi ja virtuaalisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi metaversumissa.

Kryptovaluutat mahdollistavat hajautetut rahoituspalvelut, sovellukset ja kokonaiset ekosysteemin metaversumissa. Käyttäjät voivat ostaa, myydä ja vaihtaa digitaalisia tavaroita, palveluita ja varoja käyttäen natiiveja tokeneita tai stablecoineja.

Ne mahdollistavat myös hallintoon liittyviä mekanismeja, kuten hajautetut autonomiset organisaatiot eli DAO:t ja token-pohjaiset äänestysjärjestelmät. Niiden kautta käyttäjät voivat osallistua päätöksentekoon esimerkiksi siitä, mihin suuntaan metaversumiin liittyviä digitaalista projekteja ollaan viemässä.

Miten metaversumiin pääsee sisälle?

Päästäkseen metaversumiin käyttäjien on saatava käyttöönsä tarvittava laitteisto, kuten VR-lasit ja ohjelmistot, jotka tukevat näitä virtuaalisia kokemuksia. Sen jälkeen he voivat luoda avatar-hahmon alustalle ja alkaa tutkimaan, mitä kaikkea metaversumissa voikaan tehdä.

Onko metaversumissa oleminen turvallista?

Metaversumin turvallisuus riippuu useista tekijöistä, kuten eri alustojen säännöt ja ehdot, käyttäjien toimet ja yleinen turvallisuus. Vaikka riskejä esiintyy esimerkiksi huijausten tai häirinnän muodossa, alustat luonnollisesti sisällyttävät palveluihinsa erilaisia suojatoimia käyttäjien suojelemiseksi.

Miten ihmiset voivat käyttää metaversumia?

Ihmiset voivat osallistua erilaisiin toimintoihin metaversumissa, jotka ovat pitkälti täysin samoja kuin oikeassa maailmassa. Niitä ovat esimerkiksi viihde, sosiaalisuus, oppiminen ja erilaiset työtehtävät.

Metaversumi tarjoaa mahdollisuuksia myös luovuudelle, yhteistyölle ja tutkimukselle, jolloin se hämärtää fyysisen ja digitaalisen todellisuuden rajoja.

Yhteenveto

Metaversumin idea edustaa paradigman muutosta siinä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa digitaalisen maailman kanssa. Näin se pystyy tarjomaan immersiivisiä kokemuksia, jotka ylittävät monella tapaa perinteisen internetin ominaisuudet.

Kolmannen sukupolven internetin eli Web3:n kehittyessä jatkuvasti metaversumilla on suuri potentiaali tulla olennaiseksi osaksi monien ihmisten jokapäiväistä elämää. Tulevaisuudessa se saattaa muokata huomattavasti sitä, miten ihmiset työskentelevät, pelaavat videopelejä ja ovat yhteydessä toisiinsa.

UKK

Mikä on metaversumi yksinkertaisesti ilmaistuna?

Miten voin kokeilla metaversumia?

Olemmeko jo metaversumissa?

Mikä on hyvä esimerkki metaversumista?

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.