OpenAI

Avoin toiminta

OpenAI on tullut tunnetuksi erityisesti ChatGPT:n ja DALL-E:n kehittäjänä. Yhtiön perustajiin kuuluu Elon Musk, joten se on tullut tunnetuksi myös hänenkin kautta. Yrityksen sovelluksen myös alkoi tekoälybuumi vuonna 2023, jonka puitteissa kehitettiin useita mielenkiintoisia sovelluksia tekoälyyn liittyen.

Mitä OpenAI tarkoittaa?

OpenAI on teknologiayritys, joka on perustettu joulukuussa 2015. Sen perustajiin kuuluu myös Elon Musk, joka tunnetaan paremmin Teslan sähköautoyhtiön ja SpaceX:n avaruustutkimusyrityksen johtajana. Se on solminut yhteystyökumppanuuksia esimerkiksi Microsoftin kanssa, joka on integroinut sen teknologiaa suosittuihin tuotteisiinsa, kuten Bing-hakukoneeseen.

Yrityksen päämaja on San Franciscossa, Kaliforniassa. Se pyrkii edistämään tekoälyä avoimen ja yhteistyöhön perustuvan mallin kautta. Nykyään OpenAI on tunnetuin tekoälyteknologian kehittäjä, joka nousi suurempaan tietoisuuteen ChatGPT chatin julkaisemisen myötä.

Alkujaan kyseessä oli voittoa tavoittelematon yritys, joka on julkaissut useita suuria kielimalleja. Niihin kuuluu kenties markkinoiden tunnetuin chatbot eli ChatGPT, joka aloitti varsinaisen tekoälybuumin vuonna 2023.

Toinen sen merkittävä sovellus on kuvien generointiin tarkoitettu DALL-E, joka oli ensimmäisiä tähän tarkoitukseen luotuja sovelluksia tekoälymarkkinoilla. kaltaisten mallien kehittämisestä ja on solminut kumppanuuksia

Mikä on OpenAI?

OpenAI:n yksi positiivinen puoli on siinä, että se on siirtymässä kohti parempaa läpinäkyvyyttä. Yritys on nimittäin luvannut tehdä tutkimuksensa ja patenttinsa julkisiksi, jolloin ne ovat kenen tahansa tarkasteltavissa.

Toisaalta merkittävä osa OpenAI:n filosofiaa on sekä tekoälyyn liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy. Monien uutisraporttien mukaan Elon Musk kuvailee tekoälyn olevan yksi suurimmista uhista ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kyseessä voi olla myös lähinnä spekulointia siitä, mikä tekoälyn rooli on tulevaisuudessa.

Monet muut asiantuntijat tekoälyyn liittyvällä alalla jakavat tämän huolen potentiaalisesta älykkyyden räjähdyksestä, joka voisi korvata ihmisen älykkyyden ja aiheuttaa erilaisia kielteisiä ja tahattomia seurauksia ihmiskunnalle.

Myöskin tekoälyn hallusinaatio aiheuttaa huolta. Tekoälyn halusinaatioissa suuri kielimalli, LLM (kuten OpenAI:n ChatGPT4 tai Google PaLM), muodostaa vääriä tietoja tai faktoja, jotka eivät perustu todellisiin tietoihin tai tapahtumiin.

Tämä on otettu huomioon myös OpenAI:n syväoppimisen kohdalla, joka pyrkii tutkimaan myös sitä, miten tekoälyä voidaan kehittää turvallisesti ja harkiten. Yritys ei halua, että sen kehittäminen jätetään täysin markkinatalouden oikkujen varaan.

Tekoälyyn nojaavat tahot luottavat myös Turingin testiin arvioidessaan ja mitatessaan tekoälyn kapasiteettia ratkaista erilaisia ongelmia.

OpenAI Chatbot

OpenAI Chatbot viittaa OpenAI:n kehittämään keskusteluohjelmistoon, joka perustuu GPT (Generative Pre-trained Transformer) -arkkitehtuuriin. GPT on sarja syväoppimismalleja, ja tällä hetkellä viimeisin versio on GPT-3.5. OpenAI on kehittänyt näitä malleja tavoitteenaan luoda tehokas ja monipuolinen luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen kykenevä chatbot.

GPT-3.5, joka on käytössä tietoni leikkauspäivään asti (tammikuu 2022), on yksi edistyneimmistä syväoppimismalleista, joka kykenee ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä monimutkaisemmin kuin monet aikaisemmat mallit. Se on koulutettu valtavalla määrällä tekstiaineistoa, mikä mahdollistaa sen vastaamisen monenlaisiin kysymyksiin, tehtäviin ja vuorovaikutuksiin käyttäjän kanssa.

OpenAI Chatbotia voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, kuten automaattisten vastausten tuottamisessa, keskustelukumppanina toimimisessa, tietojen etsinnässä ja paljon muussa. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että GPT-3.5 ja muut vastaavat mallit ovat pelkästään tekstipohjaisia eivätkä sisällä todellista tietoisuutta tai ymmärrystä. Ne tuottavat vastauksia opitun tietonsa perusteella eivätkä todellista

Open AI Suomi

OpenAI:n julkaisemat mallit ja työkalut ovat saatavilla monilla kielillä, ja sen tavoitteena on laajentaa ja kehittää tekoälyä niin, että se hyödyntää tulevaisuudessa entistäkin paremmin erilaisia kielimalleja.

OpenAI on sitoutunut edistämään avoimuutta ja vastuullista tekoälyn kehitystä. Yhtiö julkaisee usein tutkimuksensa ja avaa joitakin kehittämiään malleja yhteisön käyttöön. Samalla se kiinnittää huomiota mahdollisiin väärinkäytöksiin ja pyrkii löytämään tasapainon tekoälyn edistymisen ja sen vastuullisen käytön välillä.

ChatGPT Suomi tarjoaa mahdollisuuden käyttää ChatGPT:tä suomen kielellä: Käyttäjän ei siis tarvitse osata englantia hyödyntääkseen ChatGPT:n tarjoamia mahdollisuuksia.

Yrityksen historiaa

OpenAI:n historia alkoi joulukuussa 2015, jolloin Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk ja suuret teknologiayhtiöt perustivat organisaation. Alkujaan projektia pyrittiin rahoittamaan jopa miljardilla eurolla, mutta tavoitteesta sittemmin jäätiin merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan menoa haitannut, sillä 2020-luvulla sen puitteista tehtiin merkittäviä läpimurtoja.

Tuolloin OpenAI ilmoitti aikovansa tehdä yhteistyötä muiden instituutioiden ja tutkijoiden kanssa. Lisäksi sen tavoitteisiin kuuluu tehdä patentit ja tutkimukset julkisiksi.

Vuonna 2020 OpenAI julkaisi GPT-3-kielimallin ja hieman myöhemmin DALL-E:n, jotka olivat sen varsinaisia läpimurtoja markkinoilla. Vuoden 2022 lopussa OpenAI sai laajaa mediahuomiota julkaisemalla ChatGPT:n, joka perustuu GPT-3.5-malliin. Se oli ensimmäinen hyvin toimiva chatbot, joka perustui generatiivisiin kielimalleihin.

Vuonna 2023 Microsoft ilmoitti sijoittavansa 10 miljardia dollaria yritykseen ja samalla lisäsi sen omiin tuotteisiinsa. Tuolloin julkaistiin myös GPT-4-kielimalli, joka oli selkeä parannus aikaisempaan kielimalliin.

Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää yrityksen kannalta hyvältä ja paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia on varmasti vielä luvassa.

Teresa Maria
Toimittaja
Teresa Maria
Toimittaja

Teresa on sisällöntuotannon ammattilainen ja on vuosien ajan tuottanut sisältöä kryptovaluutoista, lohkoketjuteknologiasta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Nykyään hänen kiinnostuksenkohteidensa listalle on noussut mukaan myös tekoäly.