Avoin toiminta

Perinteinen rahoitus (TradFi)

Mikä on perinteinen rahoitus eli TradFi?

Perinteinen rahoitus eli traditional finance (TradFi) määritellään valtavirran rahoitusjärjestelmäksi ja siinä toimivat perinteiset instituutiot, kuten vähittäis-, sijoitus- ja liikepankit, vakuutusyhtiöt, meklarit ja muut säännellyt yhteisöt.

Termiä käytetään erityisesti kryptovaluuttasektorilla ja kryptopörsseissä erottamaan perinteiset rahoitusjärjestelmät ja hajautetun rahoituksen (DeFi) alustat, jotka perustuvat hajautettuun lohkoketjuteknologiaan ja toimivat itsenäisesti ilman säänteleviä keskitettyjä yksiköitä.

Perinteinen rahoitus – Techopedia selittää

Useimmat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa TradFi-järjestelmän kanssa päivittäin. Esimerkkejä TradFi-palveluista ovat asuntolainat, pankkitilit, luottokortit, lainat, vakuutukset ja valuuttapalvelut.

Ne ovat tiukasti valtion viranomaisten säätelemiä, ja ne toimivat tiukkojen vaatimustenmukaisuusvaatimusten mukaisesti asiakkaiden varojen suojaamiseksi.

DeFi on häirinnyt finanssipalvelualaa ja pyrkii korvaamaan TradFin lohkoketjuun pohjautuvilla digitaalisilla resursseilla, joita voidaan käyttää vertaiskaupoissa ilman keskitettyjen kolmansien osapuolien välittäjiä.

Se on avannut uusia mahdollisuuksia rahoitusinnovaatioille ja voi mahdollisesti lisätä pankkien ulkopuolella olevien henkilöiden ja yhteisöjen taloudellista osallisuutta.

TradFi vs. CeFi

Keskitetyllä rahoituksella (CeFi) on joitain yhtäläisyyksiä TradFin kanssa siinä mielessä, että nämä palvelut tarjoavat keskitetyt palveluntarjoajat, jotka ottavat haltuunsa käyttäjien varat.

Toisin kuin perinteinen rahoitus, CeFi toimii kuitenkin lohkoketjuteknologialla ja tarjoaa monia DeFin kanssa saatavilla olevia tilejä ja palveluita.

Näiden kahden erot ja samankaltaisuudet

 
Tekijä Perinteinen rahoitus (TradFi) Keskitetty rahoitus(CeFi)
Kontrolli Hallituksen tiukasti sääntelemä Keskitettyjen yksiköiden/yritysten hallinnassa
Välittäjät Luottaa erilaisiin välittäjiin (pankit, välittäjät jne.) Luottaa keskitettyihin alustoihin/pörsseihin
Pääsy Pääsy ensisijaisesti fyysisten sivukonttoreiden tai välittäjien kautta Käytettävissä verkossa alustojen/verkkosivustojen/sovellusten kautta
Siirrot Käsittää yleensä manuaalisia ja paperipohjaisia prosesseja Tapahtumat ovat digitaalisia ja automatisoituja
Nopeus Prosessit voivat olla hitaita manuaalisten vaiheiden ja byrokratian vuoksi Kaupat ovat yleensä nopeampia ja tehokkaampia
Sensurointi Rajoitettu sensuurin vastustus; liiketoimia voidaan sensuroida tai valvoa Sensuroinnin ja alustan valvonnan alainen
Yksityisyys Rajoitettu yksityisyys; liiketoimet ovat usein jäljitettävissä ja liittyvät henkilöllisyyksiin Tietosuoja riippuu alustan käytännöistä 
Innovaatio Hidas omaksumaan uusia teknologioita ja innovaatioita Kattaa teknologiset edistysaskeleet ja innovaatiot
Globaali saavutettavuus Saattaa olla rajoituksia sekä maailmanlaajuisen saavutettavuuden ja osallisuuden esteitä Tarjoaa maailmanlaajuisen saavutettavuuden ja edistää taloudellista osallisuutta
Vastapuolen riski Altistuminen vastapuolen riskille, joka johtuu turvautumisesta välittäjiin. Vastapuolen riski siirtyy keskitetylle alustalle.
Sääntely Laajojen taloussäännösten ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten alainen Eriasteisen sääntelyn valvonnan alainen
Hajautus Toimii keskitetyissä järjestelmissä ja laitoksissa Toimii keskitetyllä alustalla; ei lainkaan hajautettu
Esimerkit Perinteiset pankit, osakemarkkinat, vakuutusyhtiöt Keskitetyt pörssit, kuten Coinbase, Binance ja keskitetyt laina-alustat

Voiko DeFi korvata TradFin?

DeFi on keräämässä suosiota, koska se mahdollistaa paremman innovaation ja osallisuuden rahoituspalveluissa. Se tarjoaa etuja siihen verrattuna, mitä perinteinen rahoitus voi tarjota, kuten lisääntyneen läpinäkyvyyden, kustannustehokkuuden, saavutettavuuden ja mukauttamisen.

DeFillä on kuitenkin haasteita saavuttaa massakäyttöönottoa. Se on teknisesti monimutkainen, ja sääntelyn ja keskittämisen puute rajoittaa käyttäjien omaisuuden suojaa.

Yhteenveto

Lohkoketjupohjainen DeFi voi muuttaa globaalin rahoitusjärjestelmän ja olla valtava haaste perinteinen rahoitus eli TradFi:lle.

Vaikka DeFin korvaamiselle TradFillä voi vielä olla suuria esteitä, se voi edistää innovaatioita alalla, kun perinteiset rahoituslaitokset sisällyttävät joitain sen konsepteista omiin palveluihinsa.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.