Polkadot (DOT)

Avoin toiminta

Mikä on Polkadot?

Polkadot on avoimen lähdekoodin sirpaloitu lohkoketju protokolla, joka on rakennettu yhdistämään luvallisia ja luvattomia lohkoketjuja, oraakkeleita ja tulevia Web3-teknologioita keskenään. Tämän kryptoprojektin tavoitteena on luoda yhteentoimivuuden mahdollistava ekosysteemi, joka sallii näiden lohkoketjuprotokollien lähettää ja vastaanottaa kaikenlaista dataa toisiltaan.

Polkadotin protokollan ytimessä on käännösarkkitehtuuri, jonka avulla käyttäjät voivat yhdistää, hajauttaa ja skaalata lohkoketjuja tarpeen mukaan. Koska yhdestä lohkoketjusta koostuvissa verkoissa on rajoitettu määrä tapahtumia, joita ne voivat käsitellä tietyn ajanjakson aikana, niitä ei voitu toteuttaa todellisissa sovelluksissa ilman Polkadotin käyttöä välikätenä.

Näin ollen se toimii yhdistämällä useita lohkoketjuja yhdeksi verkoksi, jota kutsutaan Relay Chainiksi. Tämä taas tarkoittaa, että se muodostaa yhden yksikön ketjujen verkon, jota voidaan käyttää tiettyjen tehtävien suorittamiseen ilman, että sen laskentateho loppuu.

Metaprotokollana Polkadot luo ekosysteemin, jossa lohkoketjut voivat toimia suuremmassa ja monimutkaisemmassa ilmastossa eliminoiden kaikki hajautettujen pääkirjajärjestelmien pullonkaulat.

Tämä tekee siitä omalla tavallaan lohkoketjujen internetin – yhteentoimiva ja riippumaton lohkoketjuprotokollien ekosysteemiksi, joka antaa suoran pääsyn hajautettuun rahoitukseen.

Tärkeimmät faktat Polkadotista

 • Polkadot on kerroksen 0 meta-lohkoketjuprotokolla, jonka varaan kerroksen 1 verkot voivat rakentaa. Näitä protokollia kutsutaan parachaineiksi (rinnakkaisketjuiksi), jotka riippuvat Polkadotin Relay Chainista jatkuvan toiminnan mahdollistamiseksi.
 • Se toimii käännösjärjestelmänä, jonka avulla nämä parachainit voivat yhdistää, hajauttaa ja skaalata vaivattomasti.
 • Suunnittelultaan lohkoketjuprotokollat ovat yksittäisiä ja toiminnaltaan hajautettuja, mikä vaikeuttaa useiden tapahtumien käsittelyä ja reaaliaikaisen tiedon siirtämistä niiden kesken. Polkadot ratkaisee tämän integroimalla nämä useat lohkoketjut yhden yksikön ketjuiksi, jolloin ne voivat käsitellä useita tapahtumia rinnakkain ilman, että laskentaresurssit loppuvat.

Lisäksi Polkadot voi päivittää koodikantansa nimettömästi ilman haarukkaa. Haarukka on lohkoketjuprotokolla tapahtuma, jossa lohkoketju jaetaan kahteen erilliseen yksikköön.

Vuonna 2016 tapahtunut Ethereumin hakkerointi, joka johti verkon jakaantumiseen Ethereum Classiciin ja Ethereumiin (ETH), on klassinen esimerkki lohkoketjuhaarukasta.

Polkadotilla taas on kyky päivittää koodikantansa ja tehdä virheenkorjauksia ilman haarukkaa, koska nämä tapahtumat laukaisevat sen online-tunnuksenhaltijayhteisön ketjun hallinnan.

Tämän protokollan ytimessä on edellä mainittu Relay Chain, joka toimii turvallisuuden ja konsensuksen perustana.

Päällisin puolin tämä Relay Chain näyttää keskitetyltä toiminnalta, mutta näin ei itse asiassa ole. Polkadot on täysin hajautettu ja läpinäkyvä lohkoketjujen kehys.

Kaikki liitetyt lohkoketjut voivat äänestää protokollapäivityksistä, ominaisuuksista ja koodikannan korjauksista käyttämällä DOT-tokenia, joka on Polkadot-verkon taustalla.

Mikä tekee Polkadotista ainutlaatuisen?

Polkadot herättää henkiin kerran vaikeaselkoisen Sharded-teknologian, jonka kanssa Ethereum-lohkoketju on kamppaillut jo vuosia. Shard-teknologiaan kuuluu tapahtumien jakaminen pienempiin osiin ja niiden jakaminen verkon yli.

Tämä prosessointitehon erottaminen samalla kun se tekee siitä suljetun toiminnon, on skaalannut toimintaansa vaivattomasti.

Polkadotia pidetään tästä johtuen usein Ethereumin kilpailijana, jonka toiminta perustuu neljään tärkeään komponenttiin. Nämä ovat;

 1. Relay chain
 2. Parachain
 3. Parathreads ja
 4. Sillat

Relay Chain on moniketjuisen verkon “ydin”. Se on vastuussa konsensuksen tai sopimuksen varmistamisesta lohkoketjujen ekosysteemin välillä. Se mahdollistaa myös yhteentoimivuuden (tietojen ristiinsiirron protokollien välillä) ja tarjoaa jaetun suojauksen Polkadotin lohkoketjujen universumissa.

Parachainit taas ovat itsenäisiä kerroksen 1 lohkoketjuprotokollia. Ne hallitsevat täysin omaa kehitysprosessiaan ja yhteisöään ilman Polkadot-verkoston puuttumista asiaan. Parachainit toimivat kiinteässä yhteysjärjestelmässä, joka vanhenee aina kahden vuoden kuluttua.

Parachaineilla on omat mukautetut tokeninsa, jotka on optimoitu tiettyihin käyttötapauksiin. Koska ne ovat riippumattomia, parachainit voi tukea useita ominaisuuksia, kuten älysopimuksia, nollatietoa (ZK-snarks) ja UTXO-tapahtumia, jos kehittäjät päättävät ottaa ne käyttöön. Parachain-paikkojen jakaminen on yleensä kilpailullinen prosessi, joka tapahtuu kahden vuoden välein.

Parathreadit ovat myös itsenäisiä seuraavan sukupolven Layer-1 protokollia, mutta ne toimivat joustavassa yhteysjärjestelmässä. Ne ovat suurelta osin väliaikaisia verkkoja, joiden menestyminen perustuu Polkadotin jakotalouden malliin.

Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, sillat ovat ratkaisevan tärkeitä tiedonsiirrossa Polkadotin ja muiden ekosysteemien välillä. Tämän ominaisuuden avulla parachainit ja parathreadit voivat jakaa tietoja Polkadotin ja muiden metaprotokollan, kuten Ethereumin, välillä.

Polkadot luottaa muunnelmaan seuraavan sukupolven proof-of-stake (PoS) konsensusmekanismista, nimeltään Nominated PoS (tai NPoS). Tämä on suunniteltu sekä skaalautuvaksi että toiminnassaan erittäin energiatehokkaaksi.

Crypto Carbon Rating Institute (CCRI) –raportin mukaan Polkadotilla on yksi alhaisimmista hiilidijalanjäljistä kaikkien PoS-protokollien joukossa. Tämä luku on vaikuttava 33,36 tCO vuodessa. Tämä on paljon pienempi kuin 934,77 tCO, jonka esimerkiksi Solana-lohkoketju tuottaa samanaikaisesti.

Kuka on Polkadot-projektin takana?

Polkadotin ensimmäinen versio aloitti toimintansa toukokuussa 2020, mutta sen Genesis-lohkon käyttöönotto parachainien Relay Chainissa tapahtui seuraavan vuoden joulukuussa. Genesis-lohko on ensimmäinen tapahtuma, joka on tallennettu kyseiseen lohkoketjuprotokollaan.

Polkadot-projekti on sivutuote Web3 Foundation -säätiölle, sveitsiläiselle blockchain-kehityskeskukselle, jonka on luonut ja johtanut tohtori Gavin Wood.

Wood, joka on kuuluisa englantilainen tietojenkäsittelytieteilijä, voi olla ylpeä lohkoketjuihin liittyvästä kokemuksestaan myös Ethereum-lohkoketjun perustajajäsenenä.

Osaltaan tästä johtuen monet näkevät, että Solidity erottuu yhdeksi hänen suurimmista saavutuksistaan, koska se on tärkein ohjelmointikieli Ethereumin älysopimusten kehittämisessä.

Wood oli myös se, joka alunperin halusi siirtää Ethereumin PoS-järjestelmään, koska Ethereumin alkuperäinen PoW-verkko tarjosi rajallisen suorituskyvyn. Hän uskoi, että Sharding-teknologia yhdistettynä PoS-järjestelmään parantaisi merkittävästi Ethereumin skaalautuvuutta.

Toinen perustajajäsen Vitalik Buterin oli kuitenkin eri mieltä. Tämä ideologinen ero johti siihen, että Wood loi Web3 Foundationin ja myöhemmin kehitti Polkadot-verkoston.

Woodin lisäksi Polkadotin kehittäjätiimissä on mukana myös lohkoketjutekniikan asiantuntijoiden kaksikko, Robert Habermeler ja Peter Czaban. Habermeler on Thiel Fellow, jolla on hajautettujen järjestelmien ja kryptografian tutkija- ja kehittäjätausta.

Toisaalta Czaban tulee insinööritaustasta, jolla on maisterin tutkinto tällä alalla. Hän toimii tällä hetkellä Web3 Foundationin teknologiajohtajana, jossa hän keskittyy uuden sukupolven hajautettuihin järjestelmiin.

Selkeänä projektina Polkadot ei ole ilman ihailijoita.

0-kerroksen lohkoketjuprotokolla on houkutellut investointeja esimerkiksi merkittäviltä riskipääomayrityksiltä, kuten PolyChain Capital, Nirvana Capital, Krenex Capital, Distributed Global, Andreas Schwartz ja monet muut. Yhteentoimiva lohkoketju keräsi yli 140 miljoonaa dollaria sijoittajilta vuonna 2017 ensimmäisen kolikkotarjouksensa (ICO) aikana.

Polkadotin lisäksi suosittu Ethereum-infrastruktuurin kehittäjä Parity Technologies on myös Web3 Foundationin sivutuote.

Mitä Polkadot pyrkii ratkaisemaan?

Ethereumin julkaisun jälkeen vuonna 2015 sen kahdeksan perustajaa huomasivat nopeasti, että proof of work (PoW) -konsensusmekanismi oli hidas ja kallis käyttää. Gavin Woodin Polkadot onkin suora vastaus näihin ongelmiin, jotka tunnistettiin Ethereum-lohkoketjussa.

Polkadotilla on sen sijaan seuraavat ominaisuudet:

Toimii Sharded Technologyn avulla

Sharding on teknologia, jossa lohkoketjuyritys osittaa tietokannan lisätäkseen sen skaalautuvuutta ja suorituskykyä. Yleisenä ideana on jakaa tapahtumat pienempiin yksiköihin (shards) verkon yli. Jokaisen sirpaleen, eli shardin mukana tulee erottuva data, joka erottaa sen verkon muista. Kun tehtävä on jaettu useisiin yksiköihin, se lyhentää lohkoketjun odotusaikoja ja vapauttaa pääjärjestelmää ylikuormituksilta.

Polkadot hyödyntää tätä sirpalointitekniikkaa parantaakseen merkittävästi skaalautuvuustavoitteitaan. Lohkoketjujen universumissaan tämä tekniikka on avainasemassa suorituskyvyn lisäämisessä samalla, kun se painottaa vahvasti turvallisuutta.

Moniketjuinen protokolla

Layer-0 metaprotokollana Polkadot tarjoaa infrastruktuurin, jossa useat lohkoketjut voivat muodostaa yhteyden ja toimia saumattomasti yhdessä monimutkaisessa ympäristössä. Tämä moniketjuinen järjestelmä helpottaa tiedon siirtymistä lohkoketjusta toiseen ilman viestintäruuhkaa. Lisäksi yhteentoimivuus puuttuu useimmista lohkoketjuprotokollista, ja Polkadotin moniketjuinen verkkojärjestelmä tekee tämän mahdolliseksi.

Itsenäinen mutta turvallinen

Polkadot tarjoaa turvallisen ja suljetun tietokantainfrastruktuurin lohkoketjujen Internetin kukoistamiseksi. Se ei kuitenkaan kuormita niitä liikaa millään rajoituksilla. Sen sijaan sen parachains ja lisäsäikeet voivat rakentaa yhteisöään ja verkostojaan haluamallaan tavalla. Parachainilla on loputtomasti mahdollisuuksia luoda mukautettuja tokeneita, eli kryptovaluuttoja ja kehittää niiden käyttötapauksia niin usein kuin tarvitaan.

Substraattikehys

Mukautettujen lohkoketjujen rakentaminen ei ole helposti suoritettava tehtävä. Siksi sitä ei löydy muilta lohkoketjuprotokollilta. Mutta Polkadot on alusta asti ollut erilainen tässä tapauksessa. Substrate-kehyksen ja -järjestelmien avulla lohkoketjun kehittäjät voivat luoda hajautettuja sovelluksia (dApps) vain minuuteissa. Nämä projektit voidaan sitten kytkeä saumattomasti Polkadotin edellä esiteltyyn Relay Chainiin.

Kuinka Polkadot toimii?

Polkadot luo yhteisen ekosysteemin, joka yhdistää erilliset lohkoketjuprotokollat ja mahdollistaa niiden keskinäisen toiminnan. Tämän ansiosta erilliset lohkoketjut voivat vihdoin käyttää Polkadotin suurta suorituskykyä, turvallisuutta ja hajautettuja järjestelmiä lähettääkseen ja vastaanottaakseen arvoa luottamattomassa ympäristössä.

Varmistaakseen, että tapahtumat tarkistetaan oikein, nimeäjät, vahvistajat ja vertailijat tekevät tässä moniketjuisessa lohkossa yhteistyötä.

 1. Nimeäjät: ovat vastuussa välitysketjun suojaamisesta ulkoisilta hyökkäyksiltä.
 2. Vahvistajat: varmistavat, että konsensus saavutetaan.
 3. Vertailijat: pitävät kirjaa kelvollisista tapahtumista parachaineissa ja siirtävät ne välitysketjuun.

Moniketjuinen verkosto on tottakai tällöin myös iso käyttäjälähtöisen hallintojärjestelmänsä puolesta. Polkadot on sittemmin muuttanut äänestyspöytäkirjaansa vastaamaan sen hajauttamistavoitteita.

Sen nykyisessä ketjun hallintomallissa on siksi keskittämisen elementtejä, koska Polkadotin toimeenpanoneuvostolla on valvomattomat veto-oikeudet, mikä koskee myös pöytäkirjan kassavarojen käyttöä.

Uusi ketjun hallinta toimii “kansanäänestyksenä”, jossa kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia ja hyväksyä ne, jos useimmat DOT tokeneiden haltijat tukevat niitä. Lisäksi koko verkossa säilytetään näin nimettömyys ja toimivallan hajauttaminen.

DOT Token

Polkadot toimii sen omalla alkuperäisellä DOT-tokenilla, joka on tällä hetkellä yksi maailman 50 arvokkaimman kryptovaluutan joukossa.

DOT tokeneita on saatavana kaupankäyntiin sekä spot- että marginaalikaupoissa useimmissa keskitetyissä kryptopörsseissä.

Sen lisäksi, että DOT on erityisesti suosittu sijoittajien spekulatiivinen väline, sillä on useita muita avainrooleja sen oman Polkadot-verkoston sisällä sen lohkoketjut yhdistävässä universumissa.

DOT-käyttötarkoitukset

 • DOT toimii maksuvälineenä Polkadot-verkon käyttäjille. Tällä digitaalisella omaisuudella käyttäjät voivat ostaa lohkotilaa ja suorittaa transaktioiden varmentamisen, joka vastaa verkkomaksua esimerkiksi Bitcoin verkossa.
 • Se on voimavara, jolla on ratkaiseva rooli parachain-allokointitapahtumissa. Kun lohkoketju etsii parachain-paikkaa, DOT-tokenit talletetaan Polkadot-verkkoon. Kilpailevien lohkoketjujen korkein DOT-määrä saa paikan huutokauppakauden lopussa.
 • DOT on tehokas hallintomekanismi Polkadotin ekosysteemille. Digitaalisen omaisuuden haltijat voivat tehdä verkkoehdotuksia ja äänestää niistä. Tämä antaa heille mahdollisuuden olla osa Polkadotin yhteisöä ja vaikuttaa verkoston kehittämiseen pitkällä aikavälillä.
 • PoS-järjestelmänä DOT voidaan myös steikata verkon turvaamiseksi. Steikkaaminen tarkoittaa varojen lukitsemista verkon turvallisuuden ja eheyden ylläpitämiseksi, josta steikkaaja ansaitsee lisää kyseisen lohkoketjun tokeneita. Eli tässä tapauksessa vastineeksi steikkaamisesta käyttäjät palkitaan usein äskettäin luoduilla DOT-tokeneilla.

Globaalit krypto staking-markkinat ovat Blockworksin mukaan yli 18 miljardia dollaria. Krypto staking-sivusto Staking Rewards -sivuston mukaan DOT-tokeneilla on 2,9 miljardin dollarin edestä lukittuja eli steikattuja varoja. Sen staking-suhde oli tätä kirjoitettaessa 48,11%, mikä tekee siitä kuudenneksi eniten steikatun PoS-omaisuuden markkina-arvoltaan mitattuna.

Yhteenveto

Polkadot on ensimmäinen täysin sirpaloitu moniketjuinen verkko. Se tarjoaa skaalautuvan, turvallisen ja hajautetun ekosysteemin, jossa kerroksen 1 lohkoketjuprotokollat voivat luoda ja siirtää arvoa keskenään sen välitysketjun kautta.

Moniketjuinen protokolla on ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden hajautetuille sovelluksille. Vaikka se ei ehkä ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan, Polkadot on muille kryptoprojeteille valtava haastaja, mutta myös pelastaja tulevaisuudessa.

Samankaltaiset termit

Jimmy Aki
Crypto & Blockchain Writer
Jimmy Aki
Krypto- ja lohkoketjutoimittaja

Yhdysvaltain Virginian yliopistosta valmistunut ja nykyään Isossa-Britanniassa asuva Jimmy on seurannut lohkoketjujen kehitystä useiden vuosien ajan ja on optimistinen sen mahdollisuuksista demokratisoida rahoitusjärjestelmä. Jimmyn kirjoituksia ovat julkaisseet esimerkiksi BeInCrypto, Bitcoin Magazine, Decrypt, EconomyWatch, Forkast.news, Investing.com, Learnbonds.com, MoneyCheck.com, Buyshares.co.uk ja useat muut johtavat mediat. Jimmy on itse sijoittanut Bitcoiniin vuodesta 2018 lähtien ja viime aikoina myös NFT:ihin vuodesta 2021 lähtien. Hänellä on asiantuntemusta kaupankäynnistä, kryptovaluutan louhinnasta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Techopedialle kirjoittamisen lisäksi Jimmy on myös koulutettu taloustieteilijä, kirjanpitäjä ja lohkoketjuopettaja, jolla on käytännön työkokemusta rahoitusalalta kolmelta mantereelta. Hänellä on vahva intohimo sääntelyä kohtaan ja hän seuraa makrotaloudellisia trendejä, koska se antaa…